Az úgynevezett fenntartható fejlesztési célok (Sustainable Development Goals, SDG) közül a legfontosabb és legambiciózusabb vállalás arra irányul, hogy 15 éven belül szűnjön meg mindenütt a világon a mélyszegénység (mélyszegények a napi 1,5 dollárnál, azaz 420 forintnál kevesebb pénzből élők) és az éhség.
A 17 új fenntartható fejlesztési cél és a 169 kapcsolódó konkrét célkitűzés a fenntartható fejlődés három dimenziója, a környezeti, a társadalmi és a gazdasági dimenzió közötti egyensúly kialakítására törekszik, és olyan területekre terjed ki, mint például a szegénység, az egyenlőtlenség, az élelmezésbiztonság, az egészségügy, a fenntartható fogyasztás és termelés, a növekedés, a foglalkoztatás, az infrastruktúra, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozás, továbbá a nemek közötti egyenlőség, a békés és befogadó társadalmak, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az elszámoltatható intézmények.
A következő másfél évtizedben gátat akarnak vetni az egészségre leselkedő veszélyeknek, köztük a járványoknak, valamint hatékonyabban kívánják védeni a környezetet és annak fenntarthatóságát. A célok között szerepel, hogy minden ember hozzájuthasson tiszta vízhez, lehetősége legyen megbízható, környezetkímélő energiát használni, valamint szűnjön meg a nők és lányok hátrányos megkülönböztetése. A tervek szerint le kell építeni az államok közötti "egyenlőtlenségeket" és a világ egészének fejlődnie kell, viszont az iparosításnak "fenntartható módon" kell zajlania.
Magyarország elkötelezett az Agenda 2030 végrehajtása iránt. Az élelmezésbiztonság, a táplálkozás és a fenntartható mezőgazdaság olyan területek, melyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a teljes fenntartható fejlődési célrendszer 2030-ig történő megvalósításában.
A pazarlás a termelői piacok, a rövid ellátási lánc révén csökkenthető. Ez javítja a vidéki foglalkoztatást, a mezőgazdasági kistermelők részére pedig tisztességes jövedelmet biztosít. Olyan rendszerre van szükség, amelyben az egészséges, biztonságosan fogyasztható és jó minőségű élelmiszerek előállítói megfelelő jövedelemhez jutnak.
Hazánk a közelmúltban élelmiszerbiztonsági, halászati, ökológiai gazdálkodási, vízügyi, öntözési és vidékfejlesztési témában finanszírozott és szakmailag támogatott FAO fejlesztési projekteket.
Az együttműködési program a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos, a világ minden országára vonatkozó cselekvési irányokat, célokat és az azok eléréshez szükségesnek tartott nemzetközi együttműködési feladatokat határozza meg.  A „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja” alapján Magyarországon is meg kell határozni a fenntartható fejlődéssel és ezzel összefüggésben a nemzetközi együttműködésben való részvétellel kapcsolatos teendőket.