Oldalak

2010. április 17., szombat

Állattenyésztési szakkönyvek

Dr. Bedo Sándor - Dr. Vajdai Imre: Állattenyésztési ismeretek gazdálkodóknak
A könyv összefoglalja azokat az ismereteket, melyek az egyes állatfajok termelésével kapcsolatosak és lehetővé teszik a korszerű, gazdaságos termékelőállítást. Figyelembe veszi mindazokat a biológiai és műszaki fejlődésben bekövetkezett változásokat, melyek az állati termék minőségi és mennyiségi előállítására hatással vannak.

Szabó Ferenc: Állattenyésztéstan
Neves szerzőgárda (15 fő oktató, kutató) által összeállított mű a BSc szintű képzésben, a mezőgazdasági szakokon résztvevők számára írt tankönyv. Általános állattenyésztési ismeretek taglalása mellett a fontosabb haszonállatok tartásának, tenyésztésének, hasznosításának, termék-előállításnak és a termékeknek az áttekintésére vállalkozik a mű.

Csapó János - Csapóné Kiss Zsuzsanna: Biokémia állattenyésztőknek
A kézikönyv elsősorban tankönyv. Tartalmazza azokat a speciális ismereteket, ami az MSc képzéshez szükséges, és alapját képezi az állattudományi doktori iskola keretében végzett tanulmányoknak. Összefoglalásra kerültek mindazok az biokémiai ismeretek, amelyek a különféle haszonállatfajoknál az állattenyésztőknek szem előtt kell tartani a gazdaságos állati termék előállítása során.

Dohy János: Genetika állattenyésztőknek
A könyv a klasszikus genetika törvényszerűségeinek áttekintése után egy-egy fejezetet szentel a molekuláris genetikának, a cito-, az immuno-, és a populációgenetikának. A továbbiakban az ökológiai genetika hasznosításáról, a tenyészértékbecslés elveiről, az állattenyésztés és az állatnemesítés jövőbeni irányairól, várható eredményeiről szól.

Tuboly Sándor: Állatorvosi járványtan I. (Állatorvosi mikrobiológia)
A könyv tartalmazza a bacteriológiai, virológiai és az immunológia területén máig összegyűlt ismereteket, de elsősorban a fertőző betegségek oktanának, járványtanának, pathogenesisének és immunprophylaxisának megalapozását szolgálja.

Dr. Böő István: Gazdasági állataink védelmében
A könyv a termék-előállítás mindenhatóságát tagadva az állatok védelmére hívja fel a figyelmet. Az EU-ban elfogadott állatvédelmi törvények vezérgondolata az állatvédelem "tízparancsolatába" belesűríthető. A kényelmes tartáskörülmények, etetés, itatás, mozgásigény kielégítése, természetes viselkedés lehetőségének biztosítása és még sok egyéb kérdéskör tartozik a fogalomrendszerhez. Érdekes, várhatóan sok vitát kiváltó könyv próbálja meg ütköztetni az eltérő álláspontokat.

Fekete Sándor dr.: Állatorvosi takarmányozástan és dietetika
A takarmányozás tudományának egészét felölelő, orvosi megközelítésű tan- és kézikönyv. A fontosabb állatfajok korszerű takarmányozásának ismertetése mellett a könyv részletesen tárgyalja az anyagforgalmi- és hiánybetegségek valamint a takarmány-toxikózisok összefoglalását is. Elsősorban állatorvosok tankönyve és kézikönyve, de haszonnal forgathatja valamennyi - a takarmányozással foglalkozó - szakember is.

Dr. Nagy Nándor: Az állattenyésztés alapjai
Az állatenyésztés szinte forradalmasította az immuno- és biokémiai genetika, a citológia, ökológiai genetika, az állattenyésztési biotechnológia szemléletben hozott alapvető változást, s hogy felismerték a géntartalékok megőrzésének jelentőségét és egyre elfogadottabb a környezetbarát gazdálkodás. A tudományok kiválóságai fogtak össze, hogy az állattenyésztés mai ismereteinek szintézisét nyújtsák át az olvasónak.

Dr Magada Sándor: Az állattenyésztés szervezése és ökonómiája
A mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája című négy kötetes műnek a negyedi kötete. A többi kötetben következetesen végigvitt ökonómiai szemlélet jellemzi a művet. A könyv célja megismertetni az olvasót a termék és a technológia megválasztásától az értékesítésig terjedő termelési és értékképző folyamat ökonómiai szemléletű tudatos szabályozásával, miáltal az állattenyésztési ágazatban jövedelmező gazdálkodás érhető el.

Nincsenek megjegyzések: