Oldalak

2010. november 30., kedd

Új lehetőségek a kistermelők számára

hirtv.hu | 2010.11.30

A hazai kistermelők élelmiszer-termelési, feldolgozási és értékesítési feltételeit jelentősen megkönnyítette a nyári rendeletmódosítás. Az új szabályozás szerint tejet, gyümölcsöt, zöldséget és húst, illetve az ezekből készített termékeket a gazdálkodó közvetlenül értékesítheti a fogyasztó részére, boltokba és éttermekbe, így a közétkeztetésbe is. Az elmúlt években az agráriumban 300 ezren veszítették el az állásukat, a termelők szerint fontos volna, hogy a falusi vendéglátás felélesztésével új munkahelyeket lehessen teremteni.
Saját termékeikből vittek kóstolót a kistermelők a győrszemerei sportcsarnokba. Többségüknek tönkretette a gabonáját az ár- és a belvíz, így az állattenyésztésből próbálják a veszteséget pótolni. Az új szabályozás szerint tejet, gyümölcsöt, zöldséget és húst, illetve az ezekből készített termékeket a gazdálkodó közvetlenül értékesítheti a végfogyasztó részére, boltokba és éttermekbe. A bodonhelyi Szabó Mihály ettől várja, hogy családja havi 70-80 ezer forintos plusz bevételre tegyen szert. A 500 lakosú Csikvánd polgármestere, Kozma Tibor úgy látja, a kistermelők között még nagy a tájékozatlanság, hogyan árulhatják saját termékeiket.
A rendelet újra lehetővé tette az otthoni disznóvágást, a házilag előállított aszalt és füstölt áruk értékesítését is. A megyei főállatorvos szerint a termelőnek azonban a felelősséget is vállalni kell a portékája után. A kistermelőknek új lehetőséget jelent az EU által támogatott szociális élelmiszer, valamint iskolagyümölcs-program is, amelyet összekapcsolnak a közvetlen beszállítás rendszerével.

Az év biotermékei

trademagazin.hu | 2010.11.30

Az 1987-es alapítása óta huszonharmadszor adták át a hétvégén az év hazai biotermékeinek járó elismeréseket. A XXIII. Biokultúra Tudományos Nap rendezvényen a Magyar Biokultúra Szövetség vezetőségi tagjaiból álló 9 tagú szakmai zsűri négy termékkategóriában szavazott 2010 legízletesebb bioélelmiszerére.
A szakma az állati termékek kategóriában a Naszálytej Zrt. „Zöldfarm” epres joghurtját, a gabonafélék, sütőipari készítmények közül a Bio Malom Kft. csicsókás, céklás kalács keverékét találta a legjobbnak. A zöldség és gyümölcs termékcsoport favoritja idén Horváth László, Bodzalé ribizlivel elnevezésű ivóleve volt, az egyéb kategóriában pedig Gonda János szőlőmag őrleménye vitte el a pálmát.
Az ötödik kategória a látogatók voksai alapján kiosztott közönségdíj volt, melyet idén a Tarnamenti 2000 Zrt. mangalica vastagkolbásza nyert el – nyilatkozta Demeter-Németh Anita, a Magyar Biokultúra Szövetség ügyvezetője.

Családi gazdaságok adózása röviden

Családi gazdaság az a gazdálkodási forma, melyben a gazdálkodó család a tagjai révén legfeljebb 300 ha nagyságú termőföld tulajdonával ill. haszonbérletével, használatával rendelkezik és valamennyi termőföld valamint az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak hasznosítása legalább egy családtag teljes foglalkoztatásával és a többi családtag közreműködésével valósul meg.

A családi gazdaság mezőgazdasági tevékenységet (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás) és kiegészítő tevékenységet (falusi- és agroturizmus; kézművesipari tevékenység; fűrészáru-feldolgozás; elsődleges élelmiszer feldolgozás; a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése; mezőgazdasági szolgáltatás) végezhet.

A családi gazdálkodó és a nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok az őstermelői tevékenységük tekintetében az adóév utolsó napján (illetve a családi gazdaságban folytatott tevékenység megszűnése esetén a megszűnés napján) a közös őstermelői tevékenységre (azaz a közös őstermelői igazolvány alapján végzett tevékenységre) vonatkozó szabályok alkalmazásával állapítják meg adókötelezettségüket.

Ez azt jelenti, hogy a családi gazdálkodónak és a nem foglalkoztatottként közreműködő családtagoknak az általános forgalmi adózás és a jövedelem meghatározására tekintetében azonos adózási módot kell alkalmazniuk; valamint a bevételeket, költségek és ráfordítások összegét – a családtagok számával történő elosztással – egy főre kell meghatározniuk. A bevételek és költségek igazolására bármelyikük nevére kiállított bizonylat megfelelő.

A családtagok külön-külön tesznek eleget adóbevallási-, adóelőleg fizetési és adófizetési kötelezettségüknek.

Az azonos jövedelemszámítási módnak abban az esetben is érvényesülnie kell, ha a gazdálkodó családban – a közös gazdálkodást megelőzően – tételes költségelszámoló és átalányadózó is volt. Ez azt jelenti, hogy az év első napjától beérkezett valamennyi őstermelésből származó bevétel a megállapodás szerinti jövedelemszámításra vonatkozó szabályok szerint lesz adóköteles, így még az is, amelyet a gazdálkodó család tagjai a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt szereztek meg.

Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja tevékenységét, akkor az őstermelői tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozóként, hanem a család többi tagjával együtt, a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozó szabályok szerint kell adóznia.

Abban az esetben, ha a gazdálkodó család tagjai olyan tárgyi eszközöket visznek be a családi gazdaságba, melyek korábban az őstermelői/egyéni vállalkozói tevékenységben az értékcsökkenési leírás alapját képezték, akkor az ilyen tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a családi gazdaságban is folytatható.

A gazdálkodó család tagjai tételes költségelszámolás választása esetén csökkenthetik az őstermelői tevékenységből származó jövedelmüket annak a veszteségnek az összegével, amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt határoltak el. Ebből az is következhet, hogy adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jövedelem után adóznak.

Amennyiben a gazdálkodó család tagja kilép a családi gazdaságból, a bevételt és a költségeket a kilépés időpontjával fel kell osztani a családtagok között. A továbbiakban a bevétel és az igazolt költség már csak a csökkent létszám alapulvételével osztható fel.

Ha a kilépő családtag az őstermelői tevékenységet tovább folytatja, akkor csak ugyanazt az adózási módot választhatja az adóév további részére, amelyet a családi gazdaságban választottak. A kiválás időpontjában fennálló vevői tartozásokból befolyt összeget a családi gazdaságnál vagy a kivált tagnál, megállapodás alapján kell figyelembe venni.

Az őstermelői tevékenységen kívüli tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia, aki azt önálló tevékenységként vagy egyéni vállalkozás keretében folytatja.

Az általános forgalmi adó tekintetében a családi gazdaság tagjai külön-külön válnak adóalannyá, ami azt is jelenti, hogy áfabevallásukat külön-külön, saját nevükre szóló számlák alapján kell elkészíteniük és benyújtaniuk. Fontos tudni, hogy a családi gazdaságban végzett tevékenységek tekintetében azonos adózási módot kell választaniuk (kompenzációs felár, alanyi adómentesség, általános szabályok szerint adózás).

Az a nem áfa adóalany családtag, akinek a családi gazdaságban végzett tevékenysége nem terjed ki a termékek vagy szolgáltatások saját néven, ellenérték fejében történő értékesítésére, nem is válik adóalannyá, azaz neki nem kell bejelentkeznie az általános forgalmi adó hatálya alá.

Abban az esetben, ha az értékesítést nem végző tagok már más tevékenység kapcsán alanyai az általános forgalmi adónak, adózási módjukat nem kell megváltoztatni, mert a családi gazdaságon belüli értékesítési tevékenység hiánya miatt nem kötelezettek az azonos adózási módra.
Forrás: APEH Dél-alföldi Regionális Főigazgatósága
www.apeh.hu

Libinfo - Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása

Libinfo - Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása

Előrehozott öregségi nyugdíj...

Előrehozott öregségi nyugdíj: a férfiak jövőre kevesebbet kapnak

Előrehozott öregségi nyugdíjra, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően 2 évvel korábban, 63. életévük betöltésétől szerezhetnek jogosultságot az 1956 után születettek, feltéve, ha van legalább 37 év szolgálati idejük és nem állnak biztosítási jogviszonyban. A férfiak számára 2011-től, a nők számára 2013-tól megszűnik a csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíj.

Ekkortól kezdve az öregségi nyugdíj előrehozott igénybevétele mindenképpen a nyugdíj csökkentését vonja maga után. A csökkentés mértéke attól függ, hogy a nyugdíj megállapításakor a nyugdíjba vonuló életkora mennyivel alacsonyabb, az öregségi nyugdíjkorhatárnál - maximális mértéke a 8,4 százalékot nem haladhatja meg - híva fel a figyelmet Molnár László nyugdíjszakértő.

Természetesen a csökkentett összegben megállapított előrehozott öregségi nyugdíjakat az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően is csökkentett összegben folyósítják, a korbetöltés tehát a csökkentés mértékét nem érinti. A magánnyugdíjpénztári tagság a rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén szűnik meg, ekkor van a tagnak választási lehetősége. A rokkantsági nyugdíjas nem rehabilitálható.

A rehabilitációs járadék - az ügyfél rehabilitálható, cél a munkaerőpiacra való visszavezetése - megállapítását a magánnyugdíjpénztári tagság nem befolyásolja. A rehabilitációs járadék összegéből nyugdíjjárulék illetve tagdíj /2010. október 31-ig/ levonására kerül sor.  (Forrás: Adózóna)

Várható közterhek...

A főfoglalkozású vállalkozók várható közterhei 2011-ben

A biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege jelenti a minimális járulékalapot, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. 
A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti. Természetesen ez a vállalkozókra is vonatkozik.
A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként
a) egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,
b) három és minden további eltartott esetén 206 250 forint.
A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult.
A családi kedvezmény érvényesítésének jövedelemkorlátja 2011-től megszűnik.

Még nem jelent meg az a kormányrendelet, melyben a 2011. évre vonatkozó minimálbér, és a garantált bérminimum havi összege kerül majd meghatározásra.
Az elmúlt hetekben elhangzott nyilatkozatok alapján 2011-re valószínűsíthetők a következő számok, melyek mintegy 4,5%-os növelést jelentenek:
Minimálbér: kb. 76.800 Ft/hó
Garantált bérminimum: kb. 93.500 Ft/hó (a hivatkozott járulékalap)
Feltételezés: a vállalkozó a nettó jövedelmét ténylegesen felveszi (hó/Ft)
sor-
szám
Megnevezés
2011. évben
gyermektelen
vállalkozó
egy gyerekes
vállalkozó
1. bruttó jövedelem
egyéni váll-i kivét,
vagy szem.közrem.
díj
93.500 93.500
2. számított szja-alap
1.sor * 1,27
118.745 118.745
3. családi kedvezmény nincs - 62.500
4. szem.jövadóalap 118.745 56.245
5. levont szja 16%
4.sor * 0,16
(szja aránya jöv-hez)
18.999

(20,32%)
8.999

(9,62%)
6. 10% nyugdíjjárulék 9.350 9.350
7. 7,5% egészségbizt.és
munkaerőpiaci jár.
7.013 7.013
8. Nettó havi jövedelem
1-5-6-7
58.138 68.138
9. vállalkozó által a jöve-
delméből fizetett
közterhek (5+6+7)
35.362

37,82%
25.362

27,12%
10. cég által fizetett 24%
nyugdíjbiztosítási jár.
1.sor * 0,24
22.440 22.440
11. cég által fizetett 3%
egbizt.és merőpiaci j.
1.sor * 0,03
2.805 2.805
12. 1,5% szakképzési hozz.
1.sor * 0,015 (**)
1.403 1.403
13. a cég által fizetett köz-
terhek (10+11+12)
26.648
28,5%
26.648
28,5%
14. Összes közteher
(9+13)
62.010
66,32%
52.010
55,62%
15. mekkora költséget jelent
ez a vállalkozásnak?
(1+ 13)
120.148 120.148

(**) egyéni vállalkozó saját maga után jelenleg nem fizet szakképzési hozzájárulást, de a társas vállalkozó után a cége igen;

Agrárium 2011.

2011-ben több forrás jut az agráriumnak

A vidékfejlesztési kiadások 2011-ben 721 milliárd forintos nagyságrendet érnek majd el - mondta a vidékfejlesztési miniszter a MAGOSZ országos elnökségi és választmányi ülését követően az MTI-nek. Fazekas Sándor a nyilvánosság kizárásával megtartott rendezvényt követően közölte: a jövőre megítélt forrásokból az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra - az intézményi kiadások nélkül - várhatóan 593 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez az összeg mintegy 28 százalékkal, 130 milliárd forinttal lesz magasabb, mint az előző évi.

A minisztériumi sajtóiroda tájékoztatása szerint egymilliárd forintos költségvetéssel elkezdődik a tanyaprogram, az iskolatej-programra pedig mintegy 800 millió forint jut. Az iskolagyümölcs-program finanszírozására pedig mintegy 500 millió forint fordítható. A gazdálkodók finanszírozására az unióból jövőre 323 milliárd forint érkezik Magyarországra.

A vidékfejlesztési tárca vezetője arról számolt be, hogy a fórumon sok érdemi kérdést kapott az agrártámogatásokról, az osztatlan közös tulajdonról és a jövő évi költségvetést érintő témákban. Arra a kérdésre viszont, hogy megtalálták-e már a megfelelő személyt az agrárkamarai biztosi posztra, Fazekas Sándor úgy válaszolt, hogy "eljön majd az idő, amikor e személy megjelölésére sor kerül (...), jelenleg azonban erről beszélni még korai."

Jakab István, a MAGOSZ elnöke az ülést követően az MTI-nek elmondta: a MAGOSZ országos elnökségi és választmányi ülése érdemi párbeszédre és szakmai egyeztetésre kínált alkalmat a vidékfejlesztési miniszterrel a költségvetésről és a különböző, még napirenden lévő időszerű feladatokról.

A MAGOSZ elnöke elmondta: "abban állapodtunk meg, hogy az elmúlt 8 évet érdemi módon összefoglaló értékelést követően a MAGOSZ érdemi stratégiai javaslatot tesz le az agrárkormányzat asztalára, amelynek nyomán megteremthetők annak feltételei, hogy a jövedelem ott maradjon jórészt, ahol keletkezik."

Forrás: mti.hu, vm.gov.hu

Változik az üzleti út megítélése...

Véget vetne az APEH a kamu üzleti utaknak?

Megváltozik jövő évtől a hivatali és az üzleti út fogalma, az APEH szerint emiatt a látszólagos utazgatások kora lejárt.

Jelentősen átalakulnak január elsejétől a most természetbeni juttatásnak minősülő jövedelmekre vonatkozó szabályok, a béren kívüli juttatásokon túl (üdülési csekk, étkezési jegy, bérlet stb.) még egy kategória lesz, a kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó mellett adható juttatások. Ide tartozik majd többek között a reprezentáció és az üzleti ajándék, a telefon magáncélú használata, valamint a hivatali, üzleti utazás költségei.

Utóbbi fogalma megváltozott, a módosítás értelmében nem tekinthető hivatali, üzleti útnak az olyan utazás, amely valós tartalma alapján csak látszólagosan az. Tehát az utazásra vonatkozó dokumentumok, az útvonal, a tartózkodási idő, valamint a szakmai és szabadidőprogram aránya illetve további tények azt támasztják alá, hogy valójában nem hivatali, üzleti útról van szó – hangsúlyozta Andrási Jánosné a Cafeteria Panoráma 2011 konferencián. Az APEH Ügyfélszolgálati és Tájékoztatási Főosztályának vezetője hozzátette: nem érdemes a jövőben ilyen látszólagos utakat elszámolni, mert a revizorok a módosítás alapján büntetni fogják azokat, akik például egyhetes síutakat, és tengerparti nyaralásokat számolnak el üzleti út címén.

Az adóhatóság a félelemkeltést tartja hatékony kommunikációs eszköznek – kommentálta az APEH vezető álláspontját Ruszin Zsolt. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke szerint az új fogalom nem egyértelmű, és csak negatív változást hozhat: az üzleti utakkal trükközők ezután is csalni fognak , a jogszabálykövető adózók pedig kétségbeesnek majd, és attól is félni fognak, hogy egy háromnapos londoni konferencia közben beiktassanak egy kétórás városnézést, vagy egy élményfürdőzést.

A továbbképzésekre, konferenciákra épülő utazásszervezési piacot is tönkreteheti, ha az APEH valóban rászáll az ilyen esetekre, és elvárja, hogy 24 órában szakmai programokkal foglalkozzanak a cégek kiküldöttei. A szakértő szerint annak, aki nem akar büntetést, elég egy „egészséges” arányt alkalmaznia. (f: napi.hu)

Pályázat - körkép...

Ágazati hírek...

Gabona:
- Az EU idei kukoricatermése várhatóan 55,4 millió tonna lesz (Franciaországban 14, Romániában 9 és Magyarországon 7 millió tonnát várnak). A kisebb termés miatt az EU kukoricaimportja a 2010/2011-es időszakban 5 millió tonna lesz a bázisidőszaki 2,9 millió tonnával szemben. Az EU kukoricaexportja néhány 100 ezer tonna lehet.
- A Nemzetközi Gabona Tanács (IGC) a korábbi 27 millió tonnás kukoricakészlet-csökkenéssel szemben a legutóbbi előrejelzésében már 31 millió tonnával számol.
Az IGC szerint a világ kukoricatermése az idén 810 millió tonna lesz.
Dohány:
A WHO legutóbbi ajánlása szerint meg kellene tiltani a dohánytermékekben az ízesítő adalékanyagok használatát.
A magyar kormány álláspontja ezzel kapcsolatban, hogy tudományos alapokra kell helyezni az adalékanyagok keverhetőségét, kiszűrve ezzel a nemkívánatos hatásokat; a dohánytermesztés leépítése ugyanis tovább növelné a vidéki munkanélküliséget.
Borágazat:
- A VM miniszter kinevezte a Bormarketing Bizottság tagjait (13 főt).
- Piaci szakértők szerint a PET palackos és kannás boroknál 15-20%-os áremelkedés következett be az elmúlt hetekben (az átlagár: 120-180 Ft/liter).
A palackos borok ára várhatóan a következő év elejétől emelkedik mintegy 10%-kal (jelenlegi átlagos ár: 350 Ft/palack).
- Jelentős a számlanélküli borforgalmazás, az import borok egy része számla nélkül kerül az országba; egyes szakértők a zárjegy bevezetésétől várnák a tisztább borpiaci helyzet kialakulását; többen hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi forgalomba hozatali járulék versenyhátrányt jelent a magyar termelők számára.
Sertéságazat:
- Menczel Lászlóné, a Vágóállat és Hús Terméktanács titkára nyilatkozott az AgrárHírek.hu-nak a magyar sertéságazat jelenlegi nehéz helyzetéről és egy növekedési pálya feltételeiről: a sertéslétszám már 3 millió alá csökkent; a magyar sertéságazat és feldolgozóipar - nemzetközi összehasonlításban - nem elég versenyképes a hatékonysági és termelékenységi mutatókat illetően; emellett hiányzik egy hatékony érdekképviseleti szervezet, amely kellő ellensúlyt képviselhetne a kereskedelmi láncok dominanciájával szemben; a szürke- és feketegazdaság 30-40%-os jelenlegi mértékének leszorítása jobb versenyhelyzetbe hozná a tisztességes vállalkozói kört.
- Nem emelkedtek a sertés termelői árak idehaza az elmúlt héten; ugyanakkor Ausztriában és Németországban mérsékelt áremelkedés következett be.
(f: AgrárHírek,2010. november 29.)

KEOP - 2011.


1 2011-ben is folytatódnak a KEOP pályázati kiírások
A 2011-2013-as időszakra vonatkozóan is folytatódnak a KEOP pályázati kiírások, tartalmukban többnyire változatlan feltételekkel, egyszerűbb és ésszerűbb formában.
A jelenleg előkészítés alatt álló pályázati kiírások várhatóan segíteni fogják mind a pályázók munkáját, mind az intézményrendszeri munkát. A többnyire változatlan feltételek mellett a pályázók több időt fordíthatnak a pályázati dokumentáció megfelelő minőségű elkészítésére.
Az alábbi konstrukciók megnyitása/folytatása várható a 2011-es időszakban:
KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése – első és második forduló
KEOP-1.1.1/B Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás – csak megvalósítás
KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítása – csak megvalósítás
KEOP-1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén – csak megvalósítás
KEOP-2.1.1 és 2.1.2 Állami/önkormányzati árvízvédelem – csak második forduló
KEOP-2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) – első és második forduló
KEOP-2.2.1/B Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlása  - csak második forduló
KEOP-2.2.2/B A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése
KEOP-2.2.3/A Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
KEOP-2.2.3/B Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése 
KEOP- 2.4.0 Szennyezett területek kármentesítése – csak második forduló
KEOP-2.4.0/B Települési szilárd hulladéklerakó kármentesítés és rekultiváció – csak második forduló
KEOP-2.5.0/B Vízgazdálkodási tervezés: árvízi kockázati térképezés
KEOP-3.1.2 Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése – első és második forduló
KEOP-3.1.3 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása – első és második forduló
KEOP-3.3.0 Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése
KEOP-4.2.0/A és /B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés
KEOP-4.4.0 Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő és villamosenergia, valamint biometán termelés
KEOP-4.6.0 Nagy– és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása
KEOP-4.7.0 Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása
KEOP-5.4.0 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése
KEOP-6.1.0 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)
KEOP-6.2.0 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
KEOP-6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem)
KEOP-6.3.0/Z Stratégiai zajtérképe és zajcsökkentési intézkedési tervek
KEOP-7.1.0 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése (új, egyszerűsített pályázat az elmaradt derogációs feladatokhoz kapcsolódó tervezéshez)

Adó megtakarítás...

Így spórolhat adót!

Az egykulcsos adórendszer önmagában is tartogat olyan változásokat 2011-ben, amelyek miatt érdemes meggondolni bizonyos ügyletek előrehozását, illetve elhalasztását, ám emellett is lesznek olyan változások jövőre, amelyek befolyásolhatják tranzakciók ütemezését.

A felső kulcs megszűnése egyértelműen arra sarkallja a cégeket, hogy lehetőség szerint csak januárban fizessék ki az év végi bónuszokat, prémiumokat, hiszen így 32 helyett 16 százalékkal kell csak adózni ezek után. Vagyis ha az adón megosztoznak, úgy kaphat a munkavállaló akár az eredeti tervnél magasabb jutalmat, hogy az a munkáltatónak kevesebbe kerül. Ugyanez vonatkozik a cafeteriaelemekre is, csak itt kevesebbet lehet spórolni: míg az idén 25, addig jövőre szuperbruttóra vetítve 16, vagyis 19 százalék lesz a kedvezményes juttatások adóterhelése. Mivel érdemes várni? Szintén a lineáris rendszerből következik, hogy - amennyiben lehetséges - az adóterhet nem viselő járandóságokat is érdemes 2011-re ütemezni. Tipikusan ilyen jövedelem a nyugdíj vagy a baleseti járadék, ahol nyilván nem lehet önkényesen határidőket tologatni, a hallgatói, szakképző intézmények tanulói számára fizetendő díjazás pedig nem kapcsolódik jellemzően akkora jövedelemhez, hogy az az idén átlépné a felső kulcs határát, így a kifizetés eltolásának nincs értelme. Megéri azonban várni a munkáltatói lakástámogatással. A legfeljebb ötmillió forint összegig nyújtható támogatás után már tetemes különbség van aszerint, hogy kell-e adózni utána vagy sem. A plusz adóterhelés azt jelenti ebben az esetben, hogy a munkabér után az idén nem 17, hanem teljes egészében 32 százalék adót kell fizetni. Elhalasztják az osztalékfizetést.

Az egykulcsos rendszer nem csak az összevont jövedelmet érinti. Az osztalék, a kamat és az árfolyamnyereség esetében is 16 százalék adót kell fizetni, s ezt a jövedelmet, mint minden elkülönülten adózó jövedelmet, nem kell a szuperbruttóra vetíteni. Ez azt jelenti, hogy az osztalék- és kamatjövedelmek esetében megéri 2011-re ütemezni a kifizetést, hiszen 25, illetve 20 százalék helyett csak 16 lesz az adó. Szakértők is arra számítanak, hogy a társaságok jó része az idén elhalasztja az osztalékfizetést. Egyetlen jövedelemtípus van ugyanakkor, ahol jövőre több adót kell fizetni, ez a tőzsdei ügyletből származó jövedelem, ennek terhe ugyanis az idén 10, jövőre viszont 16 százalék. Azt ugyanakkor nyilván nem lehet kijelenteni, hogy ezekből az ügyletekből még az idén érdemes pénzt csiholni, hiszen a nyereséget elsősorban a piac befolyásolja és nem az adó. A kamattal várni és sietni is érdemes. Olyan módosítások is lesznek, amelyek csak kevés érintett számára bírnak jelentőséggel. Ide tartozik, hogy jövőre megszűnik az offshore cégekbe menő kifizetéseket sújtó 30 százalékos adó. Ezt akkor kellett egy cégnek levonnia és megfizetnie, ha a jövedelem kamatból, jogdíjból vagy szolgáltatási díjból származott, s az olyan államba irányult, amellyel Magyarországnak nincs adóegyezménye. Ezeket a kifizetéseket érdemes tehát halasztani. Az idén érdemes ugyanakkor a külföldről származó kamatjövedelmeket kimutatni. Az idén a kamatjövedelem 75 százalékáig mentesítés alá tartozik, vagyis a kettős adóztatás elkerülése érdekében nem kell társasági adót fizetni.

Adományozni csak jövőre, és külföldi cégen keresztül érdemes. Egy módosítás szerint ugyanis az alapítványok bizonyos feltételek mellett visszaigényelhetik a beszerzéseik során felmerült áfát - alapesetben az alapítványok nem áfaalanyok, így nem is igényelhetik vissza a forgalmi adót. A visszaigényléshez az kell, hogy az anyagi támogatás külföldi társaságtól érkezzen és az összeget az adományozó által meghatározott célra használják fel. Vagyis ha egy társaság egy külföldi vállalkozás beiktatásával támogat egy alapítványt, a támogatott szerv a támogatás 125 százalékát kaphatja meg.
Forrás: Napi Gazdaság

Olvass.hu

A forgalmazott
valamint
teljes listája  egy kattintással itt elérhető!

MAG - Aktuális uniós pályázatok

Aktuális uniós pályázatok

2010. november 29., hétfő

„Behajtás ünnep”

Hagyományőrző „behajtás ünnep” a Hortobágyon

2010.11.27. 19:26

A téli szállásra terelték az állatokat a Hortobágyon; először több száz rackajuh vonult át a kilenclyukú hídon, aztán a ménes következett, majd a magyar szürke gulya zárta a sort. Az úgynevezett behajtási ünnepen a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a figyelmet a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Ángyán József szólt arról is, hogy a kormány olyan mezőgazdaságot akar megvalósítani, amely jó minőségű élelmiszereket termel, és fenntartja az élhető környezetet.
 
Bár a jószágok havat nem vittek a hátukon, metsző pusztai szélben indultak téli szálláshelyükre a szombati behajtási ünnepen a Hortobágyon.
A nagyszámú érdeklődő előtt ezúttal is felvonultak a fogatok: a debreceni hetes fogat, a hatos ökörszekér, a népies kettes fogat, a bivalyfogat, illetve az öszvér és a szamár húzta taliga.
 
A államtitkár méltatta azokat az értékeket, amelyeket évszázadok alatt kialakítottak, őriztek a Hortobágyon, s amelyekre nagy szüksége van a súlyos helyzetben lévő országnak. Ángyán József szerint "a Hortobágy az egyik kiindulópont, ahonnan meg tudjuk újítani az országot". A pusztai élet, a Hortobágy népe, a gyönyörűséges állatok jelentik a biztosítékot erre - mondta az államtitkár. Példaként említette a hagyományos gazdálkodást és életformát a Hortobágyon. A téli behajtás a számadás ideje is: a csikósok, a gulyások, a juhászok jelentették, hogy megérkeztek a tavasszal rájuk bízott jószágokkal. Egykoron rovásfákon tartották nyilván a ki- és behajtott állatokat, s a rovásfa két felének összeillesztése után derült ki, hogyan vigyáztak a pásztorok a rájuk bízott jószágokra. A behajtás végén - őrizve a hagyományokat - a pásztorok koszorút dobtak a Hortobágy folyóba a nyáron elpusztult állatok emlékére. (VM.)

VM. 34. sz. rendelet

34/2010. (XI. 25.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosításáról
2010.11.29. 08:41 részletek

Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról...

Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról
szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá a 2011. évre történő bejelentkezéssel kapcsolatban


I. Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2011. évre új adózóként bejelentkezhet

* az egyéni vállalkozó;
* a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;
* a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Egyéni cég legkorábban a 2012. évben lehet az eva alanya, mivel meg kell felelnie az Eva tv-ben az adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre meghatározott feltételeknek. Egyéni cégek, mint jogi személyiséggel nem rendelkező adóalanyok, legkorábban 2010-ben jöhettek létre.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2011. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2010. december 1-je és 20-a között, az erre a célra rendszeresített 10T103 számú, illetve 10T203 számú adatbejelentő lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH megyei (fővárosi) igazgatóságon kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2010. december 20-áig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig (2010. december 20-áig), a 11JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott minimálbérnél magasabb járulékalap után fizetik meg.

A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2010. november 29-től letölthetőek az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu), valamint 2010. december 1-jétől kaphatóak kereskedelmi forgalomban.

A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak. Ez utóbbi esetben a nyomtatvány postára adásának kell 2010. december 20-áig megtörténnie.

Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról az adóhatóság a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést fognak kapni.

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2010. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2011. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az Eva tv-ben meghatározott feltételeknek.

II. Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól

Azok a 2010. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2011. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket 2010. december 1-je és 20-a között szintén a 10T103 számú, illetve a 10T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók 2010. december 20-áig írásban visszavonhatják. Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megtegye bejelentését, ha 2010. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek a 'T101E számú bejelentő és változásbejelentő lapon, az említett nyilvántartásban nem szereplő, de a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alkalmazásában egyéni vállalkozónak minősülő magánszemélyek a 'T101 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a ’T201 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok pedig a ’T201T számú bejelentő és változásbejelentő lapon kötelesek az általános forgalmi adókötelezettség tekintetében bejelentést tenni. A nyilatkozatok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag az APEH honlapjáról tölthetőek le. A nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy eva alanyiság megszűnése miatt történik a bejelentés, valamint meg kell jelölni az általános forgalmi adó tekintetében 2011. január 1-jétől alkalmazandó adózási módot.

Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről értesítőlevélben tájékoztatjuk.

Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételnek való megfelelés ellenére az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2011. adóévben adókötelezettségeit már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, vagy bejelenti, hogy 2010. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, a 2011. adóévre választhatja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt feltételeknek. (f: APEH)

Eu-info - hírek - rendeletek - jogszabályok - mezőgazdasági intézkedések .

Eu-info - hírek - rendeletek - jogszabályok - mezőgazdasági intézkedések .: "- Google Eszköztárral küldve"

Váncsa...

Fél évszázad a mezőgazdaságért

Váncsa Jenőnek, a Grósz- és a Németh-kormány mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterének most jelent meg memoárkötete, melynek címe: Öt évtized a mezőgazdaság szolgálatában.

Váncsa annak a nemzedéknek a tagja, amely az 1968-ban kezdődött új gazdasági mechanizmus lehetőségeit kihasználva világszerte elismert magyar mezőgazdaságot épített ki.

A termelőszövetkezetek melléküzemágai és a háztáji gazdaságok addig soha nem látott jólétet teremtettek a magyar vidéken. A szerző végig járva a szakmai szamárlétrát, az egyetemi diploma megszerzése után agronomusként dolgozott, majd egyre feljebb lépkedve, mezőgazdasági miniszterhelyettes, végül miniszter lett. Váncsa Jenő 1989-ben önként távozott posztjáról, mert nem akart akadálya lenni a változásoknak. A cimzetes egyetemi tanár könyve a mai politikusoknak is ajánlott olvasmány lehet, hogy megértsék, miért is ment tönkre az elmúlt két évtizedben az egykor virágzó magyar mezőgazdaság. (f: Népszava.online)

Mezőgazdasági jogszabályok honlapja

Mezőgazdasági jogszabályok honlapja: "- Google Eszköztárral küldve"

A szarvasmarha termékenység és szaporaság főbb mutatószámai...

- termékenyítési index - egy vemhesüléshez szükséges termékenyítések száma
kívánatos értéke: üszőknél 1,5 - 1,8, teheneknél 2,0 - 2,5
- vemhesülési arány (%)- átlagos értéke első termékenyítésre 50-55 %
- évenkénti ellési arány (%) - átlagos hazai érték 85-92 %
-szervízperiódus - elléstől az újravemhesitésig eltelt idő- kívánatos érték 70-80 nap
- két ellés közti idő -ellési időköz- kívánatos érték 360-370 nap

Pályázatok...

A rendelkezésre álló információk alapján az Új Széchenyi Terv első pályázatai várhatóan 2011. május-június környékén jelennek meg. Az eddigi tervezetek alapján a feltételek nem lesznek kedvezőbbek a most futó pályázatokénál. Ennek megfelelően, aki pályázni szeretne az használja ki a jelenlegi pályázatokat.

A jelenleg futó pályázatok rövid leírása:

Eszközbeszerzési pályázat:
A pályázat keretében 1-20 millió Ft, 30-50% mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől függően (a támogatás mértékénél a hátrányos és nem hátrányos kistérségi besorolás az irányadó).

Támogatható tevékenységek:
(A 3.-5. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. vagy a 2. pontban foglaltakkal együtt támogathatóak. Az 1. és 2. pontban felsorolt tevékenységek önállóan is támogathatóak. A 3. és 4. pontban szereplő tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

1. Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 200.000 Ft/db, a pályázható eszközök, a pályázható eszközök listája vámtarifaszám alapján van meghatározva):
o új eszköz beszerzése vagy
o olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év, és az eladó az eszköz beszerzéséhez nem vett igénybe a projektet megelőzően hazai vagy európai uniós támogatást).
Néhány példa (a lista nem teljes!!!):

 hűtő- és fagyasztógép
 laboratóriumi készülékek
 ipari mérlegek
 kenyérsütéshez kapcsolódó kellékek
 nyomdai gépek
 mérőműszerek
 targonca
 szövő és varrógépek, egyéb textilipari gépek
 faipari gépek
 asztalosipari gépek
 gumi vagy műanyagfeldolgozó gépek
 médiaiparhoz kapcsolódó berendezések
 optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai
 orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy, mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék, röntgengép); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő és emelő szerkezettel; mindezek alkatrésze

2. Információs technológia-fejlesztés:
o hardver (minimum egységár nettó 30.000 Ft/db),
o szoftver (maximum az összes elszámolható költség 25%-a lehet)

3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (maximum 20.000 Ft)

4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, ha még nincs honlapja, és domain regisztrációra is pályázik, maximum 300.000 Ft)

5. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10% áig, de maximum 2,5 millió forintig):
o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása, és tanúsíttatása
o MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
o MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.
Támogatás mértéke és összege:
Pest megyében 30%,
Budapesten 25%.
 Pest megyében: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
A pályázat keretében előleg igényelhető a támogatás 25%-a erejéig.

Pályázó lehet:
 aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
 akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget;
 akinek a saját tőkéje nem negatív, illetve eléri a jegyzett tőke felét,
 akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évének éves nettó árbevétele vidéki projektek esetében 5-15%-nál, közép-magyarországi projektek esetében pedig 0%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az azt megelőző utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 a beruházás összes értéke nem haladhatja az utolsó lezárt év nettó árbevételét!!!

FONTOS:
A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia:
Árbevétel-vállalás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 évben az éves nettó árbevétel százalékos változása nem csökken 5 %-nál nagyobb mértékben. Az első évben a változást a 2008. vagy 2009. évhez, a következő évben a tárgyévet megelőző évhez kell viszonyítani.
Nincs foglalkoztatási kötelezettség, kivéve, ha a pályázó nem tudja az árbevétel-vállalást teljesíteni (ebben az esetben a bázisév 2009) átlagos statisztikai létszámát kell folyamatosan fenntartani a megvalósítást követő 3 éven keresztül).
A támogatási összeg nem haladhatja meg az utolsó lezárt teljes üzleti év éves nettó árbevételét vagy egyéni vállalkozó esetében az adóalapba beszámított bevételét.

GOP-2010-2.1.2 - Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

50 % támogatás ingatlanépítésre és eszközbeszerzésre!
Célja

A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz;
4. Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

Pályázók köre
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok),
• szövetkezetek,
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

Támogatható tevékenységek köre

1. Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:
• infrastruktúra építése, fejlesztése,
• ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása.
3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra, (azaz a bérleti díj összege maximum 365 napra szólhat, amennyiben a bérleti díj záró dátuma korábbi, mint a projekt fizikai befejezésének dátuma.)
4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
5. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
• hardver,
• szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
• betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).
• domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
6. Piacra jutás támogatása:
• piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
• marketingeszközök elkészítése, beszerzése.
7. Vállalati HR fejlesztés:
• munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás).
8. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
• vállalati stratégiai tanácsadás,
• szervezetfejlesztési tanácsadás,
• menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
• vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
• online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
• technológiai fejlesztési tanácsadás,
• marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés,
• logisztikai tanácsadás,
• a horizontális célok (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás.
9. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

A támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 20.000.001 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Benyújtási határidő
A pályázatok benyújtása 2010. május 31-től 2010. december 31-ig lehetséges.
(f: forrascentrum.hu)

Alkalmi munka

Alkalmi munka: így kapjuk meg a létszámkeretet

Főállású alkalmazott nélküli munkáltatónál 365 napon keresztül dolgozhat 1 alkalmi munkavállaló - vagy 1 napon keresztül 365.

Alkalmi foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy napon foglalkoztatható munkavállalók létszámát a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve kell megállapítani. Ennek megfelelően az alkalmi munkások száma főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetében az egy főt, egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig a négy főt nem haladhatja meg. Húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékáig terjedhet az igénybe vehető keret.

Az előzőek szerint meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át - hívja fel rá a figyelmet az APEH a honlapján közzétett tájékoztatóban.

Ennek megfelelően például főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az évi alkalmi munkavállalói létszámkeret 365 nap. Az egyenlőtlen beosztással történő felhasználás keretében tehát a tárgyévben 365 nap alapulvételével munkavállalóként egy napot számítva több alkalmi munkavállaló is foglalkoztatható a munkáltatónál egy nap.

Az alkalmi munkavállalók esetében tekintettel kell lenni ugyanakkor a törvényben meghatározott egyéb időbeli korlátokra is. Így nyilván nem ugyanarról az alkalmi munkásról fogunk mind a 365 napon beszélni - hiszen ekkor nem is lenne alkalminak nevezhető a munka.
Ily módon egy évben 365-ször (idén – tekintettel a jogszabály hatálybalépésére – 2010. augusztus 1-je után 153-szor) foglalkoztathat a példabéli munkaadó alkalmi munkavállalót. Ugyanakkor a keret szabad beosztása miatt ennek a fordítottja is előállhat: vagyis akár egy nap is alkalmazhat a munkaadó 365 (illetve idén 153) embert. Ebben az esetben ugyanakkor az év többi napján ilyen módon már nem foglalkoztatható alkalmazott.

Ha a munkáltatónak a rendelkezésre álló egyszerűsített létszámkereten túl is munkavállalókra lenne szüksége, akár egy napos határozott időre is felvehet további embereket, teljes közteherfizetés mellett, a Munka Törvénykönyvének általános szabályai szerint - hangsúlyozza az adóhatóság. (f: Privátbankár)

Új Széchenyi Terv...

A rendelkezésünkre álló információk alapján az Új Széchenyi Terv első pályázatai várhatóan 2011. május-június környékén jelennek meg. Az eddigi tervezetek alapján a feltételek nem lesznek kedvezőbbek a most futó pályázatokénál. Ennek megfelelően, aki pályázni szeretne az használja ki a jelenlegi pályázatokat.

A jelenleg futó pályázatok rövid leírása:

Eszközbeszerzési pályázat:

A pályázat keretében 1-20 millió Ft, 30-50% mértékű vissza nem térítendő állami támogatás nyerhető el a megvalósítás helyszínétől függően (a támogatás mértékénél a hátrányos és nem hátrányos kistérségi besorolás az irányadó).

Támogatható tevékenységek:
(A 3.-5. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. vagy a 2. pontban foglaltakkal együtt támogathatóak. Az 1. és 2. pontban felsorolt tevékenységek önállóan is támogathatóak. A 3. és 4. pontban szereplő tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

1. Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint (minimum egységár nettó 200.000 Ft/db, a pályázható eszközök, a pályázható eszközök listája vámtarifaszám alapján van meghatározva):
o új eszköz beszerzése vagy
o olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év, és az eladó az eszköz beszerzéséhez nem vett igénybe a projektet megelőzően hazai vagy európai uniós támogatást).
Néhány példa (a lista nem teljes!!!):

 hűtő- és fagyasztógép
 laboratóriumi készülékek
 ipari mérlegek
 kenyérsütéshez kapcsolódó kellékek
 nyomdai gépek
 mérőműszerek
 targonca
 szövő és varrógépek, egyéb textilipari gépek
 faipari gépek
 asztalosipari gépek
 gumi vagy műanyagfeldolgozó gépek
 médiaiparhoz kapcsolódó berendezések
 optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai
 orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy, mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék, röntgengép); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő és emelő szerkezettel; mindezek alkatrésze

2. Információs technológia-fejlesztés:

o hardver (minimum egységár nettó 30.000 Ft/db),
o szoftver (maximum az összes elszámolható költség 25%-a lehet)

3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (maximum 20.000 Ft)

4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, ha még nincs honlapja, és domain regisztrációra is pályázik, maximum 300.000 Ft)

5. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10% áig, de maximum 2,5 millió forintig):
o ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,
o ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
o MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
o ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
o ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,
o TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása, és tanúsíttatása
o MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,
o MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
o MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése.
Támogatás mértéke és összege:
Pest megyében 30%,
Budapesten 25%.
 Pest megyében: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
A pályázat keretében előleg igényelhető a támogatás 25%-a erejéig.

Pályázó lehet:
 aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
 akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
 aki legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
 akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget;
 akinek a saját tőkéje nem negatív, illetve eléri a jegyzett tőke felét,
 akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évének éves nettó árbevétele vidéki projektek esetében 5-15%-nál, közép-magyarországi projektek esetében pedig 0%-nál nagyobb mértékben nem csökkent az azt megelőző utolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest,
 a cég nem állhat csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
 a beruházás összes értéke nem haladhatja az utolsó lezárt év nettó árbevételét!!!

FONTOS:
A pályázónak az alábbi kötelezettségek valamelyikét kell vállalnia:
Árbevétel-vállalás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 évben az éves nettó árbevétel százalékos változása nem csökken 5 %-nál nagyobb mértékben. Az első évben a változást a 2008. vagy 2009. évhez, a következő évben a tárgyévet megelőző évhez kell viszonyítani.
Nincs foglalkoztatási kötelezettség, kivéve, ha a pályázó nem tudja az árbevétel-vállalást teljesíteni (ebben az esetben a bázisév 2009) átlagos statisztikai létszámát kell folyamatosan fenntartani a megvalósítást követő 3 éven keresztül).
A támogatási összeg nem haladhatja meg az utolsó lezárt teljes üzleti év éves nettó árbevételét vagy egyéni vállalkozó esetében az adóalapba beszámított bevételét.


GOP-2010-2.1.2 - Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

50 % támogatás ingatlanépítésre és eszközbeszerzésre!

Célja
A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül:

1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz;
4. Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

Pályázók köre
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok),
• szövetkezetek,
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

Támogatható tevékenységek köre

1. Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának:
• infrastruktúra építése, fejlesztése,
• ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása.
3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás időszakában, a pályázat benyújtását követően maximum 12 hónapra, (azaz a bérleti díj összege maximum 365 napra szólhat, amennyiben a bérleti díj záró dátuma korábbi, mint a projekt fizikai befejezésének dátuma.)
4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
5. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
• hardver,
• szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
• betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).
• domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
6. Piacra jutás támogatása:
• piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
• marketingeszközök elkészítése, beszerzése.
7. Vállalati HR fejlesztés:
• munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás).
8. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
• vállalati stratégiai tanácsadás,
• szervezetfejlesztési tanácsadás,
• menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
• vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
• online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
• technológiai fejlesztési tanácsadás,
• marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés,
• logisztikai tanácsadás,
• a horizontális célok (esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás.
9. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

A támogatás összege
Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 20.000.001 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Benyújtási határidő
A pályázatok benyújtása 2010. május 31-től 2010. december 31-ig lehetséges.
(f: forrascentrum.hu)

Az illetéktörvényben meghatározott 4 éves feltételes mentesség igazolásának megváltozott szabályai

A 2010. november 19. napján kihirdetett módosító törvény (az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény) 128., 129. és 130. § (2) bekezdése újraszabályozta az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. § (2), 17. § (2) és 26. § (2) bekezdését.

A módosítás következtében egységesen megváltozik az öröklési, az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási ügyekben a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzéséhez kapcsolódó illetékmentesség feltételei közül a használatba vételi engedéllyel történő igazolás rendje.

A módosított rendelkezések értelmében a lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő lejártát megelőzően kiadott használatba vételi engedély is igazolja, feltéve, ha az a későbbiekben változatlan tartalommal – ide nem értve az esetlegesen kijavítással érintett részeket – jogerőre emelkedik.

Ha 4 éven belül a vagyonszerző a lakóház felépítését a nevére szóló használatba vételi engedéllyel nem igazolja, akkor a 4 éves határidő lejártát követő 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot az igazolás kiadása érdekében. Ha a vagyonszerző nevére szóló használatba vételi engedély még nem emelkedett jogerőre, akkor az építésügyi hatóság erről a tényről tájékoztatja az állami adóhatóságot. Az építésügyi hatóság külön tájékoztatja az állami adóhatóságot arról, ha a használatba vételi engedély kiadására irányuló hatósági eljárás jogerősen befejeződött, továbbá arról is, hogy a jogerős használatba vételi engedély – a kijavítással érintett részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik a határidő leteltét megelőzően kiadott használatbavételi engedéllyel.

Az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket akkor törli, ha a vagyonszerző 4 éven belül a nevére szóló jogerős használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését vagy az állami adóhatóság megkeresésére az építésügyi hatóság igazolja, hogy a határidő leteltét megelőzően kiadott használatbavételi engedély változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett részeket – jogerőre emelkedett.

A módosító törvény által megállapított új rendelkezéseket már azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház felépítésére meghatározott 4 éves határidő – öröklés esetén a hagyaték jogerős átadásától, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzés esetén a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától – 2010. november 19. napjáig még nem járt le (a módosító törvény 135. §-ával az Itv. 99/A. §-át megállapító szabálya alapján). (f: APEH)

N C A...

Nem csökken a civilek támogatása PDF Nyomtatás E-mail
2010. november 25. csütörtök, 17:14

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) tanácsának elnöke, Csizmadia László szerint teljes félreértés, hogy az ideihez képest csak feleannyi pénz jut az NCA támogatására.
Az alap nem naptári, hanem gazdasági évben dolgozik, és biztosítja a pályázati pénzeket a civilszervezeteknek és alapítványoknak. A nyilvánosságra került jövő évi 3,6 milliárd csak 2011 második félévére vonatkozik, az első fél évre szóló, már az idén elnyert támogatásokat a 2010-es költségvetésből fedezik, nagyjából hasonló összegből - mondta a lapnak az NCA tanácsának elnöke. Hozzátette: a jövő év második felében egy új civiltörvénnyel teljesen átalakítják a finanszírozási rendszert, amely átláthatóbb és egyszerűbb lesz.
Forrás: Magyar Hírlap

KEOP - 2011.

2011-ben folytatódó/megnyíló KEOP konstrukciók

A KEOP 2009-2010-es Akcióterv időszakra vonatkozó pályázati felhívások közül azok, melyek szakaszos beadással kerültek meghirdetésre 2010. december 31-vel, technikailag (adminisztratív jelleggel) lezárulnak. Ezek folytatásaként megjelenő 2011-2013-as Akcióterv időszakra vonatkozó pályázati kiírások jelenleg előkészítés alatt állnak, a kiírások alapjában véve (célok, tevékenységek tekintetében) nem változnak, ugyanakkor egyszerűsítési, ésszerűsítési módosítások, ill. a jogszabályi változások átvezetésre kerülnek.

Mivel a következő pályázati időszakban (2011-2013) is lehetőség lesz pályázatok benyújtására, többnyire változatlan feltételek mellett, ezért javasoljuk, hogy a megfelelő minőségű pályázati dokumentáció előkészítésére fordítsanak elegendő időt. A nem megfelelően kidolgozott pályázatok mind a pályázók, mind pedig az intézményrendszer számára felesleges munkát és időt jelentenek.

Az alábbi konstrukciók megnyitása/folytatása várható a 2011-es időszakban:

KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése – első és második forduló
KEOP-1.1.1/B Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás – csak megvalósítás
KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítása – csak megvalósítás
KEOP-1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése, illetve a nem közüzemi vízbázis kiváltásának szükségessége esetén – csak megvalósítás

KEOP-2.1.1 és 2.1.2 Állami/önkormányzati árvízvédelem – csak második forduló
KEOP-2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) – első és második forduló
KEOP-2.2.1/B Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlása - csak második forduló
KEOP-2.2.2/B A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése
KEOP-2.2.3/A Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
KEOP-2.2.3/B Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése
KEOP- 2.4.0 Szennyezett területek kármentesítése – csak második forduló
KEOP-2.4.0/B Települési szilárd hulladéklerakó kármentesítés és rekultiváció – csak második forduló
KEOP-2.5.0/B Vízgazdálkodási tervezés: árvízi kockázati térképezés

KEOP-3.1.2 Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése – első és második forduló
KEOP-3.1.3 Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása – első és második forduló
KEOP-3.3.0 Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése

KEOP-4.2.0/A és /B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés
KEOP-4.4.0 Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő és villamosenergia, valamint biometán termelés
KEOP-4.6.0 Nagy– és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása
KEOP-4.7.0 Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

KEOP-5.4.0 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

KEOP-6.1.0 Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)
KEOP-6.2.0 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
KEOP-6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem)
KEOP-6.3.0/Z Stratégiai zajtérképe és zajcsökkentési intézkedési tervek

KEOP-7.1.0 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése (új, egyszerűsített pályázat az elmaradt derogációs feladatokhoz kapcsolódó tervezéshez)
Forrás: nfu.hu

Agrárbüdzsé 2011.

Százmilliárd forint feletti többlet az agrárbüdzsében

Jövőre 593 milliárd forint lesz agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra, ami több mint 20 százalékkal - 130 milliárd forinttal - haladja meg az idei forrásokat; az állattenyésztésnek 33 százalékkal több pénzt biztosítanának - mondta a Magyar Nemzetnek Czerván György, a vidékfejlesztési tárca agrárgazdaságért felelős államtitkára.

A jövő évi költségvetésben nemcsak a tárgyévi szükségletekre, hanem az elmaradt kifizetésekre is forrásokat biztosítottak. Ennek eredményeként a hazai támogatások mértéke a jövő évi költségvetésben 12 milliárd forinttal magasabb az idei előirányzatnál, többek között ebből szeretnék kifizetni az elmaradt állattenyésztési támogatásokat.

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra - intézményi ráfordítások nélkül - jövőre összesen 593 milliárd forint jut. E kassza három lábon áll: nemzeti támogatások (63,7 milliárd forint), uniós társfinanszírozással működő támogatások (205,5 milliárd forint) és uniós közvetlen támogatások (323,4 milliárd forint). Az utóbbi nagy része területalapú támogatás, egy kisebb, csökkenő része pedig a piaci támogatásokból tevődik össze; ez nem szerepel a költségvetésben, de az ágazat számolhat vele. Az összes támogatás 20 százaléka hazai, 80 százaléka uniós forrás - mondta az államtitkár. (f:Hiradó.online)

Könyvajánló

Dr. Mikecz Béla: Lóismeret vezérfonal
A Lapu kiadó folytatja a lótartással kapcsolatban megjelent könyvek reprint kiadását. Ez a könyv 1936-ban jelent meg, annak hasonmás kiadása. A szerző írja előszavában: ..lóval foglalkozó katonának, a magyar lótenyésztőnek, a lótartó gazdának kötelessége, hogy e nemes háziállattal s ezzel kapcsolatos tudni- és tennivalókkal minél jobban megismerkedjék.

Claudia Brandstatter: Pincétől a piacig
A Mezőgazda Kiadó által gondozott Borász Akadémia című sorozat újabb, immár hatodik kötete. A szerző azt a tíz legfontosabb alapelvet mutatja be könyvében, melyek segítségével és alkalmazásával befolyásolni lehet a borfogyasztók vásárlási magatartását.

Csányi Sándor - Heltai Miklós: Vadbiológiai olvasókönyv
A könyv a Szent István Egyetem Vadvilág Megörzési Intézete munkatársainak az elmúlt években a vadászati sajtóban közölt írásait tartalmazza. Az olvasó tájékozódhat, a vadbiológia fogalmáról, az itt dolgozók munkájáról, megismerheti az új évezred technológiáját és annak alkalmazását.

Nábrádi András - Pupos Tibor: A stratégiai és üzleti tervezés gyakorlata
A fő fejezetek:
A tervezés mint menedzsment funkció
A vállalati stratégia, stratégiai terv
Az üzleti terv mint a stratégia megvalósításának eszköze
Beruházások tervezése
Az üzleti terv elkészítése.

Mikó Zoltán - Papp Zsigmond - Kristó Katalin - Boros Anita - Imre Miklós : Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás
Az EU közös agrárpolitikája új jogi és gazdasági megközelítésekkel gazdagította a hazai közgondolkodást, amelyek mindenképpen szükségessé teszik az állandóan változó közösségi és nemzeti agrár- és vidékfejlesztési joganyag folyamatos tanulmányozását.

Husti István: Projektmenedzsment a mezőgazdaságban
A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások felhasználásával végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai.

2010. november 28., vasárnap

Könyvszemle...

SIKERKOVÁCSOK
Képzelt riport egy nemzetközi menedzsertalálkozóról


Sir George, egy dél-afrikai bányavállalat elnöke az üzleti életből visszavonulva tizenkét elismert vállalatvezetőt...
Ára: 3950 Ft + postaköltség
tovább tovább
TELJESÍTMÉNYPRIZMA
Az üzleti siker mérése és menedzselése


"Forradalmian új látásmód, mellyel jobban megérthetjük vállalatunk működését és megfelelő lépéseket tehetünk a teljesítmény fejlesztéséhez."
Ára: 4500 Ft + postaköltség
tovább tovább

Lex kuss...

Visszavonták a lex kusst!
[2010. nov. 28. 8:20]
Megmaradnak a fogyasztóvédelmi és a környezetvédelmi civil szervezetek jogorvoslati jogai. Azt ezt eltörölni tervező törvényjavaslatot november 25-én vonták vissza.
| tovább >

Határidő-garancia


  • Bosszantja, hogy szakmai kérdéseire ígéret ellenére sem kapja meg a választ határidőben?
  • Szeretne időben lépéseket tenni, de hónapokat kell várnia a szakértő(k)re?
  • Az idő Önnek is pénzt jelent?

 A megoldás: Határidő-garancia

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megbízó a feladat ellátásához szükséges minden információt átadott és a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum, adat a rendelkezésére áll, ennek birtokában a megbízást a vállalt határidőre teljesíti. Ennek elmulasztása esetén késedelmi kötbért fizet a megbízónak.
A késedelmi kötbér mértéke: a megbízási díj 1 %-a minden késedelmes nap után.
A Határidő-garancia nem vonatkozik az átalánydíjas megbízásokra, valamint azokra az esetekre, amikor valamely hatóság, állami vagy önkormányzati szerv, bíróság, illetve harmadik személy cselekménye, hozzájárulása, válasza szükséges a feladat ellátásához.

Gyors döntést igényel? Kérdése, problémája van? Nincs megoldatlan feladat! Kérdezzen! Felelek! Hívja a farmdoktort!
Érdeklődni lehet:
Dr. Kiss István
mezőgazdasági szakértő
T/F: 06/46-340-480; T: 06/46-783-463
Mobil: 06/20-3371-954

Honlap::: www.farminfo.hu

Megtakarítási Iskola

Megtakarítási Iskola: "- Google Eszköztárral küldve"

G N...

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ...

Gazdálkodási napló
Gazdálkodási napló
Segédlet a Gazdálkodási napló kitöltéséhez
Segédlet a tápanyag gazdálkodás, trágyázás tervezéséhez
Segédlet trágyamennyiség számításához
Gazdálkodási Napló (NVT) (Archív)

MK. 179. szám

Megjelent a MK 179.számában
Kép
  • a 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet a vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról
  • a 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről
  • a 34/2010. (XI. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosításáról
Magyar Közlöny 179. szám

A világ idei szőlő- és borterméséről...

OIV sajtótájékoztató a világ idei szőlő- és borterméséről és a várható távolabbi kilátásokról

A nemzetközi szőlészeti és borászati szervezet (OIV) főigazgatója, Federico Castellucci november 9-én tartotta a szervezet szokásos éves sajtótájékoztatóját a világ idei szőlő- és borterméséről, valamint a várható piaci kilátásokról.

Mint elmondta, a déli félteke idei borterméséről már egészen pontos adatok állnak rendelkezésre, az északi féltekén viszont csak most fejeződik be a szezon, így bizonyos változások az elkövetkezendő hetekben-hónapokban még elképzelhetők egyes adatok esetében, a tendenciák azonban már pontosan látszanak.

Ami a szőlővel beültetett területet illeti, az EU 27 tagországában a három évig igénybe vehető kivágási támogatásnak „köszönhetően” a tavalyi 160 ezer hektár után az idén 108 ezer hektárra kértek támogatást a gazdálkodók, aminek felére ezt jóvá is hagyták. Támogatással vagy anélkül, 2010-ben Spanyolországban 30 ezer, Olaszországban 10,8 ezer, Franciaországban 7,5 ezer, Magyarországon 2,1 ezer, Portugáliában 1,3 ezer hektárral lett kevesebb a szőlőterület (Franciaországban a kivágási támogatás rendszerét már korábban bevezették nemzeti hatáskörben, orvosolandó a rossz ültetvényszerkezet okozta problémák egy részét). Az adatok ismeretében az OIV arra számít, hogy az EU 27 tagállamának szőlőterülete az idei évben 60-70 ezer hektárral csökken – ami bizonyos szempontból csökkenő tendenciát jelent az egy évvel korábbi 94 ezer hektárhoz képest, amiből 75 ezer ha végleges kivágása volt az EU források által is támogatott. Az uniós szőlőterület így a 2009. évi 3,703 millió hektárról 3,64 millióra csökken 2010-ben, ami 1,8%-os csökkenés.

Az USA és a déli félteke szőlőterületeinek korábbi növekvő tendenciája lényegesen lelassult, sőt, míg az USA, Argentína és Chile szőlőterületei tovább nőttek, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika esetében csökkenés tapasztalható, ami összességében azt eredményezi, hogy az EU27-en kívüli és nem ázsiai szőlőterületek összes felülete akár valamivel el is maradhat az egy évvel korábbi adattól. A kínai telepítések továbbra is nagyon intenzívek, egyre inkább fejlődik India szőlőtermesztése, míg a török szőlők területe csökkent. Mindent együttvéve az OIV adatai alapján a világ összes szőlővel beültetett területe 2008-2009-ben 90 ezer hektárral csökkent, ami gyakorlatilag megegyezik az EU27 adatával, azaz a világban máshol bekövetkezett változások nagyjából kiegyenlítették egymást.

Hangsúlyozni kell, hogy a szőlőterületek esetében az OIV adatai tartalmazzák az asztali és mazsolaszőlőt termő területeket is.Ami a megtermelt bor mennyiségét illeti, a 2005. és 2006. évi jó termés után négy egymást követő évben viszonylag gyenge eredményeket könyvelhettek el a borászok. Olaszországban 2009-ben 11%-kal, Németországban 5, Franciaországban 2%-kal került kevesebb bor a hordókba, az európai nagy bortermelők közül csak Spanyolországban volt stabil a hozam. Hasonló visszaesés volt tapasztalható Magyarországon, Romániában és Ausztriában is. Az idei termés sem biztat sok jóval: a becslések szerint a viszonylag elfogadható, sőt valamelyest növekvő görög, portugál és bolgár kilátások ellenére 2010-ben újra gyenge évet zárnak az uniós borászok, 2009-hez képest 6%-kal kevesebb bort készítenek.

Az EU-n kívüli adatokat elemezve megállapítható, hogy az USA, a déli félteke és Svájc borászai a 2007-es gyenge év után (amiben komoly része volt az ausztrál aszálynak) 2008-2009-ben újra a 2006-os szinten teljesítettek, az idei év viszont mintegy 1 millió hektoliteres visszaesést mutat 2009-hez képest. Ebben elsődlegesen a 10% körüli amerikai és svájci csökkenésnek van szerepe, míg Argentína bortermelése egyharmadával volt magasabb, mint egy évvel korábban. A világ egészét tekintve elmondható, hogy a 2009/2010-es szezonban 2,4-5,6% közötti visszaeséssel lehet számolni, a középérték -4%-ra tehető – a 2007-es 257,1 Mhl után a mostani 259,2 Mhl az elmúlt évtized második legrosszabb eredménye. Ez összességében azt eredményezi, hogy a világ borkészletei csökkennek, ami bizonyos esetekben némi árnövekedést is eredményezhet, azonban egyelőre nem kell, sajnos (legalábbis a borászok szemszögéből vizsgálva a tényt), attól tartani, hogy a piaci igények meghaladnák a termett mennyiséget.A világ összes borfogyasztása szempontjából a ’90-es évek második fele óta enyhe növekedés tapasztalható, ami a 2007-es csúcs után csökkenő tendenciát vett, elsősorban a gazdasági krízis miatt. Az adatok elemzésével két lehetséges forgatókönyv állítható föl: az egyik a hosszú távú, másfél évtizedes tendenciát alapul véve a fogyasztás emelkedésével kalkulál, és azt 2010-re 247,6 Mhl-re teszi (ami mintegy 13 Mhl-rel alacsonyabb, mint a termés). A másik a rövidebb intervallumok alapján jósol, és további csökkenést vizionál az idei évre, miszerint 232 Mhl-re lehet számítani. Ha az ipari célú borfölhasználással (brandy, konyak, ecet, vermouth) is kalkulálunk, akkor a két lehetséges forgatókönyv adatait alapul véve az eltérés igen széles sávban, 7,3 és 31,5 millió hektoliter között lehet – a tényleges adatot csak 2012-re lehet nagy biztonsággal megtudni.

Somogyi Norbert TéT-attasé, mb. mezőgazdasági attasé
Forrás: VM