A mustra célja a pálinka, mint nemzeti italunk, hitelének és ismertségének erősítése egy színvonalas, országos rendezvénnyel, bel- és külpiaci marketingjének elősegítése, valamint lehetőséget biztosítani a bérfőzetők és a magánfőzők részére párlataik országos megmérettetésére.
A versenyre 2015. június 1-ig lehet nevezni a felhívásban szabott feltételeknek megfelelő párlatokkal.

A felhívás a következő linken érhető el teljes terjedelemben, ahonnan a nevezési lapok is letölthetők:
http://www.palinkanemzetitanacs.hu/hu/content/f-e-l-h-i-v-s-palinka-orszagkostolo-2015-versenyre
További kérdések esetén az alábbi e-mail címeken lehet érfdeklődni:
pnt@fm.gov.hu; palinkakivalosag@fm.gov.hu