A projekt a természetvédelmi és műemléki védettséget is élvező, hazai és nemzetközi szinten is jelentős történeti kert teljes felújítását megcélzó felújítási folyamat második üteme volt. A történeti épített elemek hiteles helyreállításával a közel két évszázados kulturális örökség megmentését sikerült megvalósítani és a mai kor számára bemutathatóvá tenni.
A felújítás a kert épített elemeinek helyreállítására (pl. hidak, dísztó, szökőkút), egyes kertrészek hiteles rekonstrukciójára (pl. Gyermekkert), illetve az egykori sétányrendszer egy részének megújítására (nyomvonal rekonstrukció, burkolatjavítások stb.) irányult. Ezenkívül elvégezték a kapcsolódó kertrészek fakivágási, növénykezelési feladatait is.
A kert értékeinek megismerését segíti az újonnan létesített, egységes koncepció alapján kialakított tanösvény, illetve a projekt keretében elkészített kiadványok is.