Oldalak

2015. augusztus 30., vasárnap

A kárenyhítési hozzájárulásról


Az FM Sajtóiroda tájékoztatója szerint agrárkár-enyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelőknek 2015. szeptember 15-ig beérkezően kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást.
Lényeges kiemelni, hogy ezen határidő a kárenyhítési hozzájárulás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal számlájára történő beérkezésének a határideje, tehát nem az összeg feladásának az időpontja. A tárgyévi egységes kérelemben bejelentett területméretek figyelembe vételével kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, amelyről és a kapcsolódó teendőkről az MVH július közepéig határozatában tájékoztatta az érintett gazdákat.
A 2015. kárenyhítési év vonatkozásában a fenti határidőig az MVH számlájára be nem érkezett kárenyhítési hozzájárulás esetében ugyanis még a károsult termelő sem részesülhet kárenyhítő juttatásban függetlenül attól, hogy az egyéb támogatási feltételek teljesülnek-e. Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelők az alábbi jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő juttatásban:
-    a termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, valamint az egységes kérelem és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor,
-    a mezőgazdasági káresemény annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelentésre került,
-    növénykultúra szinten a 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, valamint üzemi szinten a 15 %-ot meghaladó bevételkiesés (hozamérték-csökkenés) teljesült,
-    a kárenyhítési hozzájárulás szeptember 15-ig beérkezően maradéktalanul megfizetésre kerül és
-    a kárenyhítő juttatás iránti kérelem november 30-ig benyújtásra kerül.

Nincsenek megjegyzések: