Pályázatot a hagyományos és tájjellegű termékek érdekében kiemelkedő, példaértékű eredményt felmutató közösségek (települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint társadalmi szervezetek) nyújthatnak be.
A pályázatok beküldési határideje: 2016. november 23.
A díj a Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja alkalmából 2016. december 8-án kerül átadásra.
A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető itt: http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-termekekert-dij-kdht-palyazat