Oldalak

2011. május 31., kedd

Könyvajánló...

Csupor Dezső - Szendrei Kálmán: Gyógynövénytár
A gyógynövény-terápia napjainkban reneszánszát éli, növényi termékek széles választéka jelenik meg gyógyszertárak, gyógynövénytékák és más szaküzletek polcain. A sok-sok gyógynövény és belőlük készült termék között egyre nehezebb az eligazodás, és gyakran merül fel a kérdés: mit tudnak valójában a gyógynövények?
A könyv fiatal szerzőgárdája Dr. Szendrei Kálmán professzor szakmai útmutatásaival egy olyan, a hazai könyvpiacon egyedülállónak tekinthető kiadványt szerkesztett, amely tudományosan megalapozott, racionális ismereteket kíván nyújtani a gyógynövények értékeléséhez. A könyvben szakirodalmi adatok, tudományos adatbázisok, nemzetközi monográfiák és egyetemi tankönyvek anyagának feldolgozásával készült „evidencia alapú” tanulmányok olvashatók azon legfontosabb gyógynövény-drogokról, amelyek a ma hatályos VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalosak.
A könyv elsősorban szakemberek – gyógyszerészek, orvosok – számára nyújt munkájukhoz nélkülözhetetlen ismereteket, és minden bizonnyal a gyógyszerész- és orvosképzés fontos oktatási segédlete is lesz. Haszonnal forgathatják továbbá azok az érdeklődők is, akik tudományos tények alapján kívánnak informálódni a gyógynövényekről.
New Holland TC és CSX kombájnok rendkívüli finanszírozással
F. Agro Napló
Eldorádó lehetne Magyarország  
részletek>>
klubradio.hu
Sokféle betegség származhat a rossz takarmányból 
részletek>>
agroline.hu

Hiánypótlás elektronikus bevallás esetén...

Az elektronikus úton benyújtott bevallás, adatszolgáltatás esetén - amennyiben a bevallás hibás és az, az adózó közreműködése nélkül nem javítható, az adóhatóság az adózót elektronikus úton értesíti és szólítja fel javításra. A bevallás benyújtását elmulasztó adózók részére a felszólító levél szintén elektronikus formában kerül kiküldésre. Ennek szabályai és jogkövetkezményei a következők:

Az adóhatóság az elektronikus értesítést/felszólító levelet az értesítési tárhelyre küldi meg, ezért fontos, hogy az adózó kötelezettségének teljesítése érdekében fokozottan kísérje figyelemmel az elektronikus tárhelyre érkezett küldeményeket.

A hivatalos iratok elektronikus kézbesítésről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény alapján, ha a címzett a hivatalos iratnak az elektronikus kézbesítési tárhelyen történő elhelyezését követő ötödik munkanapon sem „veszi át” (nyitja meg) a küldeményt, akkor a hivatalos iratot az ezt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

A kézbesítési vélelem alapján kézbesítettnek tekintett hivatalos irat annak elhelyezésétől számított harminc napig a címzett ideiglenes tárhelyén marad, ahol azt a címzett továbbra is átveheti. A harminc nap elteltével automatikusan törlődő, át nem vett irat tájékoztató adatainak a megismerhetősége a címzett számára az értesítési tárhelyen a törléstől számított egy év elteltéig biztosított.

Az elektronikus irat által kiváltott joghatások a kézbesítési vélelem beálltához fűződnek.
Forrás: www.apeh.hu/Adónet.hu
Megalakult és elfogadta alapszabályát a Hungarikum Szövetség 
részletek>>
agromonitor.hu
KAT, Natura 2000: nem gátolja a forgalomképességet a besorolás - A bérleti díj és a támogatás a döntő szempont 
részletek>>
agromonitor.hu

2011. május 30., hétfő

15 milliárdot oszt szét a Fejlesztési Bank...

Megjelent az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram részleteit tartalmazó közlemény a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) honlapján; itt már megtalálható azoknak a pénzintézetek a jegyzéke, amelyek a konkrét hitelezést végzik.

A 15 milliárd forintos keretből tíz milliárdot az állattenyésztési ágazat szereplői - ezen belül ötmilliárd forintot a sertés- és baromfiágazatban tevékenykedők - igényelhetnek. A fennmaradó ötmilliárdos hitelforrás a növénytermesztéssel és a kertészettel foglalkozó gazdák vehetik igénybe.

Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban résztvevő hitelintézetek listája
1. Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
2. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
3. Mohácsi Takarék Bank Zrt.
4. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
5. Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
6. Tisza Takarékszövetkezet
7. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
8. Tiszántúli Első Hitelszövetkezet
9. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
10. Vértes Takarékszövetkezet

A hitel célja: forrás biztosítása a mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához. A kölcsönt a nyilvántartásba vett őstermelők, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy európai részvénytársaságok vehetik fel.

A termelők és a tenyésztők 1-50 millió forint között, a termeltetők - azaz az integrátorok - 250 millió forintig vehetik igénybe a kedvező kamatozású kölcsönt. A kamat mértéke 3 havi EURIBOR+MFB kamatfelár. Ez évi 4 százalékos kamatot és legfeljebb 2,5 százalékos, a hitelintézetek által alkalmazható felárat jelent. A futamidő három év, egyéves türelmi és egyéves rendelkezésre tartási idővel. Az MFB felügyeletével - azaz forrás biztosítása mellett - zajló hitelprogramban való részvételhez önerő nem szükséges.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a hitel nem használható fel beruházás-finanszírozásra, hitelkiváltásra, áfa-finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa-visszaigénylésére nem jogosult. Nem fordítható a kölcsön tovább export-finanszírozására, olyan forgóeszköz-finanszírozására, amelynek összegét a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján rögzítik. Nem használható fel üzletrész, részvény vásárlására, forgóeszköznek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozására sem.

Emellett nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, amely csőd-, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, lejárt adó-, vagy adók módjára behajtandó tartozása van, vagy lejárt hitel vagy lízingtartozást halmozott fel. Az is kizáró ok, ha valaki neki felróható ok miatt nem teljesített korábbi támogatási szerződést.

A hitelhez a bankok szokásos biztosítékokat kérhetnek, illetve igényelhető de minimis támogatásként az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes kezességvállalása.

A hitel kedvezményes kamatozású, azaz az állam kamattámogatást ad, ez igényelhető a csekély összegű támogatás szabályainak - de minimis - megfelelően - tartalmazza a közlemény.
f:Pénzcentrum/AgroLine
2011. május 27.
Agrárkamarai törvény: maximum 20 ezer forintos tagdíjat javasolnak ágazati szervezetek - Felülvizsgálja terveit a VM? 
részletek>>
agromonitor.hu

MK. 55. szám...

Megjelent a Magyar Közlöny 55. számában
2011.05.27 10:45   |  
Kép
  • a 40/2011. (V. 26.) VM rendelet a cukorrépa-termelők 2011. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról
  • a 41/2011. (V. 26.) VM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
  • a 42/2011. (V. 26.) VM rendelet a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
  • a 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről
  • a 44/2011. (V. 26.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
Magyar Közlöny 55. szám

Kockázatos ügyletek a cégben...

Az adóhatóság idén is közzétette ellenőrzési irányelveit, amelyet ismertettünk is. Most adózói szemmel nézzük meg ezt a kérdéskört, hiszen ez nem csak az adóhatóságnak, de az adózók, a vállalkozások számára is kijelöli a kritikus gazdasági ügyleteket, és magatartásokat. Kockázat alatt azt értjük, hogy ezeket az adóhatóság az idén kiemelten figyeli és ellenőrzi, - így adózói oldalról is kiemelt figyelmet kell fordítani ezen ügyletek jogszerűségének biztosítására, illetve a jogellenes magatartások elkerülésére. Melyek ezek?
-Ha a székhelyet székhelyszolgáltató biztosítja.
-A cég külföldi ügyvezetője belföldön csak kézbesítési meghatalmazottja útján van jelen.
-Az alacsony tőkével megalakuló vállalkozás már a működés megkezdését követő időszakban nagy összegű fizetendő, és emellett közel azonos levonható általános forgalmi adót (áfa) szerepeltet a bevallásában.
-Bevallás elmulasztása.
Gyakori székhely és tulajdonos-változás.
-Nagy összegű adóhátralékot felhalmozása.
-Az értékesítés jelentős növekedése mellett tartósan veszteség kimutatása.
-A veszteséget tagi kölcsönnel való finanszírozása.
-Adóminimalizálásra törekvés.
-A vállalkozások kapcsolatrendszerén, számlázási láncolatán alapuló szervezett csalásban való részvétel gyanúja merül fel.
-A vállalkozások megszűnése esetén a vállalkozási vagyon nyomon követése.
-Adóelkerülők, fantom cégek tulajdonosai által alapított új cégek.
-Az azonos székhellyel, tulajdonosi körrel, ügyvezetővel rendelkező, egymással kapcsolatban álló társaságok.
-Ha a társaság tulajdonosa offshore cég.
-Üzleti kapcsolat kiemelten kockázatos külföldi adózókkal.
(f: Adónet.hu)
A tarlóhántás célja, növényvédelmi jelentősége 
részletek>>
agroline.hu
Jubileumi Szer-Show UV-fényben 
részletek>>
agroline.hu
Idén sem lesz rekord méztermés  
részletek>>
agroline.hu

2011. május 28., szombat

Gazda Hírek...

Heti Sajtószemle 2011.05.23-28.

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu

Íme, a kormány családbarát intézkedései 
részletek>>
vg.hu

2011-ben is folytatódik az EU Élelmiszersegély Program

Nemzeti Vidékstratégia: "- Google Eszköztárral küldve"

Utólagos engedmények elszámolása a társasági adóban...

PTI tájékoztató 2011.05.24

BÉT-2011.05.24

MVH Hírek...

Mulasztási bírság változások...

TÁJÉKOZTATÓ a honlap frissítése révén elérhető szolgáltatásokról

A szakmai tájékozottság gyorsítása és egyszerűsítése érdekében a www.farminfo.hu honlapon az alábbi frissítések kerültek végrehajtásra:

A kezdő, Bemutatkozás oldalra felkerült a “Pályázat figyelő”, amelyben az érvényes, aktuális  pályázatok között kereshet.

Például: a kockába írja be  a mezőgazdaság szót és kattintson a keresés gombra. A felnyíló oldalon elolvashatja az adott időszakban benyújtható pályázati kiírás feltételeit. Ugyan így kell eljárnia más jellegű témák esetében is.

A Linkek oldalon a leggyakrabban keresett irányító szervek, hivatalok (FVM, MgSzH, MVH, AMC, NFA  stb…)  címein túlmenően felkerült a Mezőgazdasági jogszabályok (www.gtr.uw.hu)  és az AgrárHírek (www.agrarhirek.hu) honlap keresője is.

A változtatások  révén könnyedén elérheti a legfontosabb hivatalok honlapjait, és elolvashatja a pályázatokat, jogszabályokat, valamint tájékozódhat az aktuális hírekről.

A www.farminfo.hu ingyenes hírlevelek oldalán olvashatóak a PTI hírlevél korábbi számai.

Tájékoztatom továbbá, hogy a honlapon(www.farminfo.hu) formai és tartalmi változtatásra került sor. Kérem tekintse meg és jelezze felém észrevételét, javaslatát.

Az elmúlt évben indítottam el  “Gazda Praktikum”  szakmai blogomat, amely  a www.saccer-ptipti.blogspot.com  címen érhető el.

ÚJDONSÁGOK a blogon: Jognet.hu-Jogszabálygyűjtemények; Pályázati Hírek; Adónet.hu, Köpönyeg.hu-15 napos időjárás-előrejelző.

A szakértői szolgáltatás tevékenységi köre:

Mezőgazdasági igazságügyi szakértés állattenyésztés, mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdálkodás, mezőgazdasági kár és kárbecslés szakterületen.

Államilag támogatott mezőgazdasági szaktanácsadás szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés, ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés, agroturizmus, vidékfejlesztés, farm menedzsment, továbbá ökonómia kérdésekben.

Pályázat és üzleti terv és hitelkérelem készítése.

Állatállomány, anyag ár- és értékbecslés.

Ingatlan (épület, ültetvény, föld) értékbecslés.

Kárszakértés, vadkárbecslés.

Árverések, szervezése, lebonyolítása.

Szakmai képviselet ellátása.

Elérhetőség:

3530. Miskolc, Uitz Béla u. 1. szám

Tel./fax: 06/46-340-480; tel.: 06/46-783-463

Mobil: 06/20-337-1954Az ingyenes hírlevél küldéssel kapcsolatos igényét a honlapon keresztül, vagy az e-mail címeken jelezheti.

Küldje tovább a tájékoztatót ismerőseinek, gazdatársainak!

Ingyenes telefonos konzultáció hétfőn és pénteken 8 – 9 óra között.

Mottó: „GONDOLKODJUNK  EGYÜTT”


Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások
Vissza nem térítendő támogatásokra és kamatmentes tőkejuttatásra is pályázhatnak azok az álláskeresők, akik foglalkoztatásukat egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, illetve mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.  Igényelhető: 3 M Ft  kamatmentes hitel, + 6 hónapig minimálbérnyi támogatás + 50.000.-Ft vállalkozási szaktanácsadás
20 milliárd forintos csapot nyitnak meg 
részletek>>
privatbankar.hu
Jó hasznot hozhat az idén a repce 
részletek>>
agroline.hu
Gabonaszövetség: 40-60 ezer forint lehet a búza felvásárlási ára 
részletek>>
privatbankar.hu
Szellőztetéses szemes termény tárolási és fertőtlenítési technológiák
F: Farmit.hu
Előnyben lehetnek a családi vállalkozások az állami földek bérlésekor 
részletek>>
inforadio.hu
Eredetvédelmet kapott a gönci kajszibarack 
részletek>>
inforadio.hu

Könyvajánló...

Tóth Árpád: Az öntözés és tápoldatozás technikája
A könyv az öntözéses gazdálkodás szükségességére, előnyire világít rá. Ismerteti az öntözőrendszereket, a különféle beruházások előnyeit és az üzemeltetés során előforduló jellegzetes buktatókat.
Külön érdeme, hogy a növény fejlődéséhez szükséges tápanyag oldat formájában történő kijuttatásának kérdéseit is tárgyalja.

2011. május 27., péntek

2011.05.26 08:59   |  
Kép
Még öt napig lehet igényelni az állattenyésztés egyik legnagyobb értékű, 2,5 milliárd forint keretösszegű normatív jellegű támogatását, az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatását. Most a 2010. második félévében, illetve a 2011. január-március hónapjaiban elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan kell beküldeni a kérelmet 2011. május 31-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba postai úton – olvasható Magyar Agrárkamara közleményében.

Mulasztási bírság változások...

Beszámolóhoz kapcsolódó szankció
A számviteli törvény rendelkezése szerint, ha az adóhatóság megállapítja, hogy a közzétett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló egészében vagy részben nem felel meg a számviteli törvény előírásainak, akkor az ilyen beszámolót készítő vállalkozóra az adózás rendjéről szóló törvény szerint mulasztási bírság szabható ki. Ahhoz, hogy a hivatkozott rendelkezést a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, az Art. bírságolási tényállásait ki kellet egészíteni az erre vonatkozó tényállással. Az alkalmazandó bírságmérték az általános szabályok szerint alakul.

Utazásszervezési szolgáltatás igénybevételének nyilatkozatához kapcsolódó szankció
Az Áfa törvény XV. – az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályokat tartalmazó – fejezetének módosításával az utazásszervezőknek a jövőben a teljesítést megelőzően nyilatkoztatniuk kell ügyfeleiket, hogy a szolgáltatást utasként vagy nem utasként veszik igénybe. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja úgy az általános bírságmértékig (200 ezer illetve 500 ezer forintig) terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A rendelkezést azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az utazásszervezőnek fizetett előleg jóváírása, kézhezvétele 2011. január 1-jére vagy azt követő napra esik.

Alkalmazott szankcionálása
A jövőben a számla, egyszerűsített számla, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó mellett csak az adózó alkalmazottja, képviselője, vagy az értékesítésben közreműködő magánszemély lesz szankcionálható (a bírságtétel marad 10 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő), az adózó alkalmazottja, képviselője, az értékesítésben közreműködő magánszemély közvetlen vezetője nem.

Foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása
A foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a bírságolási szabályt a jövőben nem lehet alkalmazni a foglalkoztató mellett arra a személyre, illetve annak a közvetlen vezetőjére, akinek munkaköri kötelezettsége a bejelentési kötelezettség teljesítése.

Igazolatlan eredetű áru forgalmazása
Az igazolatlan eredetű áru forgalmazása esetén kiszabható mulasztási bírság a jelenleg hatályos szabályok szerint az áru forgalmi értékének 40%-ával megegyező összeg (de legalább 10 ezer forint), amely adott esetben lényegesen meghaladhatja a többi bírságtényállásnál előírt mértéket, emellett nem ad lehetőséget mérlegelésre sem. A módosítás alapján igazolatlan eredetű árut forgalmazásakor az adózó terhére az adóhatóság az áru forgalmi értékének 40%-áig terjedő összegű mulasztási bírságot szabhat ki.

Bevallási késedelem bejelentése
A bevallási szabályok változásainál már részletezettek szerint, a személyi jövedelemadó bevallás késedelmes benyújtására vonatkozó bejelentés esetén bevallási késedelem miatt mulasztási bírság nem szabható ki a bevallás naptári éve szeptember 20. napjáig, kivéve, ha az adózó szeptember 20-a előtt a bejelentéssel érintett bevallását igazolási kérelem nélkül nyújtja be.
Visszatéríti a VM a 2008. január 1-je után befizetett tenyésztési hozzájárulásokat 
részletek>>
kormányzat.hu
2011.05.25 08:59   | 
Kép
Megjelent az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram részleteit tartalmazó közlemény a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) honlapján. Ebben már megtalálható azon pénzintézetek sora is, melyek a konkrét hitelezést végzik. A kedvezményes hitelt termelők és termeltetők vehetik fel – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.
Társadalmi vitán az állatvédelmi törvény módosítása 
részletek>>
agroline.hu
Évente közel 600 milliárdot oszt ki az MVH  
részletek>>
privátbankár.hu
Egyszerűsíteni kell a Közös Agrárpolitikát: túl sok az ellenőrzés? 
részletek>>
agrárszektor.hu

2011. május 26., csütörtök

MVH 82. sz. közlemény


icon 82_2011_MVH Közlemény az EMVA-ból támogatott jogcímek tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelmeinek bejelentésére vonatkozó szabályairól 177,2 kB 2011-05-26 16:44
Hadüzenet: visszaveszik a földeket a külföldi bérlőktől 
részletek>>
klímablog.hu

MVH Hírek...


Kérelmezők figyelem! Helyes kitöltéssel fogadható be csak a támogatásigénylés!A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási
, a területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukor, illetve a területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás iránti igényt az egységes kérelmen belül külön mezőben, azaz teljesen elkülönített módon kellett bejelölni.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintettek figyelmét arra, amennyiben valaki ezeket a támogatásokat kérelmezi, de 2011. május 16-ig nem jelölte, az ezután bejelölt jogcím nem tekinthető az egységes kérelem módosításának, mivel az ügyfélnek az egységes kérelmen belül ezen támogatásokra vonatkozóan új kérelmet kell beadnia. Ilyen esetben a késedelmes benyújtás szabályai alkalmazandóak.
Az új igénylés 2011. május 17. és június 9. között nyújtható be, munkanaponkénti 1%-os szankció terhe mellett.
Két magyar aszalt gyümölcs is unikumnak számít a világpiacon 
részletek>>
hvg.hu
Milyen tejet iszunk? 
részletek>>
hvg.hu
Nem mondhatunk le a mezőgazdasági támogatásokról
részletek>>
orientpress.hu

Könyvajánló...

Szabó István: Vetésforgó és öntözés
A vetésforgó és az öntözés ma is a legfontosabb agrotechnikai eljárások közé tartozik. Vetésforgó nélkül nincs eredményes növénytermesztés. A nagyüzemekben ugyanolyan fontos eljárás, mint a kisebbekben és a házikertekben. Elhagyásának következménye mindig a termesztés kudarca, a terméskiesés. Különösen fontos ma, a biotermesztés időszakában, mivel egyedüli hatásos módszere a kémiai hatások megszüntetésének, kiküszöbölésének.
Előnyét csak növeli, hogy alkalmazása esetén lényegesen csökkenthetők a kiadások, a termesztés költségei. A mű megad minden alapvető ismeretet ahhoz, hogy a körülményeknek megfelelő vetésforgót szerkesszünk, alkalmazzunk, és elkerüljük a monokultúra hátrányos hatásait.
Palántázás: mit, mikor, hogyan? 
részletek>>
agroline.hu

2011. május 25., szerda

PTI tájékoztató 2011.05.24

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu
Heti Online Hírlevél
2011-05-24

Tartalom
Hogyan olvassunk főkönyvi kivonatot?
Teendők inkasszó esetén
Társasági adó túlfizetés visszaigénylése
Egyéni vállalkozás, egyéni cég előnyei, hátrányai
A szabadság kiadása

Hogyan olvassunk főkönyvi kivonatot?
A cégvezetők, cégtulajdonosok nem mindig élnek a főkönyvi kivonat lehetőségeivel, információival, mert nem tudják, hogy a könyvelés mire képes az érdekükben.

A főkönyvi kivonat a vállalkozás által vezetett főkönyvi számlák adatállományáról – az oda feljegyzett gazdasági eseményekről – adott időpontra készített összesített kimutatás, amely tartalmazza valamennyi megnyitott és vezetett főkönyvi számla
-számjelét és megnevezését növekvő számlaszám sorrendben,
-tartozik és követel forgalmát (növekedés és csökkenés forgalmát),
-valamint tartozik és követel egyenlegét (amely tartalmában pozitív, vagy negatív számot jelent).

A főkönyvi kivonat a gyakorlatban arra való, hogy a cég vagyoni helyzetére vonatkozóan tudjunk következtetéseket levonni. Az 1-4. számlaosztályokban egy statikus állapot szerinti, egy adott napra vonatkozó vagyoni értéket látunk, az 5-9 számlaosztályokban pedig az év elejétől eltelt időszak alatt megtermelt bevételt és a bevétel elérése érdekében felmerült költségeket, ráfordításokat látjuk. A bevételek és költségek, ráfordítások különbözete az eredmény, amely egyetlen soron jelenik meg az 1-4 számlaosztályban: a mérleg szerinti eredmény főkönyvi számon, amelyet általában év végén az elfogadott beszámoló alapján könyvelünk le.

A fentiekből is következik, hogy az 1-4. számlaosztály a cég alapításától eltelt időszakban bekövetkezett változásokat tükrözi. Természetesen a könyvelésben mindig az az érték jelenik meg, amely a beszerzéskor, megvásárláskor a számlákon, vagy egyéb dokumentumokon szerepelt, vagyis amennyibe akkor került, amikor megvettük az adott befektetett eszközt, készletet, követelést. Ha régóta működik a cég, és például 15 éve vásárolt egy ingatlant néhány millió forintért, az a főkönyvi kivonatban még mindig viszonylag alacsony értéken szerepel, holott lehet, hogy a 15 évvel ezelőtti értéknél lényegesen többet ér. A számviteli törvény lehetőséget ad arra, hogy az ilyen irányú eszközérték-többletet kimutassuk, de ezeket általában nem alkalmazzák a társaságok. Megjegyzendő, hogy az eszközérték csökkenését viszont kötelezően előírja a törvény, ezt diktálja az óvatosság elve...

Az 1-4 számlaosztály egyenlegei egy adott időpontban mutatják meg az eszközök és források pillanatnyi értékét. Az 5-9 számlaosztályok pedig a tárgyévben eltelt időszakban felmerült költségeket és bevételeket tartalmazzák.

Az 1-4 számlaosztályban – mivel ez a főkönyvi kivonat tartalmazza a nyitó egyenlegeket is – láthatjuk az év elejéhez képest bekövetkezett változásokat. Például: az 1-es számlaosztályban, amely a befektetett eszközöket tartalmazza, növekedés tapasztalható, tehát valószínűleg a cég vásárolt valamilyen tárgyi eszközt. Ennek vajon mi lehetett a forrása, miből vehette meg az adott tárgyi eszközt a cég? Nézzük csak meg a pénzeszközöket a 3-as számlaosztályban: a nyitóegyenlegük alacsony, év elején nem volt pénze a cégnek, a vevőkövetelése sem túl magas a nyitóállományban, tehát nem valószínű, hogy a gépvásárláshoz év elején megvolt a megfelelő összeg. Vizsgáljuk tovább a számokat, lássuk a 4-es számlaosztályt, amely jellemzően a forrásokat tartalmazza. Láthatjuk, hogy jelentős változás állt be a szállítóknál, akár azt is hihetjük, hogy a megvásárolt gépet még nem fizette ki a cég. Ez egy lehetséges magyarázat, de nézzük tovább…

Az 5-9 számlaosztályban felfedezhetjük, hogy ez a cég a 16,5 MFt-os ráfordításából több, mint 20 Mft-os árbevételt tudott elérni, és jelenleg több, mint 3,5 MFt-os eredménye (nyeresége) van. Még az is lehet, hogy az adott tárgyi eszközt az év közben elért eredményéből sikerült megvásárolnia, ha a vevőkövetelése befolyik, akkor gond nélkül ki tudja fizetni a szállítóját. Ennél többet, azonban pusztán a főkönyvi kivonatból nem tudunk megállapítani.

Még az is lehet, hogy folyamatban van egy hitelkérelme, és majd ha azt megkapja a banktól, akkor fizeti ki a szállítót. Tehát a lehetőségek sora végtelen. Egy fix pont van: növekedett a tárgyi eszköz állománya, valamint az év elejétől jelen pillanatig nyereségesen működött a társaság.

Láthatjuk még, hogy az 1-4 számlaosztály egyenlege ugyanazt mutatja, mint az 5-9 számlaosztályé, csak ellentétes előjellel. Ez a szám pedig az eredmény. Ez az, amiért minden cég dolgozik, ez a befektetett pénz és munka haszna. Látható, hogy ha az 1-4 számlaosztály egyenlege pozitív, akkor nyereséget mutat, és ez esetben az 5-9 számlaosztály egyenlege pedig negatív. Veszteség esetén tehát pont fordított a helyzet.

Tehát a gazdálkodás akkor jó, ha az 1-4 számlaosztály összevont egyenlege minél nagyobb pozitív számot mutat, illetve az 5-9 számlaosztályé minél nagyobb negatív számot. Természetesen vannak olyan főkönyvi kivonatok, ahol az egyenleg is két rovatból áll: tartozik egyenleg és követel egyenleg. Ez ugyanazt jelenti, a tartozik a pozitív „oldal” és a követel a negatív „oldal” – de minden főkönyvi számnál csak az egyik oldalon lehet egyenleg!

Minél jobban mélyedünk el a főkönyvi kivonat számainak tanulmányozásában annál jobban megismerjük az adott cég működését, az esetleges rejtett lehetőségeket, vagy buktatókat. A főkönyvi kivonatot könyvelők állítják össze, ők nagyon jól tudják ennek jelentőségét. A könyvelők többsége tisztában van azzal, hogy év közben sok hibát véthet az adminisztráció, nem mindig van mód egyeztetésre, ezért egy év közbeni főkönyvi kivonat nem minden esetben mutatja a helyes képet a cég működéséről. Ez magyarázza azt is, hogy a könyvelés legtöbbször nehézkesen adja ki a főkönyvi kivonatot főként kisebb, nem saját könyvelési apparátussal dolgozó cégek esetében.

A cégvezetők, cégtulajdonosok nem mindig élnek a főkönyvi kivonat lehetőségeivel, információival, mert nem tudják, hogy a könyvelés mire képes az érdekükben. Egy további vezetői hiba mindent rábízni a könyvelőre, mert neki nincs rálátása a gazdálkodás sajátosságaira, a termelés, illetve a tevékenység folyamatára. A főkönyvi kivonat információkat ad az elmúlt időszak gazdasági eseményeiről, és alapul szolgál a jövőben döntésekhez. Ezekből következően cégalapításnál, de a működés során is - a legfontosabb – valóban, minden mást megelőző teendő a számlarend és a könyvelő által szolgáltatandó főkönyvi kivonat tartalmának, részletezésének és gyakoriságának kialakítása. A cégvezető közölje a könyvelővel, hogy az előírásokon túl milyen adatokat szeretne látni, milyen bontásban. Ekkor a könyvelő cégre, és személyre szabottan olyan főkönyvi kivonatot tud szolgáltatni a cégvezetőnek, amely mind a bevételeket, mind a költségeket (ráfordításokat) termékekre, és költséghelyekre (pl. telephelyre, üzletre) lebontva is tartalmazza. Ez persze azt a többletfeladatot rója a vezetőre, hogy illetve a beosztottjára, hogy minden bejövő számlára, bizonylatra vezesse rá a szükséges információt: - melyik terméket, vagy telephelyet érinti. Ezt a szisztémát már érdemes alkalmazni egy nagyobb cégben, ahol megosztott döntési és felelősségi szintek vannak. Ahol azonban a vezetés kezén megy át minden bejövő számla és a vezetés képes is minden információt maga kezelni – ott a magyar cégvilágban kialakult gyakorlat szerint a vezetők nem élnek a főkönyvi kivonat lehetőségeivel, elégségesnek tartják csak a bankszámlát és pénztárat figyelni napi rendszerességgel.

A főkönyvi kivonat egyvalamit nem tud: naturális, mennyiségi egységekkel szolgálni, a vezetői döntésekhez sokszor ezekre is szükség van. Ezeket analitikus nyilvántartásokból kell beszerezni.

Teendők inkasszó esetén
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 2011. január 1-jétől változott többek között a jogosulatlanul beszedett adó és a költségvetési támogatás visszatérítése napjáig fizetendő kamatra vonatkozó szabályozás.
Az adóhatóságnak ez év elejétől nem kell kamatot fizetnie akkor, ha az adózó késett az adófizetéssel és a hivatal addigra benyújtotta hatósági átutalási megbízását (inkasszóját) az ügyfél pénzforgalmi számlájára, amennyiben az így beszedett összeget a befizetéstől számított 8 napon belül visszatéríti.

Például: ha az ÁFA befizetésének esedékessége január 20-a, de az adózó január 22-én fizette azt meg, és az Adóigazgatóság január 23-án nyújtotta be az „inkasszót”, a hivatal a jogosulatlanul beszedett összeget a befizetéstől (január 22-től) számított 8 napon belül (január 30-ig) kamat nélkül utalja vissza.

Amennyiben adózó tudomására jut, hogy számláját inkasszó terheli, de a kötelezettségét időközben teljesítette, úgy telefonon vagy személyesen vegye fel a kapcsolatot az adóhivatallal. A megyei adóigazgatóságok telefonszáma a www.nav.gov.hu internetes honlapon is megtalálható a Kapcsolatfelvétel/Ügyfélszolgálat/Közép-dunántúli Regionális Főigazgatóság oldalán. Személyesen bármelyik Ügyfélszolgálatot felkeresheti, ahol igazolhatja befizetését.

Az inkasszó soron kívül visszavonásra kerül a teljesítés igazolását követően.

Ha az adózó úgy teljesíti befizetését, hogy azt nem lehet beazonosítani, a határidő a beazonosításától kezdődik. Beazonosítható a befizetés, ha a pénzforgalmi-számla nyitásra kötelezett adózó a bejelentett számlájáról utal, vagy az adószámát feltünteti az utaláson, illetőleg, ha nem kötelezett pénzforgalmi-számla nyitásra, úgy ha feltünteti az adószámát, adóazonosító jelét.

Az Adóigazgatóságnak továbbra is fennáll a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha az „inkasszót” nem valós tartalmú végrehajtható okirat alapján vagy végrehajtható okirat hiányában, de a fizetési határidő időpontja előtt nyújtotta be és az teljesült. A kamatot a teljesítés napjától a visszatérítés napjáig kell felszámítani.
Forrás: www.apeh.hu
NAV Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Társasági adó túlfizetés visszaigénylése
Közeledik 2011. május 31-e, amikorra a gazdálkodó szervezetek el kell készíteni a 2010. évi adatok alapján a társasági adó bevallásukat.

A társasági adóbevallások adatainak feldolgozásával az adózó folyószámla kivonatán a társasági adó adónemen az egyenleg a következőképpen alakulhat:

-Az előző évi bevallás alapján előírt adóelőlegek és a kiegészítési kötelezettség adatai valamint az éves adó különbözete pozitív előjelű, ami fizetési kötelezettséget jelent.

-Az előző évi bevallás alapján előírt adóelőlegek és a kiegészítési kötelezettség adatai valamint az éves adó különbözete negatív előjelű, ami visszaigénylési lehetőséget jelent.

Az elszámolási különbözet esedékessége 2011. május 31.

Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (továbbiakban Art.) 37. § (4) bekezdésében szabályozott kiutalásra nyitva álló határidő május 31-ével kezdődik.

A túlfizetés visszaigénylése 1117-es nyomtatvány benyújtásával lehetséges.

Fontos tudni, hogy, ha a 1117-es nyomtatvány május 31. előtt érkezik az Adóigazgatóságra, a kérelem elbírálására a bevallás benyújtási határidőt követően kerül sor, az utalás az előzőekben leírt esedékességgel indítható.

Ha az adózó az adott év során a jogszabálynak megfelelően bevallott előlegek és a december 20-áig bevallott kiegészítési kötelezettségnél nagyobb összeget fizetett be a társasági adóra, akkor a különbözet az Art. 43. § (5) bekezdése és a 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján túlfizetésnek minősül. Ebben az esetben a folyószámlán kimutatott túlfizetés az adózó részére az adóévet követő május 31-e előtt is kiutalható és/vagy átvezethető.
Forrás:
www.apeh.hu
NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága

Egyéni vállalkozás, egyéni cég előnyei, hátrányai
-A már működő és az új egyéni vállalkozók számára előnyös lehet a törvény által felkínált korlátolt felelősségű egyéni cég forma (kfc.) választása. Azt nem kell ecsetelni, hogy vállalkozni veszélyes, megnyugtató érzés ettől a potenciális veszélyforrástól védve tudni a magánvagyont.

-Ugyancsak előnyös az, hogy az egyéni cégben lehetőség van a vagyoni betét, tehát a „cég” eladására. Ilyen lehetősége az egyéni vállalkozónak nincsen, ott csak az eszközök értékesíthetők, de a cég maga nem. Lényeges ez a különbség, mert egy vállalkozás nem biztos, hogy az eszközei által értékes. A cégértékben megjeleníthető a jó hírnév, az ügyfélkör, a bejáratottság, ismertség – az egyéni vállalkozó ezeket nem tudja eladni – az egyéni cég igen. (Az egyéni vállalkozó halála esetén az örököse továbbviheti a vállalkozást, és az egyéni céget is – ebben nincs különbség a két vállalkozói forma között.)

-Adózásban is kedvező lehet, hogy az egyéni cégben – szemben az egyéni vállalkozással - nincs kötelező osztalék-elszámolás – az adózott eredményt nem kötelező osztalék-fizetésre felhasználni és megadózni, hanem eredménytartalékba helyezhető.

Ezen előnyök mellett azonban számba kell venni a következő hátrányokat:

-Egyéni cég alapításához először meg kell szüntetni az egyéni vállalkozást, amely olyan adófizetési kötelezettséggel járhat, amellyel enélkül nem kell számolni. Erre a kérdésre egy példán levezetve külön is kitérünk. A törvény tartalmaz e kérdésben kedvezményt – három éves részletfizetést – ezt is be lehet vonni a mérlegelésbe.

-Az egyéni cég átkerül a számviteli törvény hatálya alá, ahol a bevételt már nem a kifizetéskor, hanem a kiszámlázásakor kell elszámolni, azaz a meg nem fizetett számla után is kell fizetni a társasági adót. Tehát az általános adózási pozíció ilyen szempontból romlik.

-A számviteli törvény hatálya alatt az egyéni cég pénzkezelési szabályzatot köteles készíteni, amelyben rendelkeznie kell a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről is, amely nem haladhatja meg az előző üzleti év - éves szintre számított - összes bevételének 2%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Ezen pénzkezelési szabályok megsértése esetén az adóhatóság az egyéni céget 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja (Art. 172.§/1/ e./). Az egyéni vállalkozóra nem vonatkozik a Számviteli törvény, így nincs kötelezettsége pénzkezelési szabályzat készítésére sem, így annak megsértése miatt sem szankcionálható. Vonatkozik rá viszont az Szja törvény – amelynek kamatkedvezményre vonatkozó rendelkezései jöhetnek szóba az elszámolásra átvett és 30 napon belül el nem számolt pénzek kapcsán (lásd: Szja tv. 72.§).

-Ha eva alatt adózik az egyéni vállalkozó – akkor az egyéni cég alapítása miatti megszűnés miatt megszűnik ez eva adóalanyisága. Bizonyos szolgáltatási iparágakban még a 30%-os eva mellett is azt lehet mondani, hogy az eva a legkevésbé terhes adózási forma.

-Az egyéni cég nem élhet a vállalkozói tevékenység szünetelésének lehetőségével. A szünetelés új intézmény, és nagyon előnyösnek tűnik azon egyéni vállalkozók számára, akik egyáltalán élhetnek vele. Ezzel külön is foglalkozunk.

-Az egyéni cég hátrányaként kell megemlítenünk, hogy a cégnyilvántartásban való szereplése folytán a cég szervezete, alapító okirata, működése viszonylag nagyobb nyilvánosságnak van kitéve, mint egy egyéni vállalkozó. A cégjegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet, onnan adatot kérhet. Az egyéni céget – ha kettős könyvvitelt vezet – beszámoló letétbe-helyezési és mérleg-közzétételi kötelezettség is terheli, ez is fokozza a működés nyilvánosságát. Hátrányként azért említem meg, mert mindezek a törvényi előírások a privátszférát érintik, a vállalkozásnak is vannak magántitkai.

A szabadság kiadása
A Munka Törvénykönyve szabályait ismertetjük. A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot, amelynek megszakítás nélküli tartama - az esedékesség évében történő megkezdése esetén - a következő évben jár le, és a következő évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot. A munkáltató
a) kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig,
b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül
adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.

A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.

A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni.

A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

Kivételesen fontos gazdasági érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos, munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná.

A rendes szabadság esedékesség évében nem teljes mértékben történő kiadása esetén a munkáltató nem hivatkozhat a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok, illetve a kivételesen fontos gazdasági érdek fennállására, ha az esedékesség évéből még fennmaradó időtartamban a rendes szabadságot kiadhatta volna.

A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidőbeosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidőbeosztás esetén a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot.

Annak a munkavállalónak, akinek a munkaidőbeosztása nem biztosít hetenként két pihenőnapot, úgy kell számítani a szabadságát, hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az ötnapos munkahéttel dolgozók.
A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, illetőleg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása vagy halála, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg, vagy a munkavállalót sorkatonai, illetve polgári szolgálatra hívták be.

Impresszum: Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő online hírlevele. Készült az ADÓNET.HU Zrt. közreműködésével.
Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.
Várhatóan csak jövőre jönnek a fagykárpénzek 
részletek>>
agroline.hu

BÉT-2011.05.24

Határidős Gabonapiac (2011.05.24)
Termék/
Előző ár
(2011.04.01.)
Új elszámoló ár
(2011.05. 23)
Változás
határidő
(Ft)
(Ft)
(Ft)
EURÓ BÚZA2011. augusztus
48 000
57000
+9000
MALMI BÚZA2011. augusztus
48 000
56500
+8500
2011. szeptember
48 000
57500
+9500
TAKARMÁNYBÚZA II2011. augusztus
42 700
48500
+5800
TAKARMÁNYBÚZA2011. augusztus
43 500
49500
+6000
2011. szeptember
46 300
50000
+3700
TAKARMÁNYKUKORICA2011. július
56 500
62100
+5600
2011. november
46 510
50870
+4360
2011. december
46 500
50300
+3800
2012. március
47 800
51200
+3400
TAKARMÁNYÁRPA2011. augusztus
42 000
47000
+5000
OLAJNAPRAFORGÓ2011. október
111 000
114000
+3000
2011. november
110 700
115000
+4300
2011. december
113 000
115000
+2000
REPCE2011. augusztus
114 000
120500
+6500
2011. szeptember
117 000
120500
+3500
Forrás: Napi Gazdaság