Oldalak

2015. június 4., csütörtök

A vis maior bejelentés elektronikus felülete

2015. június 4-től az egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentéseket csak elektronikus felületen lehet benyújtani.
Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha a 2015. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például belvíz, jégkár, állatbetegség stb.) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán illetve a bejelentett állat elpusztult és pótlására nincs lehetőség.

A bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül, vagy ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, akkor az akadályoztatás megszűntét követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.

A bejelentés, a fentiekben leírtakat figyelembe véve, elektronikus formában egész évben megtehető, az egységes kérelmek benyújtási határidejének lezárulta után is. .

További részletes tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján a http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1045380_Egyseges_kerelem_vis_maior_kitoltes_es_benyujtas_felhasznaloi_kezikonyvpdf linken olvasható

Nincsenek megjegyzések: