Oldalak

2015. március 5., csütörtök

Kötelező jelentés a falusi szállásadóknak a NAV felé

2015. január 1-jétől a falusi szállásadók is kötelesek az adóhatóság részére az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2015. január 1-jétől hatályos 9/C. §-a szerint adatokat szolgáltatni, az e §-ban meghatározott feltételek szerint a NAV-nak az általuk kibocsátott számlákról. Az adatszolgáltatás nem csak akkor kötelező, ha az adóalany kizárólag számla kibocsátásával tesz eleget nyugta kibocsátási kötelezettségének, hanem akkor is, ha akár csak egy esetben is számlát állít ki nyugta helyett.
Kivonat az ehhez kapcsolódó NAV honlapon elérhető tájékoztatóból:
„Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak. Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik.”

Nincsenek megjegyzések: