Oldalak

2016. november 18., péntek

A műtrágyák helyes tárolása

Helytelen tárolás esetén az ammóniumnitrát-tartalmú műtrágyák veszélyt jelentenek a környezetre, mivel szennyezhetik a talajt és a talajvizet. Ügyelni kell arra, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a műtrágyához, elkerülve a lopás és a visszaélés, pl. robbanóanyag készítésének veszélyét. Ezért rendkívül fontos, hogy műtrágya-tárolási gyakorlatunk megfeleljen minden törvényi előírásnak és figyelemmel legyünk a műtrágyaipar és a kapcsolódó szervezetek irányelveire.
A Borealis L.A.T 28 %-nál alacsonyabb nitrogén-tartalommal és 80 %-nál kisebb AN-tartalommal rendelkező műtrágyái veszélytelen anyagoknak minősülnek, általában nem gyúlékonyak és nem éghetőek szivarégés folyamán. Mindazonáltal a 28 %-nál magasabb nitrogéntartalmú AN-műtrágyák erősen oxidatív összetevőket tartalmaznak, melyek szemirritációt okozhatnak. Az ilyen műtrágyák tárolása során speciális biztonsági előírásokat kell betartani, és ezen anyagok a szállítás során veszélyesnek minősülnek.
TIPP: A Borealis L.A.T minden partnere számára, akinek raktárában a padlózat nem nyújt 100%-os védelmet a nedvesség ellen, Terramol használatát javasolja (a Damolin terméke). Terítsen a tárolóhelyiség aljára Terramolt 1 – 2 kg/m² mennyiségben, így szárazon tudja tartani a terméket, így megakadályozva, hogy felázzon a betárolt műtrágya.
A műtrágyákat a következő anyagoktól elkülönítetten kell tárolni:
  • üzemanyagok, szerves anyagok, pl. benzin, olaj és zsír, fűrészpor, gabona, magvak, széna; és fémek, pl. különböző króm-, cink-, réz-, nikkel- és kobaltötvözetek,
  • erősen lúgos anyagok, pl. mész, cement, és fémporok,
  • erős savak, pl. sósav és kénsav,
  • forró tárgyak és felületek, pl. fűtőberendezések, lámpák, kapcsolók, túlmelegedő gépalkatrészek.
Ügyelni kell arra, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a műtrágyatároló létesitményekhez, elkerülve a lopás veszélyét, illetve aktívan követni kell a készletek változásait, hogy az esetleges lopásra azonnal fény derüljön.

A műtrágyák nem megfelelő kezelése irritálhatja és károsíthatja a bőrt és a szemet. Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést (vedőszemüveg, kesztyű, overal).

Soha ne dohányozzon, fogyasszon ételt vagy italt ott, ahol a műtrágyát tárolja.

A műtrágyákat egyértelmű jelöléssel kell ellátni, az adott ország nyelvén, a törvényeknek megfelelő módon.

Az adott termék árukísérő dokumentumait el kell helyezni minden tárolóegységen és IBC-n.

A tárolo létesítmények aktuális térképet és a megfelelő menekülési, kiürítési tervet könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, illetve a személyzetnek ismernie kell a vészhelyzeti eljárási tervet.

Tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot. Nyissa ki a tetőszellőzőket és oltsa a tüzet jelentős mennyiségű vizzel. A víz az egyetlen megfelelő oltóanyag.

Ne tároljon karbamidot ammóniumnitrát közelében, mert ezek az anyagok nem összeférhetőek.


Nincsenek megjegyzések: