A kárbejelentésnél az elektronikus felület használatához szükség esetén a falugazdászok nyújtanak segítséget. A kárbejelentő felület itt érhető el.
A károsult gazdáknak a 2015. kárenyhítési évtől már lehetőségük nyílik parcella szintű lokális károk bejelentésére is. Az agrárkár-enyhítési rendszerben az agrárkár-megállapító szerv a 30%-ot meghaladó mértékű, várható hozamcsökkenést okozó mezőgazdasági káresemények bejelentéséről hoz pozitív határozatot.
Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag termelőknek hektár alapon kárenyhítési hozzájárulást (ültetvénynél és szántóföldi zöldségnél 3.000 Ft/ha, egyéb szántóföldi kultúránál 1.000 Ft/ha) kell fizetniük a Kárenyhítési Alapba és határidőben teljesített hozzájárulás esetén, egyéb támogatási feltételek fennállásakor, kárenyhítő juttatásra szerezhetnek jogosultságot. 

Az agrárkár-enyhítési rendszer működésének részletszabályait a 2011. évi CLXVIII. törvény és a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet tartalmazza.