Oldalak

2010. május 31., hétfő

A tej szerepe...

Szívbarát hatású a legeltetett tehenek teje
A legeltetett tehenek teje sokkal egészségesebb az emberi szívnek, mint az ipari állattenyésztő telepeken élőké - mutatták ki amerikai tudósok. Korábbi kutatások már igazolták, hogy a friss füvön élő, legeltetett szarvasmarhák teje ötször annyi konjugált linolsavat (CLA) tartalmaz, mint az állattenyésztő telepeken élő társaiké. Állatkísérletek során azt is igazolták már, hogy a CLA védi a szívet és segíthet a lefogyásban.

A Harvard Egyetem közegészségügyi intézetének kutatói Hannia Campos vezetésével most azt mutatták ki, hogy az emberi szervezet magasabb CLA-szintje csökkenti a szívinfarktus kockázatát – írja az MTI. A kutatók 4 ezer embert vizsgáltak meg, és azt találták, hogy a legmagasabb CLA-szinttel rendelkezők (a minta felső ötöde) esetében 36 százalékkal kisebb a szívinfarktus rizikója, mint a legalacsonyabb CLA-szinttel rendelkezők (a minta alsó ötöde) körében. A hatás akkor is szignifikáns maradt, amikor a szívinfarktus más kockázati tényezőit, például a magas vérnyomást és a dohányzást is figyelembe vették.
Az American Journal of Clinical Nutrition című tudományos folyóiratban publikált eredmények szerint a CLA szívvédő hatása túltesz a telített tejzsír ártalmasságán - magyarázta Campos. Mivel a legeltetés magasabb CLA-tartalmú tejhez vezet, és ez a szarvasmarha természetes tápláléka, úgy tűnik, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az ilyen típusú állattartásra - hangsúlyozta a kutatás vezetője. A tejtermékek az Egyesült Államokban ma szinte kizárólag ipari állattenyésztő telepeken tartott tehenektől származnak.(f:agromonitor.hu)

Nyárelő Hava

Egykorú magyarázat szerint a hónap névadója Juno volt. Június (egy latin forrás szerint: mensis Iunonius) római ünnepei alátámasztják e nézetet. 1-jén ülték meg Iuno Moneta (népies értelmezésben: az „intő” Juno) temploma avatásának emlékünnepét. (Február 1-jén, mely hónap a Februa „álnéven” rejtőzködő Junónak volt szentelve, Iuno Sospita, az „Oltalmazó” Juno templomának avatásáról emlékeztek meg.) Ugyancsak elsején ünnepelték Cardát, akit Ovidius Janus női párjának és az ajtósarok (latin cardo) megszemélyesítőjének tart. 11-én ülték a Matralia ünnepet, Mater Matuta („Reggeli Anya”) tiszteletére. Ő ugyancsak Janus párja volt, akit Pater Matutinusnak („Reggeli Atyának”) is neveztek.

Mater Matutát a görög Leukotheával („Fehér Istennővel”) azonosították, akit Inónak is hívtak. Inó a névrokonságtól függetlenül is Juno mása: míg Inó dajkaistennő, Juno a gyermekáldás és házasélet úrnője volt. Június 9—15. között zajlott a Vestalia, Vesta istennő ünnepi hete. Az ő templomában égett a szüzek oltalmazta örök tűz. Vesta a családi tűzhely istenasszonya volt, s emiatt igen közel állt Junóhoz. A két istennő görög megfelelője, Héra, az „asszony” és Hesztia, a „szűz” Démétér „anyával” a Nagy Istennő egylényegű három személye volt. A Vestalia, jellegéből fakadóan tűzünnep, a nyári napfordulat ünnepe. A „téli kapu őrének”, Janusnak emlegetése a júniusi istennők oldalán ugyanerre enged következtetni. (A jún. 15-e és 21-e közötti 6 napos időkülönbség a római naptárnak abból a sajátosságából ered, hogy a napév sarokpontjait rendszerint a hónap Idusa körüli holdtöltékkel együtt ünnepelték).

Agrárium...

Az AGRÁRIUM nagy múltú, 2007-ben már a 17. évfolyamánál tartó agrár- és piacgazdasági szaklap. Országos terjesztésű, megjelenik havonta 36-48 oldal terjedelemben (a havi aktualitások függvényében) 13 000 példányban.
A lap célkitűzése a magyar gazdálkodók, az agrárpiaci árutermelésben érintett vállalkozások, valamint a lapalapító Magyar Agrárkamara tagjainak folyamatos tájékoztatása, piaci, gazdasági, jogszabályi információkkal és hasznos ismeretekkel való ellátása. Ennek megfelelően a lap potenciális olvasói a mezőgazdasági üzemek vezetői, szakemberei, a gazdák és a mezőgazdasági vállalkozók, illetve az agrárszektorhoz kapcsolódó gazdasági szervezetek, hivatalok vezetői.
Hazánk EU-hoz való csatlakozása még jobban felértékeli az agrár- és piacgazdasági elemzéseket, híreket, információkat, előrejelzéseket, melyek közlését lapunk felvállalja.
Olvasótáborunk döntő része ennek megfelelően agrárcégek, egyéb gazdasági szervezetek, hivatalok vezetői rétegéből kerülnek ki.
A lapban rendszeresen megjelentetünk szakmellékleteket is. Ezek egy meghatározott ágazat összegző elemzésére, gyakran szakhatóságok, minisztériumok közérdekű közleményeire épülnek. Rendszeresen közzé tesszük például az adott év támogatási rendeleteit, legfontosabb pályázatai lehetőségeit.
Állandó rovataink: Kiadó:
Magyar Agrárkamara Szaktudás Kiadó Ház Zrt.
Európai Unió 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/b.
Gazdasági elemzések Tel.: 06-1-273-2180; 06-1-273-2181
Piacgazdaság Fax: 06-1-273-2189
Portré Web: www.szaktudas.hu
Hírek E-mail: info@szaktudas.hu
Előfizethető a kiadóban!


Agrárium archívum


Oldal: 1 / 8 [1] 2 3 4 5 6 7 8 Következő Utolsó

Agrár közigazgatás

Piactér-Szervezetek

 • Kincsem Hungária Szövetkezet

  http://www.kincsemhungaria.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=54 A Kincsem Hungária Szövetkezet legfőbb célja, hogy a szövetkezet tagsága a -legrövidebb úton, - legkedvezőbb áron, - a legkisebb költség révén juthasson hozzá a számára szükséges áruhoz, termékhez, szolgáltatáshoz, a „beszállító” – termelő, tenyésztő, gyártó, szolgáltató..- egy megnövekedett, jelentős piaci potenciált jelentő „szövetkezet által nyújtott piactéren” a lehető leghatékonyabban, számára is kedvező áron értékesíthesse az általa kínált árut, szolgáltatást.
 • Magyar Termék Kereskedőház

  http://www.magyartermekkereskedohaz.hu/ A Kincsem Hungária Szövetkezet által létrehozott online kereskedőház egy webbolt portál, amin keresztül mindenki ingyen alakíthat ki saját webáruházat és itt adhatja el termékeit. Ezzel kívánja a szervezet a magyar termékek online kereskedelmét elősegíteni. A keresés webáruházanként vagy termékenként történhet.
 • Premium Hungaricum

  http://www.premium-hungaricum.hu A Premium Hungaricum Egyesület 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja mindazon kis- és középméretű élelmiszeripari és kapcsolódó vállalkozásokat, amelyek egyedülálló minőséget állítanak elő, miközben hozzájárulnak a kulturális örökség fenntartásához. Számunkra a "hungaricum" olyan, magyar gyártók által előállított, a hazai kulturális- és gasztronómiai hagyományhoz szorosan kapcsolódó terméket jelent, amely jellegzetesen magán hordoz egyedülállóan helyi, tájjellegű tulajdonságokat.
 • Elelem.info információs weboldal

  http://www.elelem.info Az oldal célja erősíteni a helyi összefogást, ezáltal minden segítséget biztosítani a gazdáknak ahhoz, hogy versenyképes terméket állítsanak elő, legyen szükség akár állatorvosra, akár mezőgazdasági eszközökre, akár jogi tanácsokra. Emellett az oldal egyszerűsíteni kívánja a kereskedelmi folyamatokat azok számára is, akik nem értenek a gazdasághoz

Szántóföldi növénytermesztés

Vidékfejlesztés

XVI. századi fizetségek...

Gyalog és lovas
2010. május 29.
Mint manapság, régente is a kakasüllő csúcsán állók jártak a legjobban: a XVI. század végén egy végvári főkapitány fizetése háromszáz rénes (rajnai) forintot tett ki. A vezér stábja kapott még negyedszáz lóra kétszáz, négy gyalogosra harminckettő, egy titkárra, egy papra és egy seborvosra húsz-húsz, egy dobosra tizenkettő, egy-egy tolmácsra és szakácsra nyolc-nyolc, végül egy kocsira húsz rénes forintot. A pénzek természetesen havi járandóságként értendőek.

Egy zászlóalj parancsnoki tisztet betöltő kapitány havi bére negyven rajnai forintra rúgott. Legénye és hadi írnoka négy-négy, hadi borbélya, tolmácsa, szolgálattevő gyalogja és káplánja nyolc-nyolc forintot részelt a kincstártól.

Egy zászlós húsz, legénye négy forintot kapott. A hadnagyi fizetés ugyanannyi volt, mint a zászlósi. Az őrmester, a puskás- és a fegyvertelen futár pont annyihoz jutott, mint egy legény, míg a dobos és a sípos kétszer annyihoz. Tucatnyi német tiszt 2800 rénes forintjába került évente a kamarának. A további adatokat nem részletezve egy ötszáz fős zászlóalj csaknem harmincháromezer forintot emésztett fel. (Nem árt visszanézni, mekkora volt a Magyar Királyság éves bevétele, s ebből könnyen látható, mily nagy terhet jelentett a végvári rendszer fönntartása az államkincstárnak.)

Mivel a kézpénzforgalom akkortájt roppant visszaszorult, érthető a kamara törekvése, hogy elsősorban posztóban és borban adja ki a vitézek járandóságát.

Visszakanyarodva a zsoldhoz, nem lesz haszontalan, ha felidézzük még néhány szakma járandóságát. A tüzérek és a lakatosok havi nyolc, egy-egy inas bognár és ács hat-hat, a szabó és a pintér öt-öt forintért szolgált harminc-harmincegy napot. Az építőmester ötven forintot kapott havonta - de ez inkább csak elmélet volt. Visszaemlékezésekből tudjuk, az egri vár korszerűsítésén dolgozó olasz mérnöknek még az özvegye is pereskedett hajdani férje járandóságáért.
(Lázin Miklós András,Menedzsment Fórum)

EU - környezetvédelem...

Környezetvédelem
A környezetvédelem egyre nagyobb hangsúlyt kap az Európai Unióban. A környezet védelmében irányt mutató irányelveket és akcióprogramokat hoznak létre az Unióban, melyek teljesítéséhez az EU jelentős támogatásokat biztosít. A rovat többek között az EU által előírt hulladékgazdálkodásról, a csatornákról, a vízgazdálkodásról, a levegőtisztaságról és természetvédelemről ad tájékoztatást.
 Környezetvédelmi politika Magyarországon
 Környezetvédelmi politika az EU-ban
 Természetvédelem
 Hulladékgazdálkodás
 Csatorna és vízgazdálkodás
 Levegőtisztaság
 Zajvédelem
 Vegyi anyagok

EU - mezőgazdaság

Mezőgazdaság
A közvetlen mezőgazdasági támogatást a csatlakozási szerződésben lehetőségként felkínált, egyszerűsített területalapú szubvencióként osztják szét, amelyet kiegészítő nemzeti közvetlen támogatás egészíthet ki. Az EU mezőgazdasági támogatásairól, a nemzeti kiegészítésről, pályázati lehetőségekről, és a mezőgazdaságról szóló gyakorlati információk.
 Vidékfejlesztés 2007-2013
 Európai Halászati Alap 2007-2013
 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 2004-2006 (archív)
 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 (archív)
 Mezőgazdasági támogatások (archív)
 Az egyszerűsített területalapú támogatás (archív)
 Nemzeti kiegészítő támogatás (archív)
 Átmeneti mentességek a mezőgazdaságban

Alma- és szőlőmítoszok...

Alma- és szőlőmítoszok az Újvilágban
Jó bornak nem kell cégér - hangzott a sikeres piacgazdaságokban régen megdőlt marketingszlogen. A mítoszok fontosságát azonban sosem vonták kétségbe.
Almamag Jancsi, azaz Johnny Appleseed az amerikai gyümölcstermesztők jókedvű és vicces marketing figurája díszít minden almás rekeszt és kartont, sőt az egyenként csomagolt és sorolt almák csomagolópapírját is. A mezítlábasként ábrázolt figura vállán tarisznya lóg, amelyből jártában-keltében szórja az almamagvakat, almáskerteket alapítva Amerika-szerte. A marketingfigura nem teljesen a képzelet szülötte. Valódi neve John Chapman (1774?-1845), aki tényleg elvetette a cider-présekből kikerülő, ott fölösleges magvakat, faiskolákat létesített, szemezte és oltotta az akkoriban divatos almafajtákat Ohio, Indiana és Illinois államok hatalmas területein.

Az alma szeretetén kívül célja az volt, hogy olcsó édességet és vitamint adhasson az Újvilágba települt szegény földműves úttörőknek. Az akkori pionírokat a vadnyugati filmekben csak telepeseknek mondják, holott igazából ők hódították meg Amerikát (Kolumbusz Kristóf csak a felfedező, aki soha nem lépett az amerikai szárazföldre és Indiának hitte azt, Amerigo Vespucci pedig csak névadó). A magukat őslakónak érző, Kelet-Ázsiából átvándorolt indiánok persze másképp látják ezt a történetet.

Magyar szőlő Kaliforniában
Haraszthy Ágoston nevét nem tudják kimondani az amerikaiak, ezért a szőlő Johnny Appleseedjének nevezik. Délvidéken a Vajdaságban született, és az 1840-es években vándorolt ki az Egyesült Államokba. Szőlővesszőket vitt magával. Az asztmája gyógyítására, valamint az olcsóbb földek megszerzésének reményében a sivatagos Kaliforniában létesítette a mai amerikai borászatot is megalapozó szőlőskertjeit. A Napa-völgyben sikeres gazdálkodó, majd seriff, később politikus is lett, de a legmaradandóbb érdeme a kaliforniai borászat megalapozása. A Napa-völgy ma a világ legsikeresebb szőlő- és borvidéke.

A szőlő Szilícium-völgye
Franciák, spanyolok, dél-afrikai és chilei borászok csak álmodnak azokról az üzleti sikerekről, amelyeket a kaliforniai borok érnek el. A közgazdasági tankönyvek a fantasztikus üzleti sikert a szőlő- és borágazatok szinergikus, egymást erősítő hatásával magyarázzák. A sivatagban a szőlőt öntözni kellett, virágzott az öntözési technika minden újítása, gyártottak műtrágyákat, növényvédő szereket, hordót, borászati technikát, terveztek borcímkét, a szőlőskerteket bemutató és a pincékben kóstolgató turistaprogramokat, azaz mindent, ami a sikerhez szükséges. Ezt a divatos közgazdaságtan - a szőlő fürtje után - cluster néven emlegeti, amelyben az egyes ágazatok a szőlő bogyói. Ilyen cluster épült ki később a sivatag másik részén az elektronika központjaként Szilícium-völgy néven.
(f:gyumolcs-zoldseg.hu)

Uborkológia

Uborkológia: a Gilgamesh eposztól Spreewaldig
Az uborka több (h)őskölteményben is szerepel. Németországban - külföldön is emlegetett - márkanevet kapott: itt termesztik a spreewaldi uborkát.
Az uborkáról már a Gilgames eposzban is megemlékeznek. A sumer-akkád mitológiai eposz az ókori keleti költészet legterjedelmesebb és legnagyobb művészi értékkel bíró alkotása, amelyben már az i.e. 26. századi uborkafogyasztásról szólnak. A Biblia is említi az uborkát, Egyiptomban szabadon hozzá lehetett jutni terméséhez. Tibériusz római uralkodó naponta kéretett az asztalára uborkát, s ezzel kapcsolatban felmerült a zöldségnövény első mesterséges körülmények közötti termesztése is: hadjárataira ugyanis a császár guruló üvegházakat hurcoltatott magával. Később Kolumbusz vitte Haitira és onnan terjedt el Észak-Amerikában, ahol a őslakos indiánok kedvenc eledelévé lett.

Spreewald Németország keleti részén fekvő terület, egykor az "endékás" németek egyik kedvenc kirándulóhelye volt. Számunkra azért kiváltképp érdekes, mert igen sikeres zöldségtermesztési körzet. A neve Berlin folyójára, a Marlene Dietrich-dalokból ismert Spreere, illetve annak mocsárerdejére utal. A Spree kanyargó ágait övező erdőség egy nemzeti kisebbség, a szorbok hagyományos élőhelye. A német rendszerváltás után a környék elszegényedett, de a vidékfejlesztők mostanra felélesztették az egykori sikereket. Egyrészt a turizmust próbálják helyreállítani: Spreewald régi fényét ugyanis a vízi kirándulások, a folyón való páros kajakozás és az akár 30 fős óriás ladikokkal való csoportos kirándulások adták. Na és persze az uborkatermesztés!

Diszkóital uborkából
A kertészek számára is izgalmas vállalkozás az uborkatermesztés hagyományainak felélesztése. Az átlagos német élelmiszerfogyasztó a berlini Humboldt Egyetem marketing szakértőinek felmérése szerint a Spreewald szóról egyből az uborkára asszociál. A helyi LEADER+ (uniós vidékfejlesztési program) munkacsoport központi programja az uborkatermesztés fellendítése, új konzervgyárak építése, a "Spreewaldgurke" (spreewaldi uborka) szó európai uniós levédése. A rendelkezésre álló három lehetőség közül - oltalom alatt álló eredetmegjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés, hagyományos különleges termék - a középsőt választották. Így a sovány esztendők áruhiányakor kívülről is érkezhet némi uborka-utánpótlás. A nagyon sokféle uborkakonzerv mellett ma már egyéb savanyúságokat, zöldség és gyümölcsféléket is forgalmaznak Spreewald logóval. A legújabb termékük az egy szem uborkát a levével együtt 250 ml-es dobozban tartalmazó diszkóital, amely az energia- és koffeinitalok konkurenseként az átmulatott éjszaka utáni kijózanodást segíti. Nem csoda, hogy az ősi zöldség imázsa így megfiatalodik.
(f:gyumolcs-zoldseg.hu)

Alma...

Alma volt a tudás fája?
A gyümölcsök színűkkel és illatukkal csábítják az arra járókat: harapj belém, légy boldog a húsommal és vidd messzire a magjaimat, és ne köpj ki, hanem inkább trágyázd meg a leendő palántámat.

A Biblia szerint az első emberpár, Ádám és Éva paradicsomi körülmények között éltek az Éden kertjében, ahol Isten gyümölcsfákat teremtett nekik eledelül. Csak egyetlen gyümölcstől tiltotta őket; attól, ami a jó és gonosz tudásának fáján termett. Éva persze nem tudott ellenállni a kívánatos gyümölcsnek, se nem a ravasz kígyó ámításának, szakított és evett a festmények többségén almának ábrázolt gyümölcsből. Isten büntetését nem részletezzük, mert az maga az emberréválás története és mindannyiunk egyéni élete. A történet igazságához nem férhet kétség, hiszen Ádámnak torkán megakadt a csutka, és azóta is jól láthatóan emlékeztet minden Évát a csábításra.

Bölcs régészek szeretnék hinni, hogy majomszerű őseink a felegyenesedéssel, a beszéddel és művészi barlangrajzaikkal váltak emberré, azonban e történet nagy valószínűséggel nem így kezdődött. Az emberi evolúció hajdanában még nem díjazta a mai humán tudományokat. Az őseink alighanem alapvetően növényevők voltak, és csak egyetlen olyan növénycsoport létezik, amely azt akarja, hogy megegyék: a gyümölcstermők. Míg az összes többi élőlény okosan védi magát a megevéstől, például mérgező, rossz ízű, szúrós, emészthetetlen vagy egyszerűen elszalad; addig a gyümölcsök még segítenek is a fogyasztónak. Érésük színével, illatával csábítják az arra járókat és repülőket: harapj belém, légy boldog a húsommal és vidd messzire a magjaimat, ha egy mód van rá ne köpj ki, hanem inkább trágyázd meg a leendő palántámat. Földhözragadt racionalitás, de bizonyára így helyes.

A gyümölcs stratégiája

Afrika őserdeiben - ahonnan származunk - szinte minden napra jutott éredő gyümölcs. Azonban a gyümölcstermő növények eloszlása a szövevényes rengetegben véletlenszerű, nehéz felfedezni és a megfelelő érési időpontban újra megtalálni őket. Az ilyen feladatokhoz kognitív térkép kell, azaz olyan különleges képességű agy, amely leképezi az amúgy átláthatatlan teret három dimenzióban, nagy területen, a talajtól a lombkorona szintig. Mivel a legtöbb gyümölcs rövid időszak alatt tömegesen érik, nagy csapat majomféle lakmározhat belőle egyszerre. A csoportos életmódhoz kommunikáció szükséges, mégpedig - a békés egymás mellett élés érdekében - viszonylag fejlett változatban, amely bizalmat és együttműködést is lehetővé tesz. Ezek már szinte emberi tulajdonságok. Lehet, hogy így valóban az almafától kaptuk a kezdeti tudást, és az esemény valóban az Édenkertben történt.

Párisz almája
A "békés" szó alighanem túlzás az emberi együttélésre, a viszály is mindennapi életünk része, sőt talán az is egy almától ered. A viszálykodás görög istennője "A legszebbé!" feliratú aranyalmát gurította a görög mitológia isteni asszonyai közé, akik azt persze mindhárman magukénak akarták. Ezután megbundázott választások, sértődések, asszonyszöktetés, bosszú és végül tíz éves trójai háború következett. Az almát a feliratozó Érisz, néha a megvesztegetett szépségválasztó Párisz almájaként is emlegetik, de talán a viszály almája az igazán találó név.
(f:gyumolcs-zoldseg.hu)

Gyümölcs-zöldség...

2007-03-05
Mit készíthetünk ebből a sokszínű zöldségből? Fogyaszthatjuk hús helyett, készíthetünk belőle köretet, de akár könnyű salátába is kockázhatjuk. Tovább »
Paradicsom
Paradicsom
2007-06-07
Mitől környezetbarát a paradicsom? Attól hogy a nap érleli és hazai föld termi. Ha magyart veszünk, akkor nemcsak a pénztárcánkat, hanem a természetet is védjük.
Tovább »

Sárgadinnye - mézes és egészséges
Sárgadinnye - mézes és egészséges
2007-06-22
A sárgadinnyét mindenki szereti, hiszen nagyon finom, ráadásul az egyik legértékesebb gyümölcsfélénket tisztelhetjük benne! Mi benne a különleges?
Tovább »

Szamóca a földben
Szamóca a földben
2007-03-12
Ha frigópalántát ültetünk, akár 6 hét múlva földiepret szüretelhetünk, az év szinte bármely időszakában.
Tovább »

Negatív kalória
Negatív kalória
2007-06-21
Zöldségek és gyümölcsök negatív kalóriával? Utánajártunk, hogy valóban fogyasztanak-e, vagy csak városi legenda kering róluk. Az igazság meglepő!
Tovább »

Paprikareceptek
Paprikareceptek
2007-04-20
Nem untatunk senkit a jól megszokott töltött paprika receptekkel, helyette új és izgalmas paprikaételeket ajánlunk!
Tovább »

A tökéletes gyümölcsital
A tökéletes gyümölcsital
2007-05-17
A smoothie névre hallgató gyümölcs - sőt akár zöldség - turmix állítólag a legegészségesebb divathullám a fitness-kultúra terjedése óta.
Tovább »

Almaléből bort és pálinkát
Almaléből bort és pálinkát
2007-09-19
Nem minden alma lehet fényes és hibátlan: sok értékes tápanyag veszne kárba, ha kidobnánk azt, ami külsőre nem tökéletes. Így hát gyártunk belőle almalevet, almabort és almapálinkát.
Tovább »

Gyökérzöldség a konyhán
Gyökérzöldség a konyhán
2007-05-15
Sárgarépából húslevest, petrezselyem zöldjével burgonyát, zellerből salátát - ezeket már mindenki ismeri! Lássunk néhány furfangos receptet - gyökérzöldségekkel!
Tovább »

Besztercei szilva és utódai
Besztercei szilva és utódai
2007-04-20
A magyar gyümölcskínálatot meghatározó szilvafajta mellett még mindig találunk ősi fajtákat, de modern szilvákat és ringlókat is.
Tovább »
(f:gyumolcs-zoldseg.hu)
Kígyóuborka
Kígyóuborka
2007-05-06
A nők legjobb barátja - vágta rá nyomban szakértőnk a "mire jó az uborka" kérdésre. A somolygás láttán pontosított: nem csak az élelmiszer, hanem elterjedt házi kozmetikum is!
Tovább »