Oldalak

2015. augusztus 30., vasárnap

A kárenyhítési hozzájárulásról


Az FM Sajtóiroda tájékoztatója szerint agrárkár-enyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelőknek 2015. szeptember 15-ig beérkezően kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást.
Lényeges kiemelni, hogy ezen határidő a kárenyhítési hozzájárulás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal számlájára történő beérkezésének a határideje, tehát nem az összeg feladásának az időpontja. A tárgyévi egységes kérelemben bejelentett területméretek figyelembe vételével kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, amelyről és a kapcsolódó teendőkről az MVH július közepéig határozatában tájékoztatta az érintett gazdákat.
A 2015. kárenyhítési év vonatkozásában a fenti határidőig az MVH számlájára be nem érkezett kárenyhítési hozzájárulás esetében ugyanis még a károsult termelő sem részesülhet kárenyhítő juttatásban függetlenül attól, hogy az egyéb támogatási feltételek teljesülnek-e. Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelők az alábbi jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő juttatásban:
-    a termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, valamint az egységes kérelem és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor,
-    a mezőgazdasági káresemény annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelentésre került,
-    növénykultúra szinten a 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, valamint üzemi szinten a 15 %-ot meghaladó bevételkiesés (hozamérték-csökkenés) teljesült,
-    a kárenyhítési hozzájárulás szeptember 15-ig beérkezően maradéktalanul megfizetésre kerül és
-    a kárenyhítő juttatás iránti kérelem november 30-ig benyújtásra kerül.

K Á N...


2015. augusztus 26., szerda

Pályázat kereső...

Egy hónappal ezelőtti elindítása óta mintegy 210 ezres oldalletöltést ért el a brüsszeli közvetlen forrásokat ismertető pályázati honlap, a www.palyazatokmagyarul.eu oldal.
Könnyen átlátható és kezelhető internetes oldalon magyar nyelven olvashatóak a Brüsszel által a tudomány és innováció, a közigazgatás, az oktatás és ifjúság, a vállalkozásfejlesztés, a környezet, a kultúra, valamint az egészség és a sport területére kiírt pályázati lehetőségek.
A palyazatokmagyarul.eu honlappal egy időben elindult a nyeromagyarok.eu platfrom is, amely képekkel illusztrálva mutatja be a már megvalósult, sikeres pályázati történeteket.
Az idén év végéig további hatvan-hetven pályázat megjelenése várható. A pályázatok döntően konzorciálisak, több országból származó résztvevők összefogásával is elnyerhetők.(F:NFM)

2015. augusztus 19., szerda

Szakkönyvek a versenyképességért

Gonda István - Apáti Ferenc (szerkesztők): Versenyképes almatermesztés
A kertészeti szektorban EU-csatlakozásunk óta jelentősen élesedett a versenyhelyzet. A hosszú távon fennmaradni szándékozó almatermesztő vállalkozások évről évre egyre többet kell teljesíteniük ugyanazért az eredményért és a szinten maradásért. 
Balogh Péter - Novotniné Dankó Gabriella (szerkesztők): Versenyképes sertéshizlalás
A hazai gyakorlati és tudományos életben ismert szakemberek segítségével összeállított könyv a sertéshízlalás témakörében összefoglalja az elmúlt évtizedekben megjelent kutatási eredmények ismeretanyagát a magyarországi tapasztalatokra alapozva.
Balogh Péter - Novotniné Dankó Gabriella (szerkesztők): Versenyképes kocatartás és malacnevelés
A könyv hiányt pótló információs anyaga segítséget nyújthat a gyakorló szakemberek számára mindennapi döntéseik meghozatalában is. A szerzők közös célja, hogy a jövőben olyan minőséget állítsunk elő a magyar sertéságazatban, amely a hazai és exportpiacokon is megállja a helyét. 
Pupos Tibor - Sütő Zoltán - Szöllősi László (szerkesztők): Versenyképes tojástermelés
Könyvünk elsősorban azoknak szól, akik az üzemmérettől és a vállalkozási formától függetlenül, de programozott termelési viszonyok között akarnak étkezési tojástermelést folytatni, és ehhez a munkához gazdálkodási, valamint baromfitartási szakismeretekre, technológiai ajánlásokra, összehasonlító modellszámításokra, ötletekre vagy tanácsra van szükségük. 

Bárány László - Pupos Tibor - Szöllősi László (szerkesztők): Versenyképes brojlerhizlalás
A brojlerhízlalás versenyképességének fenntarthatósága megköveteli a teljesítmények (fajlagos mutatók) állandó javítását. A brojlerfajták genetikai képessége és ezáltal teljesítménye évről évre javul. Ennek kiszolgálására egyre magasabb tudásszint, egyre finomabb technológiai szabályzás és managementtámogatás szükséges.A búza ára 2015.

Nagyításhoz kattintson a képre

2015. augusztus 12., szerda

Fuzárium...

Nagyításhoz kattintson a képre

Ökológiai gazdálkodás

      A Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül, előre láthatólag ősszel meghirdetésre kerülhet az Ökológiai gazdálkodás támogatására vonatkozó pályázat.

További részletek a VP legutolsó, társadalmasításra közzétett dokumentumában érhetők el, az alábbi linken: http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese                                        Az Ökológiai gazdálkodásra vonatkozó információk a dokumentum 556-573. oldalain találhatók.

EMVA jogcímek elszámolási határidői!!!


 Felhívjuk figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. Kérjük, hogy kifizetési kérelemeiket minél előbb nyújtsák be, ne várjanak a határidő végéig!
Fontos, hogy a kérelembenyújtási felületen külön bejelölhető, ha a 10 napon belüli módosítási lehetőséggel élni kívánnak. Javasoljuk, hogy a módosítás lehetőségét csak akkor válasszák, ha valamilyen dokumentum vagy adat még hiányzik a kérelemhez, és azzal utólag szeretnék kiegészíteni a kérelmet. Azon kérelmek elbírálását, melyeket az ügyfelek nem kívánnak módosítani, az MVH rögtön meg tudja kezdeni, ezáltal az ügyfelek előbb juthatnak a támogatáshoz.

Az egyes beruházási jogcímek esetében a közeljövőben lejáró megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidőkről a csatolt dokumentumban olvasható összefoglaló táblázatban nyújtunk áttekintő tájékoztatást.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a határidők módosítására nincs lehetőség! A vonatkozó jogszabály szerint egyes konkrét ügyekben (különösen jogorvoslati eljárást követő esetekben) a megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidők a táblázatban foglaltaktól egyedileg eltérhetnek!

Az ügyfelekkel közös érdek a határidő megtartása, mivel a fennmaradó idő nélkülözhetetlen a kifizetési kérelmek ügyintézésére, az előírt ellenőrzések végrehajtására és a jogos támogatások kifizetésére. A vonatkozó uniós jogszabály az ÚMVP keretében igénybe vehető támogatások kifizetésére a 2015. december 31-i határidőt írja elő, amelyet minden körülmények között be kell tartani.

Kérjük, hogy kifizetési kérelmeik összeállítása során fokozott figyelmet fordítsanak a pontos és hiánytalan kitöltésre, illetve ellenőrizzék, hogy minden szükséges mellékletet csatoltak-e. Kérjük, hogy a kitöltéshez tanulmányozzák a vonatkozó jogszabályokat, MVH közleményeket és kitöltési útmutatókat!

A mielőbbi és hiánytalan kifizetési kérelembenyújtás, a hiánypótlás soron kívüli teljesítése, valamint a jól elkészített és teljes kifizetési kérelem esetében a 10 napos módosítási lehetőségről való lemondás elősegítik a támogatás lehető legrövidebb időn belül történő kifizetését. Az MVH munkatársai mindent megtesznek e cél érdekében.

További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
Csatolt dokumentumok:

  Cím Méret Dátum
 
icon EMVA jogcím táblázat 61,5 kB 2015-08-10 16:03
 

Hajdúsági Expo


2015. augusztus 11., kedd

Az üvegházakról...

Az üvegházak olyan létesítmények amelyekben a növények fejlődéséhez szükséges életfeltételeket mesterségesen teremtjük meg. Így a kedvező körülmények eredményeként csökkenhet az előállított termések idényjellege, javul a termés biztonsága, minősége és mennyisége is ugrásszerűen megnövekszik.
Megyeri Szabolcs: Üvegház a kertben
Az üvegházak olyan létesítmények amelyekben a növények fejlődéséhez szükséges életfeltételeket mesterségesen teremtjük meg.
Jörn Pinske: Üvegházak
Ebből a könyvből megismerhetjük az üvegházak rövid történetét, típusait, legfontosabb részeit, jellemzőit és segítséget kapunk saját üvegházunk megtervezéséhez és felépítéséhez is.
Dietrich Mierswa: A hobbikertész üvegháza
Ez a kötet a hobbikertészek számára készült, közérthető, szakszerű és áttekinthető. Látványosan és követhetően mutatja be az üvegházak tervezését és építését.2015. augusztus 10., hétfő

T A L L Ó Z Ó...

Kiváló évjárat lehet egyes borvidékeken

Kiváló évjárat lehet a 2015-ös azokon a borvidékeken, ahol jégverés, vagy szőlőbetegségek nem károsították a szépen fejlődő szőlőtermést. A legnagyobb problémát az egri és a tokaj-hegyaljai borvidéken a vízhiány okozza. A levelek bepödrődnek, a fürtök könnyűek, a szemek vízhiányosak, a fejlődésben megálltak.

A kisgazdasági támogatási rendszerről...

A kisgazdaság támogatási rendszerbe csak idén lehet bejelentkezni, és a 2015-re megállapított támogatási összeget éves átalánytámogatásként kaphatja a termelő 2020-ig, ha megőrzi a belépéskori területnagyságot.
Évente minimum 500 és maximum 1250 euró a minden közvetlen támogatás helyébe lépő átalánytámogatás. Az választhatja ezt a támogatási formát, aki rendelkezik legalább 1 hektár mezőgazdasági területtel és 2015-ben egységes kérelmet nyújtott be.

O M É K

Az idei év a helyi termék éve lesz az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásáron (OMÉK) is, amely szeptember 23-27 közöött kerül megrendezésre. Idén 800-900 kiállítóra és mintegy 100 ezer látogatóra számítanak.

Júliusi gabonaárak...

Bár összességében drágultak a gabonafélék, ez nem a búzának és a kukoricának, sokkal inkább az árpának, rozsnak és tritikálénak volt köszönhető. A fő gabonafélék ára az idei év tendenciájához hasonlóan júliusban is csak kis mértéken változott.
Júliusban 3 százalékot erősödött a magyar gabonafélék együttes ármozgását kifejező Magro Gabonaindex (MGX) és ezzel a nyár második hónapjában 9030 ponton állt a Magro.hu mezőgazdasági piactéren.
Ennek ellenére a búza ára csökkent a múlt hónapban. Az aratás megkezdésére 49,5 ezer forintig mozgott vissza a malmi és 43,5 ezer forint lett a takarmánybúza áfa és szállítási költség nélküli átlagára. És az értékek azóta sem változtak érdemben. Országosan 5,2 millió tonna őszi búza termett idén, aminek mintegy 70 százaléka malmi minőségű.

Az újratelepítési jog ára

A nemzeti jogtartalékból hektáronként 50-150 ezer forintért vásárolható szőlő újratelepítési jog - a földművelésügyi miniszter erről szóló rendelete a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Amennyiben az újratelepítési jog nagysága nem haladja meg a fél hektárt, akkor az egy hektárra vetített ár 50 ezer forint. A fél és másfél hektár közötti telepítési jog fajlagos ára 70 ezer forint, míg az ennél nagyobb jogért már 150 ezer forintot kell fizetni hektáronként. Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által rendszeresített - és a honlapján közzétett - nyomtatványon kell benyújtani a hegybírónál.

2015. augusztus 9., vasárnap

Kiváló évjárat lehet egyes borvidékeken

Kiváló évjárat lehet a 2015-ös azokon a borvidékeken, ahol jégverés, vagy szőlőbetegségek nem károsították a szépen fejlődő szőlőtermést. A legnagyobb problémát az egri és a tokaj-hegyaljai borvidéken a vízhiány okozza. A levelek bepödrődnek, a fürtök könnyűek, a szemek vízhiányosak, a fejlődésben megálltak.
A szőlőtermesztésben jelenleg a művelt borvidéki szőlőterület nagysága meghaladja a 64 ezer hektárt Magyarországon. A leszüretelt szőlő mennyisége 2013-ban 390 ezer tonna, 2014-ben 348 ezer tonna volt. A termésátlag tavaly 5 tonna volt hektáronként, a kiemelkedően jó átlagot termő 2013-hoz képest ez 2 tonnával kevesebb hektáronkénti mennyiséget jelent.
   

2015. augusztus 8., szombat

A kisgazdasági támogatási rendszerről...

A kisgazdaság támogatási rendszerbe csak idén lehet bejelentkezni, és a 2015-re megállapított támogatási összeget éves átalánytámogatásként kaphatja a termelő 2020-ig, ha megőrzi a belépéskori területnagyságot.
Évente minimum 500 és maximum 1250 euró a minden közvetlen támogatás helyébe lépő átalánytámogatás. Az választhatja ezt a támogatási formát, aki rendelkezik legalább 1 hektár mezőgazdasági területtel és 2015-ben egységes kérelmet nyújtott be.
A rendszer az 5,5-6 hektárnál nem nagyobb gazdaságoknak nyújt egyszerűsített feltételeket, az 1,0-2,2 hektár földterülettel rendelkezők kifejezetten jól járhatnak, hiszen az éves átalánytámogatásukat 500 euróig felkerekítik. A szükséges teendőkről szóló információkat itt olvashatja.(f: agronaplo.hu)

Veszélyben az erdők

Júliusban több millió négyzetméter erdő vált a lángok martalékává Magyarországon. Az elmúlt hét csapadékosabb időjárása ellenére az erdők továbbra is nagyon szárazak és egy kisebb eső után akár egy órával is lángra kaphat a növényzet.

2015. augusztus 6., csütörtök

O M É K

Az idei év a helyi termék éve lesz az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásáron (OMÉK) is, amely szeptember 23-27 közöött kerül megrendezésre. Idén 800-900 kiállítóra és mintegy 100 ezer látogatóra számítanak.
A helyi termék éve program révén megjelenő újdonságok egyike, hogy a 9 turisztikai régió bemutatásával igyekeznek közelebb hozni a vidéket a városi emberekhez, középpontba állítva a helyi termékeket.
Az OMÉK-ra az ország minden részéből, és a határon túlról is érkeznek kiállítók, hogy elhozzák a tájegységükre jellemző ízeket, hagyományokat, termékeket. Idén - a mezőgazdasági és az élelmiszeripari nagy cégek, feldolgozók mellett - minden eddiginél nagyobb számban várnak helyi termelőket, családi gazdálkodókat, az agrárium kis-és középvállalkozóit.

A 77. OMÉK szeptember 23. és 27. között a hagyományokhoz híven a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban lesz. A kiállításon minden eddiginél több, 35 szakmai konferenciát tartanak.

2015. augusztus 4., kedd

Júliusi gabonaárak...Bár összességében drágultak a gabonafélék, ez nem a búzának és a kukoricának, sokkal inkább az árpának, rozsnak és tritikálénak volt köszönhető. A fő gabonafélék ára az idei év tendenciájához hasonlóan júliusban is csak kis mértéken változott.
Júliusban 3 százalékot erősödött a magyar gabonafélék együttes ármozgását kifejező Magro Gabonaindex (MGX) és ezzel a nyár második hónapjában 9030 ponton állt a Magro.hu mezőgazdasági piactéren.
Ennek ellenére a búza ára csökkent a múlt hónapban. Az aratás megkezdésére 49,5 ezer forintig mozgott vissza a malmi és 43,5 ezer forint lett a takarmánybúza áfa és szállítási költség nélküli átlagára. És az értékek azóta sem változtak érdemben. Országosan 5,2 millió tonna őszi búza termett idén, aminek mintegy 70 százaléka malmi minőségű.
Korábban a kedvezőtlen időjárás miatt globálisan negatívan alakultak a terméskilátások és ezzel összefüggésben erősödő árakra számíthattunk, ám ez eddig nem igazolódott be.
A Magyarországon uralkodó hőség eddig nem gyakorolt hatást a kukorica hazai árára, így az továbbra is stabilan alakult, alig valamivel 40 ezer forint fölött állt. A betakarítás közeledése általában az árak csökkenését eredményezi, ezt ellensúlyozhatják most a nagy meleg miatti romló terméskilátások. A becslések szerint idén a tavalyi rekordnál lényegesen kevesebb kukoricát takarítanak majd be idén. Az említett okok miatt a kukorica árának további alakulása bizonytalan. (f: magro.hu)

2015. augusztus 2., vasárnap

Szárazföldi inváziós növények
Szárazföldi inváziós növények:


Tudományos név
Magyar név
Acer negundo 
zöld juhar
Ailanthus altissima
bálványfa
Amorpha fruticosa
gyalogakác
Asclepias syriaca
közönséges selyemkóró
Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii), A. novi-belgii, A. ×salignus
észak-amerikai őszirózsák
Celtis occidentalis
nyugati ostorfa
Cenchrus incertus
átoktüske
Echinocystis lobata
süntök
Elaeagnus angustifolia
keskenylevelű ezüstfa
Fallopia japonica, F.×bohemica, F. sachalinensis
japán, cseh és szahalini óriáskeserűfű
Fraxinus pennsylvanica
amerikai kőris
Helianthus tuberosus s. l. (H. decapetalus auct.)
vadcsicsóka
Heracleum mantegazzianum
kaukázusi medvetalp
Heracleum sosnowskyi
Sosnowsky-medvetalp
Hordeum jubatum
díszárpa
Humulus scandens
japán komló
Impatiens glandulifera
bíbor nebáncsvirág
Impatiens parviflora
kisvirágú nebáncsvirág
Juncus tenuis
vékony szittyó
Padus serotina
kései meggy
Parthenocissus inserta
közönséges vadszőlő
Parthenocissus quinquefolia
tapadó vadszőlő
Phytolacca americana
amerikai alkörmös
Phytolacca esculenta
kínai alkörmös
Robinia pseudoacacia
fehér akác
Rudbeckia laciniata
magas kúpvirág
Solidago gigantea
magas aranyvessző
Solidago canadensis
kanadai aranyvessző
Vitis vulpina
parti szőlő

A legveszélyesebb, különösen nagy természetvédelmi kárt okozó szárazföldi özönnövény fajok a listában vastagon szedettek.

forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/ozonfajok-magyarorszagon
Az invazív alkörmösről szóló videó itt tekinthető meg: