Oldalak

2011. március 31., csütörtök

Kormánydöntés a gazdálkodók további anyagi támogatásáról 
részletek>>
2011. március 30., InfoRádió / MTI
UBS: van, ami még a gabonánál is jobban drágul 
részletek>> 
agrárszektor.hu, 2011. március 29.

Megjelentek az alábbi IH Közlemények

2011.03.30 14:49   |   Agrár-környezetgazdálkodás    
Megjelentek az alábbi IH Közlemények a 2010/2011 gazdálkodási évre vonatkozó KAT, VTT, MTÉT, szélerózió elleni védelemhez, valamint az árvíz sújtotta területekhez kapcsolódó MePAR blokklistákról.
Szőlő és gyümölcs ültetvények növényvédelme
f. Agro Napló
Itt a legújabb mezőgazdasági géppiac felület! Próbálja ki Ön is a géppiacot!
f. Agroinform.hu
Magyar GMO-vita: könyvben és "ellenkönyvben" a pró és a kontra érvek  
részletek>> 
Agromonitor.hu, 2011. március 30.
Alapítványi támogatás regionális borházak fejlesztésére 
részletek>> 
Agromonitor.hu 2011. március 29.

2011. március 30., szerda

PTI tájékoztató 2011.03.29

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu
Heti Online Hírlevél

Tartalom
Cafeteria cégvezetőknek
Tudnivalók az iratmegőrzés helyéről
Miért érdemes az Szja bevallást mielőbb benyújtani?
Hiánypótlás elektronikus bevallás esetén
A NAV is behajthatja a helyi adót és a gépjárműadót

Cafeteria cégvezetőknek
Gyakran kérdezik cégvezetők, hogy milyen juttatásokat kaphatnak azok, akik nem munkaviszonyban végzik a tevékenységüket. A megbízási jogviszony esetén az Szja törvény cafeteria rendelkezései nem alkalmazhatók. Sajnos a kedvezmények csak a társas vállalkozások személyesen közreműködő tagjai esetén jelennek meg a béren kívüli juttatásokra vonatkozóan.

Náluk azonban egy gáláns nyitást találunk az Szja tv. 71. paragrafus juttatásaira. A (6) bekezdés szerint e paragrafus alkalmazásában munkáltatónak minősül a társas vállalkozás és munkavállalónak minősül a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.

Ez alapján a törvényben felsorolt juttatások (étkezés támogatása, üdülési csekk, internet, Széchenyi Pihenő Kártya, iskolakezdői támogatás, helyi bérlet stb.) mind kedvezményes adózással biztosíthatók a személyesen közreműködő tagok számára is.

A munkáltató, illetve a munkavállaló 71. paragrafus szerinti meghatározását értelemszerűen a paragrafus egészére kell alkalmazni, akkor és úgy, ha más törvény nem szabályoz ettől eltérően.

A cafeteria pénztári elemeire azonban külön szabály van: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a pénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja.

Ennek figyelembe vételével arra a következtetésre jutunk, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény alapján önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulást csak munkáltató adhat a vele munkaviszonyban álló munkavállalójának.

Emellett azért marad bőven lehetőségünk, hogy a személyesen közreműködő tagok is kivehessék részüket az adótörvényben megfogalmazott kedvezményekből.

Tudnivalók az iratmegőrzés helyéről
Az adózói iratokat az adóhatósághoz bejelentett helyen kell őrizni. Egyéb megkötés ezzel kapcsolatban nincs. Ezt a kötelezettséget azonban vegyük szigorúan! Amennyiben vis maior okán az iratanyag megsemmisül, és a káresemény nem az iratok bejelentett őrzési helyén történt, igazoljuk azt, hogy a dokumentumok miért nem az iratmegőrzés helyén voltak tárolva.

Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy az iratokat adózó ideiglenesen más helyre szállítsa (bizonylatok könyvelése, feldolgozása stb.). Példának okán egy külföldi taggal is működő gazdálkodó a könyvelést külföldön végzi, ebben az esetben is köteles azonban arra, hogy a dokumentumokat 3 munkanapon belül az ellenőrzés részére átadja.

Miért érdemes az Szja bevallást mielőbb benyújtani?
Több okból sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallás elkészítését és leadását.

* A visszaigényelhető adót, járulékot a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, legkorábban 2011. március 1-jétől (az elektronikus úton tejesítők 2011. február 1-jétől) kaphatják meg az adózók.

* Az időben történő benyújtással elkerülhető a bevallási határidő közeledtével kialakuló sorban állás.

* A határidő előtti benyújtás esetén is csak május 20-áig kell megfizetni az esetlegesen felmerülő adókötelezettséget.

* Előfordulhat, hogy az adózó hibásan tölti ki bevallását és például visszaigényelhető adó helyett ténylegesen fizetési kötelezettsége keletkezik. A mielőbbi benyújtással még a május 20-ai befizetési határidő előtt fény derülhet a hibára, így az adózó elkerülheti a késedelmi pótlék felszámítását.

* A tapasztalat azt mutatja, hogy a határidő előtti napokban benyújtott és kizáróan az adózó közreműködésével javítható bevallások korrigálása – az ügyfél nyári szabadsága miatti nehezebb elérhetősége okán – gyakran elhúzódik.

Hiánypótlás elektronikus bevallás esetén
Az elektronikus úton benyújtott bevallás, adatszolgáltatás esetén - amennyiben a bevallás hibás és az, az adózó közreműködése nélkül nem javítható, az adóhatóság az adózót elektronikus úton értesíti és szólítja fel javításra. A bevallás benyújtását elmulasztó adózók részére a felszólító levél szintén elektronikus formában kerül kiküldésre. Ennek szabályai és jogkövetkezményei a következők:

Az adóhatóság az elektronikus értesítést/felszólító levelet az értesítési tárhelyre küldi meg, ezért fontos, hogy az adózó kötelezettségének teljesítése érdekében fokozottan kísérje figyelemmel az elektronikus tárhelyre érkezett küldeményeket.

A hivatalos iratok elektronikus kézbesítésről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény alapján, ha a címzett a hivatalos iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő elhelyezését követő ötödik munkanapon sem „veszi át” (nyitja meg) a küldeményt, akkor a hivatalos iratot az ezt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

A kézbesítési vélelem alapján kézbesítettnek tekintett hivatalos irat annak elhelyezésétől számított harminc napig a címzett ideiglenes tárhelyén marad, ahol azt a címzett továbbra is átveheti. A harminc nap elteltével automatikusan törlődő, át nem vett irat tájékoztató adatainak a megismerhetősége a címzett számára az értesítési tárhelyen a törléstől számított egy év elteltéig biztosított.

Az elektronikus irat által kiváltott joghatások a kézbesítési vélelem beálltához fűződnek.
Forrás: www.apeh.hu
NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

A NAV is behajthatja a helyi adót és a gépjárműadót
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett tájékoztató szerint az önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adóhatóságot a legalább 10 ezer forintot elérő tartozás végrehajtása céljából. Mielőtt ezt megtenné, megkísérli a tartozás átvezetéssel és visszatartás útján történő végrehajtását, ha ennek feltételei fennállnak. A megkeresés kizárólag azon tartozás összegét tartalmazhatja, amelyre vonatkozóan még nem kezdeményezte a visszatartási jog gyakorlását az állami adóhatóságnál.

Több önkormányzat megkeresése esetén, ha a NAV által behajtott összeg nem nyújt fedezetet valamennyi behajtásra átadott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásra, az összeg azt az önkormányzati adóhatóságot illeti meg, amelynek megkeresése korábban érkezett az állami adóhatósághoz.

A végrehajtási eljárás lefolytatása kizárólag belföldön tartozik az állami adóhatóság hatáskörébe. Amennyiben belföldön nem foganatosítható végrehajtás, a külföldön történő végrehajtás iránt az önkormányzati adóhatóságnak kell intézkednie - derül ki a tájékoztatóból.

Az önkormányzati adóhatóságot megillető tartozások megkeresés alapján történő végrehajtása esetén a végrehajtást az általános illetékességi szabályok szerint illetékes állami adóhatóság folytatja le.

A végrehajtási eljárást az adóhatóság önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Amennyiben más tartozás alapján a végrehajtási eljárást átadták az önálló bírósági végrehajtónak, úgy a megkeresésben közölt tartozás végrehajtására is az önálló bírósági végrehajtó jogosult és köteles. Ha hatásköri összeütközés miatt az eljárás lefolytatására az önálló bírósági végrehajtó jogosult, az állami adóhatóság végrehajtást kérőként vesz részt az eljárásban.

Ha a kötelezett felszámolási eljárás alatt áll, nincs helye végrehajtásnak. Az állami adóhatóság a késedelmes megtérüléshez kötődően késedelmi pótlékot (késedelmi kamatot) nem számít fel, ez a megkereső hatáskörébe tartozik. A pótlék végrehajtására ismételt megkeresés alapján van lehetőség.

Az állami adóhatóság a megkeresésben közölt tartozásra fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a tartozást nem mérsékelheti, és behajthatatlanság címén nem tarthatja nyilván.

A megkeresés személyhez kötött jogosultság, így engedményes, vagy a tartozás nyilvántartására nem jogosult szervezet, személy nem kezdeményezhet végrehajtási eljárást - derül ki a közleményből.

Impresszum: Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő online hírlevele. Készült az ADÓNET.HU Zrt. közreműködésével.
Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.
Környezetvédelem vagy nyereség? 
részletek>> 
Üzleti etika, 2011. március 28.
Az Új Széchenyi Terv kiemelten kezeli a zöldgazdaság fejlesztését 
részletek>>
Objektív Hírügynökség, 2011.03.26

Sódar Mustra

Sódar Mustra: "- Google Eszköztárral küldve"
Mennyi búza terem idén az EU-ban? Elemzői vélemények 
részletek>>
agrárszektor.hu, 2011.03.28
New Holland Hírlevél
F: Agro Napló
Nehéz a piac a Szociális Bolthálózatnak 
részletek>>
nol.hu/Rab L, 2011.03.28
Magyarország ellenzi a génmódosított növények termesztését 
részletek>>
2011. március 29. Szerző: MTI

2011. március 29., kedd

2011.03.29 08:30   |   Méhészet   | 
Kép
Szinte a méhészkedés minden részletére kiterjedő támogatási kört vehetnek igénybe a méhészek ebben az évben A vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének, a Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés, a higiénikus aljdeszka beszerzésének, a méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatásáról van szó, s ezek közül a napokban, április 6-án jár le a Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatására történő jelentkezés határideje, de már március 30-ig el kell juttatni a kérelmeket a megyei méhészeti szaktanácsadókhoz – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara.

Állatjóléti támogatás...

Cím: 36/2011. (III. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2011. évtől benyújtandó támogatás részletes feltételeiről és a támogatás 2011. évi kifizetésének igényéléséről
Év/Sorszám: 2011. évi 36. számú
Típus:Eredeti
Állapot:Hatályos
A hungarikumokról szóló törvénytervezet kritikája, avagy „kicsit sárga, kicsit savanyú, de a mienk”? 
részletek>>
2011.03.24. Jogi Fórum/ Dr. Tivadar Krisztián
Halad az Új Széchenyi-terv 
részletek>>
vg.hu, 2011. 3. 23

Március végétől lehet beadni kérelmet az UMVP pályázatokra...

A vidékfejlesztési miniszter bejelentette: március végétől újra lehet támogatási kérelmeket beadni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázataira. A program félidős felülvizsgálata alapján a 2013-ig még rendelkezésre álló összeg 200 milliárd Ft, amit legkésőbb 2015 elejéig fel kell használni.
A meghiúsuló beruházások miatt még több milliárd Ft lekötött forrás szabadulhat fel, eddig az MVH adatai szerint csak az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt jogcímek esetén mintegy 15 milliárd Ft támogatásról mondtak le a kedvezményezettek. A február végi hírekhez képest alaposan átvariálta a szaktárca a jogcímek várható megjelenését: számos régen várt jogcímet, mint a kertészet korszerűsítését, a mezőgazdasági termékek értéknövelését, illetve a vízgazdálkodási, belvízvédelmi vagy az erdészeti potenciál helyreállítását támogató programot csak a 3.-4. negyedévben teszik elérhetővé.
(Napi Gazdaság, március 23.)

Könyvajánló...

Molnár Andrea, Molnár József: A sajtkészítés ABC-je
A nagyszabású - elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt bőséggel közlő - tüzetes tárgyalásmódú, monografikus fölépítésű kiadvány a történeti áttekintés után a tej nyerésének, minőségbiztosításának és -vizsgálatának módjait veszi számba. A szerzők ezután térnek rá a sajtkészítés technológiájának ismertetésére, először általános folyamatot írva le, utóbb gyártmányfajták szerint részletezve a tudnivalókat (pl. túró, friss sajt, lágy sajt, nemespenésszel érő, félkemény, reszelni való sajtok, illetve juh- és kecskesajtfajták).

Foglalkoznak a piackutatás és a kereskedelem termékspecifikus kérdéseivel, a gyártás egészségügyi feltételeivel, végül a sajtkészítmények gasztronómiai fölhasználásával, sok-sok receptet ismertetve. A kötetet számos ábra, fekete-fehér és színes fénykép, táblázat és grafikonok egészíti ki
Kukorica Barométer
F. Agro Napló
46 millió euró tejtámogatás: május 15-éig lehet igényelni 
részletek>>
grárszektor.hu, 2011.03.28
Megjelent a Magyar Közlöny 32. számában
2011.03.28 09:10   |  
Kép
  • a 20/2011. (III. 25.) VM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
  • a 21/2011. (III. 25.) VM rendelet a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól
  • a 22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2011. március 28., hétfő

Átmeneti gazdatámogatás: nem hirdetett jogszabályokat a VM - Csak kezességvállalás kérhető a kölcsönszerződésekhez  
részletek>> 
Agromonitor.hu, 2011. március 28.
ÚMVP támogatás jogcímek 2011-ben. 
részletek>>
2011.03.24.
Magyar GMO Fehér Könyv: tájékoztatás az álinformációkkal szemben 
részletek>> 
agrárszektor.hu, 2011. március 23.,
Rekord gabonatermés várható – miért lesz mégis hiány? 
részletek>>
agrárszektor.hu, 2011. március 25.
Egymilliárdos tanyaprogram: áprilisban indulhat a pályázat 
részletek>>
agrárszektor.hu, 2011. március 18.
Kinek jó az áfa-csökkentés?  
részletek>> 
agrárszektor.hu, 2011. március 24
Áttekinthetőbb pályázati rendszer 
részletek>> 
vg.hu, 2011. 3. 23.
Milliárdok bevállalós állattartóknak 
részletek>>
vállalkozói negyed., 2011.03.25

2011. március 26., szombat

Vis maioros terményviták: precedensperben nyertek a termelők - Négymillió forintos választottbírósági díj a vesztes kereskedőnek 
részletek>> 
agromonitor.hu, 2011. március 25.

Gazda Hírek...

Heti Sajtószemle 2011.03.21-26

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu

Kertészet korszerűsítésénél is fontos betartani a határidőket! 
részletek>> 
ProfitLine.hu

Az egységes kérelem előtt FONTOS az AKG támogatásban résztvevő ügyfeleknek

Adóhatósági eljárási illetékek, szolgáltatási díjak

Vesszőérés
f: Farmit.hu

Vagyoni értékű jogok számítása

Bayer - Felelős állattartás: "- Google Eszköztárral küldve"

MVH 36, 37 sz. közlemény...

A minőségi termelésre és a korszerű mezőgazdaságra épül a készülő magyar agrárstratégia

Szeptemberben újra indul a fiatal gazdák támogatása

PTI tájékoztató 2011.03.22

Könyvajánló...

MVH 38, 39.sz. közlemény

Akár 100 eurót is kaphatnak jószágonként az állattartók...

Euralis Hírlevél
f: Agro Napló

ÚMVP - programajánló...

TÁJÉKOZTATÓ a honlap frissítése révén elérhető szolgáltatásokról

A szakmai tájékozottság gyorsítása és egyszerűsítése érdekében a www.farminfo.hu honlapon az alábbi frissítések kerültek végrehajtásra:

A kezdő, Bemutatkozás oldalra felkerült a “Pályázat figyelő”, amelyben az érvényes, aktuális  pályázatok között kereshet.

Például: a kockába írja be  a mezőgazdaság szót és kattintson a keresés gombra. A felnyíló oldalon elolvashatja az adott időszakban benyújtható pályázati kiírás feltételeit. Ugyan így kell eljárnia más jellegű témák esetében is.

A Linkek oldalon a leggyakrabban keresett irányító szervek, hivatalok (FVM, MgSzH, MVH, AMC, NFA  stb…)  címein túlmenően felkerült a Mezőgazdasági jogszabályok (www.gtr.uw.hu)  és az AgrárHírek (www.agrarhirek.hu) honlap keresője is.

A változtatások  révén könnyedén elérheti a legfontosabb hivatalok honlapjait, és elolvashatja a pályázatokat, jogszabályokat, valamint tájékozódhat az aktuális hírekről.

A www.farminfo.hu ingyenes hírlevelek oldalán olvashatóak a PTI hírlevél korábbi számai.

Tájékoztatom továbbá, hogy a honlapon(www.farminfo.hu) formai és tartalmi változtatásra került sor. Kérem tekintse meg és jelezze felém észrevételét, javaslatát.

Az elmúlt évben indítottam el  “Gazda Praktikum”  szakmai blogomat, amely  a www.saccer-ptipti.blogspot.com  címen érhető el.

ÚJDONSÁGOK a blogon: Jognet.hu-Jogszabálygyűjtemények; Pályázati Hírek; Adónet.hu, Köpönyeg.hu-15 napos időjárás-előrejelző.

A szakértői szolgáltatás tevékenységi köre:

Mezőgazdasági igazságügyi szakértés állattenyésztés, mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdálkodás, mezőgazdasági kár és kárbecslés szakterületen.

Államilag támogatott mezőgazdasági szaktanácsadás szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés, agroturizmus, vidékfejlesztés, farm menedzsment, továbbá ökonómia kérdésekben.

Pályázat és üzleti terv és hitelkérelem készítése.

Állatállomány, anyag ár- és értékbecslés.

Ingatlan (épület, ültetvény, föld) értékbecslés.

Kárszakértés, vadkárbecslés.

Árverések, szervezése, lebonyolítása.

Szakmai képviselet ellátása.

Elérhetőség:

3530. Miskolc, Uitz Béla u. 1. szám

Tel./fax: 06/46-340-480; tel.: 06/46-783-463

Mobil: 06/20-337-1954Az ingyenes hírlevél küldéssel kapcsolatos igényét a honlapon keresztül, vagy az e-mail címeken jelezheti.

Küldje tovább a tájékoztatót ismerőseinek, gazdatársainak!

Ingyenes telefonos konzultáció hétfőn és pénteken 8 – 9 óra között.

Mottó: „GONDOLKODJUNK  EGYÜTT”


Kémia vagány módra...

chemgeneration.com: "- Google Eszköztárral küldve"

Készítsünk saját újságot!

írta Molnár József, 2011. március 14.
Az ember öregségében is nagyon hasonlít a majomra 
részletek>> 
2011. március 12. InfoRádió / MTI

EP-képviselők javadalmazása...

2011. március 25., péntek

Euralis Hírlevél
f: Agro Napló
A minőségi szőlőtermesztés és az alulterhelés
f: Farmit.hu
Kaszálási bejelentő

Könyvajánló...

Renate Frank: A csodálatos méz
A méz gyógyító hatásait már az ókori kultúrák is ismerték, napjainkban a tudomány pedig újabb és újabb értékeit fedezi fel. A manapság oly jellemző egészségtelen élet és étkezés hatására egyre többen fordulnak ismét a természetes alapanyagok felé, amelyek magas tápanyagtartalmuk mellett gyakran gyógyhatással is rendelkeznek. Ilyen a méz is, amelynek hatásairól még ma is megoszlanak a vélemények és méltatlanul egyre inkább háttérbe szorul a különféle természetes és mesterségesen előállított édesítők között. A most megjelent kiadvány körültekintő alapossággal mutatja be e mennyei aranysárga táplálék keletkezésének körülményeit.
Rendet kell tenni a földpiacon: megduplázódhatnak a bérleti díjak 
részletek>>
agrárszektor.hu, 2011. március 23.

ÚMVP - programajánló...

Évadnyitó Horgászverseny, Túrkeve - 03.27.
Kézművesképzés felnőtteknek, Verőcén - 03.29.
LEADER HACS fogadónap, Encsen, Szikszón, és Abaújszántón - 03.31.
AB: csak felhívás után bírságolható a földhasználó, ha nem jelentette be a használatot az ingatlanügyi hatósághoz 
részletek>>
AgroLine.hu, 2011.03.23

MVH 38, 39.sz. közlemény

1 Cím: 39/2011. (III. 23.) számú MVH Közlemény
A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről
Év/Sorszám: 2011. évi 39. számú
Típus:Eredeti
Állapot:Hatályos
2 Cím: 38/2011. (III.22.) számú MVH Közlemény
az egyes EMVA-ból társfinanszírozott beruházási támogatások megvalósítási határidején belül bekövetkezett vis maior helyzet igazolásának, és a bejelentés alapján a megvalósítási határidő meghosszabbításának különös szabályairól
Év/Sorszám: 2011. évi 38. számú
Típus:Eredeti
Állapot:Hatályos

2011. március 24., csütörtök

Akár 100 eurót is kaphatnak jószágonként az állattartók...

Az agrárminiszter legújabb rendelete értelmében állategységenként akár 100 euró támogatást is kaphatnak az állattartók. Ez 2 részből: egy alap- és egy kiegészítő szubvencióból áll majd. Előbbi akkor igényelhető, ha az állattartó vállalja a rendeletben meghatározott kötelezettségek mindegyikét (az állatsűrűségre, a gondozói felügyeletre, a kockázatkezelésre, a fejési technológiára továbbá a preventív beavatkozásokra). Utóbbi akkor kérhető, ha az állattartó a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására vagy a takarmányozásra meghatározott kötelezettségeknek is eleget tesz. A kiegészítő támogatás csak az alaptámogatással együtt igényelhető. A legtöbb alaptámogatás az állatsűrűség csökkentésére vehető igénybe. Ennek összege borjakra 42, míg az üszőkre és a tehenekre 27-27 euró állategységenként, évente. A kiegészítő támogatásoknál a legmagasabb összeg a paraziták elleni védekezésre jár, évente fajlagosan 41 euró, míg a legeltetésre - mint a természetes körülmények közti tartásra - 10, a takarmányozási kötelezettségre 20.
(Agrárhírek, március 11.)
Segédlet trágyamennyiség számításához
Első gabonabecslés a régiókban 
részletek>>
AgroLine.hu, 2011.03.21.
A franciák a borok királyává tennék a tokajit 
részletek>> 
 Szerző: tradeeditor | Dátum: 2011. 03. 18. 15:00
OGY - Mezőgazdasági bizottság - áttekintették a sertés- és baromfiágazat válsághelyzetét 
részletek>>
MTI/Galamus 2011. március 22.
Lesz még jó magyar bor? - Hiányzik az agrárstratégia
f: Farmit.hu

Szeptemberben újra indul a fiatal gazdák támogatása

A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye alapján szeptemberben újra megnyílik a népszerű fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című pályázati kiírás. A részletes pályázati kiírás az ígéretek alapján a beadási időszak előtt egy hónappal (tehát augusztusban) várható. A pályázatra való felkészülést azonban már korábban érdemes megkezdeni. A korábbi szabályozó rendelet várhatóan változni fog több ponton korábban elsősorban az állattenyésztést tervezők, 30 év alattiak és felsőfokú agrár végzettségűek nyerhettek elsősorban eséllyel támogatást.
Pályázati Hírek, 2011.03.23

2011. március 23., szerda

PTI tájékoztató 2011.03.22

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu
Heti Online Hírlevél
2011-03-22


Tartalom
Az önellenőrzés szabályai
Az adóhatóság felszólíthat az adóbevallás kiegészítésére
Bevétel-e a bérleti szerződés szerinti kaució?
Kamatadó: több együttműködést vár Ausztriától az Unió
Üzemanyagárak áprilisra

Az önellenőrzés szabályai
Amennyiben az adózó az adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtt feltárja, hogy adóalapját, az adót vagy a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba, illetve más elírás miatt hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja - derül ki az adóhatóság ellenőrzési kézikönyvéből.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett dokumentum ismerteti: nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó késedelmesen nyújtja be bevallását, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja. Nincs helye azonban önellenőrzésnek, ha valaki a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.

Az adókedvezményt az adózó utólag, önellenőrzéssel érvényesítheti, illetve veheti igénybe. Az ellenőrzés megkezdésétől (vagyis az ellenőrzésről szóló előzetes értesítés kézhezvételétől vagy a megbízólevél átvételétől) a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem módosítható. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti.

A helyesbítés akkor minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az erről szóló bevallást legkésőbb az ellenőrzésről szóló értesítés kézhezvételének, illetve a megbízólevél átvételének napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).

Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.

Nem minősül önellenőrzésnek, ha az általános forgalmi adót a vámhatóságnak a termékimportot terhelő adót megállapító határozatának módosítása miatt kell helyesbíteni. Ha a vámhatóság a termékimportot terhelő adót megállapító határozatát utóbb módosítja, a módosító tételt annak a hónapnak a bevallásában kell elszámolni, amelyben a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást - a magánszemély jövedelemadója kivételével - a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének. A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni.

Az önellenőrzést a magánszemély adózó a személyi jövedelemadó tekintetében az önellenőrzési lap benyújtásával végezheti el. Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után az adózónak kell megállapítania, és a bevallással egyidejűleg megfizetnie.

Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50 százaléka, ugyanazon bevallás ismételt önellenőrzése esetén 75 százaléka, és a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének, illetve a magánszemély jövedelemadója esetén az önellenőrzési lap benyújtásának napjáig kell felszámítani.

Az adóhatóság felszólíthat az adóbevallás kiegészítésére
Az állami adóhatóság a bevallásban közölt adatok kiegészítésére szólíthatja fel azokat a magánszemélyeket, akiknek a bevallott jövedelme két egymást követő éves bevallási időszak tekintetében sem éri el a mindenkori minimálbért - derül ki az adóhatóság ellenőrzési kézikönyvéből.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett dokumentum ismerteti: a felhívás alapján a magánszemélynek nyilatkozatot kell tennie az adóévben szerzett összes jövedelme (bevétele) felhasználásáról (kiadásáról, ráfordításáról, befektetéséről), továbbá annak forrásairól.

Ha az állami adóhatóság valakit bevallásának kiegészítéseként nyilatkozattételre kötelez, ellenőrizheti a más személyekkel közös háztartásra vonatkozó, illetve más személyek törvény vagy szerződés alapján történő eltartásával kapcsolatos azon adatokat, a házastársi (élettársi) vagyonközösséghez tartozó, illetve az adózó használatában lévő vagyontárgyak olyan jellemzőit, amelyek az adózó valós jövedelme (bevétele) felhasználásának és forrásának megállapításához elengedhetetlenek.

Az adóhatóság az eljárás során megvizsgálja, hogy a magánszemély bevallott jövedelme és egyéb forrása nyújthatott-e elegendő fedezetet a nyilatkozatban megjelölt kiadásra. Amennyiben a források nem adhattak elégséges fedezetet, vagy a magánszemély nem igazolja hitelt érdemlően a nyilatkozatban foglaltakat, az adóhatóság elrendeli a bevallás utólagos ellenőrzését.

Ha az adóhatóság nem jelölte ki az adózót ellenőrzésre, a nyilatkozattétel alapján megszerzett adatokat az erről szóló értesítés postára adását követően haladéktalanul megsemmisíti.

Bevétel-e a bérleti szerződés szerinti kaució?
Lakás, ingatlan bérbeadásánál gyakori eset, hogy a magánszemély bérbeadó kauciót kér a bérlőtől.

A kaució összege nem minősül a magánszemély bérbeadó bevételének az átadás időpontjában, de ha azt a bérlet megszűnésekor a magánszemély nem adja vissza, akkor ez az összeg is bevételnek minősül a bérlet megszűnésekor.

Kamatadó: több együttműködést vár Ausztriától az Unió
Ausztria és Luxemburg ellenállása miatt hónapokkal ezelőtt elakadt az adócsalás elleni küzdelemben szerepet játszó kamatadó-irányelv módosítása. A két ország az EU többi tagjától eltérően automatikus adatközlés helyett forrásadót von le a számlatulajdonosoktól és ennek kétharmadát az adóalanyok nevének feltüntetése nélkül átutalja a tulajdonosok lakóhelye szerinti másik uniós tagállamnak.
Több együttműködést vár Ausztriától a kamatadóról szóló uniós irányelv módosítása érdekében Algirdas Semeta uniós biztos.

Bécs csak azzal a feltétellel járulna hozzá a módosításhoz, ha Svájc, Andorra, Liechtenstein, Monaco és San Marino is ugyanilyen transzparencia-szabályokat vezetne be.

Üzemanyagárak áprilisra
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

2011. április 1-je és április 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin: 369 Ft/l

Gázolaj: 367 Ft/l

Keverék: 397 Ft/l

LPG autógáz: 218 Ft/l

Impresszum: Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő online hírlevele. Készült az ADÓNET.HU Zrt. közreműködésével.
Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.
Formálódik a takarmányvásárlási hitel 
részletek>>
agrotrend.hu, 2011.3.18.

Könyvajánló...

Franz Lampeitl: Méhészek könyve
A szerző 65 éven át folytatott méhészkedése tanulságait foglalja össze könyvében. A hosszú évek alatt megismerte a különböző kaptártípusok előnyeit és hátrányait, közben sok tapasztalatot gyűjtött a méhcsaládokkal való bánásmódról.
Saját kárán tanult azokból a próbálkozásaiból, amelyek másképp végződtek, mint ahogyan tervezte. Azonban soha nem felejtette el, hogy a természet évszakonként változó feltételeivel döntő szerepet játszik a méhek életében, mivel a mézelő méh is a természet része.

Ha valaki a méhészetben sikert szeretne elérni, annak eleinte csak kevés méhcsalád gondozását szabad vállalnia. A szerző szándéka, hogy könyvével biztos segítséget adjon a méhészeknek.
Hamarosan véget ér a gabonaár-cunami? Kedvező terméskilátások Európából  
részletek>> 
élelmiszer online, 2011. március 21.
Újabb 200 milliárd vidékfejlesztésre: legfontosabb szempont a munkahelyteremtés 
részletek>>
agrárszektor.hu2011. március 22.
Biodinamikus szőlőtermesztés a gyakorlatban
f: Farmit.hu
A hibridválasztás jelentősége a betegségek okozta termelési kockázat kezelésében 
részletek>>
f: Agro Napló
Állami földeket művelhetnek gazdák: jelenleg több százezer hektár hever parlagon! 
részletek>> 
agrárszektor.hu, 2011. március 21.

MVH 36, 37 sz. közlemény...


Cím: 37/2011. (III. 22.) MVH Közlemény
az egységes kérelem benyújtásához segítséget nyújtó technikai közreműködő igénybevételével kapcsolatos eljárásról
Év/Sorszám: 2011. évi 37. számú
Típus:Eredeti
Állapot:Hatályos
2 Cím: 36/2011. (III. 22.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2011. évtől benyújtandó támogatás részletes feltételeiről és a támogatás 2011. évi kifizetésének igényéléséről
Év/Sorszám: 2011. évi 36. számú
Típus:Eredeti
Állapot:Hatályos

2011. március 22., kedd

A minőségi termelésre és a korszerű mezőgazdaságra épül a készülő magyar agrárstratégia

Nehéz helyzetben van az egész ország, a mezőgazdaság pedig különösen nehézben – mondta Ángyán József, a Vidékfejlesztési Miniszté­rium parlamenti államtitkára nemrég egy tanácskozáson. Az állam eredeti feladata a magyar társadalom érdekeinek védelme lenne. Csakhogy a balliberális kormányzás idején az állam átállt az idegen erők oldalára, s a multinacionális tőke, illetve a globalizmus hazai helytartója lett. Ángyán József meglátása szerint ez a helytartói réteg sokszor éhesebben és agresszívabban vetette rá magát a magyar társadalom javaira és értékeire, mint maguk a multinacionális érdekeltségek.

Ángyán József, a vidékfejlesztési tárca államtitkára szerint mindenekelőtt az államot mint intézményt kell visszavenni ahhoz, hogy jobbra forduljon a mezőgazdaság helyzete is. Ahogy fogalmazott, nyilván nem lesz könnyű az ÁVH-ból MVH-t (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt) csinálni, de lépni kell. Itt van pél­dául a termőföld ügye. Nehezen mozdul a Nemzeti Földkezelő Alap, még mindig nincsenek a kormány asztalán a régóta kért kimutatások az állami területek bérleteiről. Az viszont már így is látható, mekkora baj van. Egy olasz érdekeltség például jelentős állami földte­rületet bérel Észak-Magyarországon. A ma is érvényes szerződés szerint a szántókért száz, a legelőért ötven forint bérleti díjat fizet hektáronként, évente! Az er­dőért pedig semmit! Ráadásul ez az érdekeltség semmit nem termel ezeken a területeken, nyilvánvaló, hogy csak spekulációs céllal, no meg a területek után járó támogatások besöprésére bérli a földeket.

Makacs maffiák

Ángyán József szerint szélsőséges esetről van szó, ám minden gyanús bérleti szerződést felül kell vizsgálni, s meg kell keresni azokat a jogi és hivatali személyeket is, akik ezeket a megállapodásokat aláírták, illetve jóváhagyták.

Nem lesz könnyű feladat, folytatta a professzor. Hálózatszerűen működő, szervezett csoportok, ahogy Ángyán József fogalmazott: maf­fiák tevékenykednek az állami rendszerben. Védik a multinacionális érdekeket és előjogokat, és keményen harcolnak az ebből eredő saját hasznukért is. Kifejezetten ezt a célt követve születtek a törvények, rendeletek az elmúlt nyolc esztendőben a gazdaság és a mezőgazdaság terén is. Az eredmény? A termények nyereségéből csak tíz százalék marad a gazdáknál és a családi vállalkozásoknál. A többit elviszik a kereskedők és a spekulánsok, ráadásul egyre többen épülnek be ebbe a láncolatba. Például a szállítási lobbi. Nemzetközi felmérések szerint egy szál répa ma 1847 kilométert utazik, amíg a földtől a konyhaasztalra ér. Számos multinacionális csoport érdekelt abban, hogy ez így maradjon. Noha köztudott például, hogy Magyarország legtöbb településén és kisebb térségében helyben meg lehet termelni az élelmiszerek nyolcvan százalékát. Épp ez az Ángyán professzor által most újra felvázolt helyi gazdaság rendszerének gondolata is, amelyben először saját magát és környezetét, települését látja el a termelő és a feldolgozó, s innen, belülről indulva tágítja aztán a kört, lép ki végül a nagyobb, szélesebb piacokra, persze csak azzal az áruval, amely a helyi felhasználás után megmarad.

Akár a hadsereg

Az államtitkár modern patriotizmusnak nevezte a fenti szisztémát, amelynek egyik fontos eleme a magyar termékek védelme. A szocialista kormányzás idején olyan rendeletek és jogszabályok születtek, hogy elegendő például, ha egy terméket – legyen az a marokkói paprika – itthon csomagolnak, ezzel máris rákerülhet a „magyar áru” embléma. Van ennél komorabb példa is. Például az, hogy éppen egy hungarikumot előállító cég tiltakozott a leghangosabban a behozott sertéshúsok dioxinvizsgálata ellen. Beszédes megnyilvánulás volt ez Ángyán József szerint. A jelenlegi kormány olyan szabályozást szeretne bevezetni, amely szerint például a húsiparban csak az az áru számít majd magyar terméknek, amely 95 százalékban hazai alapanyagokból készül. A fennmaradó öt százalékba gyakorlatilag már csak a só s bizonyos idegen fűszerek férnének bele.

Nem csak gazdasági stratégiáról van szó, hangsúlyozta a professzor. Az élelmiszer-termelés, benne az egészséges élelmiszer ügyével is, nemzetbiztonsági probléma, épp annyira fontos, mint a hadsereg kérdése.

Egy másik stratégiai terület a demográfia. Ezen a téren egyre rosszabbul áll az ország. Ángyán József elmondta, a kormány rendkívül előnyös földbérleti szerződést szeretne kötni azokkal a fiatal gazdálkodókkal, akik két-három gyereket is vállalnak. Azért nem adja tulajdonba ezeket a termőterületeket a fiataloknak az állam, mert szeretne bent maradni a földpiacon, és élve elővásárlási jogával megakadályozni a mindenkori spekulációs akciókat. Ez már egy erős állam beavatkozása a folyamatokba, amire azért van szükség, mert a polgári kormány tapasztalatai szerint óriási károkat okozott az úgynevezett „szabadpiaci filozófia” a mezőgazdaságban. Például az a földkárpótlás is, amelyben csak termőterületeket kaptak a jogosultak, de nem kapták meg a gazdálkodáshoz szükséges eszközöket. Ez a termőterületek vészes árcsökkenéséhez és egy tág spekulációs „játéktér” kialakulásához vezetett. Hasonlóan nagy kárt okozott a feldolgozóipar kiárusítása, amely tulajdonképpen a nyugati tőkeérdekeltségek piacszerzési akciója volt. Ma döntően a multik által behozott silány és egészségtelen külföldi termékek uralják a hazai élelmiszer-kereskedelmet. Mindez visszahatott a termelésre is, a cukorgyárak eladása és bezárása szinte lenullázta például a korábban virágzó magyarországi cukorrépa-termesztést. Másrészt pedig cukor tekintetében teljes mértékben kiszolgáltatta az országot, ami különösen most, a brazil behozatal leállásakor s a hazai cukorárak rakétasebességű emelkedésekor érzékelhető igazán. Vészes, ha nem életveszélyes kiszolgáltatottságnak számít az is, ami a szocialista agrárkormányzás filozófiája és járt útja volt az elmúlt nyolc évben. Eszerint csupán nyersanyagtermelésre rendezkedjen be a magyar mezőgazdaság, ennél többet ne akarjon.

Brüsszel és Budapest

Az államtitkár figyelmeztetett az összefogás fontosságára. Ennek az új agrárkamara lesz az egyik legfontosabb bázisa, benne a magyar mezőgazdaság minden szereplőjével. A jelenlegi agrárkamarának csak 11 ezer tagja van, ez a regisztrált termelői társadalom öt százaléka. Maga a szervezet is inkább az egykori TOT-hoz (Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa), illetve annak utódjához, a MOSZ-hoz (Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége), vagyis a szocialista nagyüzemi lobbihoz kötődik, évi 2,7 milliárd forintos költségvetésével együtt. Az új kamarának saját, választott bírósága is lesz. Olyan vitás kérdésekben hozhat majd döntéseket, mint a kötbér vagy a takarmánnyal való árfelhajtó manipulációk ügye. Ángyán József szerint ez az elképzelés teljes mértékben összhangban van a kormány készülő agrárstratégiai tervezetével, amelynek tengelye a minőségi termelés, a minőségi mezőgazdaság. Ennek fontos része lehetne a régi magyar gabona-, zöldség- és gyümölcsfajták felélesztése és nemesítésekkel történő fejlesztése is.

Felvetődhet a kérdés, mit szól majd mindehhez az Európai Unió, s nem lesz-e túl magas labda mindez azoknak a csoportoknak, amelyek folyamatosan szembe akarják állítani Brüsszelt és Budapestet. A professzor úgy vélekedett, a mindenkori magyar kormánynak arra kell törekednie, hogy a lehető legnagyobb mértékben érvényesítse nemzeti érdekeit az unió közös rendszerén belül. Nincs más út. Ahogy Ángyán József fogalmazott, a mezőgazdaság terén is igaz, hogy egy teljesen kirabolt és legyűrt Magyarországnak kell most talpra állnia. Különben elveszett.

Magyar Hírlap/AgroLine 2011.03.20
A BIO ünnepe - BioFach 2011 részletek>>
f: Agro Napló

Mezőgazdasági szaklapok. | Agroinform

Mezőgazdasági szaklapok. | Agroinform: "- Google Eszköztárral küldve"
Kedvező gabonatermés várható Európában 
részletek>> 
Privátbankár.hu, 2011. március 18.

Vagyoni értékű jogok számítása


Újdonság: kombinált mikrohitel részletek>>
agrárszektor.hu, 2011. március 16.
Változnak a vadászat szabályai részletek>>
  [OrientPress/Kormányzat] 2011.03.16
Aktuális
Indul a 2011. évi egységes kérelem kitöltése

Tisztelt Gazdálkodók!

Indul a 2011. évi egységes kérelem kitöltéseTájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. március 21-én megnyílt az egységes kérelem elektronikus kitöltő felülete, amelyet az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) az „Elektronikus ügyintézés" menüponton belül az „e-Egységes kérelem" menüben lehet elérni.
Jelenleg a kérelmek kitöltésére és mentésére van mód. A kérelmek benyújtására kizárólag a vonatkozó vidékfejlesztési miniszteri rendelet hatályba lépése, és az ahhoz kapcsolódó MVH közlemény kihirdetése után van lehetőség.
Fontos, hogy a kérelmeket kitölteni csak ügyfélkapun keresztül történő belépés után lehet.
Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus regisztrációval meghatalmazott vagy technikai közreműködő (falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki és adhatják be kérelmeiket.
Kitöltés előtt kérjük, hogy tanulmányozzák a portálon az „Elektronikus ügyintézés / e-Egységes kérelem / Használat" menüpontban feltüntetett tájékoztató anyagokat!
Kérdéseiket a felületen található „Kérdések / Kérdés feltevése" menüpont megfelelő kategóriába történő besorolása után tudják eljuttatni a Hivatalba, amelyekre munkatársaink rövid határidőn belül válaszolnak.

2011. március 21., hétfő

A fajtaválasztás jelentősége szélsőséges termesztési feltételek között | 
részletek>>
f: Agro Napló

Bayer - Felelős állattartás

Bayer - Felelős állattartás: "- Google Eszköztárral küldve"
Ellenőrizzék az adatokat, kérjenek visszajelzést! 
részletek>>
TEOL, 2011. március 16.
Kertészet korszerűsítésénél is fontos betartani a határidőket! 
részletek>> 
ProfitLine.hu, 2011.03.18.
Olcsóbb lehet az élelmiszer: csökkentenék az áfát! 
részletek>> 
agrárszektor.hu, 2011. március 19
2011.03.19 10:35   |   Szőlő, bor   |   MA sajtóközlemény
Kép
Március 16-tól igényelhetnek a szőlészek újratelepítési jogot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) hektáronként 20-150 ezer forintért! Ugyanakkor csak március 31-ig lehet igényelni a borászati gépek vásárlásához támogatást, igaz, még több mint 1,8 milliárd forint van a kasszában – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

Az egységes kérelem előtt FONTOS az AKG támogatásban résztvevő ügyfeleknek

Azon AKG ügyfelek, akik 2010. évben támogatási határozat birtokában sem adtak be egyáltalán területazonosítási kérelmet, s igénybe kívánják venni a fennmaradó 4 évre az AKG támogatást azok az egységes kérelem beadása előtt még beadhatják. Ehhez természetesen a tavalyi gyakorlatnak megfelelően 3 méteres pontossággal fel kell mérniük területüket.

Fontos továbbá, hogy az EMVA-AKG Kötelezettség átvállalás beadó felület – vis maior esetre – jogutódlás, öröklés -, valamint a visszavonási kérelem vis maior illetve más jogcímbe történő átlépés miatt elérhető az MVH honlapján az Elektronikus ügyintézés menüpont alatt.

Miért is fontos ez?
Ez azért fontos, mert a 2. gazdálkodási évre vonatkozóan a fenti események jelezhetők még, ha elhalálozásos jogutódlás, céges jogutódlással vagy egyéb vis maioros átadás, vagy visszavonásra okot adó eset áll fenn 2010/2011 évekre.

A vis maioros, vagy más jogcímbe történő átlépés miatti visszavonásra vonatkozó kérelem keretében a Kötelezettségvállalással érintett területekből részpoligon területek is visszavonhatók. A térképnézet segítségével meg kell adni a vis maiorral érintett területek pontos határait, illetve ezen esetben az EOV koordináták feltöltésére is szükség van. Az új kimérés költségei az ügyfelet terhelik. A kitöltött kérelem beadására, módosítására, esetleg visszavonására az aktuális gazdálkodási évre vonatkozó egységes kérelem beadási határidejéig van lehetősége. A 3. gazdálkodási évre vonatkozó nem vis maioros visszavonási kérelem beadási határidő természetesen 2011. december 31.

Azon elhalálozásos jogutódlással, céges jogutódlással vagy egyéb vis maioros átadással érintett ügyfeleknek, akik még a 2. gazdálkodási évre vonatkozóan szeretnék érvényesíteni a kötelezettség átvállalást és ezt nem tették meg, vagy nem tehették meg 2010.12.31-ig, most vis maioros kötelezettség átvállalási kérelem beadására van lehetőség, amennyiben az örökös vagy a jogutód kívánja beadni EMVA-AKG-ra a 2011-es egységes kérelmet. Az átvállaláshoz természetesen figyelembe kell venni a 171/2010 MVH közleményében leírtakat, s a szükséges dokumentumokat papír alapon is be kell küldeni.
A 3. gazdálkodási évre a beadási határidő (2011/2012) természetesen a rendelet szerinti 2011.08.31.
Fontos, hogy a vis maiorhoz kapcsolódó papír alapú igazolásokat is - az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerint - az MVH-hoz be kell küldeni.
f: Magyar Agrárkamara, 2011.03.19 10:18

Adóhatósági eljárási illetékek, szolgáltatási díjak


Adóhatósági eljárási illetékek

Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak

Vesszőérés
f: Farmit.hu
Segédlet a tápanyag gazdálkodás, trágyázás tervezéséhez

2011. március 19., szombat

GAZDA HÍREK...

Heti Sajtószemle 2011.03.14-19

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu

Egyéni vállakozás alapítása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2011. (III.9.) számú KÖZLEMÉNYE

Új rendelet a területalapú támogatásról...

Magosz: törvénymódosítás a gazdák érdekében

Agrár Call Center: új telefonos ügyfélszolgálatot működtet az MVH

Duna-Tisza közi Agrár Expo 2011

A www.farmit.hu agroportál időjárás szolgáltatása

Az egyéni céggel kapcsolatos tudnivalók

10 ezer tonnával is csökkenhet idén a hazai pulykatermelés

PTI tájékoztató - 2011.03.15

Agrobiodiverzitási fórum: tájfajta növények visszatérése | AgroLine.hu

Öröklési illeték

Ajándékozási illeték


TÁJÉKOZTATÓ a honlap frissítése révén elérhető szolgáltatásokról

A szakmai tájékozottság gyorsítása és egyszerűsítése érdekében a www.farminfo.hu honlapon az alábbi frissítések kerültek végrehajtásra:

A kezdő, Bemutatkozás oldalra felkerült a “Pályázat figyelő”, amelyben az érvényes, aktuális  pályázatok között kereshet.

Például: a kockába írja be  a mezőgazdaság szót és kattintson a keresés gombra. A felnyíló oldalon elolvashatja az adott időszakban benyújtható pályázati kiírás feltételeit. Ugyan így kell eljárnia más jellegű témák esetében is.

A Linkek oldalon a leggyakrabban keresett irányító szervek, hivatalok (FVM, MgSzH, MVH, AMC, NFA  stb…)  címein túlmenően felkerült a Mezőgazdasági jogszabályok (www.gtr.uw.hu)  és az AgrárHírek (www.agrarhirek.hu) honlap keresője is.

A változtatások  révén könnyedén elérheti a legfontosabb hivatalok honlapjait, és elolvashatja a pályázatokat, jogszabályokat, valamint tájékozódhat az aktuális hírekről.

A www.farminfo.hu ingyenes hírlevelek oldalán olvashatóak a PTI hírlevél korábbi számai.

Tájékoztatom továbbá, hogy a honlapon(www.farminfo.hu) formai és tartalmi változtatásra került sor. Kérem tekintse meg és jelezze felém észrevételét, javaslatát.

Az elmúlt évben indítottam el  “Gazda Praktikum”  szakmai blogomat, amely  a www.saccer-ptipti.blogspot.com  címen érhető el.

ÚJDONSÁGOK a blogon: Jognet.hu-Jogszabálygyűjtemények; Pályázati Hírek; Adónet.hu, Köpönyeg.hu-15 napos időjárás-előrejelző.

A szakértői szolgáltatás tevékenységi köre:

Mezőgazdasági igazságügyi szakértés állattenyésztés, mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdálkodás, mezőgazdasági kár és kárbecslés szakterületen.

Államilag támogatott mezőgazdasági szaktanácsadás szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés, agroturizmus, vidékfejlesztés, farm menedzsment, továbbá ökonómia kérdésekben.

Pályázat és üzleti terv és hitelkérelem készítése.

Állatállomány, anyag ár- és értékbecslés.

Ingatlan (épület, ültetvény, föld) értékbecslés.

Kárszakértés, vadkárbecslés.

Árverések, szervezése, lebonyolítása.

Szakmai képviselet ellátása.

Elérhetőség:

3530. Miskolc, Uitz Béla u. 1. szám

Tel./fax: 06/46-340-480; tel.: 06/46-783-463

Mobil: 06/20-337-1954Az ingyenes hírlevél küldéssel kapcsolatos igényét a honlapon keresztül, vagy az e-mail címeken jelezheti.

Küldje tovább a tájékoztatót ismerőseinek, gazdatársainak!

Ingyenes telefonos konzultáció hétfőn és pénteken 8 – 9 óra között.

Mottó: „GONDOLKODJUNK  EGYÜTT”