Oldalak

2015. július 22., szerda

Határidő változások egyes termeléshez kötött növényeknél

Július 31-ig az alábbi esetekben szükséges az MVH felé papír alapon, vagy elektronikus formában benyújtani a 9/2015 (III.13.) FM rendelet mellékletében szereplő Gazdálkodási Naplót:
-          Zöldségnövény esetében torma- és spárganövények termesztése
-          Szemes takarmány esetében mezei borsó termesztése
Amennyiben a mezei borsóval bevetett földterület ökológiai jelentőségű területként figyelembe vételre kerül – zöldítés – úgy a gazdálkodónak  9/2015. (III. 13.) FM rendelet (termeléshez kötött támogatás)  6. mellékletében meghatározott hektáronkénti minimális vetőmag felhasználásáról és a felhasznált mennyiségéről szóló nyilatkozatát elektronikus úton tárgyév július 31-ig meg kell küldenie az MVH részére (A nyilatkozathoz nincs formanyomtatvány).
Szemes takarmány termeléshez kötött támogatása esetében mindenre vonatkozóan beküldendő a betakarítást követő 2 héten belül, de legkésőbb november 1-ig (papír alapon, vagy elektronikus úton):
-          Gazdálkodási Napló, ÉS
-           Betárolás esetén : tárolási Napló, vagy a tárolást igazoló egyéb dokumentum másolata
-          Betakarítást követő kettő héten belüli értékesítés esetén számla, vagy felvásárlási jegy másolata

Ökológiai másodvetés esetében a Gazdálkodási Napló beküldése nem előírt, tehát nem kell.
Másodvetés  elvetésének tényleges időpontját a vetést követő 15 napon belül kell megtenni, s ezzel egyidejűleg kell bejelenteni az előző növény betakarításának időpontját is. A másodvetés „betakarításának" beforgatásának bejelentése is előírt a 12/2015 FM rendelet által. Ezt is javasolt 15 napon belül kell megtenni (erre vonatkozó konkrét időpontot nem ír a rendelet.)

Nincsenek megjegyzések: