Oldalak

2011. augusztus 31., szerda

Csak gyorsított tempóban térhet holland útra a magyar mezőgazdaság

Újra kell gondolni a teljes magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzetét – fogalmazott a napokban Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetségek (Magosz) vezetője, egyben az Országgyűlés fideszes alelnöke. 


Megnyílt a főváros első magyar termelői piaca a kőbányai Liget téren

A vidékfejlesztési miniszter adta át a vásárlóközönségnek a főváros első, magyar termelői piacát a kőbányai Liget téren. Régi probléma látszik megoldódni a Liget téri piac nyitásával, hiszen a magyar őstermelőktől származó termékek – ha nem is hiánycikknek, de legalábbis – nehezen beszerezhető élelmiszereknek számítottak eddig Budapesten – mondta el Konrád Istvánné, a piacot alapító Magyar Piac Szövetkezet elnöke.


A Tanyaprogram döntő változást hoz a vidék életében!

„Olyan alapvető változást jelent a tanyaprogram, amelyen akár a magyarság megmaradása is múlhat, hiszen ennek segítségével a vidéki térségben élő családok megtalálhatják a megélhetésüket” – jelentette ki Ángyán József, a vidékfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára a Tanyafejlesztési Program első szakmai tájékoztató rendezvényén Lakiteleken.

Szeptember elsejétől igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya

Agrár Széchenyi kártya.jpg
Szeptember elsejétől igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya, az ágazat számára megnyíló újabb finanszírozási lehetőség segíti visszaállítani a magyar mezőgazdaság presztízsét, gazdasági erejét - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Nem lesz több hazai csemege? Csőd szélén a magyar gyár

100 százalékos gyümölcslé készül Palinban
Az élelmiszergyártás iparágat kettősen érintette az elmúlt évek gazdasági helyzete. Több nagy szereplő növekedni tudott és sikereket ért el, míg számos tradicionális szereplő megszüntette termelését.

Belföldi-külföldi kiküldetés: mit, hogyan kell elszámolni 2011-ben?

A kiküldetésekkel összefüggő szabályozás alapjaiban több éve változatlan, azonban az egykulcsos szja bevetése miatti módosításokat és a kapcsolódó jogszabályok új rendelkezéseit feltétlenül figyelembe kell venni a 2011. évi elszámolásoknál. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. Részletek

PTI tájékoztató - 2011.08.30

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő 
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu 
Heti Online  Hírlevél


Tartalom
Külföldön munkát vállaló személyek járulékfizetése 
Lényegesen módosult az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok illetéke 
Vetélkedő, verseny nyereménye 
Egyszerűsítenek az uniós pályázati dokumentumokon 
Módosuló cégjogi szabályok 

Külföldön munkát vállaló személyek járulékfizetése 
Gyakran felmerülő kérdés, hogy miként kell járulékot fizetnie annak, aki külföldön vállal munkát. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban munkát végzőknek itthon nem kell járulékot fizetniük, illetve annak önkéntes vállalására sincs lehetőségük, viszont a külföldi járulékfizetésről bejelentést kell tenniük az OEP-nél. Aki nem EGT tagállamban vállal munkát, saját maga után köteles itthon havonta járulékot fizetni.

Amennyiben a magyar állampolgár az EGT valamely tagállamában vállal munkát, úgy rá annak a tagállamnak járulékfizetési szabályai vonatkoznak, ahol a munkát végzi, ott kötelezett a járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján járulékfizetési kötelezettség erre a magánszemélyre itthon nem terjed ki, illetve annak önkéntes fizetésére sincs lehetősége. Annak érdekében, hogy az EGT valamely tagállamában dolgozó személy a közösségi jogszabályban foglaltaknak eleget tegyen, és Magyarországon ne kelljen járulékot fizetnie, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél. A „Bejelentkező lap külföldön biztosítással rendelkezők részére”

elnevezésű nyomtatvány letölthető az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról, a oldalról, a bejelentést pedig a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül kell megtenni. Ennek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, amelynek értelmében az adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok alapján megalapozza a biztosítási kötelezettséget.

Amennyiben a magyar állampolgár nem EGT tagállamban vállal munkát, de állandó bejelentett lakóhelye Magyarországon van, az itthoni járulékfizetési szabályok vonatkoznak rá, tehát egyéb jogosultság hiányában, havi 5100 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Mindezekről bővebb információt az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél kérhetünk, illetve a oldalon találhatunk.

/Forrás: NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága/

Lényegesen módosult az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok illetéke 
Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény 11. §-a alapján új rendelkezés lép az Itv. 18. § (2) bekezdésének h) pontjának helyébe 2011. július 15-től.

A módosítás értelmében a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (ilyen például a részvény, az üzletrész, a szövetkezeti részjegy, a befektetői részjegy, az átalakított befektetői részjegy stb.) megszerzésére a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség már csak abban az esetben terjed ki, ha a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a létesítő okiratban megjelölt) főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele.

Vetélkedő, verseny nyereménye 
2011. január 1-től új rendelkezéssel egészül ki az Szja tv. 76.§-a. A törvényalkotó a nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedő, verseny nem pénzben kapott díjára, - ha az egyébként nem minősül pl. ajándéksorsolásból származó nyereménynek – a 76.§ (3) bekezdésének rendelkezését rendeli alkalmazni. Ennek megfelelően, ha a vetélkedő, verseny győztese tárgyjutalomban részesül, akkor az adó alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,19 szerese és az adó mértéke 16 százalék.

Általában a vetélkedőn, a versenyen a résztvevőknek valamilyen képesség vagy tudás alapú feladatot kell megoldaniuk, teljesíteniük. Így vetélkedőnek, versenynek minősülhet a sportversenyeken túl többek között a kvízjáték, a keresztrejtvény vagy a rajzverseny is. Ugyanakkor az adóhatóság gyakorlata szerint a vetélkedő, verseny megítélését nem befolyásolja az, ha a vetélkedőn való részvételt bizonyos termék, vagy meghatározott értékű áru, szolgáltatás megvásárlásához kötik, hiszen a több vásárló személy közül ebben az esetben is az okosabb, gyorsabb, jobb személy kerül ki győztesen.

Ezek a versenyek oly módon is megszervezhetőek, hogy a tudás vagy képesség alapú feladatot megoldó személyek közül nem minden résztvevő részesül díjazásban, hanem csak meghatározott számú nyertes, amelyet a feladatot teljesítők közül sorsolnak ki. Pl: újságok keresztrejtvényeinek nyertesei

A juttatás nemcsak abban az esetben minősül 76.§ (5) bekezdésének rendelkezése szerint, ha a nyertes részesül díjazásban. A vigaszdíj, vagy a versenyen, vetélkedőn részt vevő minden személynek adott juttatás szintén e szakasz alapján minősíthető. Például ha ügyességi vetélkedőn minden résztvevő kap egy ajándékcsomagot, akkor az szintén minősülhet vetélkedő, verseny díjának.

Lényeges, hogy a verseny bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett legyen, azaz a résztvevők ne legyenek egy szűk körre korlátozva. Bárki számára meghirdetettnek tekinthető az a verseny, amelyen minden 16 év alatti általános iskolás tanuló részt vehet, de az már nem amelyet egy céges rendezvény keretében szerveznek az ott megjelent gyerekek között.

A verseny megítélése során nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a nyertest hogyan választják ki. Abban az esetben, ha zsűri választja ki a nyertes személyét, akkor egyértelmű, hogy versenyről beszélhetünk. Mostanában az internet térhódításával egyre gyakoribbak azok a nyereményjátékok, amelyekben az adott pályaművet – pl: fényképet, videót - meghatározott internetes weboldalra kell feltölteni. A nyertes pedig az lesz, akire a weboldalra látogatók a legnagyobb számban szavaztak. Egy-egy nagyobb promóció kapcsán már valószínűsíthető, hogy nem csak az ismerősök szavazatai alapján nyeri meg valaki a versenyt, hanem tényleg a legjobb pályamunka részesül díjazásban.

A versenynek vetélkedőnek nem pénzben kapott díja után az adókötelezettség a kifizetőt terheli. Az adó alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,19-szerese, mértéke pedig 16 százalék.
A kifizető bevallási, és befizetési kötelezettségének a 1108. számú bevalláson a juttatás hónapját követő hónap 12-éig tesz eleget.
A verseny fogalmának elemzését követően arról a lényeges szempontról sem szabad megfeledkezni, hogy abban az esetben, ha a verseny vagy vetélkedő díja pénz, akkor az az Szja tv. 28.§ (1) bekezdése alapján egyéb jövedelmemnek minősül, amelynek adókötelezettségéről és az ilyen típusú jövedelmekkel kapcsolatban kiállítandó igazolásokról az előzőekben már szóltam.

A juttatások fajtáit és adókötelezettségüket végignézve a juttatók és a nyertesek részére a legkedvezőbb feltételeket a vásárláshoz kötött nyereményjátékok esetében az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.14. pontjában foglaltak szerint szervezett nyereményjáték biztosítja. Abban az esetben viszont, ha a nyereményjáték nem kötött vásárláshoz, akkor a nyereményjáték juttatásaként csekély értékű ajándék juttatása tűnik a legegyszerűbbnek.
 
Egyszerűsítenek az uniós pályázati dokumentumokon 
Jelentős egyszerűsítést és egységesítést vezetett be az európai uniós finanszírozásból támogatott projektek pénzügyi és szakmai előrehaladását bemutató dokumentumainál a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a pályázatok feldolgozása, illetve megvalósításuk nyomon követése során szerzett tapasztalatok alapján - jelentette be a szervezet.

Az NFÜ szerdai közleménye szerint az új rendszerben jelentősen egyszerűsödik a dokumentum-alapú ellenőrzés, a jövőben viszont alaposabb és szigorúbb helyszíni ellenőrzések lesznek. Az intézkedések célja, hogy gyorsuljanak a kifizetések, valamint a kedvezményezettek és a pályáztató szervek számára is egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon a projektek megvalósulását nyomon követő rendszer - idézi a közlemény Dányi Gábort, az NFÜ elnökhelyettesét.

A változtatás lényege, hogy a bekérendő dokumentumok száma jelentősen csökken, az elszámolást alátámasztó dokumentumokat tevékenység vonatkozású költségkategóriákhoz (például építés, beszerzés, szolgáltatások, lízing stb.) rendelik. Szélesebb körben alkalmazzák az összesítőket (értékcsökkenés, kiküldetés-útiköltség, személyjellegű költségek, saját teljesítés, rezsi stb.), továbbá egységes nyomtatvány és összesítő sablonokat dolgoztak ki.
 
Módosuló cégjogi szabályok 
A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről, valamint azok költségtérítéséről szóló 2006-os igazságügy miniszteri rendelet az érintetteket kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben kötelezően megjelentendő közleményeik díját befizessék.

A napirenden lévő módosítás megengedi, hogy a befizetést más is teljesítse. A jogi képviselőket, felszámolókat és az önkormányzatokat érinti az a cégjogi rendelet-tervezet, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium készített és a kormány honlapján jelent meg.

A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről, valamint azok költségtérítéséről szóló 2006-os igazságügy miniszteri rendelet az érintetteket kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben kötelezően megjelentendő közleményeik díját befizessék. A napirenden lévő módosítás megengedi, hogy a befizetést más is teljesítse. A tervezet indoklása szerint a cégeket képviselő ügyvédek, felszámolók és egyéb képviselők is befizethetik a díjakat, amelyek egyébként változatlanul 15-35 ezer forint közöttiek maradnak. A másik módosítás oka a megyei kormányhivatalokat létrehozó törvény egyik szabálya. Ez írta elő azt, hogy az önkormányzatok a mérlegeiket ne a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben, hanem a Hivatalos Értesítőben tegyék közzé. Ezért törli a rendelettervezet azt a szabályt, amely szerint a Cégközlönybeli önkormányzati mérleg megjelentetés 35 ezer forintba kerül.

Impresszum: Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő online hírlevele. Készült az ADÓNET.HU Zrt. közreműködésével.
Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.Könyvajánló...

Philippe Karl: Lókiképzés

Philippe Karl, aki 13 évig volt a saumur-i elit lovasiskola, a Cadre Noir belovaglója, az egyik legnagyobb kritikusa annak a díjlovas világnak, aminek célja a ló mielőbbi versenyeztetése.

Drágulóban a borszőlő

szüret.jpg
Átlagos mennyiségű szőlőt szüretelhetnek idén a gazdák, de a sok napsütéses órának köszönhetően a minőségre nem lehet majd panasz. A kedvező időjárásnak hála, Badacsonyban már a korai érésű Csabagyöngyét palackozzák, érik az első új bor, miközben még a legtöbb helyen csak készülődnek a szüretre.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2011. (VIII.26.) számú KÖZLEMÉNYE

paragrafusjel.gif
A történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről.

Kiürültek a falusi disznóólak

emóna.jpg
Hárommillió alá esett a hazai sertésállomány, a háztájiban, illetve a kistermelőknél tartott állatok száma pedig két év alatt a felére csökkent. Mivel hazánkban nagyon kevesen foglalkoznak állattenyésztéssel, ezért a nagy gazdaságok mellett a legkisebbek támogatására is szükség van.

2011. augusztus 30., kedd

Bemutató - tanácskozás...

 

Csúcsokat dönt idén a magyar mezőgazdaság

"Csúcsokat dönt idén nyáron a magyar mezőgazdaság teljesítménye. A számunkra elviselhetetlen, szélsőséges időjárás nagymértékben kedvezett a magyar gazdáknak, akik hektáronként akár 100 ezer forint többletköltséggel is számolhattak ezen a nyáron.

Nufarmer Magazin - ingyenesen letölthetõ szakmai kiadvány


Idén harmadik alkalommal jelentkezünk a Nufarmer Magazinnal. Ahogyan az elõzõ, úgy mostani lapszámunk témája is az aktuális növényvédelmi feladatokhoz kapcsolódik.(f: Agro Napló)
Ugrás az oldalra ->

Könyvajánló...

Gazdag László: Magyarország úttévesztése
A magyar gazdaság alapproblémája az elavult makroszerkezet. Ez generálja a krónikus egyensúly zavarokat immár három évtizede. 6-8 éves periodikus válságciklusainkért pedig az alkalmazott terápia, a fiskális restrikciós (pénzügyi megszorító) csomagok a felelősek. Folyamatosan megsértjük a pénzstabilitás és az egyenletes pénzellátás kritériumát, a megszorító csomagokkal egészségtelen hullámzásokat (fluktuációkat) viszünk a monetáris rendszerbe, ez pedig továbbgyűrűzik a reálgazdaságra. Jó példa volt ere a Bokros-Surányi-csomag 1995-ben, amely nem megoldotta, hanem előidézte a válságot.
Mindezt tetézi az elhibázott privatizáció, az ország mentális állapotának gyors romlása. A rendszerváltó politikai osztály tulajdonképpen megbukott.
Jelenleg nincs esély az élelmiszeráfa csökkentésére

Jelenleg nincs esély az élelmiszeráfa csökkentésére

Az agrárszakemberek egyöntetűen az élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkenésére várnak, a makroközgazdászok azonban úgy gondolják, ez nem tenne jót a költségvetésnek, hiszen már egy tíz százalékos csökkentés is 250-300 milliár

2011. augusztus 29., hétfőGyökeres változások a hulladékgazdálkodásban – megalakul az OHÜ

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) megalakulásával egyetlen állami szervezet irányítja a jövőben a díjköteles termékek hulladékainak gyűjtését, hasznosítását. Az OHÜ szeptember elsején kezdi meg működését – jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az alapító okirat aláírásakor. A termékdíjból várhatóan 26 milliárd forint folyik be az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez.

BÉT - 2011.08.26

BÉT - Áruszekció (2011.08.26.)
Termék/
Előző ár(2011.08.17.)
Új elszámoló ár
(2011.08.25.)
Változás
határidő
(Ft)
(Ft)
(Ft)
MALMI BÚZA2011. szeptember
48 500
48 800
300
2011. december
51 000
50 800
-200
2012. március
52 000
52 000
0
TAKARMÁNYBÚZA II      
2011. szeptember
0
0
0
TAKARMÁNYBÚZA      
2011. szeptember
44 900
46 000
1100
2011. december
49 000
48 700
-300
2012. január
49 500
0
---
TAKARMÁYKUKORICA      
2011. szeptember
63 800
63 800
0
2011. november
49 000
50 000
1000
2011. december
49 500
50 000
500
2012. március
52 000
52 000
0
TAKARMÁNYÁRPA      
2011. szeptember
48 000
48 000
0
2011. október
0
0
0
OLAJNAPRAFORGÓ      
2011. október
102 000
97 000
-5000
2011. november
103 500
102 000
-1500
2011. december
106 000
103 000
-3000
REPCE      
2011. szeptember
117 000
115 900
-1100
2011. október
130 500
130 500
0
AMÓNIUMNITRÁT      
2010. március
0
0
---
SZÓJAPELLET      
2010. március
0
0
---
Forrás: Világgazdaság/pmak.hu

Szigorítanának a vadászati tevékenységen

A vadászat szabályzásának szigorításáról beszélt Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) államtitkára a Sohollári-völgyben tartott zalai vadászati évnyitón.

Gabonapiac


A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács álláspontja a vetõmagokban a hatóság által esetenként kimutatott GMO jelenlétrõl. GOSZ sajtóközlemény. (f: Agro Napló)
Ugrás a cikkre ->

Milyen eredményeket várhatunk idén a Top20 fajtakísérletektõl ?


Kísérleti szemle-összefoglaló (f: Agro Napló)
Ugrás az oldalra ->

Egyszerűsítik az uniós pályázati dokumentumokat

Jelentős egyszerűsítést és egységesítést vezetett be az európai uniós finanszírozásból támogatott projektek pénzügyi és szakmai előrehaladását bemutató dokumentumainál a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).

A magyar ugar nem eladó

És az ideális az volna, ha a gazdaság mellé felépülne egy hűtőház és egy feldolgozó üzem. Ám ez nagyon tőkeigényes, de hát az agrárium maga tőkeigényes. 

Pályázati lehetőségek Abaújban élőknek

Az Abaúj Leader Egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program előírásait betartva, jelölte ki azokat a területeket, amelyre benyújthatóak az őszi pályázatok

Döbbenetes mértékű környezetvédelem egy aprócska lépéssel

A Meat Eater's Guide to Climate Change and Health számításba veszi az ételek gyártásának, termelésének, fogyasztásának minden egyes állomását, illetve azt is, mennyi hulladék keletkezik ezek során.

2011. augusztus 28., vasárnap

Lesz-e mit enni és inni az embereknek 2050-ben?

"Ha megtartjuk a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatot" és "a jelenlegi élelmezési rendszereket", ha "a gyorsuló városiasodás" folytatódik, "a mezőgazdaság számára szükséges vízmennyiség, amely ma 7130 köbkilométer, 70-90 százalékkal megnő 2050-ig, ...

Adócsalás ellen ÁFA csökkentés?

Hogy az egyes becslések szerint a hazai GDP egyharmadát is kitevő fekete-szürke zóna teljesítményéből a mezőgazdaság egészen biztosan komoly részt hasít ki önmagának, az aligha lehet kétséges.

Az egészség forradalma

A biotermelés részben „retromozgalom”: újra alkalmazza a régebbi gazdálkodási formákat, ismereteket, amelyeket a nagyipari mezőgazdaság elsöpört. Másfelől a bioeljárás hipermodern: például környezetkímélő precíziós gépeket is használnak. 

Könyvajánló...

Molnár Andrea, Molnár József: A sajtkészítés ABC-je
A nagyszabású - elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt bőséggel közlő - tüzetes tárgyalásmódú, monografikus fölépítésű kiadvány a történeti áttekintés után a tej nyerésének, minőségbiztosításának és -vizsgálatának módjait veszi számba. A szerzők ezután térnek rá a sajtkészítés technológiájának ismertetésére, először általános folyamatot írva le, utóbb gyártmányfajták szerint részletezve a tudnivalókat (pl. túró, friss sajt, lágy sajt, nemespenésszel érő, félkemény, reszelni való sajtok, illetve juh- és kecskesajtfajták).

Foglalkoznak a piackutatás és a kereskedelem termékspecifikus kérdéseivel, a gyártás egészségügyi feltételeivel, végül a sajtkészítmények gasztronómiai fölhasználásával, sok-sok receptet ismertetve. A kötetet számos ábra, fekete-fehér és színes fénykép, táblázat és grafikonok egészíti ki

2011. augusztus 27., szombat

Gazda Hírek - 2011/34.


Heti Sajtószemle 2011.08.22-27
Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő 3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu


Kukorica helyett más alapanyagokból készítenének bioetanolt az USA-ban

Hiába nő az igény a tej iránt, nem jut profithoz a gazda

MK. 96. szám

Az ökológiai lábnyom mérése...

Gazda Hírek 2010.08.20

Színlelt szerződés: amikor az adóhatóság nem léphet

Újra elterjedhetnek a mini vágóhidak

Munkaügyi bírság: mikor nem lehet megúszni és mikor lehet mentesülni alóla?

Nem csökkentik az élelmiszerek áfáját

Tanyafejlesztési Program

Pályázat baromfi telepek korszerűsítésére...

MK. 97. szám

Újra kérik az adatokat a támogatott gazdálkodásról

Az Új Széchenyi Terv keretében 222 millió forintra pályázhatnak a leghátrányosabb helyzetű kistérségben a családi vállalkozások

Alig van takarmánykukorica a hazai piacon - Tavasszal készleteznie kellett volna az államnak

Vízügy: ezermilliárd forintos fejlesztés előkészítése

Növekvő szélenergia-termelés

Fizethet-e illetéket vevő és eladó ugyanazért az ügyletért?

PTI tájékoztató - 34. hét

Szigorít az adóhatóság - új elvárás az áfa frontján

Álőstermelő: adócsalás számlakönyvben ˝termett˝ zöldséggel

Egyre többen mondják vissza az agrártámogatást

Várom azokat a konstrukciókat, melyek az állattartókat támogatják - interjú Márkus Tamás fiatal gazdával

Rengeteg a krumpli, túl alacsonyak az árak

Mikor követelheti vissza a nyugdíj összegét a tb?

Cégtulajdonosként mit várhatok a bankoktól?

Végrehajtás, inkasszó: mikor indíthatja meg az eljárást a NAV?

Új energiahatékonysági pályázat indul ősszel

TÁJÉKOZTATÓ a honlap frissítése révén elérhető szolgáltatásokról

A szakmai tájékozottság gyorsítása és egyszerűsítése érdekében a www.farminfo.hu honlapon az alábbi frissítések kerültek végrehajtásra:

A kezdő, Bemutatkozás oldalra felkerült a “Pályázat figyelő”, amelyben az érvényes, aktuális  pályázatok között kereshet.

Például: a kockába írja be  a mezőgazdaság szót és kattintson a keresés gombra. A felnyíló oldalon elolvashatja az adott időszakban benyújtható pályázati kiírás feltételeit. Ugyan így kell eljárnia más jellegű témák esetében is.

A Linkek oldalon a leggyakrabban keresett irányító szervek, hivatalok (FVM, MgSzH, MVH, AMC, NFA  stb…)  címein túlmenően felkerült a Mezőgazdasági jogszabályok (www.gtr.uw.hu)  és az AgrárHírek (www.agrarhirek.hu) honlap keresője is.

A változtatások  révén könnyedén elérheti a legfontosabb hivatalok honlapjait, és elolvashatja a pályázatokat, jogszabályokat, valamint tájékozódhat az aktuális hírekről.

A www.farminfo.hu ingyenes hírlevelek oldalán olvashatóak a PTI hírlevél korábbi számai.

Tájékoztatom továbbá, hogy a honlapon(www.farminfo.hu) formai és tartalmi változtatásra került sor. Kérem tekintse meg és jelezze felém észrevételét, javaslatát.

Az elmúlt évben indítottam el  “Gazda Praktikum”  szakmai blogomat, amely  a www.saccer-ptipti.blogspot.com  címen érhető el.

ÚJDONSÁGOK a blogon: Jognet.hu-Jogszabálygyűjtemények; Pályázati Hírek; Adónet.hu, Köpönyeg.hu-15 napos időjárás-előrejelző.

A szakértői szolgáltatás tevékenységi köre:

Mezőgazdasági igazságügyi szakértés állattenyésztés, mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdálkodás, mezőgazdasági kár és kárbecslés szakterületen.

Államilag támogatott mezőgazdasági szaktanácsadás szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés, agroturizmus, vidékfejlesztés, farm menedzsment, továbbá ökonómia kérdésekben.

Pályázat és üzleti terv és hitelkérelem készítése.

Állatállomány, anyag ár- és értékbecslés.

Ingatlan (épület, ültetvény, föld) értékbecslés.

Kárszakértés, vadkárbecslés.

Árverések, szervezése, lebonyolítása.

Szakmai képviselet ellátása.

Elérhetőség:

3530. Miskolc, Uitz Béla u. 1. szám

Tel./fax: 06/46-340-480; tel.: 06/46-783-463

Mobil: 06/20-337-1954Az ingyenes hírlevél küldéssel kapcsolatos igényét a honlapon keresztül, vagy az e-mail címeken jelezheti.

Küldje tovább a tájékoztatót ismerőseinek, gazdatársainak!

Ingyenes telefonos konzultáció hétfőn és pénteken 8 – 9 óra között.

Mottó: „GONDOLKODJUNK  EGYÜTT”


- A biokonyha hozzávalói IX. Országos Bio Főzőverseny és Pásztortalálkozó 
(BellaCafe, 2011.08.26 21:51)
 A bio- vagy ökológiai gazdálkodásban készült élelmiszerek népszerűsége folyamatosan nő annak ellenére is, hogy áruk többszöröse is lehet a többi termékhez képest. Az egészséges táplálkozást bemutató rendezvénye

2011. augusztus 26., péntek

Cégtulajdonosként mit várhatok a bankoktól?

Lételeme a hazai kis- és középvállalati szektornak, hogy banki hitelhez jusson, viszont a hitelfelvétel még mindig sok esetben korlátokba...

Végrehajtás, inkasszó: mikor indíthatja meg az eljárást a NAV?

Eltérő állásponton van az adóhatóság és az Adózóna szakértője azzal kapcsolatban, mikor lehet az adózó ellen a végrehajtást megindítani, mikor lehet az inkasszót leemelni és mindezt hogyan befolyásolja a NAV-nak benyújtott végrehajtási kifogás. Ütköztetük az álláspontokat.»

Autóverseny a borkultúráért

Mindenki nyerni fog ezen a versenyen – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a XVI. Magyar Borok Útja Rallyt megnyitva Budapesten, a Kossuth téren.
Új energiahatékonysági pályázat indul ősszel

Új energiahatékonysági pályázat indul ősszel

Bencsik János, klíma- és energiaügyi államtitkár csütörtökön Tatabányán, a XVIII. Vértes Expo megnyitóján jelentette be, hogy előreláthatólag októberre várható a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium napenergiát hasznosító, használati melegvíz előállítását biztosító berendezések beszerzését és beépítését támogató pályázati konstrukciójának kiírása.

MADOSZ: biztosítani kell a hazai dohányágazat jövedelmezőségét

dohányültetvény II.jpeg
A hazai dohányágazat fennmaradásához elengedhetetlen a termelés jövedelmezőségének, biztonságának és kiszámíthatóságának hosszabb távú megteremtése - jelentette ki Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének (MADOSZ) elnöke egy szakmai napon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ófehértón csütörtökön.

Megdöbbentő valóság: fegyveres őrök vigyázzák az utcákat

Mezőőr.jpg
Újszilváson különleges mezőőrség működik: a nap 24 órájában adnak szolgálatot. Sikerült is a létrejöttük óta visszaszorítani a településen és környékén a bűnözést, törvénysértést.

Újrahasznosítjuk a lemondott agrártámogatásokat

Nem vesznek el azok az agrártámogatásra megítélt pénzek, melyekről egyes gazdák – mivel nem tudták valóra váltani terveiket – lemondtak. A Vidékfejlesztési Minisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy az európai uniós források maradéktalanul a magyar mezőgazdaság rendelkezésére állhassanak.

Szigorít az adóhatóság - új elvárás az áfa frontján

A korábbitól eltérő attitűdöt vett fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az áfaellenőrzésben.

Álőstermelő: adócsalás számlakönyvben ˝termett˝ zöldséggel

zöldségek.jpg
A NAV-nál úgy vélik, hogy az eredetileg számla nélkül felvásárolt zöldség és gyümölcs feltehetően magánszemélyektől vagy külföldről származott. A vállalkozás az áfával növelt eladás után fizetendő adót a fiktív felvásárlási jegyek 12 százalékos kompenzációs felárával ellensúlyozta.

Egyre többen mondják vissza az agrártámogatást

14 milliónyi adót csalt el a vállalkozó
Egyre több termelő kényszerül a vidékfejlesztési támogatások visszaadására, a legnagyobb arányban az egyre nehezebb helyzetbe kerülő állattartók kerültek ilyen helyzetbe - írja a Napi Gazdaság.

Várom azokat a konstrukciókat, melyek az állattartókat támogatják - interjú Márkus Tamás fiatal gazdával

Márkus Tamás már gyerekkorában belecsöppent a mezőgazdaságba állattartással foglalkozó családja révén, később OKJ-s aranykalászos gazdának tanult, nemsoká pedig agrármérnöki szakon végez. Évente kb. 600 sertést hízlal, egy éve pedig gabonanövényeket is termeszt. A pályázaton elnyert összegből a rendelkezésére álló épületet töltötte fel hízóállatokkal, valamint takarmányt vásárolt.
Szabó G Gábor: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban


A mezőgazdasági szövetkezetek fogalmának, gazdasági lényegének és előmozdítási szerepének meghatározásában nagy hasonlóságot mutatnak a könyvben vizsgált különböző felfogások, melyek egy kialakuló új magyar szövetkezeti rendszer számára elméleti szempontból legalábbis alternatívát jelenthetnek.
Rengeteg a krumpli, túl alacsonyak az árak

Rengeteg a krumpli, túl alacsonyak az árak

Kevés olyan változékony árú élelmiszer van, mint a krumpli: az út menti árusoknál jelenleg 35 Ft egy kilógramm burgonya, a piacon 40-70 Ft között mozog, a zöldségeseknél drágább, 60-80 Ft, a bolti csomagolt pedig 100 Ft körüli. Tavaly magasabbak voltak az árak, a termelői 100-120 Ft volt kilónként, a bolti pedig volt, hogy a 300 Ft-ot is elérte

Mikor követelheti vissza a nyugdíj összegét a tb?

Mi történik akkor, ha valaki jogtalanul vette fel a nyugdíját, s milyen felelősség terheli azt céget, amelynek téves adatszolgáltatás miatt fizetett ki indokolatlanul pénzt a társadalombiztosítás? A nyugdíjbiztosításban alkalmazott felelősségi szabályokat foglaljuk össze. »

2011. augusztus 25., csütörtök

Újra kérik az adatokat a támogatott gazdálkodásról

méh.jpg
AKG | A gazdálkodási naplóról, a levélmintáról és a tápanyag-utánpótlásról is számot kell adni.

Az Új Széchenyi Terv keretében 222 millió forintra pályázhatnak a leghátrányosabb helyzetű kistérségben a családi vállalkozások

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 222 millió forintos pályázatot írt ki mikro-vállalkozások technológia-fejlesztésére, amelynek alapvető célja, az elmaradottabb térségek gazdaságának fellendítését és foglalkoztatásának növelése.

Alig van takarmánykukorica a hazai piacon - Tavasszal készleteznie kellett volna az államnak

kukoricaszemek.jpg
Elfogyott az ótermésű takarmánykukorica a hazai piacon, így az állattenyésztőnek és a takarmánygyártóknak az idei betakarításig kalászos gabonákkal kell pótolniuk készleteiket. A keresletet tükrözi, hogy a kukoricaárak – ellentétben a megszokott piaci helyzettel – ma meghaladják a búzaárakat.

Vízügy: ezermilliárd forintos fejlesztés előkészítése

csatorna-belviz_fadd.jpg
A vizek mennyiségi és minőségi állapotának javítására, a jó állapot megőrzésére mintegy ezer milliárd forint nagyságrendű fejlesztés megalapozását segíti 1,5 milliárd forint beruházással a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) - tájékoztatta Márfai László, a VKKI főosztályvezető-helyettese az MTI-t.

Növekvő szélenergia-termelés

Az EU-ban a szélenergia-termelés 2020-ig várhatóan 2,7-szeresére növekszik, míg fogyasztási részesedése 16 százalékra nő. Ezzel szemben Magyarországon hiába nő a termelés a háromszorosára akár, 2020-ig nálunk maximum 4 százalékos lesz a szélenergia-részesedés- írja az Európai Szélenergia Szövetség (EWEA).

Ingatlan

Fizethet-e illetéket vevő és eladó ugyanazért az ügyletért?

Ajándékba kapott pénzből venne kertet olvasónk. Elképzelhető, hogy a vevőnek és az eladónak is illetéket kell fizetnie az ügylet után? Olvasónk kérdésére a Csurgay Ügyvédi Iroda válaszol.

2011. augusztus 24., szerda

PTI tájékoztató - 34. hét

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő 3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu 

Heti Online Hírlevél  
Tartalom
Pályázat mikro-vállalkozásoknak fejlesztésre
Országos munkavédelmi ellenőrzés indul
Iskolakezdési támogatás
Web-napló az agrár-környezetgazdálkodásban
A cégvilágot kevésbé sújtja az erős frank?  

Pályázat mikro-vállalkozásoknak fejlesztésre
Mikro-vállalkozások technológia-fejlesztésére írt ki 222 millió forintos pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Benyújtási határidő: 2011. október 3. Az elnyert összeget nem kell visszatéríteni. Minimálisan egymillió, maximum tízmillió forint utólagos finanszírozású támogatás a beruházás költségének 70 százalékára igényelhető, azaz a pályázónak legalább 30 százalék saját erővel kell rendelkeznie. A pályázat célja: európai uniós forrásból nem finanszírozható technológiai eszközök beszerzése az elmaradottabb térségekben a gazdaság fellendítésére és a foglalkoztatás növelésére. A pályázatokat olyan településekről és területekről várnak, ahol az állandó lakosok száma 2010. január elsején ötezer fő alatt volt, vagy a népsűrűség nem érte el a száz főt négyzetkilométerenként. A keretet a tárca a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatból biztosítja. A pályázatokat 2011. október 3-ig kell benyújtani, a támogatott projektek befejezési határideje 2012. május 31.  

Országos munkavédelmi ellenőrzés indul 
Ellenőrzést indított a péntek éjfélig tartó hőségriasztás idejére az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség. A szakhatóság keddi közleménye szerint az országos akció során a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi felügyelői ellenőrzik, hogy a munkáltatók biztosították-e a hőség esetén szükséges munkavégzési feltételeket. Emellett a hőséggel kapcsolatos intézkedések elmulasztásáról szóló panaszokat és bejelentéseket soron kívül vizsgálják ki - hangsúlyozták.

A szakhatóság kiemelte, hogy a nagy meleg napszúrást, ájulást, hőgutát is okozhat. A hőség a balesetveszélyes helyzetek kialakulásához is hozzájárulhat. "Így különösen fontos munkáltatói és munkavállalói érdek, hogy a hőségriasztás idején kötelező és elvárható intézkedések (például ivóvíz, pihenőidő, pihenőhely biztosítása, árnyékolásra, ruházatra, szellőztetésre vonatkozó ajánlások figyelembevétele, stb.) ne maradjanak el" - írta a főfelügyelőség.

A tartós hőség miatt szerdára az ország 14 megyéjére és a főváros területére piros, a többi megyére narancssárga figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hőség várhatóan csütörtökön és pénteken tetőzik. Paller Judit országos tiszti főorvos kedden 0 órától éjfélig másodfokú, szerdán 0 órától péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el.

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet felhívta a figyelmet arra, hogy a munkaadók kötelesek elegendő pihenőidőt és megfelelő mennyiségű folyadékot biztosítani a munkavállalóknak. Emlékeztetett, hogy az idén egy nagy hőséghullám volt eddig júliusban, és azokban a napokban 25-30 százalékkal nagyobb volt a halálozási arány.  

Iskolakezdési támogatás
2011-ben iskolakezdési támogatás címen a munkáltató gyermekenként évente a minimálbér 30 százalékáig, azaz 23.400 forintig adhat kedvezőbb adózású béren kívüli juttatást. Az iskolakezdési támogatás tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására nyújtható az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában, vagy a munkáltató nevére szóló számla alapján. Az személyi jövedelemadó törvény rendelkezései szerint a béren kívüli juttatások értékének, így az iskolakezdési támogatás összegének 1,19-szorosa után a munkáltatónak kell a 16 százalék személyi jövedelemadót megfizetnie.

E juttatásokkal összefüggésben más közteher-fizetési kötelezettsége nem keletkezik sem a munkáltatónak, sem a munkavállalónak. Az iskolakezdési támogatást a tanévkezdést megelőző és az azt követő 60 napig biztosíthatja a munkáltató a munkavállalójának. Több feltételnek kell együtt teljesülnie a kedvezményes adókulcs érvényesítéséhez. Első feltételként a gyermeknek közoktatásban (általános vagy középiskolai oktatásban) kell tanévet kezdenie 2011 szeptemberében.

Ezután a szülők jogosultságát kell vizsgálni, ugyanis az iskolakezdési támogatást a családi pótlékra jogosult szülő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa veheti igénybe. A családi pótlékra jogosult szülővel élő házastárs viszont akkor is igénybe veheti, ha nem ő a vér szerinti szülő. Ha a gyermek után már nem folyósítható családi pótlék (pl. a kora miatt), akkor nem adható kedvező adózással iskolakezdési támogatás.

Nem kell iskolalátogatási igazolást kérni az iskolakezdési támogatás kiadásához, elegendő a munkavállaló nyilatkozata a jogosultságról. A munkáltatónak nem kötelessége a nyilatkozat tartalmát ellenőrizni, a valótlan nyilatkozat jogkövetkezményei a munkavállalót terhelik. Amennyiben a munkáltató a béren kívüli juttatások kedvezményes adózású értékhatárán felül (a minimálbér 30 százaléka felett) fizet iskolakezdési támogatást, akkor a felettes rész 1,19-szorosa után a munkáltatónak a 16 százalék személyi jövedelemadón felül 27 százalék egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is keletkezik.

Fontos hangsúlyozni, hogy adható juttatásról van szó, ezért a munkáltató döntheti el, hogy él-e ezzel a lehetőséggel vagy sem!  

Web-napló az agrár-környezetgazdálkodásban
Web-Gazdálkodási Naplót (Web-GN) kell benyújtaniuk szeptember 1. és november 30. között az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) Programban résztvevő gazdálkodóknak a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSzH) - közölte a Magyar Agrárkamara (MA).

Az elektronikus úton történő adatszolgáltatásra egyrészt azért van szükség, mert így követik nyomon folyamatot, másrészt ezzel is könnyítenek az adminisztrációs terheken. A közlemény szerint nem elég ugyanis az előírások szerint gazdálkodni, annak egyes lépéseit is rögzíteni kell. A Web-GN benyújtása minden AKG-támogatásra jogosult gazdálkodó számára kötelező.

A kitöltésben segítséget nyújtanak a agrárkamarai tanácsadók és a falugazdászok is.

Aki nem teljesíti az adatszolgáltatást, vagy hiányosan közli az adatokat, szankciókra számíthat - áll a tájékoztatóban.  

A cégvilágot kevésbé sújtja az erős frank?
A frank erősödése nyomán a vállalati szektorban nincs olyan vészhelyzet, mint a lakosságnál - írta a Népszabadság. A kölcsön felvételekor a vállalkozás mérlegeli, hogy bevételei milyen piacon keletkeznek, s ettől függően dönt, hogy milyen formában szeretne a finanszírozáshoz tőkét bevonni.

Devizakölcsönt azon cégek kerestek, amelyek bevételeiket is ebben számolják el, tehát náluk az árfolyamkockázat nem, vagy kevésbé jelentkezik - mondta Wimmer István, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének főtitkára. Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára szerint leginkább az építőiparban és a kereskedelemben jellemző a devizahitel, és megjegyezte: mivel a gazdaság stagnál, a vállalkozások visszafizetési potenciálja is gyengül.

A PSZÁF adatai szerint a mikro-, kis- és középvállalati körben az idén az első negyedévben az éven túli hiteleken belül a devizakölcsönök aránya már csak 33,61 százalék volt, míg 2010-ben 41,55, egy évvel korábban pedig 47,2 százalék. A devizahitel-állomány csupán a hitelt felvevő vállalatok 2,1 százalékához köthető, s ez a mutató még 2009-ben is csak 3,99 százalék volt - írta a Népszabadság.

Az éven belüli lejáratú hiteleknél a bruttó hitelfelvételből az első negyedévben valamivel több mint 25 százalék volt devizaalapú, és az elmúlt két évben is hasonló szinten mozgott, ezt a volument a hitelkérelmező vállalkozások mintegy 5 százaléka produkálta. Ez is azt jelzi, hogy devizahitelt azok a cégek igényelnek, amelyek üzemszerűen állnak kapcsolatban devizaügyletekkel, ezek pedig általában a nagyobb cégek közül kerülnek ki - írta a lap.

Impresszum: Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő online hírlevele. Készült az ADÓNET.HU Zrt. közreműködésével. Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.
IKR alkatrész hírlevél        (Agro Napló)

Munkaügyi bírság: mikor nem lehet megúszni és mikor lehet mentesülni alóla?

Az úgynevezett „munkaügyi salátatörvény” minden korábbinál jelentősebben érinti a munkaügyi ellenőrzések bírságolási és egyéb szankcionálási gyakorlatát, különös tekintettel a kkv-szektor foglalkoztatóira. Mikor mentesülnek a cégek a munkaügyi bírság alól? »

Nem csökkentik az élelmiszerek áfáját

péksütemények.jpg
Évi 240 milliárd forintos bevételkiesés érné a költségvetést, ha életbe lépne az új szabályozás. Az NGM nem támogatja.
Szűcs Mária: Agrár - Hitel - Politika

A kiadvány egy kísérlet arra, hogy az agrárszabályozás két fontos eleméről, az állami kezességvállalásról és a kamattámogatásról áttekintést nyújtson.
Azokat a kérdéseket feszegeti, amelyek a gyakorlati szakembereket (gazdálkodókat, hitelintézeteket és nem utolsó sorban a közigazgatást) nap, mint nap foglalkoztathatja. Elsősorban arra kerestem a választ, hogy az agrárszabályozás ezzel a két fontos támogatási eszközzel hogyan tudja, illetve képes-e egyáltalán az évek óta felhalmozódott problémákat kezelni.