Oldalak

2010. október 25., hétfő

Energiaültetvény pályázatok...

Energiaültetvény-telepítési pályázat - csak 2011-ben?

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatással kapcsolatban rendkívül nagy az érdeklődés.

A támogatás célja, hogy:
- a mezőgazdasági területeken sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésével hozzájáruljon az élelmiszer-termékpályák stabilizálásához a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel
- alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget biztosítson
- mérsékelje a szél- és vízerózió, illetve belvizek okozta károkat
- az energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való használatának elterjesztéséhez
- mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást
- a betakarítási, telepítési műveletekkel foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére és hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához.

Tájékozódásunk szerint a 2013. december 31-ig megvalósuló ÚMVP hét éves időtartamának jelenleg a felénél tart, amelyre vonatkozóan az ÚMVP félidőben történő kiértékelésének meg kell történnie. Mivel négy alkalommal már meghirdetésre került a jogcím és a félidei kiértékelés még folyamatban van,ezért a jogcím következő megnyitásának várható időpontja 2011-re eshet.
Forrás: Fatáj, Agronapló

Nincsenek megjegyzések: