Oldalak

2015. december 23., szerda

Az új AKG, illetve ÖKO támogatás alapfogalmai

Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket a korábbiakhoz képest másképpen értelmez az új AKG, illetve ÖKO támogatás?
Az európai uniós és a hazai szabályozás összehangolása időnként az eddig megismert, alkalmazott fogalmak újraértelmezését teszi szükségessé. Az alábbiakban néhány fontosabb kifejezést mutatunk be, melyek a korábban megismert meghatározásokhoz képest – esetenként vagy részben – eltérő értelmezést kaptak.
AKG támogatott terület: támogatói okiratban jóváhagyott, EOV koordináták alapján beazonosított kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek összessége;
e-GN: A GN elektronikus vezetése számítógépen. Ez egy választható lehetőség, mely megkönnyítheti a termelési folyamatok nyilvántartását, azonban ellenőrzéskor önmagában nem helyettesíti a papír alapú gazdálkodási naplót (GN). Bejelentett helyszíni ellenőrzés, illetve hatóság általi GN bekérés esetében csak a kinyomtatott és aláírással hitelesített papír alapú gazdálkodási napló fogadható el;
egybeművelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több földhasználó által azonos növénykultúra művelésére használt (azonos hasznosítású, azonos hasznosítási kóddal jelölt) összefüggő földterület, amely esetében az egyes földhasználók által hasznosított területek határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;
fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI.3.) FM rendelet 1. § a) pontjában meghatározott terület;
gazdálkodási napló (GN): a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. számú melléklete szerinti dokumentum, amelyet a földhasználó a jogszabályok, a pályázati felhívások szerint a segédletben foglaltaknak megfelelően a gazdasága meghatározott területére vonatkozóan, az adott évben végzett mezőgazdasági tevékenységeiről vezet;
háztartási igény: Az állattartás mértéke nem haladja meg vegyes állattartás esetében az összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében a 3 számosállat/ingatlan mértéket;
Egy számosállat mintegy 500 kg élőtömegű állatállománynak felel meg.
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET): egy AKG támogatásba bevitt és egy egységként meghatározott, összefüggő, egy fizikai blokkon belüli, jól láthatóan elkülönített földterület. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a program folyamán nem lehet. Az AKG támogatás teljesítése során feltétel az, hogy csak a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken belül az egyes táblák területe, elhelyezkedése változhat. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nem változhat sem méretében, sem elhelyezkedésében a támogatási időszak teljes időtartama alatt.
tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítási irányú összefüggő földterület, amelyen egy földhasználó egy növényfajt, növényállományt, kultúrát termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is;
tápanyag-gazdálkodási terv: a talajvizsgálat, valamint az AKG horizontális ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében a levélanalízis eredményei alapján számított, szervestrágyával, műtrágyával, vagy egyéb, a növénytáplálás céljából kijuttatandó hatóanyagok évenkénti mennyiségét meghatározó terv;
web-GN: A GN egyes adatainak (Az AKG pályázati felhívás 16. számú, ÖKO támogatás pályázati felhívásának 5. számú melléklete alapján) elektronikus felületen való rögzítése. Az elektronikusan kitöltött nyomtatványt ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapus kitöltéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapjáról az alábbi linken: http://anyk.nebih.gov.hu/
zöldugar: legalább három évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottság, amelyet legalább három fajból álló magkeverék, ebből legalább egy pillangós faj alkalmazásával alakítottak ki;
zöldtrágyanövény: olyan vetett növényfaj, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a fejlődése vegetatív szakaszában, de legkorábban szárbaszökkenéskor, illetve legkésőbb virágzáskor teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül a talajtermékenység javításának céljából. Az árvakelés nem minősül zöldtrágyanövénynek. A zöldtrágyanövény fővetés mellett másodvetésben is elfogadott.

Nincsenek megjegyzések: