Oldalak

2015. november 28., szombat

A felügyeleti díj bevallásáról...

2015. december 30-ig helyesbítő bevallást kell tenniük a napi fogyasztási cikket értékesítő üzleteknek.
A helyesbítő felület várhatóan december második hetétől lesz aktív, a beküldés megkönnyítése érdekében – a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazók kivételével – lehetőség lesz a bevallási rendszer által, az eredetileg feltüntetett árbevételi adatok ezrelékes díjszabás alapján újrakalkulált díj elfogadására is. A megállapított felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék alkalmazása nélkül kell majd befizetni a hivatalnak.
A helyesbítés azokat az élelmiszerlánc szereplőket érinti, melyek felügyeleti díj kötelezettségét – részben vagy teljes egészében – korábban a napi fogyasztási cikk értékesítéséből származó előző évi nettó árbevételük függvényében sávos díjszabás alapján állapították meg.
A díj mértéke – a korábbi évekhez hasonlóan – ismét egységesen a díjköteles tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított előző évi árbevétel 0,1%-a minden szektorban (pl. a termelésben, az élelmiszer-feldolgozásban vagy a vendéglátásban). A helyesbítő felület várhatóan 2015 december második hetétől lesz aktív, a NÉBIH a honlapján folyamatosan közzéteszi a módosítással kapcsolatos aktuális információkat.A helyesbítés beküldésének megkönnyítése érdekében lehetőség lesz a bevallási rendszer által, az eredetileg feltüntetett árbevételi adatok ezrelékes díjszabás alapján újrakalkulált díj elfogadására is.
Kivételt képeznek ez alól a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó termelők, vállalkozások stb.: esetükben a helyesbítő bevallás során a díjszámítás alapja a 2014-es naptári év.
A helyesbítést követően megállapított felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék alkalmazása nélkül kell megfizetni a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 célszámlájára. A korábban beadott 2015. évi bevallás alapján befizetett felügyeleti díj összege természetesen beszámítható a helyesbítés során megállapított díjba.
A bevallással kapcsolatos kérdésekben a NÉBIH Felügyeleti-díj Ügyfélszolgálata a 06-1/336-9024-es telefonszámon, vagy a felugyeletidij@nebih.gov.hu elektronikus levélcímen áll az ügyfelek rendelkezésére.

2015. november 27., péntek

Nem termő és termő ültetvények kezelése az agrárkár-enyhítési rendszerben!

Az agrárkár-enyhítési rendszerben a hozamadatok meghatározásánál speciális szabályok alkalmazandóak a nem termő és termő ültetvények viszonylatában.

A még november 30-ig benyújtható kárenyhítő juttatás iránti kérelem beadása kapcsán az ültetvénnyel rendelkező termelők figyelmét az alábbiakra hívjuk fel:
- A termőre fordult ültetvény hozameredményei nem hasonlíthatóak, illetve vonhatóak össze a korábban még nem termő ültetvény hozamadataival.
- A nem termő ültetvényterületek sem a referencia-időszakban, sem a tárgyévben nem képezik az üzemi szint részét, ezért azok területeit a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben nem kell feltüntetni.
Tekintettel arra, hogy az elektronikus kérelembenyújtó felület az ültetvény termőre fordulására vonatkozóan jelenleg még nem rendelkezik információval, a nem termő területek bejelentésére és a kérelem módosítására egyedi megkeresés alapján van lehetőség. A kárenyhítő juttatás iránti kérelem módosítására vonatkozó igényeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján http://www.mvh.gov.hu/kerdes-feltevese menüpont alatt indított megkeresést követően az MVH egyedileg kezeli. Az MVH erről szóló tájékoztatója itt olvasható. Az MVH kérelembenyújtásra szolgáló internetes felülete ügyfélkapus beazonosítást követően itt érhető el.
A módosítási igények határidőn belül történő kezelhetősége érdekében a károsult gazdáknak javasoljuk, hogy a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet minél hamarabb nyújtsák be. A végső, 2015. november 30-án lejáró határidőn belül a kérelmet többször is lehet módosítani.

2015. november 22., vasárnap

Pályázat az állattenyésztési ágazat fejlesztésére

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése” című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás. A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A támogatás keretösszege 5,6 milliárd forint. A pályázatok benyújtása szakaszosan történhet.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:
- 2015. december 20. - 2016. január 20.
- 2016. április 20. - 2016. május 20.
- 2016. augusztus 21. - 2016. szeptember 21.
- 2016. december 20. – 2017. január 20.
- 2017. április 20. – 2017. május 20.
- 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

A pályázati kiírás és mellékletei elérhetők:www.palyazat.gov.hu

2015. november 21., szombat

*MI VAN AZ ÉTOLAJOS FLAKONBAN?*

Étolaj finomítás, azaz mi van a napraforgós flakonban? Sokszor
találkozunk azzal a problémával, hogy valakinek az egészsége leromlik,
hirtelen és minden látható ok nélkül..TOVÁBB >>
http://www.netextra.hu/mi-van-az-etolajos-flakonban/

2015. november 20., péntek

Pályázati határidő hosszabbítás

A gazdálkodók érdekeit figyelembe véve a Miniszterelnökség meghosszabbítja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent pályázatok benyújtásának határidejét. A kérelmeket egységesen 2015. december 31-ig elektronikus úton küldhetik be az érintettek.
Az érintettek a felhívásokra 2015. december 7. helyett, 2015. december 31-ig kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

2015. november 18., szerda

A gabonapiaci helyzet...

Itthon kisebb, de globálisan nagy változásokat láthattunk a gabonaárakban a 46. héten. Világszerte nagy vagy még nagyobb mértékben estek az árak. Hazánkban ebből nem sokat érzékeltünk, sőt a kukoricapiac történései felfelé húzták a Magro Gabonaindex (MGX) értékét a 46. héten. A további részletekről, a hazai, illetve külföldi árutőzsdék történéseiről az alábbiakban olvashat. Részletesebb adatokért és a legfrissebb MGX-értékekért pedig kattintson ide>>.

Bár hivatalosan még nem, de nagyon a végéhez közeledik a kukorica betakarítása Magyarországon. A piac élénk és kissé kaotikus. Az eladók és vevők árelképzelései ugyanis – enyhén szólva - nem minden esetben fedik egymást. A játszmában időlegesen (?) az eladók kerültek fölénybe, mert drágul a kukorica prompt ára. A 46. héten mintegy 1.5 százalékos volt a növekedés és az árszint már meghaladta a 44 ezer forintot. Egészen pontosan 44.002 forint volt az átlagár a Magro.hu fizikai piacán.
Némileg (1 százalékkal) csökkent viszont a decemberi kukorica ára és 46.900 forinton zárta a hetet a BÉT-en. Hasonlóképpen és hasonló mértékben lett olcsóbb az időben később lejáró kukorica ára is.
Globálisan is lefelé mozdultak az árak. Párizsban (MATIF/EURONEXT) például 5 százalékos, tehát kisebb fajta zuhanást láthattunk. Ennek eredményeként 167 euróig ereszkedett vissza a januári kukorica ára, de olcsóbb lett a márciusi kurzus is.

A múlt héthez hasonlóan ismét csökkent a kukorica fronthavi kurzusa Chicagóban (CBOT/CME) is. Egy 3 százalékos esést közben egy éves mélypontját érte el a múlt hét közepén az árfolyam. Azóta ugyan leheletnyit erősödött, de a 142,5 dolláros tonnánkénti ár biztosan nem tölti el elégedettséggel a termelőket. Hasonló utat járt be egyébként a márciusi termény ára is.

Növényvédelmi gépek felülvizsgálata

A növényvédő gépek műszaki felülvizsgálatára adott újabb, 2016. januári törvényi határidő:
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2013/07/20130727095855173000000344.html

2015. november 16., hétfő

AKG-ÖKO

Megjelentek az AKG és ÖKO pályázati felhívások dokumentációinak módosításai, melyek az alábbi linken elérhetőek:

AKG: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4524 
ÖKO: https://www.palyazat.gov.hu/node/56693 

Szakkönyv tallózó...

Zámbó Sándor - Mátray Árpád: A biobaromfi tartása
A mű célja, hogy a teljes értékű, egészséges baromfihús- és tojástermelés lehetőségeit adja át azoknak, akik az ökológiai baromfitartással kívánnak foglalkozni.

Mihók Sándor: Tyúk, gyöngytyúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd
A kötet a tyúk, gyöngytyúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce és a lúd fajtáit mutatja be, azonos elvek alapján, egységes szerkezetben. Származásukon, eredetükön kívül megismertet a fajok és fajták értékmérő tulajdonságaival is.
Bogenfürstn Ferenc: Kacsák
A Kacsák című kézikönyv a teljesség igényével íródott. A házikacsa származását, fajtáit, tojás- és hústermelését, takarmányozását valamint tenyésztését mindenki számára közérthetően mutatja be a szerző.
Dr. Gippert Tibor - Kőrösiné Dr. Molnár Andrea: A baromfi takarmányozása intenzív és szabadtartásban
Elsősorban az árutermeléssel foglalkozó, belterjes baromfitartást művelő kezdő és gyakorlott baromfitartók, takarmánygyártók tudását kívánjuk bővíteni, de alapismereteket szeretnénk nyújtani az újszerű, alternatív, szabadtartással foglalkozó termelőknek, valamint a hagyományos baromfitartóknak.
Szabó András, Karácsonyi Dezső: A strucc tartásának, tenyésztésének alapelvei
Az egzotikumok világába tartozó állat a magyar természeti viszonyok között is jól érzi magát. A sturcc tartásáról szóló szakmai anyag az első magyar nyelven megjelent komolyabb kiadvány, ami a tenyésztők gyakorlati munkáját segíti.
Beata & Leopold Peitz: Tyúktartás
Akkor lesz szép baromfiudvarunk, ha a tyúkok igényeit ki tudjuk elégíteni, van kényelmes, ülőrúddal, tojófészkekkel ellátott istállójuk, kifutójuk, homokfürdőre alkalmas területük, és elegendő, vitaminokban gazdag takarmányuk, friss ivóvizük és kellemes kapirgálóhelyük, de észrevesszük azt is, ha valamelyikkel baj van.


 

2015. november 13., péntek

Közeljövőben várható pályázatok a zöldség-gyümölcs ágazatban

A következő hónapokban több pályázat is megjelenik a zöldség-gyümölcs ágazatban megvalósuló fejlesztések támogatására, amelyeken az egyéni gazdálkodók mellett részt vehetnek a termelői értékesítő szervezetek (tész) és termelői csoportok is.

Még decemberben megjelenik a 32 milliárd forintos keretösszegű, technológiai fejlesztéseket támogató kiírás, amely a megújuló energiaforrások között kiemelt célként kezeli a geotermikus energia hasznosítást. 
Januárban várható a kertészeti gépbeszerzéseket támogató pályázat kiírása, amelyen az előzőhöz hasonlóan a pályázati értékhatár egymilliárd forint lesz.
A következő pályázaton az ültetvénytelepítéshez, a kedvezőtlen időjárási károk megelőzését célzó beruházásokhoz, az öntözőrendszerek fejlesztéséhez kérhetnek támogatást a gazdálkodók. Erre 22 milliárd forintos keret áll majd rendelkezésre. 
2016 első felében pedig megjelenik az üveg- és fóliaházak létesítését segítő felhívás 30 milliárd forintos keretösszeggel. 
A gyógynövénytermesztők számára összesen 3 milliárd forint áll majd rendelkezésére új ültetvények telepítésére és a meglévők felújítására.

Mezőgazdasági árak...

Nagyításhoz kattintson a képre

2015. november 12., csütörtök

Referenciaárak 2015

Megjelent a földművelésügyi miniszter közleménye a 2015. kárenyhítési év kárenyhítő juttatás iránti kérelméhez felhasználható referenciaárakról és átlaghozam-adatokról.
A kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása során ezen ár és hozam adatok felhasználásával állapítható meg adott növénykultúra tárgyévi, valamint referencia-időszakbeli hozamértéke. A kettő különbözete, azaz a hozamérték-csökkenés adja a kárenyhítő juttatás megállapításának alapját. A hozamérték-csökkenés legfeljebb 80%-a támogatható az állam által, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. Biztosítás nélkül az egyébként járó kárenyhítő juttatásnak csak a fele nyújtható.

 A 2015. kárenyhítési év referenciaára, valamint a 2015. évi egységes kérelemben megjelölt területnagyság és az agrárkár-megállapító szerv által leigazolt hozam adatok szolgálnak a tárgyévi hozamérték kiszámításának alapjául.

Az átlaghozam-adatok tekintetében a 2015. kárenyhítési év átlaghozam-adatai az esetben szükségesek, amikor a termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig az adott növénykultúra területének legfeljebb csak 50 %-án végezte el a betakarítást. Ha pedig a károsult gazda az adott növénykultúrára vonatkozóan nem rendelkezik a referencia-időszak egy vagy több évének bejelentett hozamadatával, akkor az adott növénykultúrára és az adott évre vonatkozóan az elektronikus benyújtó felületen elérhető, most megjelent átlaghozam-adatok alapján képződnek automatikusan a referencia-időszak adatai. Azon esetekben, ahol az országos mellett megyei átlaghozam-adatok is megjelenítésre kerültek, ott a megyei adatokkal kell számolni.

Az összetett számításoknak a módjáról a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 3. melléklete rendelkezik. Ugyanakkor a 2015. kárenyhítési évtől a számítást az elektronikus rendszer végzi el a termelő és a hatóságok helyett, a károsult gazdák ugyanis idén novembertől elektronikus úton tudják benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) erre szolgáló internetes felülete ügyfélkapus beazonosítást követően elérhető el ezen a linken. A kárenyhítő juttatás iránti kérelem november 30-ig nyújtható be, a benyújtási határidőn belül a kérelmet többször lehet módosítani. 2016 márciusában az MVH dönt a kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről – a földművelésügyi miniszter által jóváhagyott kifizetési terv alapján.

Fendt...

Az Év Traktora díj nyertese a Fendt 1050 Vario lett. Az alábbiakban megtudhatja, milyen újításoknak köszönheti a győzelmet.
Az Agritechnica 2015 kiállításon, Hannoverben adták át az Év Traktora díjat, melynek nyertese a Fendt 1050 Vario lett. A típus debütálását az Agroinform.hu is méltatta, a cikk IDE kattintva olvasható. A több mint három és fél méter magas traktor győzelméhez nagyban hozzájárultak azok az innovatív megoldások, melyeket a járműbe beépítettek.

Gazdálkodjon eredményesen

Innovatív döntéselőkészítő eszköz a növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók számára – Szántóföldi Költség-összehasonlító webalkalmazás a leglátogatottabb hazai mezőgazdasági hírportálon.
A Dow AgroSciences Hungary Kft. támogatásával és az Agrárgazdasági Kutató Intézettel karöltve az Agroinform.hu elkészítette az agrármédiában egyedülálló Költség-összehasonlító webalkalmazást, amellyel célja segíteni a hazai szántóföldi növénytermésztőket, hogy minél egyszerűbben és eredményesebben tervezhessék meg kiadásaikat, optimalizálhassák pénzügyeiket a legjobb terméshozamok elérése érdekében, ezáltal pedig növelni tudják versenyképességüket.

2015. november 10., kedd

A gazdatársadalom fiatalítása

Az FM Sajtóiroda tájékoztatója szerint a  kormány és a szakminisztérium számára egyaránt fontos a fiatal mezőgazdasági termelők jelentős támogatása, mert az agráriumban dolgozók elöregedése miatt elengedhetetlen az utánpótlás.
A Földművelésügyi Minisztérium az új támogatási rendszer kialakításakor üdvözölte, hogy a Közös Agrárpolitika első pilléréből is támogatni lehet a fiatal gazdákat, így a pályázatos vidékfejlesztési forrásokon felül a közvetlen támogatásokból normatív úton is részesedhetnek a mezőgazdasági tevékenységbe fiatalon belekezdők. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az alaptámogatáson valamint a zöldítési komponensen felül - amelyek összege közel 69 ezer forint hektáronként – a fiatal gazdák még további mintegy húszezer forinthoz juthatnak hozzá. Így 90 hektár területi maximumig összesen közel 90 ezer forintot kaphatnak hektáronkénti támogatásként.
2015-ben a fiatal mezőgazdasági termelők mintegy 154 000 ezer hektárra igényeltek támogatást, a beérkezett adatok alapján az átlagos üzemméret 15 hektárt tesz ki. A teljes tagállami támogatási keretből a fiatal gazdák mintegy 0,75 százalékkal részesülhetnek, ez közel 10,1 millió euró plusztámogatást jelent számukra, több mint 3 milliárd forint értékben.
A 2007 és 2015 közötti európai uniós költségvetési ciklusban összesen mintegy 91,5 milliárd forintos összegben kaptak támogatást a hazai fiatal gazdák a vidékfejlesztési forrásokból

2015:Kedvező a bortermelőknek

Az eddig leszüretelt szőlő mennyisége és minősége alapján az átlagosnál jobb évjáratra számíthatnak a bortermelők, a szőlőbetegségek nem csökkentették a szüretelhető mennyiséget, nem rontották a minőséget.
A termésátlag 84 mázsa, míg tavaly 74 mázsa volt hektáronként, így az idén 3-3,5 millió hektoliter bor kerülhet a pincékbe. Az ágazat évente 29 millió eurót, azaz 8,5 milliárd forintot használhat fel különböző jogcímeken, amely az ágazatban a legjelentősebb támogatás a rendszerváltás óta. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása jogcímen több mint 41 milliárd forintot kaptak a termelők, amely mintegy 20 000 hektár szőlőültetvény megújítását tette lehetővé.
Az Európai Unió költségvetési ciklusától eltérő, 2013-2018 közötti támogatási időszakban az ágazatban a rendelkezésre álló 119 millió eurós összes forrásból jelenleg 103 millió euró támogatás kifizetése, vagy lekötése történt meg.
A jelenlegi SAPS rendszeren alapuló alaptámogatási rendszer továbbvihető 2020 végéig, amelynek értelmében egységes hektáronkénti átalánytámogatást kaphat minden szőlőtermelő gazdálkodó.
Az agrár-környezetgazdálkodási programmal kapcsolatban  új alapokon, 2016. január 1-től indul újra a támogatás. A támogatási kérelmeket 2015. november 7. és 2015. december 7. között lehet benyújtani. Az ökológiai gazdálkodásra fordítható keret meghaladja a 63 milliárd forintot.
A jövedéki törvény újrafogalmazása hamarosan megtörténik, s a bortermelők véleményét is figyelembe veszik. Az osztrák, olasz minta alapján elfogadták azt, hogy akik kisebb mennyiségben állítanak elő bort, azoknak jelentősen könnyítik az adminisztrációs terheit.

Szakkönyv tallózó...

Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária: Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés
Még a fejlett országokban is, ahol az élelmiszer-biztonság általában megfelelő, egyre újabb és újabb botrányok keltik azt az érzést a fogyasztókban, hogy kiszolgáltatottak, és nem részesülnek megbízható védelemben sem a termékek biztonságát, sem minőségét illetően.
Kovács Ferenc - Bíró Géza: Élelmiszer-biztonság EU-szabályozás
Egy kötetben két művet találhat az olvasó, ha kezébe veszi Biró Géza és Biró György szakszerű igényességgel összeállított könyvét. A szerzők az élelmiszerek mikrobiológiai és kémiai-toxikológiai tudományával ismertetik meg az érdeklődőket. 
Táplálkozás-egészségügy
A könyv az élelmiszerek mikrobiológiai és kémiai-toxikológiai tudományával ismerteti meg az olvasót. A kiadvány az orvostan-hallgatókon és egyéb felsőoktatásban résztvevőkön kívül, az érdeklődő nagyközönségnek is szól.


2015. november 7., szombat

A nyugdíjról...

Nagyításhoz kattintson a képre

Ismerkedjünk az új vadászati törvénnyel...

Az új vadászati törvény egyes rendelkezései már 2016. január 1-jén hatályba lépnek; a törvény összes passzusa pedig 2017. március 1-jén.
Fontos újdonság az új törvényben a tájegységi vadgazdálkodási szemlélet előtérbe helyezése. A trófeagazdálkodásban a korábbi szemléletet állítják vissza, arra ösztönözve a vadászokat, hogy megfontoltan ejtsék el a vadat. A vadkár rendezése is új alapokra kerül, és leépítettek számos bürokratikus szabályt.

Az új jogszabálynak tükröznie kellett, hogy a természeti körülmények megváltoztak. Módosult például az éghajlat, a vadállomány, a vadászati szokások és földtulajdonosok összetétele is.
Az új törvény célja, hogy kedvezőbb feltételeket teremtsen a vad és a vadász, a természet és a gazdák számára egyaránt.
Például eltörlik az egyéni lőjegyzéket, módosítják a fegyvertörvényt. Az új vadászati törvény kinyit olyan lehetőségeket is, amelyek fontosak a magyar vadászati kultúra szempontjából, ilyen a rekreáció.
A teljes törvény 2017 március 1-jén lép életbe. Ekkor indul az új vadgazdálkodási üzemtervi ciklus, amely a korábbi 10 év helyett  20 éves időtartamú lesz az ökológiai és vadgazdálkodási szempontok miatt.
Az új vadászati törvény a vadkár megelőzése érdekében együttműködésre ösztönzi a vadászokat és a földhasználókat. A gazda által viselt vadkár  aránya változott a korábbi 5-ről, 10 százalékra. Ugyanakkor a gazdálkodó vadkárviselési aránya lehet nulla százalék is, amennyiben a kilövési tervet nem teljesítette a vadgazdálkodó.
Az 1996-os vadászati törvény sarokpontjait a jogalkotó megtartotta, a 20 éves gazdálkodási tapasztalatból pedig olyan módosításokat épített be a mostani törvénybe, amelyek a magyar vadgazdálkodás számára hasznosak. Ezek közül kiemelendő, hogy a vad továbbra is állami tulajdonban maradt, a minimális vadászterület 3 ezer hektár maradt, a vadászati jog pedig a földtulajdon elválaszthatatlan része.

2015. november 6., péntek

Jeles Napok - November

 November - Szent András hava

"Tél elejét szabja Szent Erzsébet napja"

Dátum
Névnap
Időjóslás
november 1.
/Marianna/ Mindenszentek
Ha esős Mindenszentek,
Sok hó lesz rá, figyeljetek!
november 11.
Márton
Márton-napkor ha a lúd jégen áll,
Karácsonykor térdig sárban jár.
Ha Márton napja ködös,
zűrzavaros tél lesz,
Ha pedig hideg, száraz tél.
A Márton-lúd melle csontja
Ha világos, hó lesz,
Ha fekete, eső.
november 19.
Erzsébet
Ha Erzsébet megrázza pendelyét,
Leesik az első hó.
november 25.
Katalin
Ha Katalin kopog,
Akkor a karácsony locsog,
Viszont ha Katalin locsog,
Akkor a karácsony kopog.
november 30.
András
András-napi hó,
A vetésnek nem jó.

Díszmadár Kiállítás

diszmadar.jpg
2015. november 13-15.
XIII. Pannónia Kupa Díszmadár Kiállítás és Vásár

Ezen a hétvégén ezernél is több papagáj, kakadu, ara és egzotikus madár veszi birtokba a Mezőgazdasági Múzeum épületét és várja, hogy a közönség és a nemzetközileg elismert bírók testülete kiválassza közülük az év legszebb madarait. Az eseményen 10 ország, 120 kiállító és kb. 1500 madár varázsol egy kis dzsungelhangulatot a főváros szívébe.
Helyszín:
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest XIV. Városliget, Vajdahunyadvár

Őszi orchidea- és bromélia kiállítás

orchidea.jpg
2015. november 6-8.
MASDEVALLIA, AZ INKÁK KINCSE - Őszi orchidea- és bromélia kiállítás
  


        
A Magyar Orchidea Társaság ezen az őszön is elhozza legszebb orchideáit és broméliáit a Vajdahunyadvárba, hogy egy látványos kiállítás keretében megmutassa mindazoknak, akik szeretik ezeket a különleges és titokzatos növényeket, vagy csak szeretnének kikapcsolódni és gyönyörködni a természet csodáiban.
Bővebb információ: http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/article.php?article_id=885
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest XIV. Városliget, Vajdahunyadvár

T A L L Ó Z Ó...

Ebtenyésztéssel összefüggő törvénymódósítás

A földművelésügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az ebtenyésztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról készített jogszabálytervezetet. Véleményezési határidő 2015. november 6.
A jogszabálytervezet, valamint az ehhez tartozó anyagok elérhetők: kormany.hu weblapon.

A Tudomány Ünnepe...

Milyen Magyarországon élnek majd gyermekeink? Hogyan működhet a homeopátia? Mit adott az iszlám Európának? Hogyan képzelhető el az együttműködés az ipar és a tudományos szféra között? Ha érdeklik a válaszok, illetve feltenné a kérdéseit, jöjjön el ismeretterjesztő előadásainkra november 10. és 20. között a Magyar Tudományos Akadémia idén 150 éves Székházába!

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletes program és regisztrációs lehetőség: tudomanyunnep.hu

Élelmiszerbiztonság - Horizont 2020

Az FM Sajtóiroda tájékoztatója szerint az Európai Bizottság október 14-én publikálta a Horizont 2020 keretprogram társadalmi kihívások 2 (SC2), az úgynevezett „Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, tengerkutatás, tengeri és belvízi kutatás és a biomassza-alapú gazdaság” 2016/2017-re szóló munkaprogramját.
A pályázatok benyújtási határideje 2016. február 17-e.
hálózat és a támogatott operatív csoportok közötti átjárhatóságot.
A munkaprogram, illetve a részvételi feltételek a következő két linken érhetők el:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 

Élő népművészet

Országos népművészeti tárlat a Néprajzi Múzeumban
Mintegy 1700 alkotás, egyebek mellett viselet, hímzés, ékszer és játék is látható az Élő népművészet című, csütörtökön nyíló tárlaton a budapesti Néprajzi Múzeumban.


2015. november 5., csütörtök

Ebtenyésztéssel összefüggő törvénymódósítás

A földművelésügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az ebtenyésztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról készített jogszabálytervezetet. Véleményezési határidő 2015. november 6.
A hazai ebtenyésztés működése több mint 15 éve súlyos konfliktusokkal terhelt, a szakmai és jogi előírásoknak nem felel meg.
Az ebtenyésztés területén fennálló, kaotikus helyzet lezárása érdekében a Kormány azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a nemzeti ebfajtáink kivételével az állami kontroll az ebtenyésztés felett szűnjön meg, ezért az állam az említett fajták kivételével vonuljon ki e szabályozási területről.
A jogszabálytervezet, valamint az ehhez tartozó anyagok elérhetők: kormany.hu weblapon.

2015. november 4., szerda

Hazánk népessége

Nagyításhoz kattintson a képre

A Tudomány Ünnepe...

Most bárki kérdezhet az Akadémián!
Milyen Magyarországon élnek majd gyermekeink? Hogyan működhet a homeopátia? Mit adott az iszlám Európának? Hogyan képzelhető el az együttműködés az ipar és a tudományos szféra között? Ha érdeklik a válaszok, illetve feltenné a kérdéseit, jöjjön el ismeretterjesztő előadásainkra november 10. és 20. között a Magyar Tudományos Akadémia idén 150 éves Székházába!

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletes program és regisztrációs lehetőség: tudomanyunnep.hu

Növényorvosi Nap

Nagyításhoz kattintson a képre

2015. november 3., kedd

Élelmiszerbiztonság - Horizont 2020

Az FM Sajtóiroda tájékoztatója szerint az Európai Bizottság október 14-én publikálta a Horizont 2020 keretprogram társadalmi kihívások 2 (SC2), az úgynevezett „Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, tengerkutatás, tengeri és belvízi kutatás és a biomassza-alapú gazdaság” 2016/2017-re szóló munkaprogramját.
A pályázatok benyújtási határideje 2016. február 17-e. Addig van néhány hónap arra, hogy a tagországok, illetve a potenciális szereplők felkészüljenek a pályázati forrásokra. A 2016/2017 munkadokumentum a 2014/2015-höz képest 70%-kal növeli a kiírások számát, így 49 projektkiírás 83-ra emelkedik, továbbá nő az SC2-re allokált források nagysága is, az előző munkaprogramhoz rendelt 482 millió euró 727,5 millió euróra bővül. Tehát átszámítva, hozzávetőlegesen 218 milliárd forint lesz elérhető a következő két évben agrárkutatási, fejlesztési és innovációs forrásokra az EU által.
A munkaprogram ösztönzi az innováció gyakorlati szükségletek mentén történő megvalósulását, a magánjellegű beruházásokat és kiemelten támogatja a KKV-kat.
A többszereplős megközelítés a 2016/2017-es munkaprogramban még jelentősebb szerepet kap, az előző kétéves periódus 14 kiírásához képest, most 37 többszereplős projekt kiírás érhető el, amelynek célja a különböző szereplők bevonásával a kereslet-vezérelt innováció megvalósítása. Ez a megközelítés teremti meg a H2020 és tagországok által működtetett agrárgazdasági innovációs hálózat és a támogatott operatív csoportok közötti átjárhatóságot.
A pályázati kiírások négy tengely mentén összpontosulnak: (1) Fenntartható élelmiszerbiztonság (SFS), (2) Kék növekedés (BG), (3) Vidéki reneszánsz (RUR) és (4) Biomassza-alapú innováció a fenntartható termékek és szolgáltatások érdekében (BB).
A munkaprogram, illetve a részvételi feltételek a következő két linken érhetők el:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

A gabonafélék ármozgásáról...

Októberben a kukorica és a búza ellentétes irányú ármozgása miatt érdemben nem változott a magyar gabonafélék együttes ármozgását kifejező Magro Gabonaindex (MGX). Az októberi átlag, a 8941,78 pont a Magro.hu mezőgazdasági piactéren azonban most sok érdekes történést takar.
A korábbi hónapok csökkenése után, október elején – a betakarítás kezdetén - újra drágulni kezdett a kukorica a hazai fizikai piacon. Ez összességében 41.219 forintos tonnánkénti átlagárat eredményezett az utolsó negyedév első hónapjában, ami mintegy 2 százalékos erősödést jelent a szeptemberi adatokhoz képest. A drágulásnak ugyanakkor igazi fundamentális oka nem volt, csupán az esős időjárás okozta betakarítási nehézségeket reagálta túl a piac és lekövette a nemzetközi trendet is. A mozgás iránya ugyanis megegyezik a világpiacon uralkodó folyamatokkal, igaz, attól dinamikában elmarad.
Az aratás befejeztével mind a malmi-, mind a takarmánybúza beállt egy olyan árszintre, ami azóta is többé-kevésbé tartja magát a hazai fizikai piacon. A malmi búza prompt átlagára októberben mintegy 1 százalékos csökkenés után 47.851 forint volt, míg a takarmánybúzáé 44.622 forint lett.
A kukorica drágulása nem várható tartósnak, mert jelenleg nincs olyan tényező, ami ezt érdemben támogatná. Így inkább az ár stabilitására, illetve enyhe csökkenésére lehet számítani a következő hónapokban. Várhatóan stabilan alakul a búza ára is.
 
További adatok megtekinthetők: http://www.magro.hu

Növényvédelmi információk