Oldalak

2015. október 30., péntek

Vadgazdálkodás...

   Tájékozódás céljából mellékelem a 65-2015. (X. 26.) FM rendelet A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79-2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról összefoglalóját.

2015. október 29., csütörtök

Élő népművészet

Országos népművészeti tárlat a Néprajzi Múzeumban
Mintegy 1700 alkotás, egyebek mellett viselet, hímzés, ékszer és játék is látható az Élő népművészet című, csütörtökön nyíló tárlaton a budapesti Néprajzi Múzeumban.

2015. október 26., hétfő

Magyar Tej Hete...

A Lidl Magyarország, a Tej Terméktanáccsal partnerségben, a magyar tejágazat nehéz helyzetének javítása érdekében, a hazai tejek népszerűsítésének céljából október 19-én elindította áruházaiban a Magyar Tej Hetet. A Magyar Tej Hét célja, hogy az áruházlánc a Tej Terméktanáccsal együttműködve minél szélesebb körben megismertesse a kiváló minőségű hazai tejkínálatát, ösztönözze a vásárlókat a magyar tejfogyasztásra, ezáltal támogatva a magyar tejtermelőket, a nehéz és küzdelmes helyzetben lévő hazai tejágazatot.

Könyvajánló...

dr. Bleier Norbert - Márkus Márta: Nyomhatározó zsebkönyv
A könyv a hazai emlősök nyomairól íródott, de ez nemcsak lábnyomot jelent, hanem hullatékot, agancsdörzsölést, kotorékot stb. is. Külön érdemes kiemelni a pompás illusztrációkat, fotókat, rajzokat, amelyek nagyban megkönnyítik a felismerést. 
Csizi István - Molnár Zsolt: Természetkímélő gazdálkodás szikesen
Magyarországnak alapvető érdeke e területek megőrzése és fenntartása. Ehhez a kiemelten fontos nemzeti ügyhöz kíván hozzájárulni a kiadvány.
Viszló Levente : A természetkímélő gyepgazdálkodás

Ez a könyv a rendszerváltás óta gyökeresen megváltozott tájhasználathoz, a természetvédelmi területeken, Natura 2000, Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT), valamint agrár-környezetgazdálkodási programokban résztvevő, elsősorban legelő állattal is rendelkező elkötelezett gazdálkodóknak és az ezeket ellenőrző szervezeteknek nyújt hasznos - tapasztalatokon alapuló - gyakorlati ismeretanyagot. 
Haraszthy László: Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon

Ennek a kötetnek az a célja, hogy bemutassa azokat a fajokat és élőhelyeket, amelyek a két hivatkozott irányelv rendelkezései alapján a Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáltak.


 


2015. október 25., vasárnap

Behajtási ünnep

Behajtási ünnep és darufesztivál a Hortobágyon
A hortobágyi kilenclyukú hídon áthajtották a rackanyájat, a magyar szürke marhákat és a nóniusz méneket szombaton, ezzel megkezdődött az idei Szent Dömötör-napi behajtási ünnep és darufesztivál.

Növényvédelmi gépek minősítése

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása
(pdf formátum)
Vonatkozó jogszabályok:
  • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (pdf formátum)
  • 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a növényvédelmi tevékenységről (pdf formátum)
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól (pdf formátum)

T A L L Ó Z Ó...

Földárverési start...

November 16-án kezdődnek az eladásra kínált állami földek nyilvános árverései. Az árverések hat megyében kezdődnek meg. A kormány az árveréseken szeretné a legjobb árat elérni. A befolyó pénzt egy beruházási alapba gyűjtik.

Élelmezési Világnap

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján nyilvánította ÉLELMEZÉSI VILÁGNAPpá október 16-át.
A világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.

Indul a Termelő falu program

A Földművelésügyi Minisztérium az idén először indította útjára a Termelő falu programot és a településeknek 173 millió forint támogatást ítéltek meg.
Erre az önkormányzatok nyújthattak be vissza nem térítendő támogatásra kérelmet a két alprogramban, az egyik a baromfitartást, a másik a zártkerti földrészletek revitalizációját szolgálja.

Hungarikum pályázat

A hazai és a külhoni értékgyűjtés támogatására, valamint a kihaló félben lévő hagyományos népi mesterségek tovább örökítésére október 26-án, hétfőn megjelennek az idei hungarikum pályázatok.
A két pályázatra 110 millió forint áll rendelkezésre, november 16. és decemberben 15. között lehet a támogatásra jelentkezni,
Mindkét pályázatnál 1 millió és 3 millió forint közötti támogatást lehet nyerni, a kiírások a többi között a www.kormany.hu/hu és a Herman Ottó Intézet weblapján (www.hermanottointezet.hu) is olvasható.
 

Növényvédelmi meghívó


2015. október 23., péntek

Hungarikum pályázat

A hazai és a külhoni értékgyűjtés támogatására, valamint a kihaló félben lévő hagyományos népi mesterségek tovább örökítésére október 26-án, hétfőn megjelennek az idei hungarikum pályázatok.
A két pályázatra 110 millió forint áll rendelkezésre, november 16. és decemberben 15. között lehet a támogatásra jelentkezni,
A hungarikum törvény idei módosítása a külhoni értékek gyűjtésének erősítésére irányul. Ezt segíti az a pályázat, amely előtérbe helyezi a határon átnyúló együttműködés erősítését, a külföldön fellelhető nemzeti értékek gyűjtését. Egy másik pályázati felhívásban pedig segíteni szeretnék a hagyományos népi mesterségek, a kihalófélben lévő szakmák - mint például a szegedi papucskészítés, kékfestés - fiatal generációknak történő továbbadását.
A pályázat elbírálásakor előnyt élvez a meglévő testvér-települési viszony. A kihalóban lévő népi mesterségek átadására 10 millió forint keret áll rendelkezésre, olyan civil szervezetek pályázhatnak, amelyek alapító okiratában, alapszabályban szerepel a kézműves hagyományos megőrzésének feladata.
Mindkét pályázatnál 1 millió és 3 millió forint közötti támogatást lehet nyerni, a kiírások a többi között a www.kormany.hu/hu és a Herman Ottó Intézet weblapján (www.hermanottointezet.hu) is olvasható.

Kalkulátorok

2015. október 19., hétfő

Indul a Termelő falu program

A Földművelésügyi Minisztérium az idén először indította útjára a Termelő falu programot és a településeknek 173 millió forint támogatást ítéltek meg.
Erre az önkormányzatok nyújthattak be vissza nem térítendő támogatásra kérelmet a két alprogramban, az egyik a baromfitartást, a másik a zártkerti földrészletek revitalizációját szolgálja.
Valamennyi beérkezett kérelmet támogatják, településenként átlagosan 10 millió forintot ítéltek meg, a legtöbb kérelem Zala megyéből érkezett.
A beérkezett kérelmek közül 13 a zártkerti földek, öt a baromfitartás, kettő pedig mindkét terület fejlesztésére vonatkozik. Valamennyi beérkezett kérelmet támogatják.
A baromfi tartási program az őshonos tenyészállomány kialakításával a génmegőrzést is szolgálja, a falvakra jellemző öngondoskodás fenntartása mellett. Az önkormányzatok húst és tojást is előállítanak az elnyert támogatásból létrehozott ökológiai típusú vegyes gazdaságaikban. A gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központ végigköveti a program megvalósulását, a településeknek 50 százalékos előleg felvételére van lehetőségük.
A tájékoztatása szerint a másik, a zártkerti revitalizációt szolgáló programban az ország mintegy 1 millió 150 ezer ingatlanja, mintegy 200 ezer hektár érintett, aminek a fele gondozatlan terület.
A szakminisztérium szeretné elérni, hogy ezek az elaprózott, sokszor hat-nyolc tulajdonos miatt meg nem művelt területek a falvakhoz kapcsolódva az öngondoskodást, az árutermelést szolgálják. Az önkormányzatok helyi civil szervezetekkel együttműködve az elnyert támogatásból megvásárolnak ilyen földrészleteket, és összevonva, területalapú támogatásra jogosult területeket alakítanak ki, és rezisztens tájfajtákat, gyümölcsöt vagy zöldséget termesztenek rajtuk.
A tárca tervei szerint a mintaprogram megvalósulását követően a Termelő falu programot tovább bővítenék.


Élelmezési Világnap

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján nyilvánította ÉLELMEZÉSI VILÁGNAPpá október 16-át.
A világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) megalakulásának tiszteletére rendezett az idén központi ünnepséget Milánóban. A FAO megalakulásának évfordulóját minden év október 16-án, az Élelmezési Világnapon ünneplik meg. Ebből az alkalomból világszerte megemlékezéseket, rendezvényeket tartanak, melyeken felhívják a figyelmet az élelmezéssel kapcsolatos kihívásokra, és szakmai fórumokon tárgyalnak a megoldási lehetőségekről. Az idei világnapon a szociális védőháló szerepe került előtérbe, melynek jelentős szerepe van a vidéki szegénység megszüntetésében.

A milánói nagyszabású rendezvényen az olasz államfő, az olasz mezőgazdasági és pénzügyminiszterek, valamint a milánói polgármester mellett az ENSZ főtitkára, a FAO főigazgatója, az IFAD (Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap) elnöke, valamint a WFP (Világélelmezési Program) ügyvezető igazgatója is felszólaltak.

Az esemény keretében a FAO által alapított IFAD magas szintű szakmai konferenciát tartott az élelmezés finanszírozásával kapcsolatban, melyen a kis- és közepes gazdálkodók támogatása volt napirenden. Az IFAD-nak hazánk is tagja, és nemzetközi fejlesztési együttműködések keretében járul hozzá az élelmezésbizonytalansággal sújtott régiók megsegítéséhez a vidéki területek és a mezőgazdaság fejlesztésén keresztül.

Szakmai könyvek...

Szőnyegi Sándor - Kalmár Károly: Szemestermény tárolók károsítói és az ellenük való védekezés
A kézikönyv hézagpótló könyvként jelent meg, mivel az elmúlt 30 évben e témával kapcsolatos szakanyag nem került kiadásra. A Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomások szakemberei által készített mintegy 200 oldalas munka részletesen ismerteti.
Beke János: Terményszárítás
A kézikönyv célkitűzése, hogy bemutassa és elterjessze azokat a korszerű szárítási technológiákat, amelyek a korábbiaknál jobb minőségi jellemzők mellett az energiaigény csökkentését is lehetővé teszik. 
Bak János - Kelemen Zsolt - Dr. Tóth László: Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és etetése
A szerző részletesen ismerteti a betakarítás és a silózás gépeit, a silózás technológiai lépéseit, a toronysilókat, a fóliazsákos erjesztést, de kitér a szálas takarmányok csomagolására, csomagológépeire is.
Arun S. Mujumdar, Beke János: Gyakorlati szárítás
A könyv célja az, hogy áthidalja a tankönyvek és a kézikönyvek közötti „szakadékot” a szárítás területén. A kiadvány címe akár az is lehetne: „Minden, amit a szárításról tudni kell, de nem tudni, kit is kellene megkérdezni”.

Dr. Csomós Zoltán: A gépesítés és gépi technológia fejlesztése a mezőgazdaságban
A kiadványunk két fő részre tagolódik: a mezőgazdasági szállítás, rakodás gépesítése és a szemestermények szárítása és tárolása.
 

2015. október 17., szombat

Földárverési start...

November 16-án kezdődnek az eladásra kínált állami földek nyilvános árverései. Az árverések hat megyében kezdődnek meg. A kormány az árveréseken szeretné a legjobb árat elérni. A befolyó pénzt egy beruházási alapba gyűjtik.
A földvásárlásokhoz a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) összesen 150 milliárd forintos hitelkeretet biztosít. A húszéves futamidejű, kedvezményes hitel első tíz évében – a jegybank növekedési hitelprogramjának keretében – a kamat mértéke 1,95 százalék lesz, és a második tíz évben is kamattámogatott – hasonlóan 2 százalék körüli kamatozású – hitelt biztosít majd az MFB. A kölcsön összege minimum 3 millió, maximum pedig 300 millió forint lehet. Akik haszonbérleti szerződéssel rendelkeznek az árverésre bocsátott föld esetében, azoknál a szükséges önerő mértéke 10 százalék, mindenki másnak 20 százalék.
Az MFB a Budapest Bankot bízta meg azzal, hogy a földhitelt minden földvásárlónak hozzáférhetővé tegye.

2015. október 15., csütörtök

A termőföldtől az asztalig

Fazekas Sándor miniszter A termőföldtől az asztalig - Élelmiszer-kereskedelem, élelmiszer-biztonság című konferenciát megnyitó beszédében megállapította, hogy a szigorú előírások eredményeként egyetlen olyan élelmiszerbotrány sem volt az országban amely megrengette volna a fogyasztói bizalmat és az élelmiszerpiacot, és mindezt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) létrehozásával sikerült elérni. Ebből a jövőben sem enged a tárca, amely a lakosság vagy a termelők számára komoly kockázatot jelentő minden visszaélést a hatóság teljes szigorával fog megakadályozni - szögezte le.
 Hangsúlyozta a magyar tulajdonban levő termőföld szerepét is az élelmiszerbiztonság és élelmezésbiztonság szempontjából, és megerősítette, a kormány célja a kis és közepes családi gazdaságok megerősítése, mert a magyar termőföld a gazdák tulajdonában van a legjobb helyen.
 A Nébih elnöke ismertette: a hivatal közel 1200 dolgozót foglalkoztat, 51 telephelye van, 45 laboratóriumból álló hálózatot üzemeltet, ami évente kétmillió vizsgálatot végez. Megalakulásával 2012 óta teljes élelmiszerlánc-felügyelet működik Magyarországon, a hivatal ellenőrző hatóságként működik még az erdészet, vadászat, halászat, borászat, növénytermesztés területein.   

2015. október 13., kedd

Fotókiállítás az élelem jövőjéről

Október 12. és 29. között látható Budapesten, a Szabadság téren Az élelem jövője címet viselő, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete és a Földművelésügyi Minisztérium közös kiállítása, amely a National Geographic magazin fotóival mutatja be az élelmezés fontosságát.
A budapestivel egyidőben, Rómában is megnyílt a FAO kiállítása.

A Parkinson-kór

Nagyításhoz kattintson a képre

2015. október 11., vasárnap

A Vidékfejlesztési Program első pályázatai

Megjelentek a Vidékfejlesztési Program első pályázati felhívásai.  A tájékoztatás szerint az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) és az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel jelentek meg a felhívások.
 Az érintettek a pályázatukat ez év november 7. és december 7. között, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be az MVH felületén. Akik később szeretnének csatlakozni a programhoz, azok ezt 2017-ben is megtehetik. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

2015. október 10., szombat

Nobel-békedíj

Nagyításhoz  kattintson a képre

A vadon termő gombák felhasználásának veszélyei

Vadon termő gomba felhasználása, fogyasztása előtt a vendéglátó egységet üzemeletetők, valamint a kirándulók és a gombagyűjtők számára is kiemelten fontos, hogy szakellenőr vizsgálatát kérjék - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
A Nébih hangsúlyozta, a lakosság, különösen a kirándulók és gombagyűjtők számára elengedhetetlen, hogy saját és családjuk egészsége érdekében kizárólag gombaszakellenőr által megvizsgált gombát fogyasszanak.
    A nyilvántartott gombaszakellenőrök, valamint a gombaszakellenőrt alkalmazó piacok listája megtalálható a Nébih honlapján, https://www.nebih.gov.hu/.
  

Linkek...

2015. október 8., csütörtök

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés

VP-4-11.1.-11.2.-15 - Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

AKG kifizetési felhívás

     
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 158 666 709 293 forint.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
A felhívás az alábbi linken érhető el:


2015. október 7., szerda

Aszálykár miatti kárenyhítő juttatás

A Földművelésügyi Értesítő LXV. évfolyamának 2015. október 1-jei 7. számában megjelent aszályközlemény itt érhető el.
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény értelmében aszálykár után abban az esetben fizethető ki kárenyhítő juttatás, ha az adott kárenyhítési év vonatkozásában az aszályhelyzetről a miniszter tárgyév október 31-ig közleményt ad ki. A miniszteri aszályközlemény tartalma – a 2014. november 1-től 2015. október 31-ig terjedő kárenyhítési év tekintetében is – az Országos Meteorológiai Szolgálat által üzemeltetett, a termelők és a hatóság számára is könnyen hozzáférhető agro.met.hu honlap információin alapul elsősorban, amely az aszály bekövetkezéséről is részletes tájékoztatást nyújt.
Önmagában a miniszteri aszályközlemény megjelenése még nem jogosítja fel a termelőt kárenyhítő juttatás igénybevételére, ugyanis az aszályközlemény egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak. Az agrárkár-enyhítési rendszerben a kárenyhítő juttatás igénybevételének további feltételei is vannak. Így például az aszálykárokat határidőben be kell jelenteni, és az aszály által okozott, 30%-ot meghaladó mértékű várható hozamcsökkenést az agrárkár-megállapító szerv leigazolja, illetve a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig meg kellett fizetni.

2015. október 6., kedd

T A L L Ó Z Ó...

A mezei pocok elleni védekezés fontosságáról...

A mezei pocok (Microtus arvalis) állományának felmérésére és a kártevő elleni védekezés fontosságára hívta föl a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága.
Tavaly az utóbbi évek legjelentősebb mezeipocok-állománya alakult ki az országban. A 2014-es rendkívüli károk nyomán a növény- és talajvédelmi hatóság az idén is fokozott figyelemmel kíséri a mezei pocok fertőzöttség alakulását. 

Aktuális - SAPS és zöldítés támogatás...

Az FM Sajtóiroda tájékoztatója szerint a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az idén is előleg fizethető a SAPS és az új jogcímként jelentkező zöldítés támogatásokra. Ennek alapján tehát, október 16-tól megkezdődhet az előlegek utalása, amely a teljes támogatási összeg legfeljebb 70 %-át teszi majd ki.
A jogcímek maximális keretösszegei euróban kerülnek meghatározásra, aminek forintra való átváltása az Európai Központi Bank által szeptember 30-án megállapított árfolyamon történik, amely 313,45,- forint/euró. (A többi közvetlen támogatási jogcím, mint például a fiatal gazda támogatás, termeléshez kötött támogatások stb. is ezen az árfolyamon kerül kifizetésre.)

Ökoturisztikai díjak - 2015

A turizmus napján, szeptember 27-én az OMÉK keretében adta át Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az ökoturisztikai díjakat. A pályázatot 2010.óta írják ki, melynek célja, hogy elősegítse a természeti és táji örökség megőrzése mellett, hogy az ökoturisztikai létesítmények működtetői a látogatók igényeit is figyelembe vegyék.
Idén 14 pályázat érkezett, 7 látogatóközpont, 7 tanösvény kategóriában.
Az év látogatóközpont kategóriájának nyertese az Ős-Dráva Látogatóközpont lett, míg második helyen a kaposvári Fekete István Látogatóközpont végzett. A harmadik helyet idén ebben a kategóriában a Természet Háza (Gyenesdiás) nyerte.
A 2015. év ökoturisztikai díj első helyezettje a zalakarosi Csiga-túra tanösvény lett, ezt követi a gyomaendrődi Erzsébet-liget tanösvény,valamint a tiszafüred-tiszaörvényi Örvényi Pákász tanösvény. Innovációs különdíjat kapott a Zselici Csillagpark.

A szőlő aranyszínű sárgaság kórokozója

Ismét megjelent Magyarországon a szőlő aranyszínű sárgaság betegség, a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, a Flavescence dorée. A Flavescence dorée járványszerűen terjedő karantén károsító, ami a szőlő termésmennyiségét 20-50 százalékkal is képes csökkenteni. Magyarországon 2013 augusztusában észlelték először Zala megyében a szőlő aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma fertőzését.
A Flavescence dorée csak szőlőnövényen tekinthető karantén károsítónak, más gazdanövényen nem. A védekezés a szaporítóanyag-termő területeken az egész országban kötelező, termő ültetvényekben pedig indokolt. A szőlőterülettel rendelkezőknek a betegség tüneteinek észlelését jelenteniük kell az illetékes megyei kormányhivatalnak.

Öko-innovációs konferencia

A vállalkozások versenyképességének növelése, a rendelkezésre álló pályázati források megismertetése és a legújabb környezetvédelmi megoldások bemutatása a fő célja az I. Öko-innovációs konferenciának, amelyet október 15-én rendez a Földművelésügyi Minisztérium és a Herman Ottó Intézet. Az esemény kapcsolódik az Ökoindustria szakkiállításhoz.
A konferencián a magyar vállalkozások információt kapnak az aktuális uniós és hazai pályázati, támogatási lehetőségekről. Emellett a vállalkozások bemutathatják innovatív környezetvédelmi technológiájukat, szolgáltatásaikat, új környezetbarát eljárásaikat is. A konferencia így egyfajta fórum is az információcserére, technológia transzferre, és szakmai együttműködésekre.
A konferencia részletes programja itt érhető el.

2015. október 4., vasárnap

A mezei pocok elleni védekezés fontosságáról...

A mezei pocok (Microtus arvalis) állományának felmérésére és a kártevő elleni védekezés fontosságára hívta föl a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága.
Tavaly az utóbbi évek legjelentősebb mezeipocok-állománya alakult ki az országban. A 2014-es rendkívüli károk nyomán a növény- és talajvédelmi hatóság az idén is fokozott figyelemmel kíséri a mezei pocok fertőzöttség alakulását. A rágcsálók augusztus végéig még nem okoztak gondot a megyék zömében, helyenként nőtt a lakott járatok száma, elsősorban pillangósokban és a nagy kiterjedésű gyomos területeken.
A mezei pocok veszélyes kártevőnek minősül, a védekezési kötelezettséget jogszabály írja elő. A védekezés módjának megválasztásakor követni kell az integrált növényvédelem elvét: nemcsak növényvédő szeres, csalétkes védekezésre kell gondolni, de a megfelelő mélységű talajművelés, ragadozó madarak számára kihelyezett ülőfák nagy segítséget jelentenek a túlnépesedés megelőzésében. 
A védekezés lehetséges eszközeiről a Nébih honlapján, a http://portal.nebih.gov.hu/-/felhivas-a-mezei-pocok-fertozottseg-felmeresere-es-a-vedekezesre olvashatók részletek.
   

2015. október 3., szombat

Aktuális - SAPS és zöldítés támogatás...

Az FM Sajtóiroda tájékoztatója szerint a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az idén is előleg fizethető a SAPS és az új jogcímként jelentkező zöldítés támogatásokra. Ennek alapján tehát, október 16-tól megkezdődhet az előlegek utalása, amely a teljes támogatási összeg legfeljebb 70 %-át teszi majd ki.
A támogatási rendszer azon része - az alaptámogatás - amelyet jelenleg egységes területalapú támogatásnak (SAPS) nevezünk, nem azonos azzal a SAPS támogatással, amelyet EU csatlakozásunk óta, 2014-ig kaptak a termelők. Ez a mostani SAPS, a „zöldítésért” (az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás) járó komponenssel együtt teszi ki az eddigi területalapú támogatásnak nagyságrendileg megfelelő összeget.
A jogcímek maximális keretösszegei euróban kerülnek meghatározásra, aminek forintra való átváltása az Európai Központi Bank által szeptember 30-án megállapított árfolyamon történik, amely 313,45,- forint/euró. (A többi közvetlen támogatási jogcím, mint például a fiatal gazda támogatás, termeléshez kötött támogatások stb. is ezen az árfolyamon kerül kifizetésre.)
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) keretösszege 227,2 Mrd forint. Ezen jogcímen hektáronként várhatóan 45.525,- Ft vehető igénybe.
A 2015. évtől kezdődően a SAPS támogatás mellett bevezetésre került az úgynevezett zöldítés támogatása. Ennek keretösszege 2015-ben 126.5,- Mrd forint, ami alapján hektáronként a termelők várhatóan 25.354,- Ft-ban részesülnek.
A két támogatás teljes mértéke 353,8 Mrd forint, ami 12,4 Mrd forinttal magasabb, mint az elmúlt évi. (A 2014-es 341,4 Mrd volt.) A két támogatásból tehát összesen várhatóan 70.880,- Ft/ha összeget kaphatnak a mezőgazdasági termelők.

A 2015. október 16-án induló előleg kifizetések során a SAPS támogatásból hektáronként legfeljebb 31.868,- Ft forint, a zöldítésből 17.748,- Ft/ha fizethető ki.

A zöldítésért járó támogatás előleg csak abban az esetben fizethető ki a termelőnek, ha a SAPS támogatásnál nem áll fenn jogvita vagy adategyeztetési kötelezettség, a termelő nem kérelmezett ökológiai fókuszterületre kompenzációt és ahol a zöldítésre vonatkozó előírt ellenőrzéseket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal már elvégezte és lezárta.

Ökoturisztikai díjak - 2015

A turizmus napján, szeptember 27-én az OMÉK keretében adta át Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az ökoturisztikai díjakat. Beszédében kiemelte, hogy a Kárpát-medence akkor maradhat élhető, ha az emberben több a felelősségérzet,mint az elvárás.
A pályázatot 2010.óta írják ki, melynek célja, hogy elősegítse a természeti és táji örökség megőrzése mellett, hogy az ökoturisztikai létesítmények működtetői a látogatók igényeit is figyelembe vegyék.
Idén 14 pályázat érkezett, 7 látogatóközpont, 7 tanösvény kategóriában.
Az év látogatóközpont kategóriájának nyertese az Ős-Dráva Látogatóközpont lett, míg második helyen a kaposvári Fekete István Látogatóközpont végzett. A harmadik helyet idén ebben a kategóriában a Természet Háza (Gyenesdiás) nyerte.
A 2015. év ökoturisztikai díj első helyezettje a zalakarosi Csiga-túra tanösvény lett, ezt követi a gyomaendrődi Erzsébet-liget tanösvény,valamint a tiszafüred-tiszaörvényi Örvényi Pákász tanösvény. Innovációs különdíjat kapott a Zselici Csillagpark.
(Forrás:FM Sajtóiroda)

2015. október 1., csütörtök