A pályázatok benyújtási határideje 2016. február 17-e. Addig van néhány hónap arra, hogy a tagországok, illetve a potenciális szereplők felkészüljenek a pályázati forrásokra. A 2016/2017 munkadokumentum a 2014/2015-höz képest 70%-kal növeli a kiírások számát, így 49 projektkiírás 83-ra emelkedik, továbbá nő az SC2-re allokált források nagysága is, az előző munkaprogramhoz rendelt 482 millió euró 727,5 millió euróra bővül. Tehát átszámítva, hozzávetőlegesen 218 milliárd forint lesz elérhető a következő két évben agrárkutatási, fejlesztési és innovációs forrásokra az EU által.
A munkaprogram ösztönzi az innováció gyakorlati szükségletek mentén történő megvalósulását, a magánjellegű beruházásokat és kiemelten támogatja a KKV-kat.
A többszereplős megközelítés a 2016/2017-es munkaprogramban még jelentősebb szerepet kap, az előző kétéves periódus 14 kiírásához képest, most 37 többszereplős projekt kiírás érhető el, amelynek célja a különböző szereplők bevonásával a kereslet-vezérelt innováció megvalósítása. Ez a megközelítés teremti meg a H2020 és tagországok által működtetett agrárgazdasági innovációs hálózat és a támogatott operatív csoportok közötti átjárhatóságot.
A pályázati kiírások négy tengely mentén összpontosulnak: (1) Fenntartható élelmiszerbiztonság (SFS), (2) Kék növekedés (BG), (3) Vidéki reneszánsz (RUR) és (4) Biomassza-alapú innováció a fenntartható termékek és szolgáltatások érdekében (BB).
A munkaprogram, illetve a részvételi feltételek a következő két linken érhetők el:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html