Oldalak

2018. január 7., vasárnap

BLOGSZEMLE - 2009/2

 A bor legalább jó!


A boron kívül még mi van egy üveg magyar nedűben?
Társasági szerződés, TEÁOR szám, cégbejegyzés, működési engedély, tűzoltósági engedély, ÁNTSZ-engedély, műemlékvédelmi engedély, környezetvédelmi engedély, szőlőszármazási igazolás, borszármazási igazolás, OBI-engedély, egyszerűsített adóraktári engedély, pincekönyv, borkísérő okmány, adószám, engedélyszám, vevő engedélyszáma, szállító jármű forgalmi rendszáma, kiállítás dátuma év-hó-nap-óra-perc, termékleírás, OBI-szám, termékszám, kiállító, aláírás, számla száma, számla dátuma, számla, adószám, bankszámlaszám, kitelepülési engedély, mezőgazdasági vállalkozói engedély, haszonbérleti szerződés, vámhivatali bejelentés, szerződés, HACCP kockázatelemzési jegyzőkönyv, munkavédelmi kockázati analízis évente, munkavédelmi oktatási nyilatkozat, munkavédelmi eszközök használati utasítása, érintésvédelmi jegyzőkönyv évente, üzemorvosi alkalmassági igazolás, traktorvezetői jogosítvány, traktorműszaki, lassújármű-műszaki, súlyadó-nyilatkozat, naprakész csomagolóanyag-nyilvántartás, készpénzforgalmi nyilvántartás, jövedékiadó-bevallás, áfabevallás, termékdíjbevallás, iparűzésiadó-bevallás, területi munkaügyi hivatal igazolása, munkavállalási engedély, munkavállalói vízum, lakhatás igazolás, lakáskiadó tulajdoni lapja, üzemorvosi alkalmassági igazolás, BM-tartózkodási engedély, lakásbejelentő, APEH-jövedelemigazolás, eü. pénztári igazolás, művelésiág-bejelentés, földhasználat-bejelentés, cím, helyrajzi szám, blokkazonosító, területalapú támogatás-igénylő lap, szüreti jelentés, kötelező törköly- és seprőelszámolás, hegyközségi tagság igazolása, alkalmi munkavállalói kiskönyv, cím, munkáltatói adószám, munkavégzés helye, ideje, közteherjegy, törkölymegsemmisítési jegyzőkönyv, seprőlefőzetéshez hárompéldányos borkísérő, exporthoz exportborkísérő, OBI-exportigazolás, útbaigazító tábla iránti kérelem közútkezelőhöz, önkormányzathoz, leltár.
Ezen túl:
És mintegy mellékesen: metszés, kötözés, hajtásválogatás kétszer, tetejezés, zöldszüret, szüret, támrendszer-helyreállítás, tőkehiánypótlás, permetezés hatszor-hétszer, altalajlazítás, múlcsozás, fűnyírás, szántás, tárcsázás, soraljművelés, préselés, ülepítés, fejtés, erjesztés, seprőkeverés négyszer-ötször, fejtés, kénezés, érlelés, összefejtés, hordómosás, melléktermékek elszállíttatása, derítés, szűrés, palackozás, szállítás, boreladás, borbemutatók belföldön, borbemutatók külföldön, honlap karbantartása, takarítás naponta, ill. hetente, steril takarítás havonta, meszelés.
Ebből: áfa, forgalomba hozatali járulék, iparűzési adó, nyereségadó, termékdíj, OBI-díjak, földhivatali díjak, jövedelemadók, nyugdíj- és eü. járulék, képzési hozzájárulás, irányítótábla elhelyezésének díja, ÁNTSZ díja, kötelező hegyközségi tagdíj, ügyvédi díjak, könyvelői díjak, HACCP díja, munkavédelmi kockázati elemzés díja, érintésvédelmi jegyzőkönyv díja, okmánybélyegek.

A kutya


Az ember hű társa...
A kutya az egyetlen olyan állat, amelynek eredeti élőhelye az ember által kialakított mesterséges élettér. Ezért a kutya már nem képes emberi segítség nélkül, visszavadulva önmagát fenntartani. Etológiai kutatások bizonyítják, hogy a kutya pontosan úgy kötődik a gazdájához, mint gyermek az anyjához.
Elgondolkoztató az a kijelentés is, hogy a kutya néhány tulajdonságában jobban hasonlít az emberre, mint más állatokra. Például a kutya, ha van választási lehetősége, kivétel nélkül mindig az embert választja, míg más állat - beleértve a macskát is - a saját fajtája egyedeit.
A kutya képes kommunikálni az emberrel, képes az ember lelkiállapotát olvasni, és annak megfelelően viselkedni. A kutya képes szomorú, fájdalmas "arckifejezésre". Ha gazdáját meredten bámulja, ezzel csak fel szeretné hívni magára a figyelmet, kérni szeretne valamit (falatkát, sétát).
A kutya gondolkodás nélkül életét adná az embernek; nekünk csak némi élelmet és szállást kell adnunk cserébe. Kutyát tartani különleges élmény, de komoly felelősség is.

Műtojás?!


Kb. fél éve olvastam arról az interneten, hogy Kínában már forgalomban van a műtojás, amelynek az ára alig harmada az igazinak. A kóstolás alapján sem tudtak különbséget tenni az igazi és a mű tojás között. Hüledeztem; szeretem az igazit, amelyiket a tyúk tojta.
Aztán a napokban újabb cikkre bukkantam e témában. A cikkben  a Központi Élelmezéstudományi Intézet igazgatója nyilatkozott a műtojás ügyben. Ismertetője alapján a műtojás héja gipszporból készül, a fehérjét pedig zselatin helyettesíti. Alapvetően nem tekinti veszélyesnek az egészségünkre. Hazánkban szerinte még nincs. Vagy ki tudja! Gyanakvóan méregetem a rántottához előkészített 3 db tojást. Eszi, nem eszi? nem kap mást; ez motoszkál bennem a tűzhely előtti toporgás közben.

FAO jelentés


FAO: 17000 gyermek hal éhen naponta!
Megrázó adatokat közölt az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) háromnapos római csúcstalálkozóján Ban Ki-moon főtitkár: a világon naponta 17 ezer gyermek hal éhen.
Évente 6 millió, naponta 17 ezer: minden ötödik másodpercben éhen hal egy gyermek valahol a világon. Egymillióan éheznek már most is a Földön, a lakosság száma 2050-re meghaladja a 9 milliárdot!
A világ mezőgazdasági termelésének 70 %-kal kellene emelkednie, hogy a 2050-re prognosztizált létszámot el tudja tartani, ugyanakkor a Himalája gleccsereinek olvadása Kínában 300 millió, Ázsiában több mint egy milliárd embert veszélyeztet, az egyre súlyosabb afrikai aszály szintje 2050-re további 50 %-kal nőhet, a sivatagosodás fenyegeti a Nílus-deltáját is.

Milyen az igazi "mátai" szürke magyar marha?Patay Ferenc számadó gulyás szerint: "a régi időkben csak a kékszarvú, daruszőrűt tartottuk annak. A tisztafajú magyar borjú farkahegye fekete. Az orra barna, nagyobb korára kezd feketedni. A valódi szürke bikának pápaszeme van. A kékes szarvúmarhának a szarva töve a fejénél félfehéres, a hegye pedig fekete. Szarva fennálló, sodrott szarvúnak mondjuk. De mondjuk úgy is, hogy gangos, fennálló szarvú, sodró. Kevés csákó is kerül bele. A fehérszarvú már nem az igazi. Amikor megállapodik, úgy 5 éves korában, a szőr kékellik rajta. Kurta, vastagnyakú, gangosan tartja a fejét. A jó lábú úgy megyen mint a katona, de nem csapkodja le a lábát. Nem susúlymenésű, amelyiknek nincs kitartása. Szügye, lapockája széles, annak kell alaposnak lenni, úgy félderékig. A kisasszony, vagy menyétderekú nem jó. Magassága 150-155 cm. A háta kicsit nyerges, de a sallóhátú már hibás. A file figyelőállásba áll. A csajlafülű nem szép. Ahogy a csapott, kanfarú sem. A magyar marha lassan jár, a tarka szalad a mezőn. A legelőn, telelőn egyformán kitartó, szívós. Teje kevesebb, de jobb ízű, tartalmasabb. Húsa keményebb, szájízesebb." (K.Kovács Péter lejegyzése 1952-ben, Ohaton, Hortobágy)

Veszélyes állatok tartása


A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetőleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állatnak az országba való behozatalához, tartásához, szaporításához a tervezett tartás helye szerint illetékes jegyző (előzetes) tartási engedélye szükséges. Az engedély kiadásához az állategészségügyi hatóság és a természetvédelem illetékes területi szervének hozzájárulása is szükséges.

Tartási engedély kizárólag abban az esetben adható, ha a tartás
  1. a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti, vagy nem veszélyezteti, és
  2. az egyedi tartás feltételei -ideértve a tartáshoz szükséges szakismeretet is -biztosítottak.
A veszélyes állat tartási helyéül szolgáló ingatlanon, a veszélyre felhívó, jól látható tartós jelzést kell elhelyezni.
Veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet kaphat aki:
  • cselekvőképes és büntetlen előéletű,
  • rendelkezik megfelelő szakképesítéssel,
  • rendelkezik a közvetlen szomszédok beleegyező nyilatkozatával,
  • teljesíti a biztonsági előírásokat.
A veszélyes állat tartója a veszélyes állat eltűnését köteles bejelenteni a jegyzőnek és a rendőrhatóságnak; az állat elhullását ugyancsak jelentenie kell a jegyzőnek, illetve az állatorvosnak.
A veszélyes állat elidegenítése, felügyeletének átengedése szintén hatósági engedélyhez kötött.

Tippek a fizetési kockázat mérséklésére

1.Előzze meg a kinnlevőségek kialakulását!
Vizsgálja meg új vevői fizetőképességét még üzletkötés előtt, így csökkentheti a késve fizetés kockázatát. „Monitoring” szolgáltatás igénybevételével pedig folyamatosan ellenőrizheti üzletfelei pénzügyi helyzetének esetleges változásait.
2.Készítsen minden részletre kiterjedő, pontos szerződést!
Gondosan megfogalmazott írásbeli szerződésekkel és az általános üzleti feltételek rögzítésével megelőzheti a későbbi vitás helyzeteket.
3. A számlázásnál ügyeljen a pontos adatokra!
Cégnyilvántartásokból, aktuális céginformációkból ellenőrizze a vevője pontos cégadatait, így elkerülheti, hogy a vevője visszaküldje az esetleg tévesen kiállított számlát.
4. Előzze meg a későbbi kifogásokat!
Rendezze haladéktalanul a minőségi vagy határidővel kapcsolatos reklamációkat, így vevője fizetési késedelem esetén nem hivatkozhat ilyen indokokra.
5. Nyerjen időt!
Szállítás után a lehető legrövidebb idő alatt küldje ki a kereskedelmi számlát vevőjének!
6. Figyeljen a határidőkre!
Ha vevője nem tartja be a fizetési határidőt, azonnal küldjön figyelmeztető levelet.
7. A tartozás ne legyen bizalmi kérdés!
Ne higgyen az ígéreteknek, hanem kezelje kinnlevőségeit következetesen és szakszerűen.
8. Az idő pénz, cselekedjen gyorsan!
Legkésőbb két eredménytelen felszólítás után adja át kinnlevőségeit egy erre szakosodott jó nevű behajtó cégnek!
9. Körültekintően válasszon behajtó partnert!
Győződjön meg a cég szakmai hozzáértéséről és referenciáiról. Ismerje meg a cég etikai kódexét.
10. Kísérje figyelemmel a behajtó cég tevékenységét!
Válassza mindig az Ön kinnlevőségei jellegének megfelelő követeléskezelési eljárást. Kérje a munkafolyamatok egyéni, testre szabott beállítását és az ügyek nyomon követhetőségét.

A jövő energiája...


A világhírű tudós ezt a Magyar Tudományos Akadémián (MTA), Budapesten tartott előadásában fejtette ki, amelyben az energiapolitika új lehetőségeit, a gazdaságpolitika és a metanolgazdaság szimbiózisát állította reflektorfénybe.
Aláhúzta: Magyarország számára is nagy jelentőségűek lehetnének a metanolt előállító üzemek, hisz a metanol gyártása részben a szén-dioxid megkötésén alapul, a szén-dioxid pedig nagy mennyiségben tör fel a mélyből például az itteni termálvizek "kísérő termékeként".
Az emberiség az utóbbi 250 évben túlnyomó részben fosszilis energiahordozókat használ, így szenet, kőolajat, földgázt - ez is hozzájárult a klímaváltozáshoz, a Föld felmelegedéséhez. A Nobel-díjas tudós ismertette: "a metanol, mint szénalapú vegyület, a világűrben nagy mennyiségben fordul elő, különösen a fiatal csillagok kifejlődésénél van jelen." Amit a kémikusok csinálnak, azt a természet is elvégzi, csak jóval lassabban, vagyis a cél az, hogy fel kell fogni, meg kell kötni a szén-dioxidot - fogalmazott.
Oláh György magyar származású Nobel-díjas kémikus szerint a jövő nagy lehetősége a metanolra épülő gazdaság, az 1,3 milliárd lakosú Kína például egy 20 évre szóló, több mint 140 milliárd dollár összegű program révén indítja el metanol üzemei felépítését.

Pénzügyi mutatók

Likviditási mutatók
Forgóeszközök / Kötelezettségek
A teljes forgóeszköz állomány együttes összegét viszonyítja a hosszú és rövidlejáratú kötelezettségekhez. A vállalkozás fizetőképességét általánosan jellemző mutató.
Rövid távú likviditás I.
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek
Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. A vállalkozás pénzügyi helyzetének pontos megítéléséhez a forgóeszközök struktúráját a likviditás mértéke szempontjából is szükséges vizsgálni.
Rövid távú likviditás II.
(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek A mutató a forgóeszközök készletek nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez. A forgóeszközökön belül ugyanis a készletek elemei tartalmazhatnak bizonytalan, a rövidlejáratú kötelezettségek közvetlen fedezeteként szóba nem vehető összeget.
Gyorsráta mutató
Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek
A teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz.
A vállalat számára az a kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi.

Nincsenek megjegyzések: