Oldalak

2015. december 30., szerda

BUÉK - 2016.

A világ igen bonyolult hely, és a véletlen nagy szerepet játszik
 a történések alakításában.  Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kíván.


                                             Dr. K i s s  István


Pályázat őshonos állatfajták megőrzésére

Pályázat a védett őshonos állatfajták megőrzésére
A Széchenyi 2020 keretében megjelent 'A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése' című felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét, azaz 2015. december 29-ét követő 24 hónapig van lehetőség.
A teljes anyag elérhető: palyazat.gov.hu weblapon.

2015. december 23., szerda

Az új AKG, illetve ÖKO támogatás alapfogalmai

Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket a korábbiakhoz képest másképpen értelmez az új AKG, illetve ÖKO támogatás?
Az európai uniós és a hazai szabályozás összehangolása időnként az eddig megismert, alkalmazott fogalmak újraértelmezését teszi szükségessé. Az alábbiakban néhány fontosabb kifejezést mutatunk be, melyek a korábban megismert meghatározásokhoz képest – esetenként vagy részben – eltérő értelmezést kaptak.
AKG támogatott terület: támogatói okiratban jóváhagyott, EOV koordináták alapján beazonosított kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek összessége;
e-GN: A GN elektronikus vezetése számítógépen. Ez egy választható lehetőség, mely megkönnyítheti a termelési folyamatok nyilvántartását, azonban ellenőrzéskor önmagában nem helyettesíti a papír alapú gazdálkodási naplót (GN). Bejelentett helyszíni ellenőrzés, illetve hatóság általi GN bekérés esetében csak a kinyomtatott és aláírással hitelesített papír alapú gazdálkodási napló fogadható el;
egybeművelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több földhasználó által azonos növénykultúra művelésére használt (azonos hasznosítású, azonos hasznosítási kóddal jelölt) összefüggő földterület, amely esetében az egyes földhasználók által hasznosított területek határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;
fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI.3.) FM rendelet 1. § a) pontjában meghatározott terület;
gazdálkodási napló (GN): a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. számú melléklete szerinti dokumentum, amelyet a földhasználó a jogszabályok, a pályázati felhívások szerint a segédletben foglaltaknak megfelelően a gazdasága meghatározott területére vonatkozóan, az adott évben végzett mezőgazdasági tevékenységeiről vezet;
háztartási igény: Az állattartás mértéke nem haladja meg vegyes állattartás esetében az összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében a 3 számosállat/ingatlan mértéket;
Egy számosállat mintegy 500 kg élőtömegű állatállománynak felel meg.
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET): egy AKG támogatásba bevitt és egy egységként meghatározott, összefüggő, egy fizikai blokkon belüli, jól láthatóan elkülönített földterület. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a program folyamán nem lehet. Az AKG támogatás teljesítése során feltétel az, hogy csak a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül az egyes táblák területe, elhelyezkedése változhat. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nem változhat sem méretében, sem elhelyezkedésében a támogatási időszak teljes időtartama alatt.
tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítási irányú összefüggő földterület, amelyen egy földhasználó egy növényfajt, növényállományt, kultúrát termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is;
tápanyag-gazdálkodási terv: a talajvizsgálat, valamint az AKG horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében a levélanalízis eredményei alapján számított, szervestrágyával, műtrágyával, vagy egyéb, a növénytáplálás céljából kijuttatandó hatóanyagok évenkénti mennyiségét meghatározó terv;
web-GN: A GN egyes adatainak (Az AKG pályázati felhívás 16. számú, ÖKO támogatás pályázati felhívásának 5. számú melléklete alapján) elektronikus felületen való rögzítése. Az elektronikusan kitöltött nyomtatványt ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapus kitöltéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapjáról az alábbi linken: http://anyk.nebih.gov.hu/
zöldugar: legalább három évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három fajból álló magkeverék, ebből legalább egy pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki;
zöldtrágyanövény: olyan vetett növényfaj, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a fejlődése vegetatív szakaszában, de legkorábban szárbaszökkenéskor, illetve legkésőbb virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül a talajtermékenység javításának céljából. Az árvakelés nem minősül zöldtrágyanövénynek. A zöldtrágyanövény fővetés mellett másodvetésben is elfogadott.

Kinek kell gazdálkodási naplót vezetnie?

1. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésben, illetve Ökológiai gazdálkodás támogatásban részt vevő gazdálkodóknak a Gazdálkodási Napló vezetése a teljes támogatási időszak alatt, az 1. számú táblázat szerinti bontásban a gazdaság teljes területének, állatállományának figyelembe vételével kötelező.
2. A gazdálkodási napló vezetése kötelező továbbá azoknak, akik nitrátérzékeny területen gazdálkodnak.
3. A gazdálkodási napló egyes oldalainak vezetése a Natura 2000 gyepterületeken, illetve a Természeti hátránnyal érintett területeken (továbbiakban: THÉT, korábban KAT) kompenzációs kifizetésben részesülő gazdálkodók számára is előírt feladat.
4. A gazdálkodási naplóban vezetendő a termeléshez kötött támogatások és az ökológiai jelentőségű másodvetés egyes elvárt adatainak rögzítése.
Elérhetőség:


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról

Szigorúbb lett a Szabálysértési törvény
A Magyar Közlöny 195. számában megjelent a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény), valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról szóló 2015. évi CCII. törvény.

A gabonapiac rejtelmei…

A globális gabona össztermésének 70 százalékát teszi ki várhatóan a búza és a kukorica a 2015/16-os gazdasági évben.
Magyarországon még koncentráltabb a piac, így itthon 83 százalék volt ez az arány idén. Ha mindehhez figyelembe vesszük, hogy a mezőgazdaság 4 százalék körüli súllyal bír a hazai GDP-n belül, a mezőgazdasági kibocsátásból pedig milyen jelentős a gabonatermelés szerepe, máris indokolt a fokozott figyelem a téma iránt. Közvetlenül igen sokakat, a termelőket, közvetetten pedig mindenkit érint.
2012 őszén még minden szépnek tűnt. Akkor volt egy lokális csúcs az árakban, de azóta mintegy 40 százalékkal lettek olcsóbbak a gabonafélék a világ tőzsdéin. Magyarországon ennél kisebb volt a visszaesés, de a mínusz 30 százalékkal nálunk sem lehetnek elégedettek a termelők.
A gabonafélék, különösen a kukorica, ugyanis spekulatív termékké váltak. A korábbi magas árak láttán növekedett a kukorica vetésterülete a világban és egyre másra épültek a bioetanol gyárak. A vetésterület növekedése folytán évről-évre növekedtek a betakarított mennyiségek is, a kereslet viszont ezzel nem tartott lépést, sőt. Mivel a kőolajárak 5 éves mélyponton vannak, az utóbbi időben jelentősen lecsökkent a kereslet a bioetanol iránt és így a bioetanol gyárak kukoricaigénye is. Ezért aztán a kukorica raktárkészletek egyre csak halmozódnak. Az idei gazdasági évre az elmúlt 50 év legmagasabb zárókészletét prognosztizálják. Túltermelési mini válságot élünk tehát jelenleg át annak minden klasszikus következményével.
Kevés az eladó kukorica jelenleg Magyarországon, mert a hazai gazdák kivárnak az értékesítéssel. Van is okuk a bizakodásra, mert a sok évre visszamenő tendencia, hogy a betakarítást követően az új évben kezd el drágulni a termény. Még pár hetet kell várnunk, hogy megtudjuk, most januártól is így lesz-e. Jelenleg 42 844 forintos átlagáron lehet kukoricát venni a Magro.hu fizikai piacán és ebben az évben itt januárban voltak a legmagasabbak az árak. Ezután már egy egész éven át tartó lassú árcsökkenés következett. Most is ez valószínűsíthető, ezért az árak nyomon követése és az adásvétel jó időzítése kulcsfontosságú.

2015. december 20., vasárnap

Ha nincs igazolás a vetésről, megtagadható az agrártámogatás

A kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű növényfajták termesztése után járó uniós agrár támogatásra vonatkozó kérelem benyújtójától megkövetelhető az ezen növényfajtákra vonatkozó szakhatósági igazolás csatolása - mondta ki egy magyar ügyben az Európai Bíróság.
Ítéletében az uniós bíróság azt mondja ki, hogy a vitatott magyar szabályozás a tagállamok mérlegelési mozgásterén belül van, és hozzájárul az ellenőrzések hatékonyságának biztosításhoz.
Az uniós bírák szerint ugyanakkor a magyar igazságszolgáltatásnak meg kell vizsgálnia, hogy a gazdálkodónak felrótt mulasztás tőle független, rendkívüli és előreláthatatlan körülmények eredménye volt-e, s ebben az esetben vele szemben még a támogatás kifizetése iránti kérelmet nem lehet csak emiatt megtagadni.
"A tagállami bíróságnak azonban meg kell győződnie arról, hogy lehetővé tette a gazdasági szereplők számára, hogy ésszerű feltételek mellett alkalmazkodjanak a megváltozott követelményekhez" - foglalt állást az uniós igazságszolgáltatás.
A bíróság emellett azt is megállapítja, hogy az igazolás elmaradása miatt kiszabott pénzbírság nem jogos.
"Az ilyen mulasztás csak a támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadhatatlanságához vezethet - döntött a bíróság. (f: mti)

K A R Á C S O N Y - 2015.

Békés és Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok! (ki)


Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
A kötet részletes áttekintést ad – a polgári év szerint – a magyar paraszti élet jeles napjairól, ünnepi szokásairól és a hozzájuk fűződő hiedelmekről, kalendáriumi rigmusokról, a gazdálkodáshoz, az időjáráshoz kapcsolódó regulákról.

2015. december 17., csütörtök

Az új, körkörös fenntartható gazdasági csomagról...

Az Európai Bizottság december elején bejelentett, új, körkörös (fenntartható) gazdasági csomagja a gazdaság élénkítését célozza, a környezetvédelem érdekeivel összehangoltan, a nagyobb mértékű újrahasznosítás és újrafelhasználás révén biztosítva az erőforrások fenntarthatóbb felhasználását.
 Az EU - a csomagban rögzített elképzelések szerint - ösztönözni kívánja a körforgásos termelést, abban nagyobb szerepet szánnának például a javíthatóságnak, az újrahasznosíthatóságnak. A hulladékgazdálkodás területén uniós szinten a települési hulladék 65, a csomagolási hulladék 75 százalékát hasznosítanák újra 2030-ra;   Növelnék továbbá a másodlagos nyersanyagok és a kezelt szennyvíz, valamint az újrahasznosított tápanyagok használatát is. Megteremtenék az innovációt és a befektetéseket segítő környezetet, a Horizon 2020 kezdeményezésből erre a célra 650 millió euró - mintegy 200 milliárd forint - áll rendelkezésre.   

Borkiválóságok Könyve - 2015

A most megjelent borkiválóságok könyve már az interneten is elérhető az érdeklődők számára a következő linken:
http://eredetvedelem.kormany.hu/borkivalosagok-konyve-feherborok-2015

A méhek védelmében...


A méhek védelmével kapcsolatos növényvédelmi tanácsok: http://hucpa.hu/wp-content/uploads/2015/04/Mehek_vedelmeben.pdf

Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény

Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény négy fejezete a tájékoztató végén rákattintással külön-külön is elérhető:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=613a32f3-67e6-c2c9-829e-00004a4f830f

Méhészek IX. Világtalálkozója


Magyar Méhészek IX. Világtalálkozója – Gödöllő, 2015. november 22.:
http://www.omme.hu/?p=5278

2016. évben nem alkalmazható növényvédő szer hatóanyagok

Tájékoztatás az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2016. évben nem alkalmazható növényvédő szer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/informacio-akg-kifizeteshez

Növényvédelmi kiadvány

Az XXXII. Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban c. konferencia kiadványa:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/Integralt/XXXII_Integralt_forum.pdf

2015. december 15., kedd

Stagnáló gabonapiac

A hazai fizikai és határidős piac már téli álmát alussza, de a világban még történtek érdekes események a gabonapiacon.
Még mindig ellentétesen mozognak az árak Chicagóban és Párizsban, így továbbra is érdemes akár naponta figyelemmel kísérni a történéseket. A további részletekről, a hazai, illetve külföldi árutőzsdék történéseiről az alábbiakban olvashat. Részletesebb adatokért és a legfrissebb MGX-értékekért pedig kattintson ide>>.

Minimálisan, 1 százalékkal csökkent a kukorica prompt átlagára a Magro.hu fizikai piacán, ami azt jelentette, hogy a termény átlagosan 43 473 forintért cserélt gazdát.
A BÉT a csendes apátia állapotában van a kukoricát illetően december eleje óta. Akkor alakult ki a most is érvényes 47 500 forintos ár. Az, hogy ez stabil, még nem lenne feltétlenül baj, de azóta gyakorlatilag a kötések is eltűntek a „parkettről”. Ezzel együtt az elmúlt 12 hónap legmagasabb ára érvényes most a fronthavi jegyzésre.
A párizsi árak (MATIF/EURONEXT) november 6-a óta tartó lefelé való csorgása nem állt meg az 50. héten sem. Az árfolyam immár „benézett” 165 euró alá. Ezzel egyébként az értékek szinte teljesen megegyeznek a 6 hónappal ezelőttiekkel.
Chicagóban (CBOT/CME) folytatódott viszont a kukorica drágulása. November 10-e és 27-e között volt egy stagnáló időszak, de azóta felfelé kúsznak az árak. Ennek dinamikája nem igazán erős, de mégis csak 3 százalékos emelkedést láthattunk két és fél hét alatt. A decemberi kurzus 147,93 dolláros tonnánkénti áron kezdte meg az 51. hetet, ami az elmúlt 30 nap legmagasabb értéke. A friss USDA riport nem tartalmazott jelentős különbségeket a korábbihoz képest és egyéb indikátorok is azt vetítik előre, hogy a kukoricapiacon egy csendesebb időszak jöhet a következő hetekben.
Jelenleg 11 ezer tonna kukoricára található eladási ajánlat és összesen 13 ezer tonnányit vennének a piactéren.


2015. december 14., hétfő

Herman Ottó Szellemiség Díjak...

A kutatásban és tudományos ismeretterjesztésben kimagasló és példamutató tevékenység elismeréseként adják a Herman Ottó Szellemiség Díjakat, amelyet „az Ember” és „a Közösség” kategóriában vehettek át a díjazottak.
A Herman Ottó Intézet megalapította a Herman Ottó Szellemiség Díjat, hogy elismerje azon személyek és közösségek munkáját, akik hazai, nemzetközi téren, több tudományágban, a kutatás és tudományos ismeretterjesztés területén kiemelkedő eredményeket értek el, példaértékűt és maradandót alkottak, munkájukkal kimagaslóan segítették a környezet- és természetvédelmet, a természetkutatást illetve zoológiát.
A Herman Ottó Szellemiség Díj „az Ember” kategóriában elismerő díjat vehetett át Nagy Dénes, a magyar-ausztrál kutatóprofesszor matematikus, tudomány- és technikatörténész. Oktatói munkáját az ELTE Természettudományi Karán kezdte. Egyik kezdeményezője volt a tudomány- és technikatörténet oktatásának, amely egy egyetemközi szak lett az 1980-as években. Televíziós előadásokat is tartott, többek között a „Gólyavári Esték“-ben, amely a „Mindentudás Egyeteme“ elődjének tekinthető, ezért a Magyar Televízió elnöke „Nívó díj”-jal tüntette ki. 1986-tól az USA-ban, Japánban és Ausztráliában ill. Óceániában dolgozott. Számos tudományos kongresszusnak volt szervezője vagy társszervezője a négy kontinensen. Mintegy húsz szakmai kötet és több mint 140 cikk szerzője, amelyek magyar, angol, japán, német, francia, orosz és kínai nyelven íródtak. Finnországtól Kínáig, Spanyolországtól Dél-Koreáig több mint húsz országba hívták meg előadni, s ezeket hat nyelven tartotta meg. Jelentős sikereket ért el a magyar népfőiskola mozgalom terén, a Herman Ottó Intézetnek 2012 óta munkatársa.  A tudományterületek közötti „hidak” fontosságát hangsúlyozza. Azt vallja, hogy számos probléma megoldásához elengedhetetlen az interdiszciplináris gondolkodás, s ebben Magyarország nagyhatalom.
Példaértékű munkájának elismeréseként „a Közösség” kategóriában elismerő díjat vehetett át a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre. Az 1987-ben alapított közösség 2011 óta közhasznú egyesületként működik. Tagjai a Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre Természettudományi Szakcsoportjának tagjai, a Bakony-kutatók és a természeti környezetük iránt érdeklődő zirci és környékbeli polgárok közül kerülnek ki. Már az első évben 120 feletti volt a taglétszám, ami mára csaknem megduplázódott. Az elmúlt 28 év során számtalan ismeretterjesztő előadást tartottak, közel ötven buszos és gyalogtúrát, emellett táborokat, vetélkedőket és középiskolai természetismereti szakköröket szerveztek. Tudományos és tudományos-ismeretterjesztő konferenciát, vándorkiállításokat szerveztek, földtani-geomorfológiai térképezéseket végeztek, tudományos jelentést készítettek, számos kutatási munkába bekapcsolódtak, ismeretterjesztő kiadványokat is megjelentettetek, mindemellett 2013-tól időszaki kiállítással egybekötött tudományos ismeretterjesztő konferencia-sorozatot indítottak.

2015. december 10., csütörtök

Méz- és Mézeskalács-fesztivál

Három napig minden a mézről szól Gyulán
Három napig minden a mézről szól Gyulán, ahol péntektől rendezik meg nyolcadik alkalommal a Méz- és Mézeskalács-fesztivált és átadják az Év méze díjat is.

Ökológiai gazdálkodás

1.      Elektronikus formában már elérhető az Ökológiai gazdálkodás kézikönyv:
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek
2.      Elektronikus formában elérhetővé vált a „Földforgalmi szabályozás” címmel ellátott kézikönyv:
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek

Kertészeti teendők...

10 nagyon fontos dolog, amit a kertészeknek tudniuk kell

Tíz nagyon fontos szempontra érdemes odafigyelniük a kertészeknek annak érdekében, hogy kertjeiket felkészítsék a téli mínuszokra, illetve következő évi termelésüket megfelelően előkészítsék. A téliesítés mellett lényeges például az erő- és munkagépek karbantartása, vagy a talajvédelmi terv és a jövő évi termesztéstechnológia elkészítése, illetve az év végi-év eleji vásárlási kedvezmények kihasználása is.

2015. december 9., szerda

A fogyasztói árak alakulása

Nagyításhoz kattintson a képre

2800 milliárd forint jut környezetvédelemre

A 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakban 2800 milliárd forint, 500 milliárddal több jut környezet- és természetvédelemre.
A Magyarország környezeti állapota 2014 című kiadvány bemutatása kapcsán tartott sajtótájékoztatón elhangzottak szerint: a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszakban összesen 2300 milliárd forintot fordított a kormány környezet- és természetvédelemre, a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban 2800 milliárd forintot terveznek költeni az ország környezeti állapotának további javítására.   A bemutatott tanulmány szerint Magyarországon kedvezően változott számos környezeti tényező. A gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásánál a szálló por koncentrációja 2005-2006-ban a mérőpontok 20-30 százalékán, 2010-2011-ben viszont már csak 10 százalékán lépte túl az egészségügyi határértéket, míg az utóbbi három évben már nem volt túllépés. A kiadvány szerint a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzete változatlan, vagy javult az elmúlt években.

2015. december 8., kedd

Kukoricapiaci információk...

A hazai fizikai piacon és Chicagóban fölfelé, Párizsban lefelé mozgott a kukorica ára a 49. héten. A búza árában és a piac kondíciójában is jelentős különbségek vannak a világ tőszdéin a búzafronton.
Nem könnyű most eligazodni. A további részletekről, a hazai, illetve külföldi árutőzsdék történéseiről az alábbiakban olvashat. Részletesebb adatokért és a legfrissebb MGX-értékekért pedig kattintson ide>>.

A kukorica betakarításának befejeztével erőteljesen felpörgött a kereskedelem. Indul a nagy fejtörés: adjuk, ne adjuk, mikor és mennyiért. Ehhez a meglévő adatok sem nyújtanak most feltétlenül egyértelmű támpontot.
A 49. héten folytatódott a lassú árnövekedés a Magro.hu fizikai piacán, ami 43.808 forintos átlagárat eredményezett és összességében 0,5 százalékos erősödést jelentett. Ez már a harmadik olyan hét volt egymás után, amikor felfelé mozdultak az árak.
Ezzel szemben a BÉT-en megnyugodni látszanak a kedélyek. A márciusi kukorica stabilan tartja a 47.500 forintos árat a november 30-i heti nyitás óta. Csak érdekességként, a májusi lejárat ennél 1.000, a júliusi pedig 3.000 forinttal drágább.
November 6-a óta csökkennek viszont a párizsi árak (MATIF/EURONEXT). A fronthavi jegyzés 4 százalékos lejtmenete most alig valamivel 165 euró felett áll, de csökkenő trendben van a márciusi és júniusi árfolyam is.
Csak, hogy még jobban összezavarodjunk, Chicagóban (CBOT/CME) – ezzel szemben - emelkednek az árak. 147,24 dolláron lehet most a decemberi kukoricát kötni, ellenben a forgalom csökkenő tendenciát mutat. Egyébként a 2017. júliusi kurzussal bezárólag most egyöntetűen mindegyik kukorica ára erősödött az óceán túlpartján.
Aktuálisan 10 ezer tonna kukoricát kínálnak eladásra a piactéren és összesen 14 ezer tonnányira van vételi ajánlat.

A kukoricaforgalom a Magro.hu mezőgazdasági piactéren

2015. szept.
2015. okt.
2015.
46. hét
47. hét
48. hét
49. hét
Átlagár (Ft/t)
40 409
41 219
44 002
43 067
43 523
43 808
Kötési mennyiség (t)
6 012
15 602
3 525
3 813
3 900
4 251


T a l l ó z ó...

A világ legkedveltebb, legnépszerűbb kutya fajtái

25 ország adatait alapul véve a regisztrált kutya fajták tekintetében az alábbi TOP-lista adódik: Legnépszerűbb kutya fajták (zárójelben a regisztrált egyedek száma): 1. Labrador retriever (191.988)... tovább olvasom

Megjelent a 2015. évi CLXXXIII. törvény

Megjelent a 2015. évi CLXXXIII. törvény A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról.
Az összefoglalója az alábbi helyen elérhető:

Technikai jellegű módosítás történt a Vidékfejlesztési Programban

Technikai jellegű módosítás történt a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz tartozó Általános Útmutató című dokumentumban, amely az útmutató tartalmi részét nem érintette.

A felügyeleti díj bevallásáról...

2015. december 30-ig helyesbítő bevallást kell tenniük a napi fogyasztási cikket értékesítő üzleteknek.
A helyesbítő felület várhatóan december második hetétől lesz aktív, a beküldés megkönnyítése érdekében – a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazók kivételével – lehetőség lesz a bevallási rendszer által, az eredetileg feltüntetett árbevételi adatok ezrelékes díjszabás alapján újrakalkulált díj elfogadására is. A megállapított felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék alkalmazása nélkül kell majd befizetni a hivatalnak.
A bevallással kapcsolatos kérdésekben a NÉBIH Felügyeleti-díj Ügyfélszolgálata a 06-1/336-9024-es telefonszámon, vagy a felugyeletidij@nebih.gov.hu elektronikus levélcímen áll az ügyfelek rendelkezésére.
 

2015. december 6., vasárnap

A világ legkedveltebb, legnépszerűbb kutya fajtái

25 ország adatait alapul véve a regisztrált kutya fajták tekintetében az alábbi TOP-lista adódik: Legnépszerűbb kutya fajták (zárójelben a regisztrált egyedek száma): 1. Labrador retriever (191.988)... tovább olvasom

Jeles Napok - December

December - Karácsony hava

"Hideg, havas december, jó termést vár az ember."

Dátum
Névnap
Időjóslás
december 13.
Luca
Szent Lucának híres napja,
A napot rövidre szabja.
Ha Luca sárban jár,
A karácsony hóban áll.
december 25.
/Eugénia/
Karácsony
A zöld karácsony rossz,
Fehér húsvétot hoz.
december 27.
János
Ha János-nap borús,
A termés igen dús.
december 31.
Szilveszter
Ha Szilveszter nyugszik széllel,
Az újév derűvel kél fel.

Szegénység a világon

Nagyításhoz kattintson a képre

2015. december 5., szombat

TOP pályázatok...

Jönnek a pályázatok: pénzeső hull az önkormányzatokra

Még az idén közel 600 milliárd forintnyi támogatási keretet nyitnak meg az önkormányzatok számára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból.

2015. december 1., kedd

Technikai jellegű módosítás történt a Vidékfejlesztési Programban

Technikai jellegű módosítás történt a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz tartozó Általános Útmutató című dokumentumban, amely az útmutató tartalmi részét nem érintette.