Oldalak

2010. október 31., vasárnap

GP - PTI 2010. I. félév


Elkészült a PTI tájékoztató 2010. I. félévi gyűjteményes anyaga. A 129. oldalas kiadvány aktuális jogi és adózási kérdésekkel foglalkozik.
Megrendelhető elektronikus formában, vagy cd. lemezen.
Megjegyzés: a II. félévi gyűjteményes anyag elkészülte 2011. január végére várható. Amennyiben mindkét anyagot igényli, úgy 20 százalékos vásárlási kedvezményt biztosítunk.
Érdeklődni lehet:
Dr. Kiss István
mezőgazdasági szakértő
T/F: 06/46-340-480; T: 06/46-783-463
Mobil: 06/20-3371-954

Szabadalom...

Szellemitulajdon-védelmi jogforrások...

Szabadalmi oltalom
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány
Növényfajta-oltalom
Használati mintaoltalom
Védjegyoltalom
Földrajzi árujelző-oltalom
Formatervezésiminta-oltalom
Topográfiaoltalom
Szerzői jog
Egyéb, a szellemi tulajdonjog területét érintő jogforrások

2010. október 30., szombat

Mindenszentek...

Mindenszentek kontra halloween

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a halottak napja a keresztény világban. Az Egyesült Államokból érkező halloween-divat már Európában is komoly üzleti bevételeket generál, ugyanakkor a boszorkányos-horroros-tökös trendnek sok ellenzője is van, például Olaszországban.

A tiltakozások ellenére a halloween jelentős bevételt jelent a kereskedelemnek: az üzletek kirakatait a néhány éve még ismeretlen ünnep jelképei díszítik, az óvodáktól a diszkókig boszorkány-partik uralják a hétvégét, az olasz televíziók horrorfilm-maratont sugároznak.
Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé.

A IV. században mindenszentek ünnepét még a pünkösd utáni első vasárnap ülték meg (az ortodox keresztény egyház ma is ekkor tartja). Az ünnep a VIII. században tevődött át november 1-jére, amelyen eredetileg egy kelta ünnepet ültek. Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely engedélyével hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így ettől kezdve a mindenszentek az egész katolikus kereszténység ünnepe lett.

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a "temetők nagy keresztjénél" ma is elimádkozzák a Mindenszentek Litániáját, és megáldják az új síremlékeket.

Magyarország egyes vidékein harangoztattak a család halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a napon választották meg a bírót, fogadták fel a cselédeket.

A mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik az Egyesült Államokból indult, angolszász eredetű halloween is. Elnevezése, az angol "All Hallows Eve" kifejezésből származik, ami magyarul mindenszentek éjszakáját jelenti. Ez a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája.

A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be emléknapul a Cluny apátság alá tartozó minden bencésházban. Hamarosan a bencés renden kívül is megülték, és a XIV. század elejétől Róma is átvette.

A halottakról, elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és büntetésteher van még lelkükön, Isten színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz kapcsolódó némely népi hiedelem szerint ennek az a célja, hogy a világosban a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A bukovinai magyarok még ennivalót is vittek a temetőbe. Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát, és néhol úgy tartották, hogy akié a családban a legelőször leég, az hal meg leghamarabb.(f: InfoRádió)

MOBILITÁS Szakmai Portál

MOBILITÁS Szakmai Portál: "- Google Eszköztárral küldve"

Magyar Szabadalmi Hivatal (MSzH)

MSZH - A hivatal: "- Google Eszköztárral küldve"

EU kommunikáció...

Új EU-kommunikációs pályázatok
Magyarország uniós tagságának hatodik évében újabb fejezethez érkezik, 2011 első félévében Magyarország tölti be a soros elnöki tisztséget. Ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar társadalom többet tudjon meg az Európai Unió működéséről, közelebb érezze az uniós intézményeket és világosabbá váljon, az EU döntései mindannyiunk életét közvetlenül befolyásolják.

Ingyenes kiadvány...

Regisztráljon a www.farminfo.hu honlapon és megküldjük ingyenesen a Gazda Praktikum 1., vagy a Gazda Praktikum, pénzügy c. kiadványt. Ezen túlmenően kérheti az ingyenes, heti gyakorisággal megjelenő PTI hírlevelünket. (ki)

Dr Kiss István mezőgazdasági szakértő
Kapcsolattartó: Dr. Kiss István
Gyors döntést igényel? Kérdése, problémája van? Nincs megoldatlan feladat! Kérdezzen! Felelek! Hívja a farmdoktort!
Telefon: 06/46-783-463 , 06/20-337-1954
Fax: 06/46-340-480
Webcím: http://www.farminfo.hu

Húsár emelkedés...

Az Agra Europe szerint a gabona, ezáltal a takarmányok drágulása a hús árának emelkedéséhez vezethet. A takarmányozási költségek a FEFAC adatai szerint a hústermelés önköltségének 80 %-át adják. A vágóállatárak emelése nélkül az állattartók nehéz helyzetbe kerülhetnek. Több európai gazdaszervezet nem bízik abban, hogy a drágulást be lehet építeni az árakba, ezért az EU intervenciós gabonakészleteinek mielőbbi felszabadítását sürgetik. (f:Mezőhír.hu)

Emelkedhet a baromfihús ára...

A Nemzetközi Baromfi Tanács (IPC) szerint a gabona drágulása miatt elkerülhetetlen lesz a baromfihús világpiaci árának növekedése. Az elmúlt 4 hónapban a kukorica és a búza 50 %-kal, a szójadara pedig 20 %-kal drágult. Az IPC úgy véli, hogy a baromfifélék más állatfajokhoz képest kedvezőbb takarmányértékesítő képessége miatt a szárnyashús árának emelkedése várhatóan elmarad majd a többi húsféleségétől. A francia termelők számításai szerint június vége óta 15 %-kal nőtt a csirkehús termelési költsége, amelyet lépcsőzetesen szeretnének továbbhárítani a fogyasztókra. Európa vezető baromfiipari vállalata, a Doux Csoport a baromfihús világpiaci árának 6-7 %-os növekedését prognosztizálja. (World Poultry E-newsletter)

Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 679. §-ának (1) bekezdése értelmében az öröklés joghatásaként az örökös felel az örökhagyó tartozásaiért, így a kölcsönügyletből származó kötelezettségek is átszállnak rá. Az örököst továbbá megilletik az örökhagyót megillető jogok is, azonban az öröklésnek nincs olyan joghatása, aminek a következtében az örökösnek alanyi joga keletkezne olyan jogosultság megszerzésére is, amelyet az örökhagyó személyes körülményei alapoztak meg. A Ptk. 674. § (1) bekezdése továbbá biztosítja az örökösnek az örökség visszautasításának jogát, különösen mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgy, állatállomány és munkaeszköz öröklése esetén, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. Véleményem szerint az örökös abban az esetben jogosult a kamattámogatás igénybevételére, amennyiben megfelel a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2207. (III. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-ában foglalt feltételeknek. Az örököstől azonban nem várható el, hogy egyik napról a másikra szakképzettséget szerezzen, ahogy az sem, hogy egy életképes birtokot azért kényszerüljön eladni, mert önhibáján kívül nem juthat hozzá valamely támogatáshoz. A fenti probléma megoldása lehet, ha az örökös a képesítési előírásoknak alkalmazott vagy segítő családtag útján tesz eleget, tekintettel arra, hogy a rendelet kifejezetten nem tiltja ezt a lehetőséget. A támogatás jogszerű igénybevételéhez javasolható az örökös által benyújtandó dokumentumok között a jogutódlást igazoló közjegyzői okirat bemutatása. (f: apeh.hu)

2010. október 29., péntek

PartnerControll

PartnerControll: "- Google Eszköztárral küldve"

MVH 161, 162 sz. közlemény...


Cím: 162/2010. (X.29.) számú MVH Közlemény
Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről
Év/Sorszám: 2010. évi 162. számú
Típus:Hatálytalanító
Állapot:Hatályos
2 Cím: 161/2010 (X. 29) MVH Közlemény
az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről
Év/Sorszám: 2010. évi 161. számú
Típus:Eredeti
Állapot:Hatályos

Cégminősítő szolgáltatás...

Elindult az egyetlen korlátlan cégminősítő szolgáltatás Magyarországon – Ellenőrizze partnereit most ingyen!

A PartnerControll.hu céginformáció szolgáltató 2010. október 1-jén elindította Magyarországon egyedülálló cégminősítő rendszerét. A minősítés különlegessége, hogy objektív formában kíván iránymutatást adni a cégek kockázatosságára vonatkozóan, és mindezt korlátlan számban lekérdezhető vállalkozásra teszi. A partnerellenőrzésen túl minden cég megnézheti ingyenesen, hogy milyen minősítést kapott, valamint üzleti partnerei milyen információkat látnak róla.

Az új szolgáltatás üzleti jelzőlámpaként egyszerű, érthető és logikus minősítést ad a magyar gazdálkodó szervezetekről. Egy közlekedési lámpa szimbólum segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők arról, hogy a megvizsgált cég kockázatosnak, óvatosan kezelendőnek, vagy rendben levőnek találtatik a PartnerControll.hu minősítése alapján. A minősítés két fontos tényezőn alapszik: a pénzügyi helyzeten és a rendelkezésre álló működést befolyásoló és a működést nem befolyásoló negatív információkon, azaz többek között APEH információkon, bírósági határozatokon, munkaügyi bírságokon.

 Az eszköz már kis, közepes, sőt mikrovállalatok számára is egyszerűen elérhető. Ráadásul most regisztráció után 3 napig teljesen ingyenesen használhatják az érdeklődők és korlátlan mennyiségű cég adatait és minősítését nézhetik meg a www.partnercontroll.hu oldalon. A cégminősítő rendszer a továbbiakban is olyan áron elérhető, ami a kis és középvállalatok számára is megfizethető.

Az üzleti jelzőlámpaként funkcionáló, összesített minősítésen túl, ahol a piros szín jelenti a kockázatos, a sárga az óvatosan kezelendő és a zöld a rendben lévő kategóriát, a pénzügyi adatok minősítésről és a negatív eseményekről is egy kattintással tájékozódhatnak az érdeklődők. Az éves beszámolók alapján elkészülő pénzügyi teljesítményt a rendszer ötfokozatú skálán „A”-tól „E”-ig osztályozza, ahol az „A” jelenti a legmegbízhatóbb pénzügyi helyzetet.  Azon cégeket, akik nem adtak le pénzügyi beszámolót kihúzással jelzi, ez esetben alapos körültekintést igényel a céggel való üzletkötés, mivel a pénzügyi információ hiánya akár rossz teljesítményre is utalhat. A vállalatok életében előforduló negatív eseményeket is jelzi a partnercontroll.hu. Három csillag jelenti, hogy adott vállalatnál nem regisztráltak negatív eseményt. Két csillag a jelzése, ha működést nem befolyásoló negatív esemény történt a cégnél. Ide tartozik többek között például az APEH tartozás és bíráság, munkaügyi bírság vagy valamilyen bírósági határozat. Egy csillag a jelzése annak, ha valamilyen működést befolyásoló negatív esemény történt a cégnél, például végelszámolás vagy felszámolás.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő körültekintéssel a nemfizetési veszteségeknek 80-90%-a kiszűrhető. A partnerconroll.hu minősítése abban kíván segíteni, hogy már kisvállalati szinten elérhetőek legyenek a pénzügyi döntéshozatalhoz szükséges információk, így a cégek egyszerűen is gyorsan meg tudják állapítani üzleti partnerük kockázatosságát.

Kattintson a www.parnercontroll.hu oldalon az ingyenes tesztjelszó igénylő gombra, és regisztráció utána máris ingyen használhatja Magyarország egyetlen korlátlan cégminősítő rendszerét.
(f.fn.hu)

GM-növények...

GM-növények: a félretájékoztatás ellenére a termelők egyre érdeklődőbbek

Hamarosan elérkezik az az idő hazánkban is, amikor az agrárcégek versenyképessége is attól függ majd, hogy használják-e a génmódosított (GM) növényeket – állítja Dudits Dénes akadémikus, a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület elnöke. Ezt már érzik a magyar agrártermelők is, hiszen míg korábban többnyire érdektelenül követték az ideológiai vitákat, mostanában már meg szeretnék ismerni a legújabb kutatási eredményeket, a hazai állásponttól eltérő világtendenciákat. Erről azonban a hivatalos agrárpolitika nem vesz tudomást, és mindent megtesz azért, hogy kizárja a magyar gazdatársadalmat a technológia megválasztásának szabadságából – szögezi le Dudits Dénes.

A legfrissebb adatok szerint tavaly a világon kis- és nagy-gazdaságokban összesen 134 millió hektáron termeltek GM-növényeket, ami azt jelenti, hogy 1996 óta 80-szorosára nőtt a terület. Magyarországon azonban – dacára annak, hogy az agrár-innováció meghatározó hajtóereje a géntechnológia – az emberek 75 százaléka politikusi megerősítéssel ellenzi a génsebészeti módszerekkel nemesített GM-növények termesztését. Ennek az oka a biológiai, genetikai ismeretek hiányossága.
(f:Agromonitor.hu)

A KAP reform irányai...

A REFORM IRÁNYAI
6.1. A jövő eszközei
A jövő Közös Agrárpolitikájának minden potenciális opciója magában fogalja a jelenlegi KAP-eszközök változását. Ebben a szakaszban arra keressük a választ, hogyan tudnánk az eszközöket úgy meghatározni, hogy még hatékonyabb módon tudják a fenti célkitűzéseket megvalósítani.
A jövő felvázolásának a kétpilléres rendszeren kellene alapulnia, amelyet vélemények tömege árasztott el a társadalmi vitában, és amelyet a Tanács, az EP és a CoR határozottan támogatott. Az első pillérnek tartalmaznia kellene a támogatási kifizetéseket minden gazdálkodó számára éves alapon, míg a második pillér a közösségi célkitűzések támogatási eszköze, megfelelő mozgásteret adva a tagországok specialitásainak. A két pillér elkülönítésének tiszta helyzetet kellene hoznia, a két pillérnek átfedés nélkül kell kiegészítenie egymást, szem előtt tartva a hatékonyságot.
Közvetlen támogatások:
A közvetlen támogatások rendszerének szükségszerű átalakítását össze kell kapcsolni a redisztribúcióval, újratervezéssel és a támogatások célzottabb elosztásával. Széleskörű egyetértés van a tekintetben, hogy a közvetlen támogatások elosztását felül kell vizsgálni, az adófizetők számára is érthetővé kell tenni. Az elosztási kritériumnak mind gazdasági, mind környezeti szempontból megfelelőnek kell lennie, azaz ki kell elégítenie a közvetlen támogatások alapvető jövedelem funkcióját, valamint támogatnia kell az alapvető közjavak előállítását.
A nyilvános vita során felmerült az egységes átalánytámogatás alkalmazásának a lehetősége is, azonban a mezőgazdasági termelők egymástól nagyon eltérő gazdasági és természeti feltételek között termelnek az EU-ban, ami a közvetlen támogatások méltányos elosztását követeli meg.
Így az alapvető kérdés az, hogyan valósítható meg úgy egy igazságosabb, méltányosabb elosztás, hogy az pragmatikusan, gazdaságilag és politikailag megvalósítható módon elégítse ki a deklarált célkitűzéseket, és mind emellett megfelelő átmenetet biztosítson annak elkerüléséhez, hogy egyes régiókban és/vagy termelési rendszerekben nem kívánt változások következzenek be.
Járható út lehet egy olyan rendszer, amely limitálja a tagállamok „nyereségét” és „veszteségét” úgy, hogy garantálja, hogy a gazdálkodók minden egyes uniós tagállamban megkapják a közvetlen támogatások EU-átlagának egy minimum részét.
(f: Agromonitor.hu)

A KAP jövőbeni céljai...

A KAP három fő célkitűzése:
1. cél: Életképes élelmiszertermelés
- Hozzájárulni a farmjövedelmekhez és korlátozni a farmjövedelmek változékonyságát, emlékeztetve arra, hogy az ár- és jövedelem-volatilitás illetve a természeti kockázatok meghatározóbbak, mint más szektorok esetén, továbbá a gazdálkodói jövedelmek és a jövedelmezőség szintje alatta van a más szektorokénak.
- A mezőgazdasági szektor versenyképességének javítása, hangsúlyozva az érték-eltolódást az élelmiszerláncban, ugyanis a mezőgazdasági szektor elaprózódott az élelmiszer-lánc más szektoraival összehasonlítva, amelyek jobban szervezettek és ezért jobbak az alkupozícióik is. Ráadásul az európai gazdálkodóknak még a világpiaci versennyel is szembe kell nézniük, noha nekik figyelembe kell venniük a környezetre, élelmiszer-biztonságra, minőségre és az állatjólétre vonatkozó szigorú előírásokat.
- Kompenzálni a termelési nehézségeket a sajátos természeti hátrányokkal sújtott területeken, mert az ilyen régiókon a legnagyobb a kockázata a föld elhagyásának.
2. cél: A természeti erőforrások fenntartható használata
-Garantálni a fenntartható termelési gyakorlatot, biztosítani a környezeti javak megőrzését, a számos közhaszon nyújtását, amit a piac nem honorál.
- Elősegíteni a zöld fejlődést az innováción keresztül, amely feltételezi az új technológiák adaptálását, új termékek fejlesztését, a termelési folyamatok változását az új igények kielégítését.
- Folyatni a klímaváltozás enyhítésre indított akciókat, továbbá képessé tenni a mezőgazdaságot a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra. A mezőgazdaság különösen érzékeny a klímaváltozás hatásaira, ezért képessé kell tenni a szektort, hogy jobban alkalmazkodjon az extrém időjárás-változásokhoz.
3. cél: Kiegyensúlyozott területi növekedés
- Támogatni a vidéki foglakoztatást és fenntartani a vidéki terültetek szociális szerkezetét.
- Javítani a vidéki gazdaságot és elősegíteni a diverzifikációt, képessé téve a helyi szereplőket, hogy kibontakoztassák potenciáljukat.
- Megőrizni a strukturális diverzitást a gazdálkodási rendszerekben, javítani a kisgazdaságok körülményeit és fejleszteni a helyi piacokat, mert Európában a heterogén farmstruktúra és termelési rendszerek hozzájárulnak a vidéki területek identitásához és vonzalmához.
Ezen célok elérése megköveteli a közösségi támogatások fenntartását a mezőgazdaság és a vidéki területek számára. A politikákat Európa szintjén határozták meg, ami azért fontos, mert biztosítja, hogy a gazdálkodók fair körülményei összhangban legyenek a közös célokkal, alapelvekkel és szabályokkal. A mezőgazdásági politika EU-szintű meghatározása szintén hatékonyabb a költségvetési források használatában, mint a nemzeti politikák koegzisztenciája. Mi több, az egységes piacra vonatkozó számos más cél jobban megvalósítható transznacionális szinten, például kohézió a tagállamok és régiók között, határon átnyúló környezeti problémák, globális problémák, mint klímaváltozás, vízgazdálkodás vagy biodiverzitás.(f.Agromonitor.hu)

KAP - Miért van szükség reformra?

A KAP az elmúlt évek során fejlődött, de további változások szükségesek azért, hogy reagálhasson az új kihívásokra, mindenekelőtt:
- a növekvő aggodalomra az EU és a világ élelmezésbiztonságát illetően,
- a természeti erőforrások (víz, biodiverzitás, talaj) fenntartható használatára,
- a mezőgazdasági termelés klímaváltozás miatti romló körülményeire, illetve a gazdálkodás klímaváltozáshoz való hozzájárulásának csökkentésére,
- a globalizáció okozta növekvő ár-volatilitásra, a verseny fokozódására, az EU mezőgazdasági termelésének fenntartására,
- az EU változatos farmstruktúrájának és termelési rendszereinek legjobb használatára, amely növekedett az EU-bővítést követően, a szociális, területi és strukturális szerepének fenntartására,
- a területi és szociális kohézió erősítésére az EU vidéki területein, különösen a foglalkoztatás támogatásán keresztül,
- a KAP-támogatások méltányosabbá és kiegyensúlyozottabbá tételére a tagállamok és farmerek között, illetve a támogatások célozottabbá tételére az aktív gazdálkodók számára.
Ezen kihívásokra figyelemmel a KAP-nak szintén hozzá kell járulnia az EU 2020 stratégiával kapcsolatos célokra:
- Ésszerű növekedés – növekvő erőforrás hatékonysággal a technológiai tudáson és innováción keresztül. Hozzáadott érték- és minőségi termékfejlesztéssel, zöld technológiák fejlesztésével, a képzésbe történő befektetéssel, ösztönzés nyújtásával a társadalmi innovációnak a vidéki térségekben.
- Fenntartható növekedés – az élelmiszer, a takarmány és a megújuló termelés bázisának fenntartásával, a fenntartható földhasználat biztosításával, a környezeti és társadalmi javak nyújtásával. A bio-diverzitás pusztulására, a megújuló energiák ösztönzésére való figyelemfelhívással. Az emisszió további csökkentésével, a vidéki területek potenciáljának teljes fejlesztésével.
- Teljes növekedés – a gazdasági potenciál kinyitásával a vidéki területeken, a helyi piacok és munkahelyek fejlesztésével. A mezőgazdaság restrukturálásával és a farmerek jövedelmeinek támogatásával megőrizni a fenntartható mezőgazdaságot Európa szerte.
Ez a mezőgazdasági szektor „zöld növekedését” jelenti, a vidéki gazdaság olyan növekedését, ami egyúttal a környezet degradálódását is megelőzi.(f:Agromonitor.hu)

Adótörvények ...

A kukorica tőzsdei ára...

Agrokont: stabil a kukorica tőzsdei ára

A kukorica jelenlegi árszintje viszonylag stabilnak tűnik a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) áruszekciójának határidős gabonapiacán, de öt forintos euró ármozgás már ezer forintot is mozdít az áron, így az árfolyamváltozások jelentős árelmozdulást okozhatnak a jegyzésekben - mondta Török Sándor, az Agrokont Brókerház Zrt. elnöke - a korábbi Árutőzsde volt elnöke - hétfőn az MTI-nek.

Kifejtette: a kukorica jegyzése a BÉT áruszekciójának határidős gabonapiacán a legközelebbi, novemberi határidőre tonnánként 47,5 ezer forinton zárt, a decemberi határidő pedig 47,7 ezer forinton. A különbség indokolt és piacszerű, a 47 ezer forint körüli árszint pedig viszonylag stabilnak mutatkozik a budapesti tőzsdei kereskedésben.
A szója és a repce magas árát a chicagói, illetve párizsi tőzsdei jegyzések alakítják jelenleg, a kukoricáét más tényezők is így a már megkezdődött, de elhúzódó betakarítás fejleményei - mondta Török Sándor. Hozzátette: a betakarítás húzódása mondhatni természetes, a gyakran csapadékos időjárás következtében azonban a csövek víztartalma túlságosan magas ahhoz, hogy egészséges módon be lehessen takarítani az idei termést.
Nem csoda tehát, ha egyelőre bizonytalan mindenki a várható kukoricatermés mennyiségét illetően, mindenesetre a piac összességében eléggé elfogadható termésmennyiségre számít. Korábban 7,5, újabban 7 millió tonnás termést emlegettek, az Agrokont elnöke szerint a 7,5 millió tonnához közelíthet majd a végső eredmény. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy egyelőre nincs olyan megbízható vágásmennyiség, amelyre átlagot lehetne előrevetíteni.
A külföldi hatások közül az elmúlt időszakban a vártnál alacsonyabb termésre vonatkozó amerikai bejelentés hatott a leginkább a kukorica árára - mondta Török Sándor.
Az Egyesült Államokban előreláthatóan az elmúlt tizennégy év legalacsonyabb kukoricatermését takarítják be az idén a kedvezőtlen nyári időjárás miatt. Miután ezt a napokban az amerikai mezőgazdasági minisztérium közölte, a chicagói gabonatőzsdén kétéves csúcsra nőtt a kukorica ára, ami 77 százalékos drágulás június óta.
Forrás: MTI

2010. október 28., csütörtök

Dr Kiss István mezőgazdasági szakértő

Dr Kiss István mezőgazdasági szakértő
Postacím: 3530 Miskolc, Uitz Béla u. 1. szám
Kapcsolattartó: Dr. Kiss István
Gyors döntést igényel? Kérdése, problémája van? Nincs megoldatlan feladat! Kérdezzen! Felelek! Hívja a farmdoktort!
Telefon: 06/46-783-463 , 06/20-337-1954
Fax: 06/46-340-480
Webcím: http://www.farminfo.hu 

Több termelő kérése alapján az alábbiakban mellékelem a térképet:FarmMet...

FarmMet szolgáltatásunk csak regisztrált és bejelentkezett felhasználóink számára érhető el.

Mivel nyújt többet az új szolgáltatás?

A FarmMet szolgáltatás a Farmit megbízható időjárás-előrejelzésének földrajzi koordináta alapú változata, 15 napos időszakra, kiegészítve mobiltelefonos eléréssel is.
Ahelyett, hogy a legközelebbi településre adott előrejelzésből következtetne a saját gazdaságában várható időjárásra, mostantól az elérhető legpontosabb előrejelzésünket kaphatja, pontosan az Ön által megadott koordinátákra számolva.
Mobil előrejelzés
Emellett az új, koordiáta alapú előrejelzést,és a hagyományos Farmit előrejelzést is (ez utóbbit minden településre) megkapja mobiltelefonnal használható felületen is.
Bővebb ismertetőt a FarmMet szolgáltatásról ide kattintva talál.
Bejelentkezés után elolvashatja, hogyan tudja megrendelni a szolgáltatást. A szolgáltatás ára 10000,- Ft + Áfa, 12 hónap időtartamra.

Húsbomba...

Jövő év elején robbanhat a húsbomba

Megállíthatatlannak tűnő száguldásba kezdett a világpiacon a sertés- és marhahús ára. Mélyponton az állomány például Amerikában, csúcsra jár viszont a takarmánykukorica és az adalékok ára. Magyarországon az év végéig nem kell drágulásra számítani, de 2011. első, vagy második negyedévében mélyebben nyúlhatunk a zsebünkbe ha húsra vágyunk.

Év végéig még kitart az olcsóbb takarmányon hizlalt jószág kínálat, de jövőre az első, vagy a a második negyedévben mindenképpen megjelenik a fogyasztói árakban is a drága takarmány, a termelői, feldolgozói költségek növekedése, valamint a szűkösebb alapanyag kínálat hatása -állítják a szakemberek. Így legföljebb elodázhatjuk néhány hónappal a nemzetközi trendek begyűrűzését. A szakemberek jóslásokba nem bocsátkoztak a drágulás mértékéről, de húsba, illetve zsebbe vágó lehet.

Az emelkedő takarmányárak ellenére is csökkent az élő sertés felvásárlási ára és legföljebb 2011. elejétől számíthatnak a felvásárlási árak növekedésére a termelők - mondta Menczel Lászlóné. A Vágóállat és Hústerméktanács (VHT) titkára hozzátette. az élő sertés átvételi ára kilónként 300-320 forint. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon az állataratók nem juthatnak termőföldhöz, így a takarmányt vagy megvásárolják, vagy haszonbérletben bérelt földön termelik meg, ami szintén költségnövelő tényező. Ráadásul az elmúlt években az uniós előírások miatt többnyire hitelből állatjóléti, környezetvédelmi beruházásokra is kényszerültek. A VHT titkára szerint a sertéstartók nem tudnak idén nyereséget elérni a jószágokon.

Éder Tamás az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének (ÉFOSZ) elnöke megemlítette, hogy a hazai felvásárlási árak elérik az uniós átlagot. A nemzetközi trendeknek megfelelően hazánkban is létezik az úgynevezett sertés ciklus, vagyis év elején a hús árak alacsonyak, az év közepéig emelkednek, majd ismét csökkennek december végéig. Ez idén sem változik, ugyanis a mostanra vágásra érett sertéseket még az olcsóbb takarmányon hizlalták.

Jövő év elején valóban emelkedhetnek az árak és nem csak a dráguló takarmány miatt. A kereslet visszaesése mérsékelte a malacok árát, s a termelők kevesebb jószágot hizlalnak. Mindezek miatt viszont 2011-ben valóban emelkedhetnek a hús árak. A kérdés csak az, hogy a termelők és feldolgozók milyen mértékben tudják majd érvényesíteni az önköltség emelkedését - fűzte hozzá Éder Tamás.
f:B. T. / Népszava

MTA - Megújuló energiák hasznosítása...

  • A döntéshozókat segíti a Megújuló energiák hasznosítása című kötet

    A földgáz kiváltásának lehetőségeit: a biomassza, a nap, a szél és a víz, valamint a földhő alkalmazásának módozatait veszi számba a Megújuló energiák hasznosítása című kötet. Az Akadémia Köztestületi Stratégiai Programjai egyikéhez, az energiastratégiához kapcsolódó kiadvány a megújuló energia hasznosításának tervezéséhez és a fejlesztés irányainak meghatározásához nyújt támpontot.

Pályázati ügyvizsgáló...

Az ESZA Nonprofit Kft. egy egyedüli kezdeményezéssel állt elő a pályázatkezelő szervezetek között. Szolgáltatói jellegét erősítve úgy döntött, bevezeti a Pályázati Ügyvizsgáló intézményét, ami lehetőséget ad a pályázók és kedvezményezettek részére, hogy a vélelmezett eljárási hibák, mulasztások és egyéb ügyek hivatalosan is kivizsgálásra kerüljenek.
A Pályázati Ügyvizsgáló az elégtelen vagy hibás intézkedések kivizsgálásával foglalkozik, tehát azokban az esetekben intézkedik, ha az intézmény nem a rá vonatkozó jogszabályok alapján jár el, vagy azokat nem rendeltetésük szerint alkalmazza, nem tartja tiszteletben a helyes hivatali magatartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, alapelveket vagy emberi jogi normákat sért.
Bővebben az alábbi menüpontokban tájékozódhat a Pályázati Ügyvizsgáló intézményéről.

Rajtunk múlik...

Megjelent a Rajtunk múlik c. elekrtonikus könyv a Közösségi Kapcsolat Alapítvány gondozásában az Ökotárs Alapítvány és a Pályázatfigyelő támogatásával. A kiadvány a helyi cselekvésekhez kíván segítséget nyújtani, amit a pályázók is érdemes tanulmányozni a pályázatok előkészítéséhez, megírásához és lebonyolításához.
A kötet olvasása során az olvasó is látni fogja, hogy nem ördöngösség fellépni érdekeinkért, lakóhelyünkért, közös ügyeinkért. Számos olyan törvény adta jogunk van, amik sokat segíthetnek ebben, de néha még csak nem is tudunk róla. Lépésről-lépésre olyan egyszerű fogásokkal ismerkedhet meg, amelyek segítenek abban, hogy társakat találjon a közös munkához, adatokat gyűjtsön, sikeresen tárgyaljon a közösség ügyei érdekében. Szó lesz arról is, hogy mi a teendő, ha elakadna a munkában, s úgy tűnne, hogy reménytelen továbbhaladni. A módszerek, amikről szó lesz, nem csupán az érdekérvényesítés, de a közösségépítés módszerei is. Reményeink szerint e füzetkét haszonnal fogják forgatni azok, akik az önkormányzatokkal, hatóságokkal szeretnének eredményesebben tárgyalni egyes ügyekben, ha úgy érzik, sérelem érte vagy érheti őket. Azok is elsajátíthatnak belőle fogásokat, akik szeretnék elérni, hogy a szomszédságuk feléledjen, életteli, összetartó közösséggé váljon. Az alábbi tanácsok azoknak is hasznára válhatnak, akik egy-egy konkrét ügyet szeretnének sikerre vinni, pl. egy játszóteret létrehozni, falunapot megszervezni stb.
A fejezetek végén található Tükröm, tükröm mondd meg nékem… című részben olyan kérdéseket talál, amelyek segítségével ráismerhet a saját ügyére és ötleteket kaphat, munkaterve elkészítéséhez.
Ebben a kötetben azzal a céllal gyűjtöttük össze a helyi szervezkedés és érdekképviselet főbb lépéseit, hogy mindenki számára a lehető legegyszerűbben áttekinthető legyen. Nem kívántunk minden cselekvési lehetőségről, mód-szerről szólni: a kiadvány elsősorban a vázlatos áttekintés igényével készült. Bármivel kapcsolatban kérdése van vagy valamit nem ért, üsse fel a Hasznos hol-mik című fejezetet, ahol további útmutatást talál arra, hogy mit érdemes elolvasni, kikhez fordulhat segítségért egy-egy témában.

Rajtunk múlik.pdf

Ökocimkés termékek...

Sokkal több és olcsóbb ökotermék lesz az EU-ban

Egyszerűbb lesz igényelni az öko, azaz a környzetkímélő termékeknek az EU-ban elfogadott védjegyét – ígérik uniós illetékesek. Legalább ilyen jó hír Brüsszelből, hogy a védjegy megszerzéséért fizetendő összeget is mérséklik.

Örvendetes ez, jóllehet a még meglévő feltételrendszer dacára is egyre inkább terjednek az ilyen védjeggyel ellátott termékek a fogyasztók környezeti tudatosságának növekedése miatt, hogy készek többet áldozni az ilyenekre, az eco (vagy bio) megkülönböztetéssel nem ellátott termékek piaci részesedésének kárára.

Az európai hipermarketekben például mintegy 30 százalékkal nőtt egy év alatt az ilyen termékek eladása. Az idén lendületet adott az ökocimkés termékek értékesítésének, hogy a velük jelezhető termékféleségek körét az EU határozatában bővítette, egyebek között február óta a villanykörték, cipők vagy a matracok is viselhetik a stilizált virágrajzot magukon. Összesen 25 ezer különböző termékre, illetve szolgáltatásra kapható-adható már megkülönböztetés a címkével, utóbbiak elsősorban az idegenforgalomban fordulnak elő.

Az Európai Fogyasztóvédelmi szervezet, a BEUC szerint az ökocimkét viselő terméktől a vásárlók elsősorban egyszerűen azt várják, hogy azok semmilyen tekintetben és soha ne veszélyeztessék a környezetet. A kereskedők elsősorban az ökovédjegyes termékek mind szélesebb forgalmazásával, illetve saját kereskedelmi munkájuk környezetkímélőbbé tételével tudják segíteni az ökokultúra erősödését. A tavaly Európában eladott címkés termékek együttes értékét 56 milliárd euróra becsülik az EU-ban. Ez a teljes európai kiskereskedelmi forgalom körülbelül 5 százaléka. Ahogy terjednek az ökocimkés termékek, úgy lesznek egyre olcsóbbak, hiszen például Franciaországban most még átlag másfélszerte kerülnek többe, mint a nem „ökosok”. Két év alatt áruk akár 40 százalékot meghaladó mértékben is csökkenhet.
f:greenfo,Kövécs Gábor

Hatmilliárdos átállás

A tavaszi óraállításkor látványosan változik az esti órák terhelése, akkor naponta 1,5-3 százalékos, 2.000-4.000 megawattóra csökkenés tapasztalható az áramfelhasználásban. Az október 31-i óraállítás nem ennyire látványos.

Mintegy hatmilliárd forinttal csökkent a nyári időszámításnak köszönhetően az áramfelhasználás költsége, a fogyasztás így 120 gigawattórával kevesebb, mint átállás nélkül lenne - közölte a Mavir. A megtakarított árammennyiség lényegében egy kisebb város éves fogyasztásának felel meg - emelte ki közleményében Tari Gábor, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. vezérigazgatója.

A Mavir szakemberei évtizedek óta gyűjtik és elemzik a fogyasztási adatokat. A tavaszi óraállításkor látványosan változik az esti órák terhelése, akkor naponta 1,5-3 százalékos, 2.000-4.000 megawattóra csökkenés tapasztalható az áramfelhasználásban. Ez a napi mennyiség ezer háztartásnak akár egész évre elegendő lenne. A Mavir a közleménye szerint az október 31 hajnali óraállítás hatása az energiafogyasztás mérséklésére nem olyan látványos, mint a tavaszié.
Forrás: greenfo/mti

A bányajáradék, az ingatlan- és a zöldadó jöhet?

2010-10-28 07:02 A KPMG adópartnere szerint a válságadók visszavethetik a beruházásokat, de az unió nem fog ellenállni ezen adók magyarországi bevezetésének. A befektetőket ugyanakkor az nem riasztja el, hogy szűkül az Alkotmánybíróság ítélkezési jogköre, nekik az adópolitika kiszámíthatósága fontos.


Megújuló bormarketing...

Mennyi pénz jut bormarketingre?

Új stílusú, a hazai borvidékeket, illetve a jellegzetes hazai fajtákat határozottabban kiemelő belföldi bormarketing várható decembertől.
A belföldi bormarketing hangsúlyait szeretné megváltoztatni az Agrármarketing Centrum (AMC). Eddig a semleges kampányokat támogatták a piaci szereplők, amelyek nem minősítettek bor- illetve szőlőfajtákat, borvidékeket.

Azt javasolja az AMC, hogy minden jelentősebb borvidék egy-egy alapborára szervezzenek támogató programot. Ennek kialakításában az adott terület és a piaci szereplők véleménye lesz a meghatározó.

Az új stílusú kampány már idén, a karácsony előtti időszakban érzékelhető lesz. Erre ugyanis rendelkezésre áll az AMC számláján egymilliárd forint, amelyet kizárólag bormarketigre költenek majd el.
(f:inforadio.hu)

A növények diverzitása...

FAO: kockázatos a haszonnövények sokféleségének elvesztése

Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO) legújabb jelentésében a mezőgazdasági haszonnövények genetikai sokféleségének csökkenése miatti kockázatokra figyelmeztet.

A szervezet becslései szerint a haszonnövények genetikai sokféleségnek 75 százaléka elveszett 1900 és 2000 között, ezért "különös erőfeszítésekre" van szükség a termesztett növények és vadon növő rokonaik sokféleségének megőrzése érdekében, különösen a fejlődő országokban.

Azon túl, hogy a termesztett növények diverzitásának háromnegyede már elveszett, a klímaváltozás veszélyezteti a kultúrnövények vadon növő rokonait is. A FAO becslései szerint 2050-ig a földi mogyoró, valamint a bab- és burgonyafélék vad rokonainak 22 százaléka kihalhat az éghajlatváltozás következtében.

A FAO szerint a változatosság növelésére tett erőfeszítéseknek jelentős szerepük lehet a 2050-re várhatóan 9 milliárdra növő világnépesség élelmezésében, hiszen az elmúlt években a terméshozamok növekményének 50 százaléka új vetőmagtípusokból származott.

"A termesztett növényeknek több ezer vadon növő rokonuk van..., s ezek olyan genetikai titkokat rejtenek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ellenálljanak a hőségnek, az aszályoknak, a sósságnak, az árvizeknek és a kártevőknek" - idézi a jelentés Jacques Diouföt, a FAO szenegáli főtitkárát.(f: hirszerzo.h)

Fizetések alakulása...

A 244 650 forintos cseh és a 232 960 forintos szlovák havi átlagfizetés megelőzi a 218 900 forint összegű magyart – áll a Workania állásportál által működtetett www.merces.hu fizetési felmérésében.

A felmérésből kitűnik, hogy az egyes pozíciószintek szerinti összehasonlításban majdnem minden kategóriában ugyanez a három ország közötti sorrend. Segédmunkásként a Csehországban elérhető átlagfizetés bruttó 144 500 forint, Szlovákiában 139 200, Magyarországon 113 600 forint. A szolgáltatási szférában a szakképzett munkaerők átlagfizetése Csehországban 189 600 forint, Szlovákiában 171 400 forint, Magyarországon 145 400 forint.

A középvezetők keresete is Csehországban a legmagasabb: 373 700 forint, ezt követi a 350 600 forintos magyar összeg, majd a 348 600 forintos szlovák. A felső vezetők Csehországban 684 400 forintot keresnek, Szlovákiában 660 000, Magyarországon 620 600 forintot.

A szektoronkénti bérek összehasonlítása alapján az derül ki, hogy a telekommunikációban és a gyógyszeriparban a magyar átlagfizetések a legmagasabbak a három ország között. A magyar telekommunikációs szektor átlagfizetése 387 400 forint, a cseh átlag 341 250, a szlovák 320 040 forint. A gyógyszeriparban is Magyarországon áll az élen, ebben a szektorban az átlagbér 338 400 forint, Csehországban 306 300, Szlovákiában 317 500 forint. Az utóbbi időkben sokat emlegetett autóiparban ugyancsak a cseh bérek vezetnek 270 ezerrel, a második helyen áll a magyar átlagbér 262 ezerrel, a szlovák pedig 258 ezer forint.
(f:MTI)

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár): "- Google Eszköztárral küldve"

2010. október 27., szerda

Díszmadár- és Dísznövény vásár

Nemzetközi Díszmadár-és Dísznövény vásár

Október 29. és 31. között rendezik meg a VIII. Nemzetközi Díszmadár-kiállítást.
A Pannónia Díszmadár és Díszállat Egyesület idén nyolcadszor rendezi meg a Nemzetközi Díszmadár-kiállítást, ahol ezernél is több kanári, egzotikus madár, kis-, közép- és nagypapagáj várja, hogy a közönség és a nemzetközileg elismert bírók testülete kiválassza közülük az év legszebb madarait. A szépségversennyel egybekötött kiállításra a magyarok mellett német, osztrák, belga, cseh, román, szlovák, kiállítók is érkeznek. (f:hírextra.hu)

Állampapír hozamok

Az alábbiakban a Magyar Államkincstár fiókhálózatában elérhető papírok közül gyűjtöttük össze néhányat. Ezeknél a hozamoknál a bankok, brókercégek gyakran magasabb hozamokat ajánlanak, ezért érdemes vásárlás előtt több ajánlatot begyűjteni.
Az egyes papírok hozamát több időpontra vetítve is közöljük, így lehetőség nyílik a változások figyelemmel kísérésére, a tendenciák nyomonkövetésére. Ne feledjék, hogy a hozamok alakulásában a futamidő csökkenése is szerepet játszik, ennek hatása főleg a rövidebb futamidejű papíroknál jelentős.

Hosszú lejáratra

Megnevezés lejárat EHM 2009.09.30. EHM 2009.10.07. EHM 2010.03.30. EHM 2010.08.03. EHM 2010.10.27.
2011/A 2011.02.12. 6,59 6,49 4,78 4,67 4,89
2011/B 2011.10.12. 6,60 6,60 4,95 5,10 5,00
2013/D 2013.02.12. 6,90 6,69 5,20 6,14 5,39
2015/A 2015.02.12. 7,05 6,90 5,85 6,25 5,75
2017/A 2017.11.24. 7,20 7,09 6,10 6,45 6,20
2019/A 2019.06.24.. 7,20 7,20 6,50 6,59 6,20
2020/A 2020.11.12. 7,29 7,09 6,20 6,64 6,39
2023/A 2023.11.24. 7,15 6,50 6,60 6,40


Rövid lejáratra

Diszkont kincstárjegy

D100
Értékpapír Lejárat EHM
2010.01.20.
EHM
2010.03.30.
EHM
2010.07.28.
EHM
2010.08.03.
EHM
2010.10.27.
D101215 2010.12.15. 5,58 4,82 4,81 4,82 4,35
D110105 2011.01.05. 4,74
D110112 2011.01.12. 4,84
D110119 2011.01.19. 4,97
D110126 2011.01.26. 4,81 4,83 4,82 5,08
D110406 2011.04.06. 4,82 4,81 5,08
D110601 2011.06.01. 4,82 4,81 5,08
D110727 2011.07.27. 5,13 4,82 5,06
D110921 2011.09.21. 5,07
f: bankweb.hu

PTI tájékoztató 2010.10.26

Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő
3530 Miskolc, Uitz B. u. 1. | 06/46-783-463 | msziki@gmail.com | www.farminfo.hu
Heti Online Hírlevél
2010-10-26


Tartalom
Átalakulások illetékmentessége
Tőzsdei részvények utáni osztalék adózása 2011-ben
Nyilatkozattételre felhívás adóellenőrzésben
Cégautó adó APEH üzemanyagelszámolás mellett
Reprezentáció egyéni vállalkozásban

Átalakulások illetékmentessége
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26.§/1/ g) pontja szerint illetékmentes a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmezésre szorul.

Ez a 2010 január 1-től élő szabály némi módosulást jelent az azt megelőző időszak szabályozásához képest, amikor is a gazdasági társaságok átalakulása önmagában illetékmentes volt. Jelenleg tehát illetékmentessége csak a kedvezményezett átalakulásnak van. Minden más esetben a jogutód ingatlanát, gépjárművét és egyéb illetékköteles dolgát, jogát átalakulással megszerző jogutód visszterhes vagyonátruházási illetéket is köteles fizetni.

A kedvezményes átalakulása feltételeit pedig a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23/a./ pontja tartalmazza, a következők szerint:
4.§ 23/a. kedvezményezett átalakulás: az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság (32/a. pont) vesz részt, ha
a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt, és legfeljebb azok együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint
b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutódokban,
c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be;

Az előbbi a) pont kíván külön értelmezést, illetve magyarra fordítást. Értelmezésünkben az a) pont a következő feltételeket jelenti, amelyek fennállása tehát szükséges az átalakulás illetékmentességének megállapításához:
1. A jogelőd és a jogutód és gazdasági társaság legyen. A „társaság” fogalma alá itt beletartozik a szövetkezet is, a teljes fogalmi kört a Tao. tv. 4.§ 32/a. pontja határozza meg. Ez rendben van.

2. A jogelőd tagja szerezzen részvényt, üzletrészt a jogutódban. Ez is rendben van.

3. A 10%-os pénzeszköz szerzése mint feltétel – már értelmezést igényel. Ha mind tag (részvényes) részt vesz a jogutódban is – akkor nem beszélhetünk „pénzeszköz szerzésről”. Az üzletrész akkor sem lesz pénzeszköz, ha a törzsbetétnek van pénzbeli hozzájárulásban megjelenő összetevője is. Igazából ez a „pénzeszköz” feltétel arra az esetre vonatkozik, ha a tag nem a teljes üzletrészével (részvényével) lép át a jogutód társaságba, hanem azt megosztja és az egyik rész pénzbeli megváltását kéri. Ha ez utóbbi aránya a részesedés 10%-át meghaladja, akkor már nem beszélhetünk kedvezményezett átalakulásról.

Tőzsdei részvények utáni osztalék adózása 2011-ben
Általában az osztalékot (Szja tv. 66.§/1/) kedvezően érintik a 2011-re adóváltozások, mert az eddigi 25%-os adómérték 16%-ra csökken. A 14%-os eho szabályai itt nem változnak.

Ellenben a tőzsdei társaságok által fizetett osztalék (Szja tv. 66.§/2/ a./) szabályai hátrányosan változnak. Eddig ez 10%-os szja-val adózott, most az általános szabályok szerint 16%-kal fog. Továbbá a módosítás szerint kiterjednek rá a 14%-os eho szabályai – eddig ezt sem kellett utána fizetni. Ez a benyújtott törvénytervezet szerinti állapot, amely még természetesen változhat.

Nyilatkozattételre felhívás adóellenőrzésben
Az adózó nyilatkozatától meg kell különböztetni azt a nyilatkozatot, amikor az adóhatóság más személyt hív fel a nyilatkozat megtételére. Ez esetben ugyanis a nyilatkozatot nem saját adóügyével kapcsolatban teszi az adózó, hanem más adózó adóvizsgálata kapcsán. Ennek megfelelően a nyilatkozattételt sem tagadhatja meg, illetőleg ha megtagadja, akkor a tanúvallomás megtagadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A vonatkozó szabály szerint az adóhatóság az adózót - a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózók adókötelezettségének, adóalapjának, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési támogatásának megállapítása, illetve ellenőrzése érdekében, az adóhatóság törvényben meghatározott eljárásának lefolytatásához - felhívásban nyilatkozattételre kötelezheti az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő adatról, tényről, körülményről.

A magánszemély, az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplő olyan adatról, tényről, körülményről, amely a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózó adókötelezettségének, adóalapjának, adókedvezményének, adójának vagy költségvetési támogatásának megállapítását, illetve ellenőrzését teszi lehetővé, az adóhatóság felhívására köteles tanúvallomást tenni.

A nyilatkozattétel csak akkor tagadható meg, ha az adózó vagy a magánszemély az eljárásban tanúként nem lenne meghallgatható, vagy a tanúvallomást megtagadhatná. Tehát alapesetben és főszabályként a nyilatkozattétel nem tagadható meg.

Cégautó adó APEH üzemanyagelszámolás mellett
Kérdésként merült fel, hogy az egyéni vállalkozónak, aki a személygépkocsi költségeit Apeh üzemanyagárral számolja el, utnyilvántartás alapján - kell-e cégautó adót fizetnie?

A válasz egyértelműen igen - kell fizetni, mivel az APEH üzemanyagár is költségelszámolásnak minősül.

Reprezentáció egyéni vállalkozásban
Az Szja tv. 11.sz.mell. I.17.pontja alapján a természetbeni juttatás (amelynek része a reprezentáció is) függetlenül annak adóköteles vagy mentes voltától, az egyéni vállalkozónál elszámolható költség. A törvény 69.§ (7) bekezdése határozza meg az adómentesség feltételeit. Ebben szerepel az 1%-os korlát. Azaz az egyéni vállalkozók esetében ez a jogszabályi hely jelenleg is lehetővé teszi a bevétel 1%-át meg nem haladó adómentes reprezentáció költségkénti elszámolását. Megjegyzem, a társaságok esetében valóban változott a jogszabály a reprezentációt illetően!

Impresszum: Dr. Kiss István mezőgazdasági szakértő online hírlevele. Készült az ADÓNET.HU Zrt. közreműködésével.
Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.

2010. október 26., kedd

MVH 160. sz. közlemény

Cím: 160/2010 (X.26.) számú MVH Közlemény
a közönéges búza 2010/2011. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlásról
Év/Sorszám: 2010. évi 160. számú
Típus:Hatálytalanító
Állapot:Hatályos

ÚMVP 67-68. sz. közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 68/2010. (X. 26.) közleménye

a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet alapján a kifizetési kérelem benyújtása során elszámolható gépekről, berendezésekről
2010.10.26.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 67/2010. (X. 26.) közleménye

a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében benyújtott Pályázatok minimum pontszámairól
2010.10.26. részletek

BÉT - 2010.10.26


BÉT - Áruszekció (2010.10.26.)
Termék/
Új elszámoló ár
(2010.10.25.)
Előző ár
(2010.10.18.)
Változás
határidő
(Ft)
(Ft)
(Ft)
EURÓ BÚZA2010. december
57 000
56 200
800
2011. március
59 300
59 300
0
2011. május
60 500
60 500
0
2011. augusztus
48 000
49 900
1900
TAKARMÁNYBÚZA2010. december
53 500
51 400
2100
2011. március
54 000
54 000
0
2011. augusztus
40 500
40 500
0
TAKARMÁYKUKORICA2010. november
47 510
46 750
760
2010. december
47 700
46 800
900
2011. március
48 700
49 000
-300
2011. május
51 600
51 600
0
2011. november
40 000
40 000
0
TAKARMÁNYÁRPA2010. december
47 000
47 000
0
OLAJNAPRAFORGÓ2010. november
119 000
114 500
4500
2010. december
116 000
112 500
3500
2011. március
119 500
116 000
2500
REPCE2010. november
102 500
102 500
0
2011. augusztus
99 000
99 000
0
Forrás: Világgazdaság