Oldalak

2017. december 31., vasárnap

Afrikai sertéspestis

Rövid idő alatt több európai országban számos afrikai sertéspestises (ASP) állatot találtak. Magyarországon egyelőre nem jelent meg a vírus, amely a környező országokban már nagy károkat okoz. A NÉBIH tanácsainak megfogadása kulcsfontosságú lehet annak érdekében, hogy a vírus továbbra se jusson be az országba. A hivatal összeállított egy 11 pontos listát, ami a betegség megelőzésének szempontjából fontos tanácsokat sorol fel és egy 12 pontos listát, amelyet a vadászoknak érdemes betartaniuk. A tanácsok, illetve az ASP-vel kapcsolatos további információk a NÉBIH honlapján találhatók: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

2017. december 29., péntek

Külterületi közút pályázatok

Újabb támogatásnak örülhetnek a vidéki önkormányzatok. A Vidékfejlesztési Program keretében első körben több mint 28 milliárd forintot biztosít a Miniszterelnökség a külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez. A nyertes pályázók kérelmei az ügyfélkapujukon hamarosan a „jóváhagyott” státuszba kerülnek, a támogatói okiratokat az érintettek elektronikus úton kapják meg.

BUÉK - 2018.


A világ igen bonyolult hely, és a véletlen nagy szerepet játszik
 a történések alakításában.  Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kíván.


                                             Dr. K i s s  István

Pszicholó

Az ezredforduló után legdinamikusabban fejlődő „szakág” a lovas (másnéven: ló-asszisztált vagy -facilitált, illetve -mediált) pszichoterápia. Itt a kezelés a ló–páciens–terapeuta háromszögében zajlik, amelyben a ló teljes értékű résztvevő (szakszóval: koterapeuta), segíti és előre viszi (facilitálja) a terápiás folyamatot. Amely a lovas sportok – így a futószáron vágtázó állat hátán végrehajtott akrobatikus gyakorlatokkal operáló lovastorna és a díjlovaglás – elemeit is tartalmazza. A nemzetközi terápiás szakma közmegegyezéses álláspontja szerint a ló és az ember közötti nonverbális interakcióra építő metódus a legtöbb pszichiátriai betegség kezelésére alkalmas: legyenek azok depresszív kórképek, szorongásos, személyiség- és viselkedészavarok vagy szenvedélybetegségek. Az állatok jótékony hatásába vetett hit ókori eredetű, már Homérosz is írt a vakságot gyógyító szent kutyákról. „Az állatasszisztált terápia kezdetének ugyanakkor az 1919-ben Washingtonban, a St. Elizabeth kórházban rendszeresített mentálhigiénés program tekinthető, amelybe háziállatokat is bevontak.

2017. december 28., csütörtök

T A L L Ó Z Ó...

Új önellenőrzési rendszer

A Földművelésügyi Miniszter által kiadott 28/2017. (V. 30.) FM rendelet szabályozza az önellenőrzés követelményrendszerét az élelmiszerláncban. A 2018. január 1-én hatályba lépő rendelkezés a komplex élelmiszer megfelelést célozza meg. A rendelet kiterjed minden élelmiszer-vállalkozásra, kivéve a kistermelőket. A követelményrendszerben előírt kötelezettségek figyelembevételével összeállított tervet kell meghatározni, amely tartalmazza papíralapú vagy elektronikus formában a felölelt időszakot, az önellenőrzés módszerét, igazolásának módját, a keletkezett dokumentumokat és megőrzésének idejét, az ellenőrzés tárgyát, valamint a követelményeket, a mintavétel vagy megfigyelés helyét és a végrehajtásért felelőst.

Erdőkár bejelentése

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény előírása szerint az erdészeti szakszemélyzet a tudomására jutott jelentősebb károsításokat köteles jelezni mind az erdőgazdálkodó, mind az erdészeti hatóság felé. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány innen tölthető le: http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
2017-től kizárólag a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága jogosult a kárbejelentő lapok befogadására. A kárbejelentő lapok beküldésére két lehetőség van: email-ben (szkennelve, aláírva) az erdovedelem@nebih.gov.hu címre vagy postai úton a Budapest, Pf. 345., 1370 levelezési címre tudják küldeni.

AMC pályázat

2017. december 15-től újabb 2 pályázati ablakban, 85 millió forintos keretösszegből, vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni. Az AMC pályázatára jelentkezhetnek a rendezvényeket szervező, magyar élelmiszerpiacot és gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci megjelenését erősítő, az agrárágazatunkat, avagy annak valamely szegmensét bemutató, fejlesztő, gazdasági társaságok, köztestületek, szövetségek, egyesületek, alapítványok és szakmai szervezetek, terméktanácsok. További részletek az AMC honlapján érhetőek el. A pályázattal kapcsolatosan a +36 (30) 198-2775-ös telefonszámon és a palyazat@amc.hu e-mailen kérhető további tájékoztatás.

Zártkert Program pályázat

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy 2017. december 18-án megjelent az önálló Zártkert Program pályázatának felhívása. A pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően a nemzeti forrásból finanszírozott Zártkert Program pályázatainak benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján 2018. január 2-án reggel 8 órakor nyílik meg. A pályázatokat 2018. január 31-én 23 óra 59 percig lehet benyújtani, illetőleg véglegesíteni.
A Zártkert Program 2018. évi pályázati felhívása itt érhető el, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján, ide kattintva érhető el. A pályázati felület ide kattintva érhető el.

Magyar Innovációs Nagydíj

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Beadási határidő: 2018. február 14., 17 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu

Bővebb információ: www.innovacio.hu

A KAP jövője

A Közös Agrárpolitika 2021 utáni rendszerére vonatkozó első hivatalos elképzeléseket – az előzetesen meghirdetett ütemezés szerint – 2017. november 29-én mutatták be. Az első közlemények és tájékoztatások alapján egyértelművé vált, hogy a következő szabályozási időszakban a hangsúly a rugalmas, igazságos és fenntartható közös agrárpolitika kialakításán lesz.
#aKAPjövője - Agro Napló - A mezőgazdasági hírportál:

Önfenntartó körfolyamatok

A nyugdíj alakulása...

Nagyításhoz kattintson a képre

2017. december 20., szerda

Új önellenőrzési rendszer

A Földművelésügyi Miniszter által kiadott 28/2017. (V. 30.) FM rendelet szabályozza az önellenőrzés követelményrendszerét az élelmiszerláncban. A 2018. január 1-én hatályba lépő rendelkezés a komplex élelmiszer megfelelést célozza meg. A rendelet kiterjed minden élelmiszer-vállalkozásra, kivéve a kistermelőket. A követelményrendszerben előírt kötelezettségek figyelembevételével összeállított tervet kell meghatározni, amely tartalmazza papíralapú vagy elektronikus formában a felölelt időszakot, az önellenőrzés módszerét, igazolásának módját, a keletkezett dokumentumokat és megőrzésének idejét, az ellenőrzés tárgyát, valamint a követelményeket, a mintavétel vagy megfigyelés helyét és a végrehajtásért felelőst.

Erdőkár bejelentése

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény előírása szerint az erdészeti szakszemélyzet a tudomására jutott jelentősebb károsításokat köteles jelezni mind az erdőgazdálkodó, mind az erdészeti hatóság felé. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány innen tölthető le: http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
2017-től kizárólag a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága jogosult a kárbejelentő lapok befogadására. A kárbejelentő lapok beküldésére két lehetőség van: email-ben (szkennelve, aláírva) az erdovedelem@nebih.gov.hu címre vagy postai úton a Budapest, Pf. 345., 1370 levelezési címre tudják küldeni.

AMC pályázat

2017. december 15-től újabb 2 pályázati ablakban, 85 millió forintos keretösszegből, vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni. Az AMC pályázatára jelentkezhetnek a rendezvényeket szervező, magyar élelmiszerpiacot és gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci megjelenését erősítő, az agrárágazatunkat, avagy annak valamely szegmensét bemutató, fejlesztő, gazdasági társaságok, köztestületek, szövetségek, egyesületek, alapítványok és szakmai szervezetek, terméktanácsok. További részletek az AMC honlapján érhetőek el. A pályázattal kapcsolatosan a +36 (30) 198-2775-ös telefonszámon és a palyazat@amc.hu e-mailen kérhető további tájékoztatás.

Óvár 50'

Nagyításhoz kattintson a képre

2017. december 19., kedd

Zártkert Program pályázat

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy 2017. december 18-án megjelent az önálló Zártkert Program pályázatának felhívása. A pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően a nemzeti forrásból finanszírozott Zártkert Program pályázatainak benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján 2018. január 2-án reggel 8 órakor nyílik meg. A pályázatokat 2018. január 31-én 23 óra 59 percig lehet benyújtani, illetőleg véglegesíteni.

Az alábbi támogatási célokhoz kapcsolódó beruházásokra valósulhatnak meg a fejlesztések:
 
1. külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés)
2. vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése)
3. villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése)
4. vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése
5. területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés
 
Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak valamelyik másik célterület fejlesztésével együtt!

A Zártkert Program 2018. évi pályázati felhívása itt érhető el, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján, ide kattintva érhető el. A pályázati felület ide kattintva érhető el.

T A L L Ó Z Ó...

Betlehemi jászolkiállítás

A csaknem negyedszázada indult rendezvényt idén régi-új helyszínén, a Vajdahunyadvárban láthatja a közönség. A Betlehemi jászolkiállítás autentikusan adja át az advent üzenetét: hogy karácsony ünnepén kire is várunk A beküldött pályamunkák változatos technikákkal és különböző alapanyagok felhasználásával készültek. A kiállított munkák sorában a jászolok mellett láthatók az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó egyéb alkotások is. A tárlat a Mezőgazdasági Múzeumban 2018. január 7-ig tekinthető meg.

Bővült a Nébih ügyfélprofil

2017. december 12-től több mint száz új, eddig csak papír alapon intézhető ügytípus elektronikus indításának lehetőségét kínálja a Nébih ügyfelei számára. A részletes ügykatalógus az – ügyfélkapus bejelentkezéssel igénybe vehető – Ügyfélprofil felületen érhető el. A Nébih ügyfelei a hivatal Ügyfélprofil felületén már az elmúlt években is számos ügyintézési funkciót használhattak. Az Ügykatalógusban nem csak az elektronikusan, hanem a kizárólag hagyományos módon, papír alapon indítható ügyek is megtalálhatók. Az ügyintézést segítő, a felület használatát ismertető részletes útmutató innen tölthető le.

Az Év Tanyája díjazása

Az Év Tanyája díjjal azokat az egyéni tanyagazdaságokat ismerik el, amelyek jó mintául szolgálhatnak más tanyák számára.  Az Év Tanyája” díjat elsőként idén adták át. Az Év Tanyája pályázat Bíráló Bizottsága 2017-ben megosztva két első helyezettet díjazott Fodor András tanyagazda Az Év Tanyagazdasága 2017. díjat, Szász István tanyagazda Az Év Hagyományőrző Tanyája 2017. díjat vehette át, Az Év Tanyája 2017 Közönségdíjban Bartolák Mária részesült.

Tovább drágultak a termőföldek

2017 első felében egy hektárnyi szántóterület átlagára 1 millió 428, a gyepterületek átlagára 1 millió 47 ezer forint volt. A gyümölcsösök hektáronkénti átlagára az idei év első felében 1 millió 531 ezer forint volt volt. A szőlő művelési ágba tartozó földek országos átlagára az év első hat hónapjában elérte a hektáronkénti 1 millió 779 ezer forintot. Az erdőterületek országos szinten hektáronként 921 ezer forintba kerültek. A szántó művelési ághoz tartozó földek esetében a haszonbérleti díjak országos átlaga 2017 első felében elérte a hektáronkénti 56 903 forintot.

Elegendő a hal

Lesz elegendő magyar hal az év végi ünnepekre, sőt a kiegyensúlyozott belföldi kínálat mellett jelentős mennyiség jut exportra is - közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal). Magyarországon az alaphal a ponty, a teljes fogyasztás mintegy 80 százalékát adja. Az év végi ünnepekre már keresett a harcsa, a süllő és a pisztráng, azok a szálkamentes halak, amelyek fogyasztása évközben még elenyésző. Az év végén fogy el Magyarországon az éves halfogyasztás 30-35 százaléka.

A KAP egyszerűsítése várható...

Könnyítheti a gazdák pénzügyi és adminisztratív terheit, illetve javíthatja versenypozícióikat az a jogszabálycsomag, amelyet most hagyott jóvá az Európai Parlament (EP). A Közös Agrárpolitika (KAP) négy alaprendeletének egyszerűsítéséről van szó. A változtatások január elsejétől léphetnek életbe.  A jogszabályi változtatásokkal a gazdálkodók nagyobb védettséget élvezhetnek a piaci kilengésekkel és természeti kockázatokkal szemben. A biztosítási szerződéseknél a kártalanítás 70 százalékos lesz, a gazdáknak pedig az eddigi 30 százalék helyett csak 20 százalék veszteséget kell majd igazolniuk. Egyszerûbben juthatnak a gazdák a brüsszeli pénzekhez:

Magyar Innovációs Nagydíj

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve - 26. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2017. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:

- a 2017. évi Ipari Innovációs Díj,
- a 2017. évi Agrár Innovációs Díj,
- a 2017. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
- a 2017. évi Fejlesztési Innovációs Díj és
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.

A díjak ünnepélyes átadására 2018. március végén kerül sor az Országházban.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le.

Beadási határidő: 2018. február 14., 17 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu

Bővebb információ: www.innovacio.hu

2017. december 18., hétfő

A várható élettartam és iskolázottság kapcsolata

Nagyításhoz kattintson a képre

A KAP jövője

A Közös Agrárpolitika 2021 utáni rendszerére vonatkozó első hivatalos elképzeléseket – az előzetesen meghirdetett ütemezés szerint – 2017. november 29-én mutatták be. Az első közlemények és tájékoztatások alapján egyértelművé vált, hogy a következő szabályozási időszakban a hangsúly a rugalmas, igazságos és fenntartható közös agrárpolitika kialakításán lesz.
#aKAPjövője - Agro Napló - A mezőgazdasági hírportál:

2017. december 17., vasárnap

Betlehemi jászolkiállítás

A csaknem negyedszázada indult rendezvényt idén régi-új helyszínén, a Vajdahunyadvárban láthatja a közönség. A Betlehemi jászolkiállítás autentikusan adja át az advent üzenetét: hogy karácsony ünnepén kire is várunk A beküldött pályamunkák változatos technikákkal és különböző alapanyagok felhasználásával készültek. A kiállított munkák sorában a jászolok mellett láthatók az adventi-karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó egyéb alkotások is. A tárlat a Mezőgazdasági Múzeumban 2018. január 7-ig tekinthető meg.

2017. december 15., péntek

Bővült a Nébih ügyfélprofil

2017. december 12-től több mint száz új, eddig csak papír alapon intézhető ügytípus elektronikus indításának lehetőségét kínálja a Nébih ügyfelei számára. A részletes ügykatalógus az – ügyfélkapus bejelentkezéssel igénybe vehető – Ügyfélprofil felületen érhető el. A Nébih ügyfelei a hivatal Ügyfélprofil felületén már az elmúlt években is számos ügyintézési funkciót használhattak. Az Ügykatalógusban nem csak az elektronikusan, hanem a kizárólag hagyományos módon, papír alapon indítható ügyek is megtalálhatók. Az ügyintézést segítő, a felület használatát ismertető részletes útmutató innen tölthető le.

Árak és bérek alakulása

Nagyításhoz kattintson a képre

2017. december 14., csütörtök

Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Nagyításhoz kattintson a képre

Az Év Tanyája díjazása

Az Év Tanyája díjjal azokat az egyéni tanyagazdaságokat ismerik el, amelyek jó mintául szolgálhatnak más tanyák számára.  Az Év Tanyája” díjat elsőként idén adták át. Az Év Tanyája pályázat Bíráló Bizottsága 2017-ben megosztva két első helyezettet díjazott Fodor András tanyagazda Az Év Tanyagazdasága 2017. díjat, Szász István tanyagazda Az Év Hagyományőrző Tanyája 2017. díjat vehette át, Az Év Tanyája 2017 Közönségdíjban Bartolák Mária részesült.

Tovább drágultak a termőföldek

2017 első felében egy hektárnyi szántóterület átlagára 1 millió 428, a gyepterületek átlagára 1 millió 47 ezer forint volt. A gyümölcsösök hektáronkénti átlagára az idei év első felében 1 millió 531 ezer forint volt volt. A szőlő művelési ágba tartozó földek országos átlagára az év első hat hónapjában elérte a hektáronkénti 1 millió 779 ezer forintot. Az erdőterületek országos szinten hektáronként 921 ezer forintba kerültek. A szántó művelési ághoz tartozó földek esetében a haszonbérleti díjak országos átlaga 2017 első felében elérte a hektáronkénti 56 903 forintot.

Jeles Napok - December


December - Karácsony hava
"Hideg, havas december, jó termést vár az ember."
Dátum
Névnap
Időjóslás
december 13.
Luca
Szent Lucának híres napja,
A napot rövidre szabja.
Ha Luca sárban jár,
A karácsony hóban áll.
december 25.
/Eugénia/
Karácsony
A zöld karácsony rossz,
Fehér húsvétot hoz.
december 27.
János
Ha János-nap borús,
A termés igen dús.
december 31.
Szilveszter
Ha Szilveszter nyugszik széllel,
Az újév derűvel kél fel.

T A L L Ó Z Ó...

Fontos határidő!

A 2018-as támogatási évre 2017. december 7. és 2017. december 31. között kell benyújtani a baromfi és a sertés állatjóléti támogatási kérelmeket. Ennek hiányában a 2018-as támogatási év egészében elveszíti a támogatási jogosultságot a tenyésztő. A támogatási kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok megtalálhatók az alábbi elérhetőségeken: sertések vonatkozásában a Magyar Államkincstár 54/2017. (IV. 25.) számú közleménye, melynek kitöltéséhez a segédlet ad iránymutatást, baromfiállományok tekintetében pedig az 55/2017. (IV. 25.) számú közlemény és a segédlet alkalmazható.

Vadászkamarai választás

A 2017. december 11-ei, rendkívüli küldöttközgyűlésén 197 igennel, 9 nemmel és 1 érvénytelen szavazattal, ellenjelölt nélkül választották meg az Elnökség jelöltjét. A posztra Bajdik Pétert, a Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályának vezetőjét választották. A közgyűlésen egyebek mellett elfogadták a hatvani Vadászati Múzeum átvétele miatt szükséges alapszabály-módosításokat és az intézményt működtető kft. alapító okiratát is.

Megtorpanás az agrárbizniszben

Összesen 2,1 százalékkal csökkent az idén a hazai mezőgazdaság kibocsátásának értéke. Ezzel megtört az évek óta tartó növekedési trend. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a növénytermelés és az állattenyésztés teljesítménye is csökkent.  A növénytermelésben 8,6 százalékos, az állattenyésztésben 3,2 százalékos volumen-visszaesés következett be. A termelési tényezők jövedelme 3,9, a vállalkozói jövedelem több mint 11%-kal csökkent.
Itt a hivatalos adat - Megtorpanás az agrárbizniszben:

Az Év Bortermelője

Az Év Bortermelője díj 27 éves történetében először nyert borász a Mátrai borvidékről. Szőke Mátyás kiváló boraival és a rengeteg munkával elért szerteágazó életművével méltán érdemelte ki az elismerő címet – írja a Magyar Bor Akadémia közleményében. A Szőke Pincészet legkiemelkedőbb borait Chardonnay, Muscat Ottonel, Irsai Olivér, Merlot fajtákból készíti. A hazai borkereskedőkön kívül két nagykereskedő cég a tengerentúlon is forgalmazza boraikat.

Borváros...

Európa egy eldugott részén létezik egy földalatti város, amelyben bor van, amerre a szem ellát. Minden utca egy szőlőfajta nevét hordozza, mint a Pinot vagy a Cabernet Sauvignon. A látogatók lassan haladnak autóikkal és kerékpárjaikkal az útvesztőben, ahol az általános forgalmi szabályok érvényesek. A moldvai Mileștii Mici büszkén viseli a világ legnagyobb borospincéje címet – írja a National Geographic.  A borospincét azután alakították ki, hogy az egykor a helyén működő mészkőbánya az 1960-as évek második felében bezárt. A 240 kilométer hosszú földalatti területen mindig 10 Celsius-fok alatti a hőmérséklet, amely nélkülözhetetlen a jó borok érlelésében.

2017. december 13., szerda

Elegendő a hal

Lesz elegendő magyar hal az év végi ünnepekre, sőt a kiegyensúlyozott belföldi kínálat mellett jelentős mennyiség jut exportra is - közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal). Magyarországon az alaphal a ponty, a teljes fogyasztás mintegy 80 százalékát adja. Az év végi ünnepekre már keresett a harcsa, a süllő és a pisztráng, azok a szálkamentes halak, amelyek fogyasztása évközben még elenyésző. Az év végén fogy el Magyarországon az éves halfogyasztás 30-35 százaléka.

A KAP egyszerűsítése várható...

Könnyítheti a gazdák pénzügyi és adminisztratív terheit, illetve javíthatja versenypozícióikat az a jogszabálycsomag, amelyet most hagyott jóvá az Európai Parlament (EP). A Közös Agrárpolitika (KAP) négy alaprendeletének egyszerűsítéséről van szó. A változtatások január elsejétől léphetnek életbe.  A jogszabályi változtatásokkal a gazdálkodók nagyobb védettséget élvezhetnek a piaci kilengésekkel és természeti kockázatokkal szemben. A biztosítási szerződéseknél a kártalanítás 70 százalékos lesz, a gazdáknak pedig az eddigi 30 százalék helyett csak 20 százalék veszteséget kell majd igazolniuk. Egyszerûbben juthatnak a gazdák a brüsszeli pénzekhez:

Fontos határidő!

A 2018-as támogatási évre 2017. december 7. és 2017. december 31. között kell benyújtani a baromfi és a sertés állatjóléti támogatási kérelmeket. Ennek hiányában a 2018-as támogatási év egészében elveszíti a támogatási jogosultságot a tenyésztő. A támogatási kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok megtalálhatók az alábbi elérhetőségeken: sertések vonatkozásában a Magyar Államkincstár 54/2017. (IV. 25.) számú közleménye, melynek kitöltéséhez a segédlet ad iránymutatást, baromfiállományok tekintetében pedig az 55/2017. (IV. 25.) számú közlemény és a segédlet alkalmazható.

2017. december 12., kedd

Vadászkamarai választás

A 2017. december 11-ei, rendkívüli küldöttközgyűlésén 197 igennel, 9 nemmel és 1 érvénytelen szavazattal, ellenjelölt nélkül választották meg az Elnökség jelöltjét. A posztra Bajdik Pétert, a Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályának vezetőjét választották. A közgyűlésen egyebek mellett elfogadták a hatvani Vadászati Múzeum átvétele miatt szükséges alapszabály-módosításokat és az intézményt működtető kft. alapító okiratát is.

T A L L Ó Z Ó...

Alternatív élelmiszerek

Európa tudományos akadémiái szerint sürgős lépésekre lenne szükség az élelmezés- és táplálkozásbiztonság területén: Európának változtatnia kell táplálkozási szokásain, ha meg akar birkózni a klímaváltozással, illetve annak egészségügyi kihívásaival. A tudósok ennek jegyében a tengeri élelmiszerek arányának növelését ajánlják, valamint felhívják a figyelmet a laboratóriumban előállított húsban, illetve a rovarokban rejlő lehetőségekre. Az állásfoglalás felszólítja a döntéshozókat, hogy lépjenek fel a magas kalóriatartalmú ételek fogyasztását ösztönző élelmiszerárakkal szemben, és vezessenek be a megfizethető táplálkozást elősegítő új, ösztönző elemeket. Fontos kérdésnek nevezi az állásfoglalás az állattenyésztésnek az üvegházhatású gázok kibocsátásában játszott szerepét. A kutatók szerint ennek csökkentéséhez az állattenyésztésben bevezetett változtatások is hozzájárulhatnak. Úgy vélik, hogy az állati fehérje hagyományos formáinak vannak olyan alternatívái, amelyeket Európa is fontolóra vehet.

Biztonságos iskolakertek

Az Iskolakertekért Alapítvány – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) közreműködésével – meghirdeti az iskolakerti talajok ingyenes bevizsgálásának 2018. évi tavaszi körét. A talajvizsgálatok kiterjednek a talajok alap paramétereire (humusztartalom, kémhatás, összes sótartalom, mésztartalom), makro és mikro tápelem ellátottságára, valamint a 19 leggyakrabban előforduló nehézfém vizsgálatára. Szennyezettség esetén a növénytermesztési idény végén a talajvizsgálatok növényvizsgálatokkal egészülnek ki, melyek a szennyeződések megjelenését vizsgálják a termesztett növényekben. Pályázni a mellékelt pályázati adatlap beküldésével lehet, amelyet – értelemszerű kitöltést követően – az info@iskolakertekert.hu elektronikus levélcímre szükséges eljuttatni.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás az Iskolakertekért Alapítvány honlapján található

Téli élelmiszerlánc-ellenőrzés

Idén december 1-jétől 31-éig tart az immár hagyományosnak számító téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Az ország teljes területére kiterjedő akció során a szakemberek többek között az ünnepekhez kötődő termékeket, illetve az ilyenkor kiemelt forgalmat bonyolító kereskedelmi egységeket és vásárokat vizsgálják. A kiemelt termékek között egyaránt megtalálhatóak a hal és haltermékek, a virsli, a különböző édesipari termékek, vagy épp a borok és a pezsgők. Az ellenőrök fokozott figyelmet fordítanak emellett a szezonális zöldségek és gyümölcsök származásának, eredetének és nyomon követhetőségének ellenőrzésére is.

Kukorica posztregisztrációs fajtakísérlet

Lezárult a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Gabonatermesztők Országos Szövetségének idei kukorica-posztregisztrációs fajtakísérlete. A fajtakiválasztás egyik alappillére volt, hogy a 2017-ben újonnan regisztrált, a piacon még bizonyítani nem tudó hibrideknek is megteremtsék az esélyt a versenyben való részvételre azáltal, hogy az állami elismerés után közvetlenül beemelték őket a kísérletbe. Az idei posztregisztrációs kísérletről idén készült egy összefoglaló kiadvány, amelyet innen tölthetnek le az érdeklődők.

Pályázati tájékozató

A gazdák vidékfejlesztési beruházásainak eredményes megvalósítása érdekében 2017. december 7-én tájékoztatót jelentetett meg az EMVA Irányító Hatóság. Az iránymutatásból kiderül, hogy a nyertes pályázók a fejlesztéseik során felmerülő kérdésekben hogyan járhatnak el a gyakorlatban. A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről megjelent tájékoztató itt érhető el.